Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 10.09.1954, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 10.09.1954, Blaðsíða 1
VERKHIIUKHl XXXVII. árg. Akureyri, föstudaginn 10. september 1954 29. tbl. SOSIALISTAR! Munið hlutaveltuna 19. þ. m. Gcrið sem iyrst skil á söfn- uðum munum til híutavcltu- nefndarinnar cða til skrif- stofu Sósíalistafélagsins. Samvinna vinstri manna í verkalýðsfélögunum á Akureyri ákveð- in um lulltrúakjör til 24. þings Alþýðusamb. Islands og helztu verkelni verkalýðshreylingarinnar Undanfarnar vikur hafa bréfaskipti og viðræð- ur um samstarf farið fram milli fulltrúa verka- manna, sem fylgja Alþýðuflokknum að málum og sósíalista í verkalýðsfélögunum. Er þessum viðræð- um nú lokið með þeim árangri að fullt samkomu- lag hefir tekizt um samstöðu um fulltrúaval til 24. þings Alþýðusambands íslands og um sameigin- lega stefnuyfirlýsingu í málefnum alþýðusamtak- anna. Er hér um að ræða stórviðburð í verkalýðs- hreyfingunni, sem haft getur hina mikilvægustu þýðingu bæði fyrir samheldni og styrk verkalýðs- félaganna hér í bænum og einnig, sem spor í þá átt að sameina alla alþýðuhreyfinguna til nýrrar sóknar fyrir málstað vinnandi manna. Hér fer á eftir stefnuyfirlýsing sú, sem sam- komulag hefir orðið um: Samvinna alþýðuiflokksmanna og stuðningsmanna þeirra og sósíalista og stuðningsmanna þeirra í verkalýðsfélögunum á Akureyri, um fúlltrúakjör til 24. þings ASÍ, byggist á því, að við teljum, að sú innbyrðis barátta, sem háð hefur verið í mörgum verkalýðsfélögum, sé alþýðusamtökunum mikill hnekkur í starfi þeirra og hagsmunum launþeganna hættu- legt, þegar til lengdar lætur. Nú, þgear samtök atvinnurekenda og fésýslumanna eflast með hverju ári að samheldni og þau njóta í stöðugt vaxandi mæli stuðnings stjórnarvaldanna, er þörfin brýnni fyrir sam- heldni allrar alþýðunnar til að standa sem bezt að vígi til varnar hagsmunum sínum og nýrrar sóknar til betri lífskjara. Verkefnin framundan fyrirsamtaka verkalýðshreyfingu eru mikil og aðkallandi. Ekki aðeins við að bæta launakjörin á sjó og landi, heldur einnig og ekki síður, til að knýja fram að- gerðir til útrýmingar atvinnuleysinu, sem liggur í landi lang- tímum í nær öllum bæjum og sjóþorpum utan Suðurlands. Á sama tíma liggja stórvirkustu atvinnutækin — togararnir — aðgerðalausir mánuðum saman. Skipin, sem verið hafa hin aflasælustu, hvar sem leitað er til samanburðar, og gætu, með stöðugum og hagkvæmum rekstri verið undirstaða að stór- bættu atvinnuástandi í flestum sjóplássum landsins. Við viljum leggja áherzlu á, að því aðeins verður efnahags- legt sjálfstæði landsins tryggt til frambúðar, að landsmenn Iramleiði nóg fyrir innflutningi sínum. Það er því eitt nær- tækasta verkefni alþýðusamtakanna að knýja ríkisvaldið til aðgerða til eflingar atvinnuveganna, til aukinnar framleiðslu og stöðugri rekstri en nú er. Viljum við því sérstaklega víta seinagang stjórnarvaldanna í vor og sumar varðandi lausn á reksturserfiðleikum togaranna. Það er álit okkar, að samfelld útgerð