Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 08.01.1954, Blaðsíða 2

Verkamaðurinn - 08.01.1954, Blaðsíða 2
VERKAMAÐURINN Föstudaginn 8. janúar 1954 AUGLÝSING Nr. 1/1954 frá Innflutningsskrifstofunni um endur- útgáfu leyfa o. fl. ÖU leyfi til kaupa og innflutnings á vöruin, sem háðar eru leyfisveitingu, svo og gjaldeyrisleyfi eingöngu, falla úr gildi 31. desember 1953, nema að þau hafi verið sérstaklega árituð um, at þau giltu fram á árið 1954 eða veitt fyrirfram með gildistíma á því ári. Skrifstofan mun taka til athugunar að gefa út ný leyfi í stað eldri leyfa, ef leyfishafi óskar. í sambandi við umsóknir um endurútgáfu leyfa, vill skrif- stofan vekja athygli umsækjenda, banka og tollstjóra á.eftir- farandi atriðum: . 1) Eftir 1. janúar 1954 er ekki hægt að tollgreiða vöru, greiða eða gera upp ábyrgðir í banka gegn Ieyfum, sem falla úr gildi 1953, nema að þau hafi verið endurnýjuð. 2) Endurnýja þarf gjaldeyrisleyfi fyrir óuppgerðum bankaábyrgðum, þótt leyfið hafi verið áritað fyrir ábyrgð- arupphæðinni. Slíka endurnýjun mun skrifstofan annast í samvinnu við bankana, að því er 'snertir leyfi, sem fylgja ábyrgðum í bönkum. 3) Eyðublöð undir endurnýjunarbeiðnir leyfa fást á Inn- flutningsskrifstofunni. Eyðublöðin ber að útfylla eins og formið segir til um. 4) Ef sami aðili sækir um endurnýjun á tveimur eða fleiri leyfum fyrir nákvæmlega sömu vöru frá sama landi, má nota eitt umsóknareyðubað. Allar umsóknir um endurnýjun leyfa frá innflytjendum í Reykjavík, þurfa að hafa borizt Innflutningsskrifstofunni fyrir 15. janúar 1954. Samskonar beiðnir frá innflytjendum utan Reykjavíkur þurfa að leggjast í póst.til skrifstofunnar svo fljótt, sem auðir er. Leyfin verða endursend jafnóðum og endurnýjun þeirra er lokið. Reykjavík, 1. janúar 1954. Innflutningsskrifstofan Skólavörðustíg 12. r~~» r^»^#s»v»#v»^#»^^»^^»^#^*>»s»sr^^^^#s»s»^s»^. |i H.f. Eimskipafélag íslands. Aðalfundur Aðalfundur hlutafélagsins Eimskipafélag íslands verður haldinn í fundarsalnum í húsi félagsins í Reykjavík, laugar- daginn 12. júní 1954 og hefst kl. 1.30 e. h. 1. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og framkvæmdum á liðnu starfsári, og frá starfstilhöguninni á yfirstand- andi ári, og ástæðum fyrir henni, og leggur fram til úrskurðar endurskoðaða rekstarreikninga til 31. desem- ber 1953 og efnahagsreikning með athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnarinnar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðendum. 2. Tekin ákvörðun um tillögur stjórnarinnar um skipt- ingu ársarðsins. 3. Kosning fjögurra manna í stjórn félagsins, í stað þeirra, sem úr ganga samkvæmt samþykktum félagsins. 4. Kosning eins endurskoðanda í stað þess, er frá fer, og eins varaendurskoðanda. 5. