Vestri


Vestri - 25.08.1917, Blaðsíða 2

Vestri - 25.08.1917, Blaðsíða 2
n8 V E S T R 1 30 b!„ lín 1 þessi yrði afarmikifl notuð, ojr mynd; þvl g-eía laudssjóði drjúgar tokjur. Engill dauðans. » Pað var arla inorg ms. Gvendtir var nývnknaður frá eiftðum drnum- n 111 eflir Djúpferðina. Hatin hnfði dmymt sjAIfan sig riðandi ábleikom heat.i, og hesturinn vildi íara í alt nðra Att en G vildi. Loks kom Iihbii lieslinuii) að hliði einu, en þA gekk ninðtir fyiir hann í hliðið. „Hva8h«tiirþu?" BxgðiG „Pétur," Bagði hinn. „Geiðu veg minn greiÖAti," híik'V G. P. leit.1h.ann og hiifti höíuöio. »L'..ð væri t.lt of mó&gaudi fyiii |'á sein höi búa," sagði hann. Og við það htökk G. upp. Hann blós mæðilega. „Petta var Ijóti draumuriim. Ætli ég sé feigui," hugsaði hann. ílann brá hendinui undir skeggið, leit i það og tíndi það messta úi þvi í flýti. £n i þessu var komið hranalega við tuuðina. G. skreið fram úr og leit út. En honutn brá: Bleikur kapali við dyrnar. Petta var þó enginn drauniui. Uu þarna stóð maður, Jú, haun svo aem þekti manninn. Pað var fjósamaður Halfdáns. Og uú ávarp.iði hanti G. og bað hann stíga á bak, þvi Hnífsdælir vildu flnna haun. G. andaði léttaroggerði eftirleit i skegginu. .Blessaðir Hnifsdœl- ingar. Peir œlli náttúrlega að halda uiór veislu og tala um ,«• eitiinguna*. Satua hrekkleysið og trygðin hjá þeim og vaut er." G. bjóst í skyndi og steig á bak glugghroasinu. Meðan hanu itifc upp Ungann, sökti hatm sér niður í vökudrauma: Haun þóttist standa í þingmilnuin og vera að halda ræðu. Hann jós skömmum og klámyrðum yflr þingmnnnina og kallaði þá þjóna Ásgeirnverslunar. Og Magnús sat þar og brosti uað- aiBamlega. En i þvi var kallað aítan við hann: „Gufsi!" svo hann hrökk við, en draumurinn slitnaði. Mú kom ha»n að „Pétuvskiikiu". Hann tók ofan og reið bei höfðaður fmm hjA. „Heilaga móðir réttvisi og viðskiftaheiðarlegleika! Langt er síðan M. útdeildi landinu s*akra- mentinu fra altaii þínu. Enn skulu funtnhtr þjóðarinnar sýna þór verð «ki." ..tda lotningu." Han.n hafði nau . a»t mælt þelta fram, þegar han;, heyrði skrjáfa í mölinni. Hann var að mæta eiuhverjum. Kjósanda úr Hnífsdal auðvitað, og G. rtíif aftur ofttn loðhúfnna eins djúpt og hanu gat. — Eu hver fjandlnn! „Kjósandinn" baulaði! Svona er að vera uærsýnn — Haun konist uú út á Hníftidals' bakkana. Angandi pönnukökuþef lagði á móti honum. Jú, það stóð alt heima. Og G. bJó í þá bloiku uieð kúapiaknum. fiu veishiaaluiinii var öðiuvísi en huin haf5i búist við: Litið hetbergl, eug'n veisluföng, og þarnn síHu Meinir Hnifsdaelingar og P. 0, allir þegjandi með vandræðrtsvip nema P., hann bara bros-ti. — Loks ratif P. þögnina: „Yið verðum ro hœtta við þetta, Guðmundur. Mér þykir það mjög leitt, en ég 1 æð ekkert við það." „líaim á vlð veislutia," hugsaði G. og kvíðintt rénaði, þó vonbrigði væi u nokkur. „Pað getir ekkett," Síigði haun. „Ég á bæði flsk og rúgbrttttð heima." Ilálfiuin sprstt nú upp og vnr