Vestri

Tölublað

Vestri - 18.01.1908, Blaðsíða 2

Vestri - 18.01.1908, Blaðsíða 2
43 VESTRÍ, Vetrarbrantin. Tímarit með því nafni er byrjað að koma út hér í bænum. í fyrsta heftinu, sem nú er komið út, eru 7 kvæði eftir Guðm. Guðmundsson, 8 kvæði eftir Lárus Thorarensen, tvær ágætar sögur þýddar af Guðm. Guðmundssyni, ritgerð eftir Lárus Thorarensen, 8 þjóð- sögur og nokkrar skrítlur. Er því efnið bæði fjölbreytilegt og skemtilegt. Tímaritiþessuerætlað að koma út í heftum 2—4 sinnum á vetri og kestar hvert hefti 50 aura* fyrir fasta kaupendur, en í lausa- sölu 60 aura. Tímaritið fsast í bókaverzlun .Vestra' eg er sent burðargjalds- frítt hvert sem óskað er, #n bergun fyrir hvert hefti verður að fylgja pöntun. Duglegir og áreiðanlegir út- «sölumenn óskast, gegn venju- legum sölulaunum. leg einungis í lœknisfrœði, iðnaði og vísindalegu augnamiði. 3. gr. Tilbúningur og inn- flutningur á efnum, er innihalda áfengi, er óikorinn réttur ríkis- ins og er ekki hœgt að veita öðr- um þennan rétt. 4. gr. er um, hvernig «igi að haga áfeugistilbúningi ríkisins og í 5. gr. er um hverjum megi selja áfengið frá ríkinu. Það má selja það a. lyfjabúðum, sjúkrahúsum og vísindalegum fólögum, en rétt t.il að fá áfengið verða hlutaðeigendur að fá hjá senatinu. b. iðnaðarfyrirtækjum, t. d. þeim, er búa til fernís, eter, tann* bár, Jaúð- og ilm vötn 0. fl. Þó má áfengisstyrkleikinn þá eigi vera minni en 50% eftir rúnr hlutfalli og eigi má selja minna en 100 lítra í einu. Efni, er innihalda áíengi og hafa verið ónýtt til. drykkjar, selur ríkið eftir reglum er síðaE' verða gefnar — af senatinu. Ekki má selja neinum meira en 20 grömm af áfengi í einu i lyfjabúðum og læknaskipun þarf í hvert sinn. Hegningar eru allharðar — þó ekki um of. Sá er býr til, aelur eða býður áfengi, fær í fyrsta sinn að minsta kosti 100 marka sekt, en í annað sinn að minsta kosti 3 mánaða fangelsi, og sé brotið oft verður hegningin — .•hæðsta hegning fangelsisvinna — seru' míssir — í þrjú ár. Minni lilutíiui í nefndinni var á móti ýmsum greinum Jaganna. Þannig voru 4 á móti því, að skipa ríkinu að setja á fót brugghús, og einn vildi hafa áfengisstyrkleikann nokkru hærri, ^I^Jq af víninu en 7% á maltdryknum, en tveir voru að fullu og öllu á móti löguuum og vildu láta fella þau. Umræður urðu miklar um þau á landdegin. um. Síðast er þau voru til um ræðu stóðu umræðurnar yfir í 8 stundir. Allir jafnaðarmenn og ungfinnar er tóku til máls voru með lögunum, en nokkrir, einkum af sænska flokknum, töluðu á móti þeim. Umræðunum lauk svo, að lögin voru samþykt með miklum at- kvæðamun og afgreidd sem lö? frá landdeginum. En nú vantai' samþykki Rússa keisara, en vonandi fæst það. Heill og heiður sé Finnum fyrir dugnað þeirra, Vonandi að flairi þjóðjr beri gæfu til þess- að feta í fótspor þeirra. Skrifttofa ítórstúku íslands 22/12 '07. Pétur Zóplióníasson, * g. ko»n. [Eftir „remplar."] Mútur og kosningasvik í Amiuíku. Hve mikið er ekki ott látið af frelsinu í Ameríku. fin þeir, sem sliku halda fram, eru þar lítið kunnugir. Þeir vita ^það ekki, að þar er það dollarinn, eða peningarnir, sem hata atkvæðis- réttinn. Sá, sem getur lagt mest af þeim