Skólablaðið - 15.12.1908, Blaðsíða 6

Skólablaðið - 15.12.1908, Blaðsíða 6
94 SKOLABLAÐIÐ Þórðarsyni, Kjósarhrappi 60 kr. Guðjóni Helga- syni Lágafellssókn 30 kr. UTT. mýra- oa Borgarfjarðarsý^la. Hall- dóru Bergþórsdóttur, Borgarprestakalli 45 kr. Jóhönnu Guðmundsdóttur, Hvammsprestakalli 70 kr. Ingibjörgu gigurðardóttur, Stafholts- prestakalli 45 kr. Kristínu íngileifsdóttur, Borgarhreppi 45 kr. Lárusi Bjarnasyni, Hjarð- arhoitssókn 65 kr. Ástríði Sigurðardóttur, Reykholtssókn 65 kr. Guðríði Jónasdóttur, Borgarsókn 45 kr. UTTT, Sitæfelfsites- ea finappadal$$ý$la, Guð- rúnn Bjarnadóttur, Innra Neshreppi 55. kr. Guðmundi Gísíasyni, Staðastaðarsókn 65 kr. Klemens Samúelsyni, Skógarstrandarhreppi 60 kr. Onnu Thorlacius, Stykkiskólmshreppi 40 kr. Helga Guðmundssyni, Breiðavíkurhreppi 65 kr. Gísla Jónssyni, Miklaholtshreppi 80 kr. TX. Dala$ý$la. Jóhönnujensdóttur, Hvamms- hreppi 60 kr. Guðmundi Jónassyni, Laxárdals- hreppi 60 kr. Þorgilsi Friðrikssyni, Hvamms- sókn 45 kr. Aðalsteini Brynjólfssyni, Staðar- fellssókn 40 kr. Elísabetu Ásmundsdóttur. Miðdalahreppi 60 kr. Huðmundi Jónssyni, sama hreppi 70 kr. Jóhannesi Ólafsspni, sama hreppi 65 kr. Jóni J. Þorleifssyni, Hjarðarholtspresta- kalli 45 kr. Ólafi Ó. Skagfjörð, Staðarhólssókn 40 kr. X. Barða$trandar$v$la. Steinuni Kristjáns- dót*-ur, Reykhólahreppi 55 kr. Pétfi Guðmunds- syni, Tálknafjarðarhreppi 40 kr. Sigurgarði Sturlusyni, sama hreppi 35 kr. Þórði Thorlacíus, Sauðalauksdalsprestakalli 50 kr. Pétri Jónssyni, Saurbæi'arsókn 30 kr. Hirti Clausen, Stóru- Laugardalssókn 25 kr. Ólafi Jónssyni, Rauða- sandshreppi 55 kr. Kristmundi S. Guðmunds- sym, Barðastrandarhreppi 25 kr. Andrjesi Sig- urðssyni, Flateyjarhreppi 45 kr. Guðmundi E. Geirdal, Garpsdalssókn 55 kr. Gísla Gíslasyni, Sausbæjarsókn 50 kr. Guðmundi Bjarnarsyni, Tálknafjarðarhreppi 45 kr. XT. í$afiarðar$ýsla. Elísabetu Friðriks- dóttur, Snæfjallahrappi 55 kr. Ólafi Ólafssyni, Sandasókn 45 kr. Guðnýjnjónsdóttur, Auðkúlu- hreppi 45 kr. Olgeir Jóhannesyni, Mosvalla- hreppi 80 kr. Sigrúnu Eiríksdóttur, Þingeyrar- hreppi, 65 Friðriki S. Hjartarsyni, Suðureyrar- hreppi 50 kr. XTT. Stranda$ý$fa, Elísabet Guðmunds- dóttur, Árneshreppi 45 kr. Kristmundi Jóns- syni, Bæjarhreppi 70 kr. Sigurjóni Jónssyni, Prestsbakkaprestakalli 55 kr. IngibjörguEinns- dóttur sama prestakalli 45 kr. Oddnýju Finns- -dótttur, sama prestakalli 50 kr. Elínborgu Guðmundsdóttur, sama prestakalli 40 kr. Guð- jóni Kristmuudssyni, Staðarprestakalli 25 kr. Sigurði Sveinssyni, Kaldrananessókn 30 kr. XTTT. T)únavatn$$v$la. Guðfinuu Stefáns- dóttur, Efranúpssókn 30 kr. Benedikt Fr. Magnússyni, Spákonufellssókn 60 kr. Birni Signrðssyni, Sveínsstaðahreppi 40 kr. Sigríði Friðriksdóttur, Þorkelshólshreppi 40 kr. Kristj- áni Magnússyni, Uudirfellssókn 60 kr. Eggert Helgasyni, Melssókn 50 kr. Magnúsl Magnús- syni, Þverárhreppi 45 kr. Elínborgu Björns- dóttur, Breiðabólsstaðarsókn 65 kr. Konráði Sjgurðssyni, Víðidalstungusókn 65 kr. Birni Árnasyni, Höskuldsstaðasókn 30 kr. Margrjetu Eiríksdóttur, Staðarbakkasókn 60 kr. Jónasi Ólafssyni, Melstaðarprestakalli 60 kr. Þorvaldi Guðmundssyni, Svínavatnshreppi 42 kr. Fn'- manni