Gjallarhorn


Gjallarhorn - 04.10.1911, Blaðsíða 1

Gjallarhorn - 04.10.1911, Blaðsíða 1
GJALLARHORN. Ritstjóri: Jón Stefansson. V. 38. Akureyri 4. október 1911 Gjalddagi »Gjallarhorns« var i. júlí síðastl. Eyfirðingar, er það vilja, geta borgað blaðið í verzlun Magnúsar á Grund og Kaupfélagsverzlun Eyfirðinga. Alþingiskosningar. Nú er framboðsfrestur til alþingis- kosninganna liðinn og eru pví öll kurl komin til grafar, sem um verð- ur að velja 28. október næstkom- andi. Þykir réttast að gefa hér yfir- lit yfir alla fylkinguna, pó kunnugt sé áður orðið um marga í henni, og áður getið um ýmsa peirra hér í blaðinu. í höfuðstaðnum Reykjavík eru af Heimastjórnarmanna hálfu L. H. Bjarnason og Jón sagnfrœðingur, af Sjálfstæðism. Jón Þorkelsson og M. Blöndahl, af Andbanningum Halld. Daníelsson og Guðm. Finnbogason. Þ. J. Thoroddsen læknir hætti við að bjóða sig fram. Björn Kristjánsson og síra Jens vilja komast aftur að í Oullbr.- og Kjósarsýslu, en móti peim leggja par Björn Bjarnarson hreppstjóri í Oraf- arholti og Matth. Þórðarson útgerð- armaður í Sandgerði. Mundi hvor- ugur peirra reyna að útvega sér bitl- ing pó peir kæmust á þing og báð- ir eru peir atorkusamir, hagsýnir og sjálfstæðir. Sérstaklega væri pinginu ekki vanpörf á að fá reyndan út- gerðarmann í sinn hóp. 3 Kr- Jónsson ráðherra býður sig aftur fram í Borgarfirði, en móti honum einn af meiri háttar bitlinga- þiggjendum Sjálfstæðisflokksins Ein- ar Hjörleifsson. Ekki verður séð hvert erindi hann ætti á ping, ann- að en ef hann gæti krælt sér í enn meiri styrk úr landsjóði. Þá erMýrasýsla og hafa flestir kjós- endur par augastað á séra Magnúsi Andréssyni gætnum manni og sam- vizkusömutn er setið hefir áður á þingi fyrir þá. „Sjálfstæðið" lætur Harald Níelsson guðfræðisprófessor ríða móti honum. Blöð „Sjálfstæðisins" hafa logið pví að Guðm. Eggerz vildi á ping fyrir Snæfellinga, en lygi er pað, eins og fleira í peim blöðum. Það er Halldór læknir Steinsson sem par verður í kjöri fyrir Heimastj. en móti honum á að senda Hall nokk- urn bónda á Oríshóli og er pað kunnugast um pjóðmálapekkingu hans, að hann kvað ætla að fara að „stúdera umræðurnar í skjala- partinum til pess að setja sig inn í pólitíkina". Séra Sig. Ounnarsson hafði verið ófáanlegur til pess að leggja aftur út á djúpið fyrir gömlu flokksbræður sína, og er pað virð- ingarvert. Því hefir verið logið að Björn Bjarnarson sýslumaður á Sauðafelli legði til orustu móti Vog-Bjarna í Dölunum (sbr. „Norðurl." síðasta blað). Það er uppspuni. Þar býður sig fram fyrir Heimastj. Ouðm. G. Bárðarson bóndi á Kjörseyri, ment- aður maður, ötull og góður bóndi, sjálfstæður maður og einarður í hvívetna. Ættu Dalamenn að sjá sæmd sína í pví, að velja hann, en hafna Vog-Bjarna sendiherra, er býð- ur sig par fram aftur. Mundu peir vinna landsjóði par parft verk, með- al annars, pví Bjarni er „premíu-" gripurinn af öllum bitlingasugum síðustu pinga og hinn óparfasti mað- ur á pingi, er aldrei ætti að koma par aftur. Björn Jónsson fyrv. ráðherra legg- ur aftur út á djúpið hjá Barðstrend- ingum, en móti honum Guðm. Björns- son sýslumaður. í Vestur-ísafjarðarsýslu