Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 08.05.1964, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 08.05.1964, Blaðsíða 1
 J^J^ |\* • pjTi XLVI. árg. ^östudagur 8. maí 1964 lí !. tbl. Verkamannasamband íslands verður stofnað á moigun Um tvœr leiðir að velja Imisiii 12 daga verða samningar að takast Fyrsti maí er iiðinn hjá, baráttu- dagur verkafóiks. Ræður manna og kröfuborðar þcnnan dag einkennd- ust af þvi, að óhjákvæmilegt cr, a3 kjör verkafólks verði bætt nú ó næstu dögum, ef ekki á að stefna til algerra vandræða vegna hinnar sífellt vaxondi verðbólgu. Fulltrúar verkafólks hafa lcngi lagt á það höfuðáherzlu, að stöðva verði verðbólguþróunina og koma ó síöSugj verðlagi, en þeir hafa talað fyrir daufum eyrum til þessa. I stað þess oð reyna að stöðva dýrtíðar- flóðið hafa ráðamenn þjóðarinnar stöðugt snúið verðbólguhjólinu hroð- ar og hraðar. Þetta hefur orðið til þess, að verkafólkið hefur neyðst til að knýja fram hækkað kaup að krónutölu. Stundum hefur þetta tekizt án þess að til harðra átaka kæmi, en stund- um hefur orðið að grípa til verk- fallsvopnsins. Það hefur þó aldrei verið gert fyrr en allar vonir um að samningar næðust ón þess hafa verið þrotnor. Enn eru fulltrúar verkafólks og atvinnurekenda setztir við samn- ingaborðið. Enn hefur orðið að gera kröfur um hækkað kaup, því að sú kauphækkun, sem fékkst í desember hefur þegar horfið í verðbólguhítina og betur þó. Og enn hafa fulltrúar verkafólksins lýst þvi yfir, að þeir muni meta til jafns við kauphækk- un hverja þó ráðstöfun, sem gerð kynni að verða til að snúa verð- bólguhjólinu öfugt við það, sem gert hefur verið. Ekki vantar, að blöð stjórnar- flokkanna tali þessa dagana fogur- lega um, að verkafólk eigi rétt til kjarabóta og aðsízt muni ríkisstjórn- in standa í vegi fyrir raunverulegum kjarabótum því til handa. En ekkert er þó cðhafzt til að tryggja þessar kjarabætur og ekki virðist ríkis- stjórnin fijót ó sér að hefja þær við- ræður, som hún hefur heitið oð taka upp við Alþýðusambandið. Meðan þessu far fram hlýtur því stjórnin að vera grunuð um að hyggja flátt þótt fagurt sé talað. Enda er reynsla af GALDRA LOFTUR Leikfélag Akureyrar frum- sýnir í kvöld Galdra-Loft Jó- hanns Sigurjónssonar. Leikstjóri er Ragnhildur Steingrímsdóttir, en með titilhlutverkið fer Gunn- ar Eyjólfsson leikari frá Reykja- vík. slíkri framkomu hjá stjórnarherrun- um áður. Rikisstjórninni ætti þó að vcra Ijcsr, að aðeins 12 dagar eru til stefnu þar til samningar og kaup- taxtar hjó velflestum vcrkalýðsfé- lögum á Norður- og Austurlandi falla úr gildi. Fyrir þann tíma þarf cð láta hendur standa fram úr erm- um og annað tveggja að tryggja aukinn kaupmátt núvcrandi launa eða fara ennþá kauphækkunarleið- i'na. Fyrri leiðin væri tvimælalaust æskilegri, en hina síðari verður að fara, ef réttir aðilar ekki vilja koma til móts við verkafólkið og gera fyrri leiðina færa. Verkalýðssamtökin hofa boðið ríkisstjórninni samstarf um að stöðva verðbólguna og koma ó jafn- vægi. Það er stjórnarinnar að velja, hvort