Vestri


Vestri - 29.06.1917, Blaðsíða 2

Vestri - 29.06.1917, Blaðsíða 2
i 0 V f i R • 3 b*. pamfcv, brej'ttum lOunui [ó.afiain/. Kortnir voiii í stjótn Sveiim Bjornsson, með 11(543 ítlkv.. 04 Jón GunnarsHon, með 712!) atkv. — Pétnr A. Ól.vfsson fékk 6263 ntkv o'j Jón Bi vnjoifs^nn k.uipn. í Rvik 4417. — Af h'ilfu Vextiin ÍmI. hlnnt l>o«nhigu Jón J. Bildfell. með 92G4 i.tkv. - ÁsinuHdttr P. Jóhannsson fékk 3870. — Endiin skcðan'ti vm kosinn Þó^ur Sveina« son, inoo 9110 afckv , í nfaftL. H. BjaniMson, er lékk 4777 at.kv. — VaraenduiHkoð'andi kosinn Halld'ir Eníkssoii umboðssali (áðor bókaii fé'agHÍns) 4 Atikirlng A hl'íf.níé fáina-slni. Samhykfc v«r i eiitu hrjóði aðnufca liliiirtféð i'pp í 3 iuilj. kr., éfiir lillögu 8l)6rnarin',ar. 5. Ánkning nk.paslól« félngsins Sð'riileiðis vir ,-a r|>. svohli. lill. stjó'iiatinii >r, úin auknintr ^kip:i- stól'i f^bujxm^: „FélatfSAtjórniinii heiirttliat að bita byugi 1 eða kaupa 1—2 millilandaskip, auk stratidferða> skipa beiira, sem heiniild var gefiu á stofnfundi til að láta byggja eða kaupa.*" Ný bók. Börn, foreldrar og kennarar. Eftir D. 0. Murphy. Jón Þórarinsion þýddi. Bók þflssi virðist mér að gæli verið handbók fyrir kennara, for- eldra og að'a þá, sem fást eiga við uppeldi barn.i og unglinga. Og eflaust er hún skrifuð með eitthvað því líkt fyrir atigum. En hversu niargir æfcli að verði til þess að nota þessa handbók hér á iiindi? Eg hygg a.ð þeir verði — því ver — ekki margir, Líklega nokkrir kennarar og aðrir ekki. Er þó ilt að sve góð bók liggi ólesin, svo inikil þöif sem hér er fyrir leið- böiningar hennar. Þetta er þó ekki óeðlilegl,, því sjáJflr erum vér eun börn í upp- eldísmáltinuii), og fæstir gera sér grein fyrlr, hveis virði nýtnr maður er fyrlr þjoðfélagíð. Og enn færri mimu gera sér grein fyiir þvi, hvernig uppeldi gerir menn hélst að nýtum nionnum. Til s'cumms tíma var það talið gotfc uppeldi, ef manninn brast ekki mat né klæðnao. Það var lilcams- þroskinii sem einn þótlí einhvers virði. Síðan var íarið að hugsa um þ-tð, að menn læiðu eiitvað „til bókariniiar", sem kallað var, og svo komu fræðslulötrin 0£ kenu- urum fjolgaöi. Kn fleslir munu skilja stöðu þdrra sv<>, nð þeir eígi einungia að veita bóklexu íræðslii, en ekki að haía neiii upp ívlandi áhrif á börn eða unglinga. Og hvað inargir íalenskir keuuarar ætli að væru bvo tssrir um að haía, þesS' ahrif á nemendur sína? Eg œtla að þa: y»-W meirihlutanum pjðg af4tt, J»yí «iíkt 9X b5lst ek|i ftðrum ætlandi en ng^lismonmim. 0/ þólt svo kennaiíii' væiu f*rir um |>etr,;i — sem niniyii ekki ern — hi. v.'ipt'ir þó það, eem meslu >t unt veit. en það er þ ,ð, að htíimilin kiimii nT) :ila upp l'hi hvi fer svo fjæiri áo svo yfi, að mörjr þeirra ónýta nð ;iuki þ.