Finnssyni, Hofssókn 48 kr. Kristófer Kristófersyni Torfalækjarhreppi 30 kr. Birni Hermanní Jónssyni, Víðídalstungusókn 45 kr. ValdimarFr.Baldvinssyni.Kirkjuhvammshreppi 25 kr. XTU. $ka3afíarðar$v$la. Ástvaldi Björns- syni, Hofssókn 25 kr. Stefáni í>. Björnssyni, Skarðshreppi 55 kr. Sigurjóni Benjamíns.syni, Viðvíkurprestakalli 30 kr. Sigurbjörgu Guð- mundsdóttur, Svínavatnshreppi 40 kr. Bene- dikt Þorkelssyui, Holtshreppi 45 kr. Stein- grími Sfefánssyni, Miklabæjarsókn 50 kr. Tóm- asi Jónssyni, Fellssókn 50 kr. Ásgrími Einars- syni, Rípur og Fellssókn 30 kr. Birni Jónssyni, Viðvíkurprestakalli 50 kr. Benedikt Guðmunds- syni, Barðssókn 60 kr. Jóhanni I'jetri Pjeturs- syni, Haganeshreppi 60 kr. Konráði Arngríms- syni, Hofssíaðasókn 55 kr. Jóni Kr. Árnasyni, Mælifellsprestakalli 45 kr. Rannveígu Ilans- dóttur, Miklabæjarprestakalli 55 kr. líjarna Jóhannessyni, Lýtingsstaðarhreppi 65 kr. Þor- steini Jóhannssyni, Reynisstaðarsókn 55 kr. Guðrúnu Gunnarsdóttur, Skefilsstaðahreppi 50 kr. Dýrólínu jónsdóttur, Goðdalasókn 55 kr. Sveini Eiríkssyni, Silfrstaðasókn 55 kr. Ingi- gerði Magnúsdóttur, Goðdalasókn 55 kr. Jónínu Sigurðardóttur, Víðimýrarsókn 45 kr. Jóhannesi Björnsyni, Hofstaðasókn 40 kr. Steini Stefáns- syni Viðvíkurprestakalli 65 kr. Guðjóni J. f'órarinssyni, Hofssákn 60 kr. Guðmundi Jóns- syni, Viðvíkursókn 55 kr. Eiríki Einarssyni, Hofs- og Fellssókn 45 kr. XU. £vÍafíarðar$V$!a. Páii Árnasyni, Kvía- bekkjarprestasalli 40 kr. Sígurvini Edílonssyni, Arnarneshreppi 55 kr. Þorsteini G. Sigurðs- syui, Möðruvallasókn 60 kr. Jóni Siggeirssyni, Munkaþverársókn 30 kr. Sigrúnu Sigurhjartar- dóttur. Svarfaðardalshreppi 45 kr. Hannesi Ó. Magnússyni, Möðruvallaklausturssókn 50 kr. Valdimar Árnasyni, Saurbæjarhreppi 30 kr. Jakop Jóhannessyni, sama hreppi 30 kr. Guðmundi Bíldahl, Stærra Árskógasókn 60 kr. Helga Eiríkssyni, Öngulstahreppi 35 kr. Guð- rúnu Stefánsdóttur, Möðruvalakllausturssókn 40 kr. Ólafi Tryggvasyni, Skriðuhreppi 25 kr. Kristjáni Sigurðssyni, Möðruvallaprestakalli 35 kr. Pálma J. Þórðarsyni, Möðruvallasókn 55 kr. Þórhalli Asgrímsyni, sömu sókn 15 kr. Sigurjóni Rögnvaldssyni, Tjarnarprestakalli 60 kr. Gísla Gestssyni, sama prestakalli 40 kr. Baldvini f'or.steinssyní, Vallaprestakalli 40 kr. Ólafi f'orsteinssyni sama prestakalli 4o kr. Magnúsi Jóhannssyni, sama prestakalli 20 kr. Árna Jóhannssyni, Valla- og Tjarnarprestakalli 55 kr. Jóni Kristjánssyni, Möðruvallapresta- kalli 30 kr. Stefáni Marzsyni, Möðruvallapresta- kalli 40 kr. Þórdísi Árnadóttur, Saurbæjar- hreppi 55 kr. Gísla Bjarnasyni, Möðruvalla- klausturssvkn 45 kr. Valdimar Pálssyní, Hóla- sókn 40 kr. Pálma Gíslasyni, Glæsibæjarsókn 25 kr. Halldóri Kr. Jónssyni, Greni.víkur- prestakalli 55 kr. Guðmundi Ólafssyní, sama prestakalli 50 kr. Ólafi Jónssyni, sama presta- kalli 40 kr. Magnúsi Benediktssyni, Bægisár- og Svalbarðssókn 55 kr. Guðmundi Benedikts- syni, Möðruvallasókn 20 kr. Kristjáni Sigurðs- syni, Tjarnarprestakalli 30 kr. Iugibjörgu R. Jóhannesardóttur, Lögmaunshlíðarsókn 40 kr. XUT, Þinaeylarsýsla. Svðvu porieifsdóttur, Skinnastaíiaprestakalli 55 kr. Gunnari Jóhanns- syni, Sauðanessókn (>o kr. Elínu Sigurðardóttur, sömu