Baldur


Baldur - 02.06.1909, Blaðsíða 1

Baldur - 02.06.1909, Blaðsíða 1
I STEFNA: j Að efla hreinskilni og eyða hræsni í hvaða máli, sem fyrir Kemur, 4n tillits til sjerstakra | flokka. Í^S3r^r?ÍHr^M^Sí^4S^S^ÍtS^Sl3i?fi^í^SS^^tíS BALDTJR 1 | AJDFERÐ: Að talst opinsk&tt og vöflu- I laust, eins og hæfir því fdlki, 9 sern er * brolið. f norrœnu bcrgi íSSWfflfiWfflS^^ VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 2, JÚNÍ 1909. Nr. 49. A GIMLI. 1 únftarisku kyrkjunni hjerna verður messað næsta sunnudag 4 venjulegum tfma. Ræðuefni: Jtomdu til Jesíi. J. V. Sólmundsson. * Samskot þau, sem fást við kyrkjuna þennan sjerstaka sunnu- dag, eru ætluð upp í kostnaðinn við girðinguna utan um kyrkjuna. Fólk er bcðið að fjiilmenna og bregðast vel við þeirri fjArbón, SafnabAUFUNPUR verður svo haldinn kl. 7.30 að kveldiuu, cins og um var talað á síðasta fundi. daginn í Brussels, með heilmikið 1 hafa þeir sjálfir hjálpað þeim um fórum sínum viðvíkjandi varnar- vöndinn, til að hýða sig með UmTbrotin í heiminum em nú sem stendur afskaplega mikil. Athafnir íslendinga og annara hinna arýíinsku smáþjóða í Evrópu eru svo smávægilegar að ekki er 4 þær rninnjít í samanburði við ókyrrð Egyfta og Indlendinga, og rumskun Rínverja. Frá ýmsum fræðimönnum og tríiboðum, sem í Á usturltfrf cram hafa verið, berast allt afuðru hvoru aðvaranir um það ti! vestrænu þjóðanna, að fcilreikna ckki fram- farir og mcnm'ngu Mongtflanna, S'ímuteiðis var Igngi b<jið að bejjda virkjum Frakka; og í London sjálfri er nú fullyrt, að Þjóðverjar eigi heilt vopnabúr, 50,000 byss- ur og skotfæri að sama skapi, Þar aö auki er sagt að nokkrar þúsund- ir af þýzkum hermó'nnutn sje við ýmiskonar vinnubrögð 4 Englandi, En mestur tftti stendur Englend- ingum nú orðið af hinu mikla vam- arvirki Þjóðverja 4 eyjunni Heligoland, sem nú er sagt að gefi ekki Gfbraltar neitt orðið eftir, fyrir utan það, hvað það er miklu betur sett. Eins og kunnugt er, liggur cyja þessi í Norðursjðnum, beínt fram undan mynni Elfarinnar, sem Hamborg stendur við, og 4lfka langt í norður frá ósum Weser- fljðtsins, sem Bremen stendur við, eins og í austur frá vesturopinu 4 Kílarskurðinum. Htm er þvf svo- leiðis sett að Þjóðverjum var annt um að eignast hana hjer 4 árunum, meðan hún var f hflndurn Eng- lendinga. Þó er hun ekki nema rúmar 100 ekrur & stærð, en svo hömrum lukt allt í kring, að stiga þarf til að komast upp ( virkin. Árið 1890 buðu Þjóðverjar Eng- lendingum svo hundruðum fer- hyningsmflna skifti af landi f Zanzfbar, og þeir gleyptu beituna THE (JIMLI FRUIT STORE. seinna, Svo frjettist no f síðustu viku að Þýzkaland, Austurríki og Ung- verjaland, oq Rnmenía sje að gj'Jra með sjer samband, og eru rfkiserfingjarnir f Þýzkalandi og Austurrfki látnir hafa fyrir að ganga í gegn um þær bollaiegg- ingar. Jafnframt kemur sö fregn, að Bandartkin ætli tafarlaust að fara að hugsa um framkvæmdir til að vfggirða Panamaskurðinn, sam- kvæmt því sem Taft ráðlagði 4 meðan hann var herm4laritari. Þau búast gjarna við tffriði af hendi Japaníta, og segja að millirfkja. samningar sje sjer Iftilsvirði hjer eftir, yfirtroðsla Austurrfkis 4 Berl- ínarsamningnum hafi komið öllum þjcíðum f stöfunina um það. Svona ma