Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 27.04.1956, Blaðsíða 4

Verkamaðurinn - 27.04.1956, Blaðsíða 4
VERRAMAÐURINN Föstudaginn 27. aprfl 1956 Sameinisl um hin stóru mál samfaka vorra Ávarp 1. maí-nefndar verkalýðsfélaganna r á Akureyri Verkalýðssamtökin og öll alþýða standa nú andspænis hin- um örðugustu viðfangsefnum. Á sl. ári var hafin ný verð- hækkunarherferð af hálfu framleiðenda, kaupsýslumanna og annarra, er þjómistu selja launþegum. Mikill hluti verð- hækkana þessara var með öllu tilefnislaus og í engu samræmi við launabætur þær, sem verkalýðshreyfingin knúði fram í varnarbaráttu sinni vorið 1955. Verðhækkanirnar voru fram- kvæmdar í skjóli afturhaldssamrar ríkisstjórnar, sem dauf- heyrðist við öllum kröfum verkalýðssamtakanna um verðlags- eftirlit, takmörkun á ofsiílegum milliliðagróða og öðrum lialdkvæmum aðgerðum til þcss að stöðva verðbólguskriðuna og vernda kaupmátt verkalauna.En ríkisvaldið lét ekki sitja við aðgerðaleysi gagnvart ósvífnum verðhækkunum, heldur gerðist þar umsvifamesti þátttakandinn. Strax á sl. hausti framkvæmdi það umtalsverðar hækkanir og lagði á nýja tolla. Þessar nýju álögur eru þó smámunir einir hjá þeim stór- íelldu álögum, í formi nýrra tolla og skatta, sem Alþingi sam- þykkti nú í ársbyrjun og nema á þriðja hundrað milljón króna og látið er heita að halda eigi atvinnuvegunum gang- andi, enda þótt viðurkennt sé af öllum, að fullkomin stöðvun þeirra sé nú á næsta leiti. Augljóst er, að efnahag og allri lífsafkomu vinnustéttanna er stefnt í fullkominn voða með þeim aðgerðum, sem hér hafa verið nefndar, því að haldi svo fram sem horfir, verða launin ekki einasta skert að miklum mun, heldur skellur einnig yfir almennt atvinnuleysi. Slík þróun býður heim gengisfellingu og kaupbindingu, sem talsmenn milliliða og braskara eru reyndar þegar farnir að hafa á orði. Gegn þessari öfugþróun í landi, sem hefur alla möguleika til þess að veita vinnustéttum sínum síbatnandi lífskjör, með aukinni tækni, aukinni framleiðslu og bættum stjórnarhátt- um, verður verkalýðshreyfingin að rísa af öllum sínum mætti og beita öllum löglegum aðferðum, sem hún ræður yfir í sókn sinni fyrir rétti sínum og framtíð. Fyrsta skilyrði fyrir sigursælli verkalýðsbaráttu er stéttar- leg eining. Við, sem skipum 1. maí-nefndina skorum á alþýðu Akureyrar aðgera 1. maí í ár að einingardegi sínum, með því að sameinast um öll hátíðahöld dagsins, f jölmenna á útifund- inn og skipa sér einhuga undir félagsfána sína og sameiginleg kjörorð í kröfugöngunni. Víkjum til hliðar öllum smærri ágreiningsmálum! Samein- umst um hin stóru mál samtaka vorra. Gerum 1. maá að sam- eiginlegum sigurdegi allrar verkalýðsstéttarinnar. Hittumst heil við hátíðahöldin 1. maí. í l.