reiðiir. Hotium fnnst þetta utdi snúuingur: „É% sagði þérþað slmx, að ég ky«i þig ekki ef nokkur s emilegur maður byði sig fram. l'ii veiður að taka það aftur Bttfx, anuars fer óg í ma) við þig. G. hniptaði sig saman í Btólnurw og varð uæ-tuni að engn. Petin itíintí hann á herbergi 4 ísnf., srtin hann oft hafði komið í. Þar dugði aldrei neia undHnfærsla, þvi aginn var strangur. Hálfdán var ekki árennil»gur. G. tók pennann, som honum var róttur ogskiifaði undir. — Það var afturköllun, Varla halði G. lokið undirskrifiinni, þegar H. þreif biaðið, en hiatt G. frá borðinu. „Parna höfum við það," sagði H. og hló tröllahlátur. „Helviti ertu klókur Pétur." P. btosfi. Kosningin í Norður-lsafjarðarsýslu. —>— Þessi kosning er gleðitfni hverj- um þjóðiæknum og hugsandi manni. Norðui 'ísfitðingar hafa með henni sýnl, að þeir láta ekki Ö^fkja sig gömlum, einkis nýtum flokksbOnd- nm. Peir hnfa sýnt, að þeir hugsa fyrst og fremst um það að skipa uæti sitt iUöggjafaiþingi þjóðarinn- ar leyndum, hyggnum og þi'óðnýt- um inann', sem er fær um að leguja drjúgan og happasælan sketf til hinna miklu vanda-nálH þjóðar- innftr, sem löggjafai þingið hlýtur fyriisjaaiileKH að haft með höndum á nær-ii.u artrm. Fytir þetta ber Norðurtsiiiðingi um þökk ftllra landsmanna. Harla gott er til þess að vifa, eiiia og við þessa kosningu átti sér stað, að kjóaendur sýni hinum pólitisku afiflöpiiin og æsingiunönn um, að þeir hafa þrek til að raöa þjóðm.ilum slnum til farsællegra lykta, hvað setn líður bægslagangi þessata ótnenna, sem hyggiast að lifa n því að sundra beslu kröf'um þjóðiuinnar, þegar henni ríður mest a samheldni og öflugri samvinnu allra góðra dtetigja. Pað skal tekið fram, að ég tef ekki Pétiir Oddsson til þessara Bkaðrwðismanna, þó Btimit þeirra haíl reynt að Htyrkja hann til kosninga að þessu smni. Q&mall líorður ítfirðingur. Dr. Björn Bjarnason ko;n hingað heitn með „Sfeiling", eíiir nær því 5 ára dvol erlendis, Fór han út vegna heiUnbrests og var fysi f Dtnmörku a annað ar, en síðan á fjórr^a «1* í Sviss, fyist H'innan Alpiifjaila, við landamæri ítalíu, en þi jú síðiu-tu arin i frauska Sviss Haflr hf-nn fengið mikla bót heilsu sinnar, þótt ekki sé etm fulllnausl.ur. í taðl er að hann laki áð eér aamning islenskinr orðabókar, og hefir sljórnin áætiað íé til þess, en ekki er þingið enn a einu mAIi um það, bvort orðabók bií skuJi vera nlþýðleg orðabók eða vísinda- leg. Yiði síðati leiðin tekin, sem ellast mun lóttari, kiefur það stiirfn margra mattna, mikilla ran- sókna og uuditbúnings. Fjœr og nær. —<>— Ráftherraskli't). Bjöin Ktisfjánsson fjðrmálaráðh. lteflr heðittt lausnar, Sig. Eggerz kvað koma í hans stað. B. K. tekur viðbankasfjórastöðunni aftur. Sigliitgaf'ánl. Pingsáiyktunarlillaga um að fetjóicin útvegi íslandi fullkominn siglingafána með konungsúiskuiði er samþ. af báðum deildum al» þingis. Fjofgnn baiikiiKtJói-H. Samþ. í efrideild að bankastiórar Landsbatikans skuli vera