í sölurnar, er ávalt viss um sigur. Kosningar í Ameríku kosta ávalt feykimikið fé. Fyrst eru nauðsynleg útgjöld til blaða- agenta, umferða-rseðumanna, skrifta, auglýsinga.fmgríta, flögg, skraut, ræðustólar, húsaleiga o. s. trv. Við síðasta forsetaval var kostað til brjóstnála, hnappa og fleiri smáhluta með myndum af forsetaefnunum 370 þús. kr. í stórbæum keyrir kostnaðurinn alveg fram úr hófi. Ræðumenn- irnir ferðast um í kerrum og fá í kaup 10-35 kr. fyrir kvöláið. i_úðrafélög eru leigð til að draga fólkið að og hverjum manni borgaðar 22 kr. á kvöldi. Blys og skraut kostar ógrynni fjár og mótorvagnar eru leigðir til að aka höltum og vönuðum á kjörstaðina. Skuggamyndasýn- ingar eru haldnar kvöld eftir kvöld ókeypis og þar sýndar allskonar myndir af keppÍDaut- unum. Við borgarstjórakosning- arnarí New-York 1903 var kostað til fána og vimpla með myndum af keppinautunum 270 þús. kr. Burðargjald undir flugrit o. fl. var 1.50 þús. kr. Síðustu vikuna fyrir kosninguna voru borgaðar 3 5 00 kr. i húsaleigu til fundarhal da. Mörgum þúsundum króna er varið til að halda menH á kosningastotunum til að gæta þess, að kjósendurflokksins greiði atkvæði eins og þeir eiga að gera. Til þessa eru valdir menn, sem hafa sérstakt lag á að hafa áhrif, og kaup þeirra er svo mikið, að þeir geta vel hvilt sig til næstu kosninga og haft nóg 13- til að bíta r.g brenna. Allir, sem eitthvað hjálpa til við kosningar, telja sjálfsagt, að fá það marg borgað, 03 það þykir sjálfsagt að hremma svo mikið af ætinu sem hægt er. — Það er >heið- arlegur þjófnaður.< Við síðustu borgarstjórakosningar í Greater New-York eins og borgin er neínd cftir stækkuuina, legðu fiokkarnir 2960000 kr. (naerri þrjár miljónir) í kostnað, op þó kvörtuðu þeir, sem mest störfuðu við kosning arnar, um, að alt af hefði skort peninga til að gera eitthvað að gagni. Tammany Hall heitir félag eitt í New-York, sem starfar við allar kosningar og hefir um langt skeið halt þær og alt annað borginni viðkomandi á valdi sínu. Hvað eitir annað hefir verið reynt, að reisa rönd við ráðríki þess, en aldrei tekist. t>ett,i félag hefir gert mútur og kosningasvik að atvinnugrein sinni. Fyrir- komulag þess er alletnkennilegt. F«rmaður ber ekki ábyrgð fyrir neinum, en er voldugri en nokkur annar einvaldur. Til skams tíma hefir formaður þess verið Irlend- ingur einn, Croker að nafni. Aður en hann varð formaður var hann að eins óbreyttur múrari. En eptir það gerði hann aldrei neitt, keypti sér skrauthýsi í New-York, lystigarð upp í sveit, skemtiskip fyrir landi og hélt voðhlaupahesta í London. Synir hans voru líka i embætti. Og þó einn þeirra væri á ferðalagi um England i1/^ ár hirti hann laun sln fyrir því. Þessar stórsummur, sem til kosninganna ganga koma auðvit- að mest frá þeim, sem hyggjastað vinna fjárnaunalega við úrslit þeirra. Menn kasta ekki út slíku fé án þess að fá það aftur. Sanntæring og fiokksákafi er engum svo mikið áhugamál, að hann legji stórfé í sölurnar. T. • d. má geta þess. að lítið járn- brautarfélag í New-York borgar Tamrnany Hall árlega 18 þús. kr. í fyrra þuríti það að fá leyfi til að leggja braut yfir götu í útjaðri ba^jarins og Tamany