-maínefnd verkalýðsfélaganna. Guðrún Guðvarðardóttir, Elísabet Eirfíksdóttir, Kristín Jóhannesdóttir, Friðrikka Einarsdóttir, Ólafur Magnússon, Kristján Larsen Hreiðar Aðalsteinsson, Indriði Sigmundsson, Sveinbjörn Jónsson, Jóhann Indriðason, Gestur Jóhannesson. Kolbeinn Helgason, Björn Jónsson, Rósberg G. Snædal, Karl Steingrímsson, Jónas Jónsson, Ingólfur Kristjánsson, Bernharð Helgason, Ingiberg Jóhannesson, Jón Ingimarsson, Ingólfur Árnason. Hlutafélag myndað um strætisvagnarekstur Áhugamönnum, sem unnið hafa að undirbúningi félasskapar um rekstur strætisvagna í baenum hef- ur nú tekizt að fá innflutnings- leyfi fyrir einum vagni, en leigu- tími þeirra vagna, sem nú eru not- aðir, rennur út 1. maí næstk. Ekki er þess þó að vænta að nýji vagninn komi í gagnið fyrr en í júní, og er því líklegt að rekstur- inn stöðvist um einhvern tíma. Ákveðið er nú að hlutafélagið verði stofnað og mun það nefnast Strætisvanar Akureyrar h.f. Gef- in hafa verið út hlutabréf 200, 500 og 1000 króna. Veltur að sjálf- sögðu á að sala þeirra gangi greiðlega. Strætisvagnarnir hafa sannað, þótt þeir hafi verið reknir við erf- ið skilyrði að þeirra er full þörf og að margr bæjarbúar mundu verða fyrir miklu óhagræði ef rekstur þeirra stöðvaðist til langframa. Hækkun á kaupi verkakvenna Alþýðusamband íslands hefur ritað sambandsfélögum þeim, sem samninga hafa um kaup verka- kvenna, og hvatt þau til að reyna að ná samkomulagi við vinnuveit- endur, með eða án uppsagna, um að kaup verði hvergi lægra en kr. 7.83 í grunnl. á klst. Um síðasta þing ASÍ var kaupið frá kr. 6.60—7.20, en kr. 7.70 er nú einna algengast og gildir það kaup nú hér í bænum. Allmörg fé- lög hafa nú náð samningum um kr. 7.83 á klst. og þ. á. m. alveg nýlega Framsókn í Rvík og verka- lýðsfélögin á Vestfjörðum. Hæsta kvennakaup á landinu er nú í Flatey á Breiðafirði, kr. 8.65 í grunnl. á klst. Framsóknarmadaman greiðir atkvæði Frá Einingu Verkakvennafélagið Eining hélt fj.ölmennan félagsfund í fyrra- kvöld. Var þar einróma samþykkt að fela félagsstjórn að vinna að því að hækkaður yrði hið bráðasta kauptaxti verkakvenna, úr kr.7.70, sem nú gildir, í kr. 7.83, en sú hækkun hefur nú fengist fram hjá allmörgum verkakvennafélögum, án samningsuppsagna. Þá kaus fundurinn fulltrúa á þing Alþýðuasmab. Norðurlands, er halda á 2. júní næstk. og hlutu kosningu: Elísabet Eiríksdóttir, Guðrún Guðvarðardóttir og Mar- grét Steindórsdóttir. „Fylgist með því sem gerist í kringum okkur" Blaðið sem „fylgist með því, sem gerist í kringum - okkur", eða þyk- ist gera það, minnist ekki einu orði á almenna kjósendafundinn sl. sunnudag, og er hann þó aðal umræðuefni manna þessa dagana. Blaðið gleymir því líka alger- lega að þakka formanmi Fram- sóknarflokksins hér fyrir frammi- stöðuna á fundinum og þykir mönnum elja hans að litlu launuð. Formaðurinn gerði þó flokki sín- um þann mikla greiða að opinbera fyrir Akureyringum hvaða kröfur hann gerir til andlegs atgervis fremstu forustumanna sinna og hefur margur hlotið lof í Degi fyr- ir minna. En kannske er „gleymska" Dags í þessu efni eitthvað skyld þeirri að „gleyma" að skýra frá því, að Framsóknarþingið felldi tillögu Hannesar frá Undirfelli um að Framsóknarflokkurinn skyldi ekki mynda stjórn með íhaldinu eftir kosningar. Skráning atvinnulausra manna og kvenna, lögum samkvæmt, fer fram á bæjar- skrifstofunum dagana 2., 3. og 4. maí kl. 1—5 síðdegis. Akureyri, 26. apríl 