togaranna sé lands- mönnum slík höfuðnauðsyn, að einkis megi láta ófreistað til að tryggja hana. í því sambandi verði fyrst og fremst útvegað fé til að bæta aðstöðu útgerðarinnar til fullvinnslu aflans í landinu og jafnframt knúð frám lækkun á útgerðarkostnaðin- um, svo sem olíu, veiðarfærum, vátryggingargjöldum, vöxtum o. fl. Jafnfrámt sé togarasjómönnum tryggð svo góð kjör, að þessi afkastamesti atvinnuvegur sé jafnan eftirsóttur af vösk- ustu mönnum. Eitt af næstu verkefnum alþýðusamtakanna er að knýja fram raunhæfar aðgerðir af hálfu ríkisvaldsins í húsnæðismál- um. Að ekki verði svikin lengur en orðið er marggefin loforð um byggingu sementsverksmiðju, en innlend framleiðsla á sementi myndi verða mikil lyftistöng fyrir byggingafram- kvæmdir í landinu. Viljum við í þessu sambandi minna á, hve hörmulegt íbúðarhúsnæði margt verkafólk býr við. Verður að knýja fram stórauknar fjárveitingar og lán til bygginga verkamannabústaða, sem eru raunhæfustu aðgerðir, sem enn hafa komið fram til úrbóta á húsnæðisskortinum. Verkalýðssamtökin verða að beita sér af alefli gegn þeirri þróun síðustu tíma, að fólkið neyðist til að flýja heimkynni sín á Vestur-, Norður- og Austurlandi vegna atvinnuástands- ins í þessum landshlutum, en þetta mál er vel yfirstíganlegt. Viljum við í því efni, m. a. leiða athygli að ríkisútgerð nokk- urra togara til atvinnujöfnunar. Hvað snertir atvinnulíf Akurcyrar, viljum við alveg sér- staklega nú leggja áherzlu á hina knýjandi nauðsyn á bygg- ingu hraðfrystihúss hér án tafar. Teljum við þetta slíkt nauð- synjamál, að segja megi að vöxtur atvinnulífsins í bænum standi og falli með því. Verkalýðshreyfingin verður að beita samtakamætti sínum gegn verðbólgustefnu ríkisstjórnarinnar, sem m. a. hefur komið fram í fellingu íslenzku krónunnar æ ofan í æ, ýmist með beinum eða óbeinum gengislækkunum. Af þessu tilefni og síhrakandi kaupmætti launa. er óhjákvæmilegt að alþýðu- samtökin taki upp baráttu fyrir því að 8 stunda vinnudagur færi vinnandi mönnum lífvænlega afkomu — annað tveggja með því að færa niður vöruverð eða með hækkuðum launum. Og einnig lyrir því að verðlagsuppbót komi á kaup mánaðar- lega, þar sem ríkisstjórnin hefur hvað eftir annað leikið þann leik, að „hagræða" verðlaginu með beinu tilliti til þriggja mánaða frestsins. Við teljum að verkalýðssamtökin eigi að lýsa megnri van- þóknun sinni á því, að efnahagsafkoma landsmanna er stöð- ugt gerð háðari dvöl erlends herliðs í landinu og framkvæmd- um á vegum þess. Við teljum það góðar friðarhorfur í heim- inum, að tafarlaust eigi að segja upp hervarnarsamningnum við Bandaríkin og fá hann alveg úr gild-i felldan. Loks viljum við láta í Ijósi þær óskir okkar, að innan verka- lýðssamtakanan megi hæfileikar alþýðunnar til að standa saman njóta sín sem bezt, því að þar felast möguleikar hennar til að bæta hag sinn og lífskjör í framtíðinni. Jóhannes Jósepsson, form. Verkamannafél. Akureyrarkaupst. Björn Jónsson, vavaform. Verkamannafél. Akureyrarkaupst. Torfi Vilhjálmsson, Verkamannafél. Akureyrarkaupst. Stefán