Suðurland


Suðurland - 03.03.1914, Blaðsíða 1

Suðurland - 03.03.1914, Blaðsíða 1
SUÐURLAND Alþýðublað og atvinnumála IV. árg. Eyrarbakka B. marz 1914. Nr. 37. t ••• Suðurland komur út oinu sinni 'i viku, á laugardögum. Árgangurinn kost- ar 3 krónur, erlendis 4 kr. Ritstj Jón Jónatansson á Asgautsstöðum. Innheimtumenn Suðurlands eru hér á Eyrarbakka: skósmiður Guðm. Ebenezerson og vorzlm. JónÁsbjörnsson (við verzl. Einarshöi'u). 1 Roykjavík Olafur Gíslason verslm. í Liverpool Auglýsingar sendist í prent- smiðju Suðurlands, og kosta: kr. 1.50 fyrir þuml. á fyrstu síðu, en 1,25 á hinum. * CiríRur Cinarsson yfirdómslögmaður Laugaveg 18 A. (uppi) Reykjarík. Talsími 433. Flytur mál fyrir undirrótti og yflrdómi. Annast kaup og sölu fasteigna. Venju lega heima kl. 12—1 og 4—5 e. h. Húsatóftafundurinn. Þingmálafundur var haldinn að Húsatóftum a Skeiðum föstud. þ. 20. þ. rn., degi siðar en fundinn að Tryggvaskála. Fund þennan sóttu eitthvað um 50 kjósendur. Fundarstjóri var kosinn Ágúst bóndi Helgahon í Birtingasolti og skrifari séra Kjartan Helgason í Hruna. Tveir frambjóðendur, þeir Sigurður Sigurðsson og Þorflnnur Þórarinsson niættu á fundinum, lýstu þeir skoð- unum sínum á helstu málum er lík- legt þótti að fyiir kynnu að koma á riæsta þingi. Stjórnarskrána lofuðu Þeir báðir að samþykkja óbreytta. Nokkrar umiæður urðu um fram- boð hér í kjördæminu, og útaf þeim umrœðum kom fram þessi tillaga: „Með því að alþm. Jód Jónatanss. ekki hefir enn lýst því yflr afj hann verði í kjöri við næstu kosningar, lætur fundurinn þá ósk sína i Ijósi að hann gefl kost á sér". Tillaga þessi var samþykt í einu hljóði. Engin ályktun var gerð um þingi roál þau er rædd voru á fundinum, en allir sem tóku til máls, voru því eindregið fylgjandi að samþykkja bæii stjórnaiskráthumvarp síðasta þ'ngs óbroytt, og segir einn fundar- Oianna er Suðurland heflr átt tal við, a° Það megi tetja einróma álit fund arins. Annars höfðu umræður á fundi Pessum helst snúist um hin söniu atriði sem a Tryggvaskálafundinum. ringmannaframboðin. Auk þeirra nýrra frambjóðenda er Suðuiland heflr áður getið um, eru enn tilnefndir þessir: í Roykavík Sveinn Björnsson yflr- dómslögmaður. í Gullbringu og Kjósarsýslu Jóh. Júhannesson kaupm. og Björn i Giafar holti. í Mýrasýslu Jóhann bóndi Magnús son á Hamri. í Snæfellsns. séra Sig. Gunnarsson. í Húnavatnss. segja sumir vera 8 á ferðinni að gömlu þingmönnunum meðtöldum, en ekki veit Suðuiland deili á öðrum nýum frambjóðendum en beim pvóf. Guom. Hannessyni og Guðm. Ólafssyni bónda í Ási. Sigurður Sigurðsson guðfræðiskand. sá er verða vildi sáluhjálparleiðtogi þeina Hornflrðinga í haust sem leið, enmisti af því hnossi, kýsnú fremur þingbekkinn en prédikunarstólinn, og heflr boðið Austur Skaftfellingum sig til þingfarar. Eftir þeim fregnum er Suðurlandi hafa borist þaðan að aust- an, er þó víst engin hætta á að hann velti Þorleifl úr sessi. í Norður Múlasýslu er og sagt að Ingólfur Gnlason læknir á Vopnafirði bjóði sig fiam til þingmennsku. Annars er nú svo stuttur tími þangað til framboðsfrestur er liðinn, að varla þykir taka því að herma fleiri lausafregnir um frambjóðendur. En þegar það er kunnugt til fulls hverjir i kjöri verða, mun Suðurland sýna lesendum sinum allan hópinn. Eimskipafélagið. Útgerðarstjóri fólagsins er nti ráðinn Emil Nielsen skipstjóri á nSterling", láta flestir er manninn þekkja. vel yfir þeirri ráðstðfun. Samningar við landsstjórn- ina. Samningar þeir er síðasta þing œtlaðist til að landstjórnin gerði við Eimskipafélag íslands um strandferð- ir, eru þegar gerðir og undirskrifaðir af báðum aðilum, verður þessara samninga nánar getið síðar. Sa m n i n gu r um sk i p a s m í ð i n a. Þeir evu erlendis nú um þessar mund ir tveir aí stjórnendum fólagsins, for maður þess, Sveinn Biftrnsson og Halldór Daníelsson yfirdómari, í því skyni að gera samninga um smíði á millilanda skipunum tveimur, þeim er félagið ætlar að hefja starfsemi sína með. Vélabátahöfn í l'orlákshöfn ? Jón Isleifsson verkfræðingur var á ferð hér nú nýverið, í þeim erinda- gjórðum að rannsaka nánar hafnar- stæði í Þorlákshöfn, fór hann áleiðis aftur til Reykjavikur á þriðjudaginn. Rannsókninni er enn ekki lokið og verður líklega