hún vill taka því boði eða hvort hún vill stríð og harða launa- baráttu. Stofnþing Verkamannasam- bands Islands verður sett í fé- lagsheimili Dagsbrúnar og Sjó- mannafélags Reykjavíkur, að Lindargötu 9, n. k. laugardag 9. maí, kl. 2 síðdegis. Til stofnþingsins er boðað af Verkamannafélaginu Dagsbrún, Verkamannafélaginu Hlíf og Verkalýðsfélaginu Einingu, en sameiginleg nefnd þessara félaga hefur annast undirbúning stofn- þingsins og sent þátttókuboð öll- um almennum verkalýðsfélögum innan Alþýðusambands íslands. Ekki er enn vitað að fullu um hve þátttaka verkalýðsfélaganna í stofnun hins nýja sambands verður víðtæk, en þau hafa mörg hver að undanförnu rætt málið á fundum sínum og kosið full- trúa á stofnþingið. Aðalviðfangsefni stofnþings- ins verða umræður um hlutverk og starfsemi sambandsins, sam- þykkt laga og fjárhagsáætlunar og að sjálfsögðu umræður og ákvarðanir varðandi kjaramál verkafólks eins og þau liggja nú fyrir. Fyrirhugað er, að stofnþing- inu Ijúki á sunnudag. f. maí hfttíðarböldio h Ikkureyri ASKORUN Við undirritaðir leyfum okkur hér með að skora á almenn- ing að taka 'þátt í stofnun félags á Akureyri í þeim tilgangi að efla samtök um barattu við hjarta- og æðasjúkdóma og varnir gegn þeim. Við leyfum okkur að taka eftirfarandi kafla úr ávarpi því, er forvígismenn um stofnun Hjarta- og æðasj úkdómavarna- íélags Reykjavíkur birtu fyrir nokkru í blöðum höfuðstað- arins. „Meginástæða þessa er sú staðreynd, að þessir sjúkdómar eru nú mannskæðastir allra sjúkdóma hérlendis." „Hafa dauðsföll af völdum þeirra aukizt miklu meira á síðari árum hérlendis en af völdum annarra sjúkdóma, ef miðað er við greind dauðamein." „Algengasti hjartasjúkdómurinn stafar af kransæðakölkun og kransæðastíflu. Þessi tegund hjartasjúkdóma tekur að herja á fólk á fimmtugsaldri og stundum fyrr. Auðsætt er, að þjóð- félagið geldur mikið afhroð af völdum þessa sjúkdóms. Má þar til nefna langvinnt atvinnutap, sem bæði kemur hart niður á þjóðfélagi og einstaklingum og veldur margs konar erfið- leikum fyrir fjölskyldur, sem þetta bitnar á. Því má heldur ekki gleyma, að dauðsföll af þessum sökum eru ekki fátíð meðal fólks á milli fertugs og fimmtugs. Hér er, sem sé, um að ræða fólk á bezta aldri með margþætta lífsreynslu að baki og oftlega langan undirbúning undir lífsstarf sitt." „I flestum menningarlöndum heims hafa verið stofnuð sam- tök, sem hafa á stefnuskrá sinni baráttu við hjarta- og æða- sjúkdóma, varnir gegn þeim, afleiðingum þeirra og útbreiðslu. Hafa samtök þessi með starfsemi sinni stuðlað stórlega að auknum rannsóknum á þessum sjúkdómum og eðli þeirra og að vörnum gegn þeim." „Félagssamtök með líku sniði hafa síðustu áratugina verið ómetanleg stoð í baráttunni við berklaveiki hér á landi." „Stofnuð verði í bæjum og sveitum landsins félög, sem starfi að þessu mikilvæga málefni, en síðan sameinist þau innan vébanda eins landssambands. Félögin og landssam- bandið myndu síðan skipuleggja almenningsfræðslu um eðli og gang þessara sjúkdóma, svo og um varnarráðstafanir, sem