Árnason, Verkamannafél. Akureyrarkaupst. Tryggvi Helgason, form. Sjómannal'élags Akureyrar. Sigurður Rósmundsson, í stjórn Sjómannafélags Akureyrar. Jón Ingimarsson, formaður Iðju. Konráð Sigurðsson, varaformaður Iðju. Hjörleifur Hafliðason, gjaldkeri Iðju. Kristján Larsen, ritari Iðju. Elísabet Eiríksdóttir, formaður Einmgar. Lísbet Friðriksdóttir, í stjórn Einingar. Jón B. Rögnvaldsson, form. Bílstjórafél. Akureyrar. Ragnar Skjóldal, ritari Bílstjórafél. Akureyrar. Jóhann Indriðason, Sveinafélagi-járniðnaðarmanna. Árni Magnússon, í stjórn Fullfrúaráðs verkalýðsfélaganna. Egill Sigurbjörnsson, Vélst jórafélagi Akureyrar. Jón M. Árnason, Vélstjórafélagi Akureyrar. Verkf all á togaraf lotanum 21. þ. m. ef samningar takast ekki Samninganefnd togarasjómanna hefur boðað vinnu- stöðvun á togaraflotanum frá og með 21. þ. m. haíi samningar þá ekki tekizt. Hafði nefndin fengið umboð frá öllum sjómannafélögunum til verkfallsboðunar. Þrír fundir hafa verið haldnir með samninganefndun- um, en útgerðarmenn hafa til þessa aðeins boðið mjög smávægilegar kjarabætur, en hafnað öllum aðalkröfum sjómanna. Næsti fundur samninganefndanna hefur enn ekki verið ákveðinn. Vic Vörubílstjórafélagið „Valur" boðar vinnu- stöðvun 13. þ. m. Verkfall hefst hjá vörubílstjór- um 13. þ. m. hafi samningar þá ekki tekizt milli Vörubílstjórafé- lagsins Vals og atvinnurekenda, en eins og frá hefur verið skýrt hér í blaðinu stendur deila þeirra um forgangsrétt til vinnu og nokkur minni háttar kjaraatriði. Vörubílstjórafélagið Þróttur í Rvík, Dagsbrún, Verkamannafél. Akureyrarkaupstaðar og e. t. v. fleiri félög hafa að beiðni Al- þýðusambands íslands boðað samúðaraðgerðir til stuðnings bílstjórunum. Eru þær fólgnar í því að félögin leggja bann á vöruflutninga að og frá bænum. Aðgerðir Verkamannafélagsins hefjast 16. þ. m. og hinna félag- anna um lfkt leyti hafi þá ekki verið samið. Héraðssáttasemjari hefur boð- að samningafund með deiluaðil- um og hófst sá fundur kl. 10 í morgun, en ekki er blaðinu kunnugt, hvort nokkur árangur hefur orðið. Lélegar sölur í Þýzka- landi Svalbakur seldi farm sinn, 235 tonn, í Cuxhaven sl. mánudag fyrir 81.063 mörk. Júlí seldi á miðvikudag fyrir 75 þús. mörk. Talið er að sala þurfi að vera ca. 100 þús. mörk til þess að veiðiför beri sig og er því verulegt tap á sölum þessum. Harðbakur og Kaldbakur munu landa í Þýzkalandi í næstu viku. Sléttbakur veiðir fyrir frysti- húsin í Dalvík og Ólafsfirði. Verður Geislagatan opnuð í haust Utlit er fyrir að samkomulag takizt milli Akureyrarbæjar og Búnaðarbankans um það, að bankinn láti hluta af lóð sinni við Strandgötu undir fyrirhugaða Geislagötu og selji bænum bak- hús það sem er í vegi fyrir opnun götunnar. Mun verð bakhússins verða 20 þús. kr. og verð lóðarinnar 130 kr. pr. fermeter, en nokkuð af lóð- inni fær bærinn í skiptum fyrir lóðarhluta við Túngötu. Verði gengið frá samningum um þetta ætti að verða unnt að opna götuna þegar í haust.

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.