ekki lokið til fulls fyr en með vorinu, en alllíklega þykir horfa til þess, að byggja megi góða vélabátahöfn í Þorlákshöfn, með við- ráðanlegum kostnaði. Og það er sannarlega tilvinnandi að gera þessa höfn þó húu kosti talsvert fé, það or blátt áfram lífsnauðsyn. Vélarbáta útvegurinn hér er að aukast meir og meir. Sækir í það horfið að sá út- vegur verði eina leiðin til aflafanga hér. En með þessa vélarbáta er mjög í tvísýnu telft eins og stendur, þar sem brimið lokar höfnum hér á svip stundu, svo að ólendandi verður, þá er Þorlákshofn þrautalendingin, en það er alt annað að koma þangað á róðrarskipum sem setja má á land á svipstundu, eða með þunga og stóra vélarbáta. Fyrir þá er Þorlákshöfn hæpin þrautalending eins og nú stend- ur. Framtíð vélabátaútvegsins hér eystra er undir því komin, að gerð veiði vélabátahöfn í Þorlákshðfn. ------—-------^-*OoO— Starfsmenn Fiskifélagsins. Þeir hafa báðir verið hór á ferð eystra, nú nýverið, hinir nýju starfs menn Fiskifélags íslands. Ólafur Sveinsson dvaldi hér á Eyrarbakka og Stokkseyri um vikutíma, flutti hann nokkra fyrirlestra um báta- hreiflvélar og hirðing þeirra, og veitti einnig verklegar leiðbeiningar. Matthías Ólafsson flutti í báðum þorpunum fyrirlestur um sjávarút- vegsmál. Var aðalefni fyrirlestursins að vekja athygli og umhugsun sjó- manna um hin helstu umbótaatriði atvinnugrein þeirra, vekja þá til samtaka og framtaka. Meðal annars vakti Matthías máls á þvi, hvort ekki mætti takast að geia aflann verðmætari en hann er nú. Hvort ekki væri unt að fá ódýr ari en nú ev þær vöiur, er sjávaiút vegun'nn þarfnast. Hvort ekki væn' unt að draga úr hinu mikla veiðar- færatnpi, einkum á vélaibátum. Hvað gora mætti til að draga úr slysum á sjóo. fl. o. fl. Komst ræðumaður að þeirri niðuistöðu/^fif í ollu þeFsu mætti nokkuð ávinnast sjávarútveg- inum til hagsbóta, og ekki síet með sangjölhim meðal sjómanna. Þá skýrði Matthías frá ýmsum framkvæmdum og fyrirætlunum Fiski- félagsins, og loks vék hann að því hvað gera mætti til umbóta leiðum og lendingum í verstöðvum hér eystra og spurði um álit sjómanna um það mál. Þá mintist hann á lögin um liftrygging sjómanna o. fl. Á eftir fyrirlestrinum urðu allfiör- ugar umræður á báðum stöðum, einkum um umbætur á leiðum og lendingum og um líftryggingarlögin. Um þau lóg var á Stokkseyri samþ. svohljóðandi tillaga: a. Fundurinn óskar þess að alþingi bieyti sem fyrst lögunum um líftrygg- ing sjómanna, þanuig, að iðgjöld hækki svo, að útborgun geti hækkað að minsta kosti um helming frá því er nú er. b. Fundurinn telur skiftinguna í frumvarpi síðasta þings í vátrygging- ingartímabil, ýmsum vandkvæðum bundna og telur heppilegast að vá- tryggingin sé bundin við heilt ár. Var þetta samþykt í einu hljóði, og í sömu átt fór álit fundarins hér á Eyrarbakka. — Að fyrirlestri Mattíasar var gerðuT hinn besti rómur á báðum stöðum, og munu sjómenn hér honum þakk- látir fyrir komuna, og óska þess að fá að sjá hann aftur áður langt um líður. Gjafasjóðir í Árnessýslu. Landsbankinn sendi síðastliðið vor hreppstjórum, prestum og sýslumönn- um eyðublöð undir skýrslur um gjafa- sjóði, með beiðni um, að sér yrði sent aftur á blöðum þessum sem greinilegust vitneskja um þesskonar sjóði. Bankinn ætlaði að nota skýrsl- ur þessar til þess að efla lánstraust sitt erJendis, en eigi er kunnugt um, hvort hann ætlar að gefa út skýrslu um gjafasjóði á öliu landinu. Þó er það heldur ólíklegt, því að búast má við, að skýrslurnar hafi heimtst mis- jafnlega, Ur þvi að þær vom ekki íyrirskipaðar af stjórnarvöldum, og því hætt við, að slík yflrlitsskýi sla yrði ekki áreiðanleg eða fulrkomin. Suðurlandi or kunuugt, <jð noki-ur gangskör var gerð að því að hafa skýrslur þessar úr Árnessýslu sem léttastar, og að héðaa muni hafa komið nokkurn vogiim fulisomin skýrsla um sjóði þessa, eftir þv^^n eyðu- bloðin heimtuðu og hæfífVar að koma þar fyiir. Blaðið h*/m- átt kost á að kynna sér yflilitsskýisluna héðan og býst við, að mönnum þyki talsveiður fróðleikur í stuttri upp talningn og frásögu um sjóði þessa.

x

Suðurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Suðurland
https://timarit.is/publication/211

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.