sókn 45 kr. Jóhanni Einarasyni, Grýtu- bakkahreppi 50 kr. Þorstcini Jónssyni, Prest- hólahreppi 60 kr. Sigríði Þorláksdóttur, Sval- barðshreppi 70 kr. Guðnýju Jónsdóttur, Grenja- staðar- og Húsavíkurprestakalli 45 Jcr. Jó- hannessi Árnasyni, Laulásprestakalli 25 kr. Pétri Jónssyni Skútustaðahreppi 35 l<r. Páli Jóakimssyni, Grenjastaðarprestakalli 60 kr. Sigríði Sigurðardóttur, Sama prestakalli 25 kr. Konráði Vilhjálmssyni, i sama prestakalli 50 kr. Ester Guðlaugsdóttur, Þóroddsstaðar- prestakalli 50 kr. Birni Jóhannssyni, Laufásókn 15 kr. Jóni Pétursyni Skútustaðaprestakalli 25 kr. Sigurði Tómassyni, Lundarbrekkusókn 60 kr. Olgeir Benediktssyni Ljósavatnssókn 55 kr. Sigrúnu Gnðnadóttur, Einarsstaðasókn 45 kr. Hannesi Friðrikssyni, Draflastaðasókn 30 kr. Samtals 10000 kr. Utgefandi: HIÐ ÍSLENSKA KENNARAFJELAG. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: JÓN ÞÓRARINSSON. Prentsmíöja D. Ostlunds. Milli hafs og hlíða. fieimavistar$kóia handa 25 börnum er verið að hugsa um að reisa handa Norðurárdal og Þver- árhlíð. — Kom fyrst til tals »á glaðri stundc (í brúðkaupsveislu). 10 - 20 bænd- ur þar staddir skutu saman 1000 kr. Einn veislu-gesturinn, hr. Jón kaupm Brynjólfsson í Reykjavfk (borinn og barnfæddur þar efra) gaf 300 kr. með því skilyrði, að menn reistu skól- ann á eigin spýtur með væntanlegum styrk úr landssjóði, en ekki tekið lán til þess. Þetta var góður veislugestur. Húsið mun eiga að verða steinsteypit- hús. „Privatbrjefi" háttvirts kennara til ritstj. »Skólablaðsins«, verður ekki svarað öðru en því, að »áskorun« til fræðslunefnda og skóla- nefnda um að lesa blaðið og láta uppi skoðanir sínar um fræðslumálin í því, þótti óþarfi að senda kennurum, og var ekki meiningin að senda þeim hana, þótti mega gera ráð fyrir því sem sjálf- sögðu að öllum kennurum landsins væri kunuugt um blaðið og að þeir læsu það. »Skætingurinn« er tekinn sem gaman, en ekki alvara. Ritstj. Umgana$ken$la í matreiðslu hófst hjer sunnanlands með okt. byrj- un í haust, að tilhlutun Landbúnað- arfjelagsins. Kenslukonan er Pagn- hildurPjetursdóttir frá Engey. Kensl- una byrjaði hún austur í Mýrdal. Þar héldur hún tvö námsskeið, sitt í hvor- um hrepp, Dyrhólahreppi og hvamms- hr, Þaðan fer hún svo út i Rangár- vallasýslu að Seljalandi og byrjar þar með einu námsskeiði. Síðan heldur hún kenslunni áfram í vetur í Rang- árvalla- og Árnessýslum. Hvað náms- skeiðin verða mörg, er enn ekki full- ráðið. '— Hvert námsskeiðið stendur yfir í hálfan mánuð. Kenslan er fólg- in í tilsögn og leiðbeiningu í mat- reiðslu og hússtjórn, og er einkum ætluð húsmæðrum og húsmæðraefn- Um í SVeÍt. (Freyr). [Hl[sI[Hl[S][SliSÍ FRÆBSLUNEFNDA. Allarfræðsiunefndir, sem enn eiga ósendar fræðslusamþyktir til yfir- stjornar fræðslumálanna, eru ámintar um að senda þærtvíritaðar. Annað samritið verður endur- sent til birtingar fyrir hlutaðeigendum, áteiknað með staðfestingu sjórn- arráðsins, en hitt verður að liggja á skrifstofu fræðslumálanna. öllHllsIlHlISlO

x

Skólablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skólablaðið
https://timarit.is/publication/236

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.