hormálavindurinn heita óráðinn, hvarsem litið er, og viðsjár með þjóðunum hafa aldrei verið meiri, jafnvfða f einu. Eyddu 5 centum fyrirl $1 virði af &nægiu handa vinum þínum. &€< auk aigengu PÓSTSPJALD kostar svo LITIb, en ftnægjan, sem>að veitir, er svo MIKIL, að engmn ætti svð I4ta þurfa að minna sig & að gleytna ckki vinum afnum. JEG hefi ævinlega það nýjasta Qg f&sjeðasta, tegundanna, — af ptístspjuldum, YKKUR er ajvinlega velkomið að skoða apjuldln, jafnvel Þ<5 þið kaupið ekkert; — en ef þið kaupið þau, þ4 er allt strax við hendina, borð, blek og penni, til afnota cíkeypis, S:^.3íT35TE3S KRISTJAKSSOIT. (Jmboðsmenn • ¦ " • :o:- B ALDURS. á það, að MimamedstrúarUlndin \ æru viðsjálsgripir, þ, c, a. s. í og heim.skuðu Þjtfðverja fyrir, en þcim skilningi, að kristnu lilndun- VilhjAlmur tók þvf rölega, og sagði um gæti orðið erfitt að halcja þcim f ræðu til hcrshöfðingja sinna; undir hælnum. "Þessi cyja verður með tfmanum Raunin er nú farin að gefa vitni herborg f miðju hafi; vcrndari fiski- um þctta. Berslendingar cfla skipa vorra; flóttastöð herskipa gjálfræði ,sitt í krafti; Tyrkir að byrja búskap mcð nýjum háttum; og nú cr Egyftaland ú glóðum með að herma það cftir þeim trubræðr- um sfnum, að afla sjer mcira þjóð- ræðis cn að undanförnu; og jafn- vel Muhamedstruarmenn á Ind- landi eru að vcrða ný eldkvcikja þar, f viðbtít v'ið allan Hindua-cld- inn, scm verið hefir. í sfðustu frjettunurn, sem borist hafa frá Kafró cr fuUyrt, að bylt- ingamcnn f báðum þessum sektiið- lim Englands, Indiandi og Egyfta- landi, sje f sambandi hvorir við aðra, Allt slíkt eykur 4 áhyggjurnar heima fyrir. og að mi'irgu eru nu vorra; sverö vort og skjöldur, svo enginn óvinur vor dirfist að l4ta sjá eig þar f nánd," Síðan hefir vcrið dittað bærilega að þcssum Htia hcílma. Varnir hafa verið scttar gegn sjávargangi, sem aður hafði brotið mikið úr bjorgunum; kastalar byggðir og byssurscttar niður hringinn f kring; vopnabúr útbúin neðanjarðar um alla eyjuna, og sporbrautir lagðar hornanna á milli frá einum klcfa til annars, En það scm kom mönnum til að fara að taka sjerstaklega eftir þcssu núna, var $10,000 000 (40 milljtíu miirk) fjárveiting, sem þyzka þing- jð veitti nú 4 þcssu 4ri til frekari gcfnar gjetur, scm ckki hefir 4ður i umbiSta u Hcligoland. Næstum í fj4rmálafrjettum fr4 New York, þar sem verið er að gcta um útflutning gulls fr4 Amcríku, er minnst 4 það, að G. T. P. jám- brautarfjelagið sje að útvega sjer 5 milljón dollara lán f Londou, og canadiska stjórnin 35 mílljdn doll- ara l4n. Á þetta cr bcnt í frjett- inni til sSnnunar Því, að utstraum- gullsins muni hægja 4 sjer um stund, — en okkur skiftir mestu, hvað lfður með skuldasúpu þjóðar- Innar. Frá kl. 10 til 12 hinn 21. maí, ljct Standard olfufjclagið allar sfn- ar vjelar 'tansa. Það hcfir aldrei fyr komið fyrir sfðan fjdagið varð til. Þ4 var 19 olfuhreinsunar- st«ðvum og 37 50 otsölustíiðvum lokað; 65,000 vcrkamíSnnum gefið frf; og flutningaskip fjclagsins f öllum híifnum víðsvcgar um heim latin flagga í hálfa atöng, Það var verið að jarða Henry H. Rogers, varaformaim fjelagsins, Hinn latnj maður var mcðlimur hins únftariska Messfasarsafnaðar f Nevv York, sem hinn nafnkunni prjcdikari, Minot