í lall félagið útvegaði því leyfið en tók 100 þús. kr. fyrir ómak sitt. >E( 1 við heiðum ekki verið gamlir viðskipUvinir þess hefðum við orðið að borga 200 þús. kr.,< sagði form. járnbrautarlélagsins Sumir hyggnir fjáraflamenn styðja báða flokka, svo þeir séu óhultir hver sem vinnur. Járn brautarfélagið í Pensylvaniu mátd árum saman borga mestan hluta af kosningakostnaði .demokrata' og .rebublikana' i fylkinu ísew- Jersey, því flokkarnir voru svo jafnir, að ekki varð fyrirfram á milli séð. F.n árið 1896 mistu ,dei«okratarnir' alt fyjgi og síðan hafa þeir ekki tengið einn eyri frá járnbrautarfélaginu. Svo eru tillógin frá keppinaut. unum ekkert smáræði. Tammany Hall hefir ákveðinn taxta yfir tillög, sem félagið væntir frá þeim, er það styður til opinberr;i starfa. Hæstaréttatdómari á að borga eins árs laun, 64 þús. kr. Maður sá, sem staðan er ætluð, er látinn skilja, að hann verði valinn gegn þessu tillagi og þyki honum það mikið er honum bent á, a# hann sé valinn til 14 ára og i/14 sé ekki mikið. Auk þess ákveður Tammany Hall hve mikinn hlut það skuli hafa at >offrum< þeim, er hver maður fær stöðu sinnar vegna. Hinum smærri starfsmönnum er heldur ekki gleymt. £f skrifarinn á opinberri skrifstofu ekki sendir sitt mánaðarlega tillag er hann óðar heimsóttur af síðklæddum >erfiðisminni,t sera laetur hann skilja, að varlegra sé, að scnda tillagið ef hann vilji halda stö#u sinni. >Hlýðni er nauðsynieg,< segir Tammany Hall. Brunaliðsstjóri einn vildiekkiborga mánaðartillag sitt. Hann var fluttur 14 sinnum áður en árið var úti, en þá var hann búinn að fá nóg af því og borgaði tillagið. Málfærslumaður einn sagði sig úr félaginu og hætti að borga tillag siit, sem hafði verið 180 kr. Viku síðar fékk hann brét frá verkfræðinyi bæjarins, sem skýrði honum frá, að húsið hans stæði i1/^ þuml. út á götuna. Máifærslumaðurinn skildi hvað til stóð, ssndi tillag sitt og bað um upptöku aftur, ©g eftir það var málinu ekki hreyít framar. Séu kosningaúrslitin einhver- staðar óviss er fólk á síðasta augnabliki leigt til að greiða atkvæði. Beri einhver á móti, að viðkomendur hafi kosningarrétt eru tvö >áreiðanleg< vitni látin votta undir eiðstilboð, að þessir kjósendwr séu þeir, sem þeir þykjast vera. I einum bæjarhluta í New-York greiddu nýlega atkvæði 17 tugthúslimir, 11 menn, sem voru á geðveikrahæl og 5 dauðir. Og allir kusu þeir eins og Tammany Hail óskaði. t>að heyrast oft neyðaróp um það í Ameríku, að allir dómarar og aðrir embættismenn, sem kosnir eru, séu keyptir í embætti og algerlega í klóm kosuingafélag- anna. En á því hefir engiu bót orðið ráðin. Þegar Roosevelt var valinn forseti síðast kostaði kosning hans um 40 milj. kr. Fréttir frá útlöndum. Eftir skýrslum frá Rússlandi hefir herdómurinn ]»ar tvö síðastl. ár dæmt 3861 menn til dauða. Af þeim hafa 2924 verið líflátnir. A saraa tíma hata 3873 menn verið sendir til þrælkuuar í námunuHi í Síberíu. Mac Clintoc, heimskautafarinn enski, er nýlega látinn 88 ára gamall. Natnkendust er ferð

x

Vestri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vestri
https://timarit.is/publication/235

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.