Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 22.01.1954, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 22.01.1954, Blaðsíða 1
VERKflfflflDURinn XXXVII. árg. Kosningasjóðurinn Söfnuniii í kosningasjóð Sós- íalistaflokksíns er nú hafin af fullum krafti. Eins og ávallt endranær verðum við að treysta á, að nægilega margt alþýðufólk vilji leggja okkur lið og leggja fram nægilegá mikið til að standa straum af kosningunum. Ihaldið ætlar að verja í þessar kosningar hundruðum þúsunda króna. Það treystir því, að geta sigrað í krafti auðs síns. Framsókn hefar lfka að baki sér aðila, sem ekki munar um smáupphæðir, og kratar reyna að telja fólki trú um, að kosningabarátta Sósíalista- flokksins sé kostuð af Sovét- ríkjunum!!! (Skyldi Bragi ekki hafa komið alveg tómhentur úr Amcríkuferðinni?) Sósialistar! Herðið söfnunina í kosningasjóðinn og tryggið flokki alþýðunnar það fjár- magn, sem til þess þarf að svara árásum andstæðinganna sem vert er. Sósíalistaflokkur- inn þarf ekki að verja til kosn- ingabaráttunnar neinum þeim upphæðum, sem andstæðing- arnir myndu telja lágmark til reksturs kosninga, en nokkur kostnaður er óhjákvæmilegur, og alþýðan hefur ekki til ann- arra að leita en sjálfrar sín. Hún mun ekki bregðast flokki sínum nú fremur en endranær Aðalfundur Verkamannafélagsins á sunnudaginn Aðalfundur Verkamannafélags Akureyrarkaupstaðar verður haldinn í Alþýðuhúsinu næstk. sunnudag. Fara þar fram venjuleg aðal- fundarstörf, svo sem kosningar í stjórn, trúnaðarmannaráð og aðrar trúnaðarstður félagsins og félagsmál verða rædd. Mjög er áríðandi að allir verka- menn, sem heima eru, komi á fundinn. Sjá nánar í augl. í blaðinu í dag. Frá MIR Kvikmyndin Lífið í skógunum verður sýnd aftur n.k. sunnudag kl. 4. Hafa margir af félögum MÍR óskað eftir að sjá hana aftur, auk þeirra, sem ekki gátu séð hana er hún var sýnd hér um fyrri helgi. Þessi einstæða mynd verður ekki sýnd hér oftar og þeir, sem hafa hug á að sjá hana, ættu ekki að sleppa þessu tækifæri. x C-listinn Akureyri, föstudaginn 22. janúar 1954 3. tbl. Fjárhagsáætlun bæjarstjórnar-afturhaldsins: E Dtsvör og fasteignaskattur 9 milljónir 965 þús. kr. Ekkert má spara nema f ramlög til verklegra framkvæmda Fjárhagsáætlunin samþykkt með aðeins 7 atkv. gegn 4 atkv. Sósíalistaflokksins og Alþýðuflokksins Á baejarstjórnarfundi sl. þriðju- dag var fjárhagsáætlun bæjarins fyrir yfirstandandi ár afgreidd með 7 atkvæðum íhalds og Fram- sóknar gegn 4 atkvæðum vinstri flokkanna. Afturhaldsflokkarnir reyndust samhentari en nokkru sinni fyrr um að fella allar sparn- aðartillögur bæjarfulltrúa sósíal- ista og Alþýðuflokksmanna, sem samtals námu um hálfri milljón kr. og einnig allar tillögur þeirra um framlög til verklegra fram- kvæmda og um leiðréttingu á fasteignaskatti af íbúðarhúsnæði. Mun fjárhagsáætlun bæjarins aldrei hafa verið afgreidd með jafn fáum atkvæðum. Bæjarfulltr. Sósíalista- og Al- þýðuflokksins deildu fast á meiri- hluta bæjarstjórnar fyrir meðferð hans á fjárreiðum bæjarins, óljós- ar eða villandi upplýsingar og áætlanir, tillitsleysi við útsvars- og skattgreiðendur og þröngsýni varðandi atvinnulíf bæjarins. Gerðu fulltrúar afturhaldsflokk- anna ýmist að blikna eða blána undir ræðum þeirra og gátu litla björg sér veitt Sparnaðartillögurnar. Bæjarfulltrúar Sósíalistafl. báru fram eftirtaldar tillögur til lækk- unar gjaldaliða: Skrifstofukostnaður bæjarins lækki um kr. 50 þús. í kr. 350 þús., sem þó er kr. 76 þús. hærri en árið 1952. Bentu fulltrúarnir á að sú hækkun væri ærið nóg, þar sem