-ii áhiif. sem kertuaiai' ujeiu lv fr,. F<ii.t nmii nlíengara nmtalsefui ;i. hiimilum. i þorpum og kanpatöðnm, meðan skóli steiidiir yflr, en skaurnii um skólann og jafnvel natngreinda kenn:iia, ovt hað í íheyrn hama Og ungliriga, se n 1 skólanum nein-i. Þetla veldur tvemin: vekur óvild ti "ii endatiiia ti! nkólaitH og virðing- ailey.i fyiir kennurimum; en hnr ineð er fyrír þ;»ð g«it, að skólinn ijeti haíl. KÓð áhrif ;i nemendurna. Þetla iiiun þykjn óvægur dómiir iim heimilin, en gvo langl er frá |ví að þar sé ofnuelt, að eg veifc með vis»u að íiin þetla ein sek rnö.g „b stu h«imiliu". Vitanlegfc er þ^ð, nð skól;:i >iiv !>.'; kennauti nir eru margrar aðnnsKi veiðlr, en ynrsjónin liggnr i því, að lata slika dóma ná eyruni nemendaima. Bókinni er sicift, í marga kafla, og eru nokkrir þeirra um skapferli og upplug bnrna, bneði það sem algengt er, eins hitt, sem er sór- kennilegt. Skilst manni af lestrí þeirra, að börn þurfa mismunandi atlæti effir þvi, hvernig hverfc þeirra ei skapi faiið. Margir kaflar eru um framkomu kennara og foreldia við börnin, við ýms tækifæri. Mtin eigi vafl á því, að þeir, sem fast við uppeldi barna i skólum o«r a heimilum, sj;i þar næstum A hverri blaðsíðu dæmi yflrsjóna sinna, bæði í því, snm misgett hefir veiið, og van- rækt. Á þvi bókin mikið erindi til allra skynsamra manna, og þyifti að leaast á hveiju íslensku heimili. Hór slcal ekkert farið út í þau smáatriði, sem ég heti við að afchuga, því það raskar ekkeit heildargildi bókarirmar, en þess vildi ég óska, að sem flestir læsu hann, þvt hún er avoxtur ósvik- innar þekkingar, bygð & reynslu höfundarins sjiilfs. Þýðarinn á miklar þakklr fyrir starf sitt. Hcfk hann sýnt í því sem öðru hve ant hönum er um uppeldismál íslands. Siguröur Kristjáusson. Si mli'tígnir 111:11. Fjær og nær. Sambandsþiiig H. M. F. í. var haldið í Reykíavík un; miðjan þennan mámið. 21 fulltrúi sóttu þingið. Þar af 4 úr Norðlendinga- fjóiðungi, 3 úr Vestiiiðingafjórð. nngi, 2 frá héraðssambandi Skafb fellinga og 12 úr Sunnlendinga' fjrtrðungi. Þingið hafði með höndum mál þau, er ungmennafólögin varða, 8vo *em iþróttautai, fyi iilestra- Kinktir. til Mon...uiib'. Kböfn 18 júní: Rúss ,r krefj,,st þ ¦-. að b^ndamenn birti friðarsWilmAbi sína. Zí?pp«Hm!olttar skoticl niður á tmsjUuidi. Khöin 19 junf: ítalskir rác!herrar hata sest á ráðstctnu til þess að ræfln u>n breytingar á frið^r$ktlinátum bandamarma. Ailir pólitískir fan^ar á írlandi hal t verið látnir tausir. Bmdaríkin haía ákveðið að véita 6oo mi'lj. dollara til bygginga lo'trkra, Khöf'n 20. j.íoí: San Salvador og Guatem tla (smáriki t Suður- Amerílcu) hata slitið stjórnmála >ambandi við Þýskaiand. Khöln 21. jání: Ráðaneytið ( Austuiriki hafir satjt at sér. Bandaríkiu vilja koma á eftiiliti með útflutninyi koruvöru otr ko'a. linilciidiir nfuil^'giilr. íslind tór írá R^ykjnvik tii Ameríku í fyrrads Ceres fór í da<? tii Vr.stmannapyj 1 f tarm. Gulloss ler til Ameríku á morgun. 