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem upp kunna að verða borin. Þeir einir geta sótt fundinn, sem hafa aðgóngumiða. Aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum og og umboðsmönnum hluthafa á skrifstofu félagsins í Reykja- vík, dagana 8.—10. júní næstk. Menn geta fengið eyðublöð fyrir umboð til þess að sækja fundinn á aðalskrifstofu félags- ins í Reykjavík. Óskað er eftir að ný umboð og afturkall- anir eldri umboða séu komin skrifstofu félagsins í hendur til skrásetningar, ef unnt er 10 dögum fyrir fundinn, þ. e. eigi síðar en 2. júní 1954. Reykjavík, 22. desember 1953. ST JÓRNIN. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»#¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»#»#»»»»»»»#»»f»»»J f»»»^»»»»s»»»»>»»»»»»»»s»»»s»s»»s#»s»»»s»»s#s»»»»>»»»s#»^»s»s#^^ * YFIRKJÖRSTJORN. Á bæjar- stjórnarfundi 22. f. m. voru þeir Tómas Björnsson, Brynjólfur Sveinsson og Sigurður M. Helgason kosnir í yfirkjörstjórn við bæjarstjórnarkosningarnar. Þríflokkarnir höfðu samstarf um að útiloka Sósíalistaflokkinn frá því að eiga fulltrúa í kjörstjórn- inni. ¦¥¦ SJÚKRAFLUGVÉL. — Rauða- Krossdeild Akureyrar hefur ákveðið að beita sér fyrir sjóð- stofnun til kaupa á sjúkraflug- vél, er hafi bækistöð hér á Ak- ureyri. Deildin veitti kr. 3000 sem stofnframlag í sjóðinn. * ENGINN RÁÐINN. Sjúkra- húsnefnd hefur samþykkt að fela Brynjólfi Sveinssyni að gegna framkvæmdastjórastarfi við sjúkrahúsið til 1. okt. n.k. — 11 umsóknir bárust um starf þetta og var Brynjólfur ekki meðal umsækjenda. -K ÁRSHÁTÍÐ IÐJU, félags verk- smiðjufólks, verður í Alþýðu- húsinu 16. þ. m. Nánar auglýst síðar. * FRÁ SKÁKFÉLAGINU. Æf- ingar eru hafnar að nýju í Hafn- arstræti' 88 á mánudags- og fimmtudagskvöldum. — Fjöl- mennið og notið tímann vel fram að skákmóti Norðlendinga. * HJÚSKAPUR. Utlgfrú Sigur- laug Magnúsdóttir og Áki Ste- ánsson, stýrimaður. Heimili Rauðamýri 3. — Ungfrú Heið- björt Helga Jóhannesdóttir og Karl Sigtryggur Sigtryggsson, vélstjóri, Innri-Njarðvík. — Ungfrú Helga Guðmundsdóttir og Svan Ingólfsson, sjómaður, Hríseyjargötu 13. — Ungfrú Auður Þórhallsdóttir og ísak Guðmann Jónsson, Skarði við Akureyri. — Ungfrú Hrönn Unnsteinsdóttir og Hermann Hólm Ingimarsson, prentari, Lækjargötu 14. — Ungfrú Lóa Stefánsdóttir og Jóhann Birgir Sigurðsson, rakari, Þórunnarstr. 128. — Ungfrú Guðrún Sigur- björnsdóttir og Brynjólfur Bragi Jónsson, bifreiðastjóri, Eyrar- vegi 3, Akureyri. -K HJÓNAEFNI. Ungfrú Málfríð- ur Jónsdóttir, Tréstöðum, Gleesi- bæjarhreppi, og Reginn Árna- son, afgreiðslumaður í K. V. A. — Ungfrú Guðmunda Sigurðar- dóttir, hjúkrunarnemi frá ísa- firði, og Jón Viðar Tryggvason, múrari, Helgamagrastræti 7, Akureyri. — Ungfrú Þórlaug Júlíusdóttir (Péturssonar), Ak- ureyri, og Sverrir Valemarsson, Dalvík. — Ungfrú Rannveig Karlsdóttir (Magnússonar járn- smiðs) og Þormóður Helgason, bílstjóri BSA. — Ungfrú Hjördís Agústsdóttir Kvaran, hjúkrunar- nemi, og Gunnlaugur Briem, lögfræðingur, Reykjavík. — Ungfrú Þorbjörg Björnsdóttir, Hlíðargötu 10, og Anton Helga- son, sjómaður, frá fsafirði. — Ungfrú Kristrún Ellertsdóttir og Þorsteinn Steingrímsson, bif- vélavirki, Akureyri. ***•«-» AUOLVSING Nr. 2/1954 frá Innflutningsskrifstofunni. Samkvæmt heimild í 22. gr. reglugerðar frá 28. desember 1953 um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfest- ingarmála o. fl. hefir verið ákveðið að úthuta skuli nýjum skömmtunarseðlum, er gildi frá 1. janúar til og með 31. marz 1954. Nefnist hann „FYRSTI SKÖMMTUNARSEÐILL 1954", prentaður á hvítan pappír með brúnum og grænum lit. Gildir hann samkvæmt því, sem hér segir: REITIRNIR: Smjörlíki 1-5 (báðir meðtaldir) gildi fyrir || 500 grömmum af smjörlíki, hver reitur. REITIRNIR: SMJÖR gildi hvor um sig fyrir 500 grömm- um af smjöri (einnig bögglasmjöri). Verðið á bögglasmjöri er greitt niður jafnt og mjólkur- * og rjómabússmjör, eins og verið hefir. „FYRSTI SKOMMTUNARSEÐILL 1954" afhendist aðeins gegn því, að úthlutunarstjóra sé samtímis skilað stofni i af „FJÓRÐI SKÖMMTUNARSEÐILL 1953" með árit- I; uðu nafni og heimilisfangi, svo og fæðingardegi og ári, eins og form hans segir til um. Reykjavík, 2. janúar 1954. Innflutningsskrifstofan. ¦**S»»S»»»S»»»S»»S»»S»»»S»»S»»»»S»»»»»»S»S#S#S»^^S»»»S#S»S»»S»»S»»»»»^ r»»»»s»»J *»»s»»»»»»^»»»»»»»»s»»s»»»»»»»»»s»»»»»»»#s#s#s#s#»s»»»»s»»s»^»»s»»»»^ TILKYNNING Nr. 10/1953. Vegna breytinga á verðjöfnunargjaldi hefir Fjárhagsráð ákveðið nýtt hámarksverð á olíum sem hér segir: Hráolía, hver lítri............ kr. 0.74'/2 Ljósaolía, hvert tonn.......... kr. 1310.00 Verð á benzíni helzt óbreytt, kr. 1.72 hver h'tri. Að öðru |j leyti haldast óbreytt ákvæði tilkynningar ráðsins frá 31. júlí 1953. Reykjavík, 31. desember 1953. Verðlagsskrifstofan. ¦^*s#-»»»s^^s#s#sr*^#>r#»*^*^rJ^#-*Nr*^r»s*'»^sr^* #»S#S»»S»S»S#S»»»»»»»»»»»S# r*** Happdrætfi Háskóla íslands Sala hlutamiða er hafin. Dregið verður 15. janúar. Fastir viðskiptavinir hafa rétt á númerum sínum til 10. jamíar eftir þann tíma má selja öll númer. ATH. Nokkrir heilir og hálfir hlutamiðar hafa bætzt í umboðið. KAUPIÐ MIÐA í TÍMA! Bókaverzl. Axels Kristjánssonar h.f. #s»»s»»s»»s»»s»»»s»»»»»»s»»s»s) #»»S»»»»»»»»»»»»S»»»»»rf, Framboðslistum til bæjarstjórnarkosninga fyrir Akureyrarkaupstað, er fram eiga að fara 31. janúar 1954, sé skilað á skrifstofu Tómasar Björnssonar, Kaupvangsstræti 4, eigi síðar en kl. 12 á miðnætti, laugardaginn 9. þ. m. Akureyri, 4. janúar 1954. YFIRKJÖRSTJÖRNIN. s»»s»^s»»»»s»»»s»»s»»»»»»»»»s#s»s»»s»»s»»s»»s»»»»s»»»»s#s»»»^s»»»s) *»»»s»»»»»»

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.