starfsskilyrði öll væru nú stórum betri en áður og ýmsir starfsmenn bæjarins, svo sem byggingafulltrúi og garðyrkju- ráðunautur hefðu mjög litlum störfum að gegna mikinn hluta ársins og gætu því auðveldlega unnið að verulegu leyti á skrif- stofunum. Þá lögðu þeir til að störf heil- brigðisfulltrúa og framfærslufull- trúa yrðu sameinuð og þannig sparaðar kr. 17 þús. Þessa tillögu töldu íhalds- og Framsóknarfull- trúarnir réttmæta, en f elldu hana samt, ,,af því að Sveinn er orðinn svo gamall." Bæjarstjómarmeirihl. lagði til að reksturshalli sjúkrahúss yrði áætlaður kr. 360 þús. óg framlag til byggingar þess yrði enn í ár hálf millj. kr. Ekki hafði bæjar- fulltrúum samt verið gefinn kost- ur á að sjá neinar áætlanir þessu viðkomandi og enn í dag, eftir að bygging sjukrahússins hefur stað- ið í 8 ár, liggur ekki fyrir nein skilagrein um bygginguna eða kostnað við hana, en samt er bæjarfulltrúum ætlað að sam- þykkja blindandi milljón eftir milljón úr vösum borgaranna. Þrátt fyrir þá hulu sem dregin er yfir þessi útgjöld, bárust böndin að því í umræðunum að reksturs- hallinn væri að líkindum áætlað- ur 70—100 þús. kr. of hár og að tillaga Sósiaiistanna um 60 þús. kr. lækkun væri á fullum rökum reist. Þá töldu þeir að ekkert rétt- læti né hagsýni væri í því að byggingarkostnaður sjukrahúss- ins yrði að fullu greiddur á ör- fáum árum og að leita yrði eftir lánum til þess að geta dreift hon- um á lengri tíma og lögðu því til að framlag, fengið með útsvörum yrði lækkað niður í kr. 400 þús. Allar þessar sparnaðartillögur voru felldar með 7 afturhaldsat- kvæðum. Alþýðuflokkurnn lagði m. a. til að Iækkað yrði framlag vegna ó- skilgetinna barna úr kr. 400 þús. í kr. 300 þús. Eftir að sannað var að upphæðin væri allt of hátt áætluð treystust meirihlutamenn ekki annað en verða við þessari tillögu að hálfu leiti. Enn lögðu þeir til að embætti framfærslu- fulltrúa, bæjarverkstjóra og byggingarfulltrúa yrðu öll lögð niður. Voru þær tillögur allar felldar. Frystihúsið. Bæjarfulltrúar Sósíalistafl. lögðu til að ákveðið yrði kr. 500 þús. kr. stofnframlag til byggingar hraðfrystihússins og yrðu kr. 200 þus. af þeirri upp- hæð fengin með sparnaði á þeim liðum er áður getur en kr. 300 þús. yrðu teknar að láni. Sem varatillögu lögðu þeir til að öll upphæðin yrði tekin að láni. Þótt aðeins væru liðnir 4 dagar f rá því að bæjarráð samþykkti að veita frystihússmálinú allan stuðning sem unnt væri stóðu afturhalds- fulltrúarnir allir saman um að fella þessa nauðsynlegu og sjálf- sögðu tillögu. Fulltrúar Alþýðu- flokksins einir greiddu henni atkv. með flutningsmönnum. Fasteignaskatturinn. Sósíalistarnir lögðu til að leið- rétt yrði nú það ranglæti, sem hvergi viðgengst á gervöllu land- inu, að fasteignaskattur af íbúð- arhúsnœði sé innheimtur með 400% álagi, en ekkert bæjarfélag hefir enn ^farið hærra en í 200%. Lögðu þeir til að skatturinn yrði lækkaður í 100% af íbúðarhúsum og til vara í 200%. 1 sambandi við þetta mál gerð- ist það athyglisvert að fulltrúar Alþýðuflokksins, sem á sínum tíma samþykktu skatthækkunina snéru nú við blaðinu og stóðu með Sósíalistunum um leiðrétt- ingu og enginn afturhaldsfulltrú- anna treystist að lokum til að mæla henni bót, en töldu að vegna „lögfræðilegra vandkvæða" yrðu bæjarbúar að bíða eftir leiðréttingu, „meðan gaumgæfi- leg athugun færi fram!!!! Þegar verið var að leggja skatt- inn á stóð „hin gaumgæfilega at- hugun" í tæpar 5 mínútur, en nú þarf minnst eitt ár til athugunar á því hvort hægt sé að leiðrétta að nokkru ranglætið. Meðan verða bæjarbúar