J. Savage, þjcín- aði lengst, og útf<5rin fór fram frá kyrkju þess safnaðar, Hinn aldr- aði únítaraprestur, Rev, Dr. Rub- Eftirfylgjandi menn oru umboðsmenn Baldurs og geta þeir, sem ciga ha:gra með að ná til þeirra manna heldui en til skni* stoíu blaðsins, afherjt þeim borgun fyrir blaðið og 4skriftir fyrir því, Það er ekkert bundiö við það, að snúa sjer að þeim, «cm er tilnefnd ur fyrir það pcjsthjerað, sem maður 4 heima f. Aðatoðarmenn ]3ald- ura fara ekki t neinn matning hver við annan f þeim s«kum: •••••' vcrið veitt eftirtckt; cn alltaf cru Hugun sjcrstaklcga hilfð 4 Þjóð- verjuin og þeirra framfcrði, Herbúnaður þeirra á loftskipum, sem minnst var 4 í sfðasta blaði, er eitt, og annað er leyniþjónamir þcirra, sem öðru hvoru cr að skjóta J, J. Hoffmann Sigfds Sveinsson Stef4n Guðmundsson Sigurður G Nordal Finnbogi Finnbogasorj Guðlaugur Magnússon Sigurður Sigurðsson Ólafur J(5h, Ólafsson Sigmundur M. Long Bj'lrn Jóntsson Fjotur Jijarnason Jún Sigurðsson Hclgi F. Oddson Ingimundur Erlcndsson Freeman Frcemansson J(5n Jönssan (fr4 Mýri) Jón S. Thorstcinson Jóh. Kr. Johnson S. J, Bjarnason . Th. Thorvaldson G, Elfas Guðmundsg, Jakob II. Líndal Oscar Olson Guðmundur Ólafsson Magnfjs Tait Stephan G. Stephansson............ Markerville, Alta, F. Iv. Sigfosson ............ Bhine, Wash, Chr, Benson .........., . Point Roberts — Sveinn G. Northfield ............ Edinburg, N. Dak. Magnús Bjamason ............ Mountftin, —- Hecla, Man, Frainnes — Ardal — Geysir —- Ames — Ncs —> Wpg Bcach, —• Selkirk — Winnipeg ** Westfold — Otto — Mary Hill — Cold Springs — Narrows -—• Brancjon ->*¦ Mfmir, Sask, Big Quill — Mozart -— i-'ishing Lake — Kris-tnes •«. Bertdale, *-• Hdlar — Thingvalla •» Tantallon — Antier — manni nýtt tilefni tjl að skilja Jarðfræðingar hafa 4ður talið hvcrnig 4 þvf stendur, að Chicago-j jOrðina 230 milljrtn 4ra gamla, cr\ háskólinn og aðrar meniitastofiv 1 stjíirnufræðingar hafa vjljað telja }4 milljón 4 að ganga f það, að i ert Collyer, flutti lfkræðuna, en|anr, aem lifa 4 pcningum þcssaj hana hclmi'ngi yngrj, Iftið. meir en vernda cyjuna sj4lfa enn þ4 bctur fyrir sjómim, og hitt allt til hafnat- bóta og annars, sem ekki þykir vera komið f ncjgu gott lag, ' "Englendingar hefðu bctur hugsað sig um," segir nú blað citt menn voru þeir Samuel L, j fjelagss hafa rna« bruna hindrun- hoo milljún 4ra. Nö koma cfna- arlaust áfram f trúfrelsis4ttina. \ fræðingarnir mcð siu giígn f mll. inu, og telja það fr4leitt, að aldur Fr4 London er sögð síi frjett (26, maí), að fræðimenn þykjast nýlega hafa fengið gtíðan grund- viíll til að rcikna af aldur þcssa bólu upþ &, f bórjjum annara lattda. á Frakklandi, "áður heldur en þcir Nðfn þau, sem koma í IJ<Js f hnatta/. Það eru verkanir radium- Einn þeirra fannst af tilviijun um [seldu Þjóðverjum Meligoland. Þarisambandi við þcssa útfor, gcfa ' cfnisins, scm á er byt>gt, Clemens (Mark Twain), E, H, Hart'iman, j4rnbrautakongurinn miklí, og af olíufjelagshcifðingjunv um William Rpckefelier og þrfr aðrir. hennar gcti verið minna «n 240 milljónir 4ra, Eru það nu nokkrir hilfuðórar!! "Heilagi Mdses," segja menn hjcr þcgar alvcg gcngur fram af þeim,

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.