þrír fram> vtgÍH. Pykir víst að þessi breytlng á Btjórn bankans veiði einnig samþ. í neðri deild. Vlllouiotís hefir fengið leyfl til að tlylja hingað steinolínfarin frá Ametiku. Annau steinoliufai m heflr stjórn- in einnig fengið lofaðan. Verið er að hlaða „Island" meö koinvöru, og lUfltnÍDgsleyfi fengið. Líklegt að Gullfoss og LagHrfoss fál samskonar leyfl. Dáiuu er Kinar Skúlasou Wá Tannstaða- bakka, gullsmiður og ietiiigiafari, — landkuniutr snillingur. — Hann var 83 árti að aldri. Í8afjörður —><><— Stophnii (*. Stophansson skald kom hingað í gærkveldi. Fór Vilhjálmur Olgeirsson af hálfu móttokunefndar til móts við han'n að Arngerðareyri. Kitstj. Yestra verður fjærverandi um hálfsmán- aðar límá, Siguiður Kiistjðnsson kennari annast blaðtð a meðan. Borgun fyrir augiýsingar og áskriítagjöld blaðsins veilt mótfaka i prenstm. Sterltng ko:n hór þ. 22. þ. 111. Fóinoiðui og atistur um land. fir þetta fyrsfa strandferð hans. Næstu faið fer haun frá Rvík um miðjan sept. Ei þa ællast til að þingi veiði lokið, svo þingm. get.i notað þá ferð. Sú ferð er ákveðin ausfur um iand frá Rvík og euður vestan lands. Mannalát. Dáinn er nýskeð hér á bjtikta- húsinu Hermann Sigurðsson frá Sæbóli i Aðalvik, faðir Finnbjarnar HermanuBsonar verslunarmanns hér a ísaflrði. — llermanns sál. verður minet nanar hói i blaðinu Bíðar. Magnús Finnhjörnsson á Góu« stöðum — tengdafaðir Svelns Guðmundssonar frá Hafrafelli — er eiunig nýlátinu. Tíðin köld og stirð. Sildarafli nær því enginu. Kail S. Löve kom inn í gæn kveldi; heflr hann stundað þorski veiðar nokkra daga og fiskað ágæti Jega að vanda. liíó. Kraftur bænarinnar heitir myad sú, er þar verður sýnd næst. Er mikið af henni l.1tið. Forstöðumenn sýninganna virð< ast sórlega heppnir í vali niynd« anna. Yerðfall. n Mörg otð og stói hefii¦ sr. Guðm. Guðm. lagt tii stjórnmála vorra, og mætti því ætla að hann væri búinn að auglýaa sig nokkurn veginn fyrii kjósendum. Pó haf* ekki fengist séi lega hA boð i hann þau skifti, sem hann hefir komið á kosningamarkaðinn. Fyist bauð hann sig fram 1 Dalasýslu, eittu sinoi eða tvisvar, og fókk víst sauitals tvö eða þrjú atkvæði. Stðan bauð hann sig fiam i BaiðastrandatBýslu og f*kk þá 15 atkvæði. Og loks nú í N.-ísafjarðarsýslu og fékk eitt atkvœði bgilt. Virðist traustið fara heldur renandi. Jafnan heflr hann skift uni ilokka og boðið sig fram ýmist sem Heimastjótnarmann eoa Sjllfstæð- ismann. Ekki mun hann þó ijftlfur alskoBtar ánægður með það fiain" ferði sitt, því 1 HÍí'asta Nirði afnakar haun framboðsuftuiköllun sína með þessum orðum: ,Pað getur vitan- lega ekki koniið fyiir nokkuro sjálfstæðismann, aft kjósa gamla liðhlaupara og flokkssvikara á þing, þótt einhverjir séu svo fífldjarflr og ósvífuir að fara fram á Blikt." (Sjá Njörð Nr. 27 II. árg.)

x

Vestri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vestri
https://timarit.is/publication/235

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.