að bíða — og borga. Sundhöllin. Vi ðafgr. f járhagsáætlunarinnar var samþ. með atkv. allra bæj- fulltrúa að taka kr. 400 þús. kr. lán til sundhallarinnar auk 100 þús. kr. framlags. Bæjarstjóm hafði áður samþykkt lánsheim- ild í þessu skyni og var þessi breyting því aðeins staðfesting á fyrri ákvörðun. Fjárhagsáætlunin í heild ber allri bæjarmálastefnu íhaldsins vitni. Þrátt fyrir það að Akureyri (Framhald á 4. síðu). Þjóðvarnarforingi uppvís að stór- hneyksli jxu í viKuiim geröusi pau noiniii aö aoiuieiotogx Pjoo- varnartiokksins í bæjarmáium Keykvikinga, Bárður Danieis- son, hraktist úr framboói, upp- vís að stórhneyksli, fjárpiogs- starisemi og misnotkun a op- inberu trúnaðarstarti. iiann neiur siarfao á undamórnum arum sem tastur starismaour Kaiorkumáiaskrii'stoíunnar og haíói það verkefni að veita bændum hlutlausar ieiöbein- ingar um vatnsrafstöövar, annast mælingar fyrir þá og iyigjast með uppsetmngu stöövanna. Þessa aðstöðu not- aði hann til að selja bændum véiar sem hann hafði umboð iyrir, og hirti sjálfur 6—7% í ágóðahlut! Þessa gróðastarf- semi stundaði hann í vinnu- tíma sínum sem opinber starfs maður og gaf meira að segja upp síma Raforkumálaskrif- stofunnar sem heildsölusíma sinn! Ágóðahlutur hans af hverri vél sem hann seldi gat numið 12—15 þus. króna. Tíminn skýrði frá þessu stórhneyksli nú í vikunni og sá Þjóðvarnarflokkurinn sér ekki annan kost vænstan en að losa sig við þennan leiðtoga sinn í bæjarmálum Beykvík- inga; má þannig segja að hrun Þjóðvarnar hefjist á eftir- minnilegasta hátt fyrir bæjar- stjórnarkosningar! Þeim velmeinandi Akureyr- ingum, 270 að tölu, sem á sL sumri köstuðu atkvæðum á Bárð Daníelsson, í þeirri góðu trú á að hann og flokksbræður hans mundu berjast fremstir gegn allri spillingu í opinberu lífi, mun nú, að fengnum nýj- ustu fréttum af þessum fram- bjóðandu, flestum hrjósa hug- ur við þeim blekkingum, sem þeir hafa verið beittir. Sigurhorfur C-listans Óttinn við stórsigur C-listans í bæjarstjórnarkosningunum 31. jan. setur nú öllu öðru íremur svip sinn a áróður andstæðing- anna, bæði í ræðu og riti. Þessi ótii lýsir sér m. a. í þeirri lát- lausu ástundun, sem þeir leggja á sig til þess að reyna að telja fólki trú um að C-listinn hafi enga möguleika á því að fá þrjá menn kjörna af lista sín- um og þar með tryggja Guð- rúnu Guðvarðardóttur sæti í bæjarstjórninni. Staðreyndin er þó sú, að sé miðað við síðustu bæjarstjórn- arkosninga vantar C-listann aðeins 80 atkvæði til að fá þrjá menn kjörna. Sé aftur á móti miðað við síðustu Alþingis- kosningar ' lítur dæmið þannig út: Alþýðuflokkur 518 atkv. Vant- ar 42 atkv. til að ná 2 full- trúum. Framsóknarfl. 877 atkv., hefur 37 atkv. umfram 3 fulltrúa. Sosíalistafi 630 atkv., heíur 70 atkv. umfram 2 fulltrúa. Sjálfstæðiefl. 1400 atkv., ekkert atkv. umfram 5 fulltrúa. Þjóðvarnarfl. 270 atkv., skortir 10 atkv. á 1 fulltrúa. Um það virðast nær allir sammála að Þjóðvarnarfl. sé nú algeriega dæmdur úr leik og komi engum fulltrúa að. Er því öllum heilskyggnuta mönnum augljóst að SÓSIALISTA- FLOKKURINN EINN ALLRA FLOKKA HEFUR MÖGU- LEIKA A AÐ VINNA SÆTI OG FELLA ÞAR MEÐ EINN ÍHALDSFULLTRÚA. Alþýðuflokkurinn hefur þeg- ar viðurkennt þá staðreynd að ' hann hafi enga möguleika á að vinna sæti. Eina leið frjáls- lyndra kjósenda til þess að leggja atkvæði sín á vogarskál framfarastefnu í málefnum bæjarins, er því sú, að fylkja sér um alþýðulistann, C-list- ann. Og með degi hverjum verða þeir fleiri, sem slika ákvörðun taka.

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.