12. juni. fyrradag'. Ceres (6r í dae til Vrstma.tna^yj, ^leiðis til Eii«Unds að sækja kolatarm. starfsemi, skógræðslu, lifcgáfu Skiu. faxa og ýmislegt fleiia Til þessara mála var veitt rneira og minna fó úr sambandssjóði, en sambandsstj. veittar nokkurn veginn frjálsar hendur n-ieð úthlutunina. í sfcjórn vorukosnir: Sambands- stjóri Jónas Jónasson frá Hriflu, kennari við kennaraskólann, ritari Jón Kjartansson barnakennari frá Efri'húsum, og féhirðir Guðm. Jónsson frá Brennu í Reykjavík. — Sambandsstjóriim er mentaður, ötull og mjög áhugasa,mur maður. Fá félögln þar ágætis foi vigismann. Ritariim hetir og starfað mikið að ungmennafélagsskapnum undan- farið, með fytiilesttaferðuai meöal félaganna, og niun ætlast UJ að svo verði framvegis; ma einnig vænta góðs af starfl hans. ðtálfjalhiiáinuiia kvað eiga að vinna af iniklu kappi í sumar. Með e/s Mjölnir komu, 1 öndverðum þessum mánuði, ýms áliöld til vinnuHiiar, svo sem vélar, járn- brautartemar, efniviður í hús 0. fl. Háskólarcktor fyrir næsta ár er kiörinn Áglíst Bjarnason prói íessor. Slys. Á Hrútafelli undir Eyja- fjöllum vildi það slys til nýlega, að hlöðuveggur, sem verið var að rjúfa, féli niður yfir manu, svo hann beið bana, af. Ilann hét Rúttir Þorsteinsson, sonur bóudaua þar. f Séra l'orsteinu l»órrtr{iis- 80U, fyj'iim prestur að Eyíölum í SnðurMúlasýslu, er nýiega látina. Hann var einhver elsti prestvígði maður landsins, fæddur 18. sept. 1831, og gengdi prestsembætti )' frek 50 ár samfleytt. Sr. Þorsteinn var taiina kennimaður góður, bú höldur mikill og höfðingi 1 héiaði á sirini tíð og mikils metinn i bvívetna. T a 11 n 1 æ k 11 i r Steinbach. Öll venjuleg tannlæknastörf. Nú nægilegt efni. Goðat'ess er að sögn seldur Eimskipafélagi íslands fyrir 18 þús. kiónut. ísafjðrður líðln er einatt köld, þótt sól skin hafi verið síðustu dagana. Gróður á útengi er atar lftill víðast hvar hér nærendis, og túnin afleitlega sprottin. Hjónaband. Gift eru fyrir skömmu Jón Sn. Árnason kauprn. og ungfrú Valgerður Sæmuodsi dóttir. Mótckju stunda bæjarmenn nú at miklu kappi. Hefir íundist mór ofan v'tð Gróðrarstöðina, þar sem lítilsháttor var tekið i tyrra, og er þegar búið að taka talsvert þar upp þessa dagana. Sömuleiðis hefir verið tekið nokk. nð af mó ofan við tún Bjarna ökumanns. Heitstrcnging gndsmannsins. Lag: ísland, ísland. ó ættarland! Svong og gráðug guðsmanns önd af griind og reiði brann. Með „skanima-Niörð" í hægri hönd hann htópaði og beit í skjaldarrönd: „Eg* svívirða skal sórhvern mann, er sver ei trygð við Bann.* Þessa vísu heyrðist, einhver raula fyrir munni sér úti í Boh iingavík tað aflokinni messu) eftir hvítasunnuna. Minnugur maður hripaði hana upp og biður Vestr» að birta,

x

Vestri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vestri
https://timarit.is/publication/235

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.