1956. BÆJARSTJÓRI. Formaður Framsóknarfélags Akureyrar: „Framsóknarmenn hér á Akureyri hafa undanfarið fleygt atkvæðum sínum í tóma tunnu." — (Ummæli Ásgríms Stefánssonar á kjósenda- fundinum síðastliðinn sunnudag.) Sími Alþýðubandalagsins er 1169 STIKLUR ROKFRÆÐI BRAGA. Bjragi hefur nú fengið Al* þýðubandalagið svo á heilann, að hann skrifat heilsíðugrein í blað sitt um einn fund þess, en lætur sér nægja 25 línur um alla opinbera fundi hræðslu- bandalagsins til þessa. Og svo nákvæmlega fylgiat hann með hverri hræringu stuðnings- manna þess, að hann getur til- tekið í blaði sínu hvemig til- greindir menn hafi verið klædd ir og jafnvel hvernig hitaskynj- un þeirra haíi verið: „Stóð Björn í frakka. ... og virtist kalt. . . ." stendur þar. Og ekki stendur á skýringunni á þessu fyrirbrigði: ,JCannske íær hann ekki að vera í framboði," kann- ske „haía þeir félagar ekki feng ið að taka til máls." Þá vitum við það hvernig þeir hafa það í hræðslubanda- laginu: Eí þið mætið Braga. Sigurpónssyni, Steindóri eða öðrum slíkum, og þeir skildu vera í frakka, þá er ekki um að villast. Þá er alveg fullsann- að að þeir hafa ekki fengið að fara í framboð, og ef þeir væru heldur kuldalegir ásýndum, þá er líka öruggt að Gylfi eða Haraldur haia bannað þeim að tala! A (alias Aquila) barnafræð- arinn, sem hefur þá tómstunda- iðju að skrifa í Dag stjórnmála- greinar, þeirrar teundar sem ritstjórinn hefur ekki geð í sér til að fást við, rifjar í næst síðr asta blaði upp hartnær þritug- an atburð, er ofbeldismerm at- vinnurekenda í Bolungarvík vestur, fluttu Hannibal Valdi- marsson nauðugan til ísaíjarð- ar, en hann vat þar kominn til þess að stofna verkalýðsfélag á staðrtum. Kjamsar Jræðarinn" ákaft á óþverraverki þessu og vergur velþóknun hans ekki leynt er hann óskar þess heitt og innilega að. slík vinnubrögð verði endurtekin til þess að knésetja forseta Alþýðusam- bandsins. En sagnfræði Aquila ©r í samræmi við skoðanir hans á skoðanafrelsi oá lýðræði. Hon- um gleymist nefnilega endir sögunnar, en sá varð endir á ferðum ofbeldismannanna, að þeir voru handteknir er til ísa- fjarðar kom, en Harmibal fór rakleiðis aftur ti Wolungarvík- ur ásamt tugum verkamanna og lauk þar erindum sínum. Of- beldið reyndist þar jafn hald- laust eins og hin bjánulegu skrif Aquila barnafræðara í Degi eru gerónýt til framdrátt- ar hræðslubandalaginu. TUNNUSKÝLIB. Dagur birtir grein, með mynd- um, um Tunnuverksmiðjuna og er það sízt að alsta. Greinar- hóíundur er líka svo skarp- skyggn að koma auga á að ekk- ert skýli er fyrir tunnurnar og að þær liggja undir skemmdum í staflanum fyrir sól og regni. Ef hann hefði verið langminn- ugur, hefði hann getað bætt í greinina sögunni um turmuskýl- ið, sem Aki Jakobsson, þácver- andi atvirmumédaráðh., hafði gengið frá kaupum á í Bret- landi 1946, en Framsókn og íhaldið létu rifta þeim kaupum og hældu sér aí á Alþingi. Svo koma leigupennar þeirra nú fyrir kosningar og þykjast hneykslast é skýlisleysinu o£ aðbúnaði verkamanna á þess- um vinnustað. Þvíl'tk hræsni!

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.