býður sig fram Matthías kaupmaður Ólafsson á Þingeyri og séra Kr. Daníelsson fyrv. pingm. kjördæmisins. A ísafirði býður sig fram hinn fyrv. pingm. kjördæmisins, séra Sig- urður Stefánsson í Vigur og móti honum af sjálfstæðismönnum Sigfús H. Bjarnarson konsúll. Er mælt að „Sjálf- stæðis-"forsprökkunum hafi pótt séra Sigurður of sjálfstœður á síðasta pingi og vilji peir pví helzt vera lausir við hann. Templarar bjóða fram Kr. H. Jónsson prentara og útgerðarmann. Magnús Torfason bæjarfógeti á ísafirði býður sig fram gegn Skúla Thoroddsen í Norður-ísafjarðarsýslu og segja fróðir menn, að par muni verða harður kosningabardagi. Ari Jónsson vill fara aftur á ping fyrir Strandamenn enn mun lítið erindi eiga sem fyr. Kjósendur pess kjördæmis eiga ekki völ á betri full- trúa en Ouðjón Ouðlaugsson er, hinn gamli pingmaður peirra og ættu peir að fylkja sér um hann sem bezt. Þá eru Húnvetningar. Pórarinn Jónsson á Hjaltabakka og Tryggvi Bjarnason í Kothvammi bjóða sig fram fyrir Heimastj. en þeir Björn á Kornsá og síra Hálfdán upp á „Sjálfstæðið" eins og áður. Skagfirðingum ætlar „Sjálfstæðið" aftur pá Ólaf Briem og Jósef Björns- son. Ef peir verða kosnir aftur, væri ósk'indi að Ó. B. snerist ekki eins ámátlega um sjálfan sig og gæfi sannfæringu sinni ekki eins oft sel- bita, eins og hann gerði á síðasta pingi, en J. B. mætti óska pess að hann yrði heilsuhraustur pegar flokk- ur hans úthlutar bitlingum, svo ekki purfi að teyma hann fárveikan til slíkra athafna, eins og gert var 3. maí síðastl. Heimastjórnarmenn í Skagafirði eiga að velja um pá Árna Björnsson prófast á Sauðárkróki, Einar Jónsson hreppstjóra í Brim- nesi og Rögnvald Björnsson sýslu- nefndarmann í Reykholti. Eru pað alt mætir menn og væri kjördæmið vel sæmt af peim hverjir peirra sem næðu kosningu. Hannes Hafstein og Stefán 'í Fagra- skógi verða endurkosnií aftur í Eyja- fjarðarsýslu og er vafla orð á'því gerandi að aðrir séu þar í kjöri. Þó kvað „Sjálfstæðið" hafa langað til að kosning færi fram, (kjósend- um til óhagnaðar og að þarflausu) og því fengið þá Kristján Benja- mínsson sýslunefndarmann á Tjörn- um og Jóhannes Þorkelsson hrepp- stjóra á Syðrafjalli í Þingeyjarsýslu til pess að „gera grín" og bjóða sig Eyfirðingum til pingmensku. Sig- urður Hjörleifsson skrifaði „formúl- una" fyrir Jóhannes og útvegaði i4 bændur til að skrifa undir, en Krist- ján skrifaði sína sjálfur og útvegaði, sér meðmælendur. Óvíst er talið að allir meðmælendurnir muni ómaka sig á kjörfund til pess að greiða pessum „eindreghu sjálfstæðismönn- um" atkvæði af pví lítil von mun vera um að hægt verði að útvega fleiri. Akureyringar eiga að velja um pá Quðlaug Guðmundi>son og Sigurð Hjörleifsson. — Sigurður ætlar nú, að sögn, að berjast fyrir pví að kon- ungkjörnir pingmenn verði jafnan „böðlar pjóðviljans" á 4 pingum í senn og ennfremur kvað hann vera að semja ritgerð, er á að sanna að alt sem hann skrifaði á móti pví í fyrra hafi verið bull og misskilning- ur og vitleysa sem enginn skuli reikna sér til syndar. Hann hefir engan sem stendur til pess, að lesa ritgerð pessa yfir fyrir sig og ætlar pví í pess stað, að vitna í