hægt er að beita gegn þeim." Við undirritaðir höfum ákveðið að boða til fundar í Sjálf- stæðishúsinu þriðjudaginn þ. 12. maí n. k. kl. 8^> e. h. þar sem stofnað verði á Akureyri félag til varnar gegn hjarta- og æðasjúkdómum. Fastlega er skorað á almenning að fjölmenna á fund þennan til stuðnings þessu mikilvæga málefni. Arnþór Þorsteinsson, Eyþór H. Tómasson, Jakob Frímannsson, o Olafur Sigurðsson, Þórarinn Björnsson. I Fyrsta maí hátíðahöldin á Akureyri fóru fram samkvæmt dagskrá: Lúðrasveit Akureyrar lék við Verkalýðshúsið kl. 13.15 og Arnfinnur Arnfinnsson formað- ur Fulltrúaráðs Verkalýðsfélag- anna flutti ávarp. Björn Jónsson formaður Verkalýðsfélagsins Eining flutti ræðu. Síðan var farin kröfuganga svipaðar leið- Aðalfundur Félags verzl- unar- og skrifsrofufólks Aðalfundur F.V.S.A. á Akur- eyri var haldinn að Bjargi s.l. mánudagskvöld. Á dagskrá fundarins voru venjuleg aðal- fundarstörf, lagabreytingar og ýmis mál. Fundarstjóri var Hafliði Guðmundsson. I stjórn- arkosningum sem fram fóru, báðust fráfarandi stjórnarmeð- limir undan endurkosningu, en formaður s.l. fjögur ár hefur verið Kristófer Vilhjálmsson. Núverandi stjórn skipa þessir menn: Bragi Jóhannesson, for- maður, ísak Guðmann, ritari, Ingólfur Gunnarsson, gjaldkeri, Kolbeinn Helgason og Þorsteinn Svanlaugsson, meðstjórnendur. Til vara: Stefán Tryggvason, Sigurður Baldvinsson, og Ás- geir Halldórsson. I fulltrúaráð voru þessir menn kjörnir: Karl Sigfússon, Sigurð- ur Jóhannesson, Jón P. Hall- grímsson, Olafur Axelsson, Jón Samúelsson og Baldur Halldórs. SAMNINGAFUNDIR Fyrstu samningafundir milli fulltrúa vinnuveitenda og verka- fólks af Norður og Austurlandi voru á Akureyri á miðvikudag og fimmtudag. Ekki verða fleiri fundir í þessari viku. ir og vant er og staðnæmst við Alþýðuhúsið, þar sem haldin var samkoma. Þar fluttu ávörp Jón Ingimarsson, formaður Iðju og Hreinn Ofeigsson formaður Sveinafélags j árniðnaðarmanna. Hjálmar Gíslason leikari skemmti og sýnd var kvikmynd, sem Kjartan 0. Bjarnason tók af hátíðahöldum verkalýðsfélag- anna á Akureyri 1. maí 1947. Samkomunni í Alþýðuhúsinu stjórnaði Arnfinnur Arnfinns- son. Kl. 15.30 var barnaskemmtun í samkomuhúsinu: Rósberg G. Snædal stjórnaði spurninga- þætti, Hjálmar Gíslason skemmti, sýnd voru töfrabrögð og kvik- mynd. Um kvöldið var svo dansleikur í Alþýðuhúsinu, enn skemmti Hjálmar Gíslason. Segja má, að þrátt fyrir óhag- stætt veður, tækjust þessi hátíða- höld með ágætum. En fleira fólk hefði gjarna mátt sýna sig til að leggja áherzlu á kröfur sínar í því öngþveiti, sem nú ríkir í launamálum almennings. HEYRT Á GÖTUNNI AÐ KEA hafi tapað meiru é hótelinu þann tíma, sem það var leigt einstaklíngi en ó meðan félagið rok það sjólft. AÐ enn í sumar muni reykurinn góði i Glerárgili hofo mikið aðdróttarafl fyrir ferðamenn, einkum útlendinga. AÐ skilningsríkt fólk vilji koma blinda hrútnum úr Eyjafirði til augnlæknis ó Akureyri. AÐ ritstjórar Alþýðumannsins séu orðnir Ginheilagir.

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.