skipun Björns Jónssotaar um petta mál, einu sinni í hverjum fimm línum. Suður-Þingeyingar kjósa að sjálf- sögðu sinn gamla fulltrúa, Pe'tur á Qautlöndum. Þar býður sig einnig fram Sigurður Jónsson á Arnarvatni. Norður-Þingeyingar eiga kost á Benedikt Sveinssyni er verið hefir pingmaður peirra undanfarið og Steingr. Jónssyni sýslumanni á Húsa- vík. Norð-Mýlingar: par eru í kjöri Jóhannes bœjarfðgeii á Seyðisfirði og séra , Einar í Kirkjubœ. Ennfremur séra Björn á Dvergasteini og Jón á Hvanná. Sunn-Mýlingar: Jón í Múla og Jón Ólafsson tveir einhverjir mikil- hæfustu pingmennirnir er sátu á síðasta þingi, er sagt að verði endur- kosnir þar. Ennfremur bjóða sig þar fram Sveinn Ólafsson f Firði og séra Magnús í Vallanesi. Seýðisfjörður: Þar berjast þeir dr. Valtýr og Kristján læknir Krist- jánsson. Austur-SkaftfelJingar. Þar verða í kjöri Þorleifur á Hólum og sera Jón Jónsson prófastur á Stafafelli, er var nýtur pingmaður og sam- vizkusamur í peim störfum sem öðr- um er hann hefir haft á hendi og er það sæti vel skipað er hann sit- ur í. Um Þorleif er það kunnugt, að hann hefir verið auðmjúkt atkvæða- peð brauðbítanna í „Sjálfstæðinu" pessi tvö skiftin sem hann hefir ver- ið á pingi. í Vestur-Skaftafellssýslu bjóða sig fram Gísli Sveinsson lögfræðingur og Sigurður Eggerz sýslumaður og eru báðir ungir og óreyndir sem ping- menn. Qísli hefir um mörg ár gefið sig mikið við pjóðmálum og fram- koma hans par verið svo, að ekki hefir borið skugga á. Er „Gjh." kunnugt um, að fáum eða engum mun annara en honum, um að blanda ekki saman mönnum og málefnum,. og fylgja sannfæring sinni ókúgaðri hver sem í hlut á. En peir kostir eru góðum pingmanni ómissandi. Gísli er og prýðisvel máli farinn og hefir yfirleitt svo marga nauðsyn- Iega pingmenskuhæfileika að „Gjh." telur mjög œskilegt að hann næði kosningu. Hann er ekki í „Sjálf- stæðisflokknum", pó „Sjálfstæðið" hafi verið að reyna að hnupla hon- um, enda er skaplyndi hans slíkt, að hann mundi illa geta átt sam- leið við pá, er par skipa nú önd- vegi. Og hann er heldur ekki Heima- stjórnarmaður og hefir ekki verið ið nokkur ár, en peim flokki fylgdi hann fyrst er áhugi hans vaknaði á pjóðmálum, og peirri stefnu er gagn- tók pá hug hans, hefir hann verið trúr síðan. Rangvellingar: Þar bjóða sig nú fram síra Eggert Pálsson og Einar á Qeldingalœk og — fyrir „Sjálfstæðið" Tómas Sigurðsson á Barkarstöðum. Vestmannaeyjar: Þaa hefir Karl Einarsson, sem frægastur er af Lands- bankarannsókninni, verið otað móti Jóni Magnússyni, en pýðingarlaus er sögð sú „Sjálfstæðis"-tilraun. Árnessýsla: Þar geysa margir, er talið líklegast að peir Hannes Por- steinsson og Sigurður ráðunautur verði hlutskarpastir eins og áður. „Sjálfst." býður par pá bræður Helgasyni síra Kjartan í Hruna og Ágúst í Birtinga- holti en Heimastj. pá Jón Jónatans- son búfræðing og sr. G. Skúlason. íslenzk málfræði 2. útgáfa endurbætt og Reikningsbók 2. útzáfa endurbætt fæst í bókatorlagi Odds Björnssonar,

x

Gjallarhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Gjallarhorn
https://timarit.is/publication/186

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.