Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 72

Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 72
upp simainnheimta i Reykjavík meíS not- kun gatakorta og skýrsluvéla. Últrastuttbylgju fjölsimi settur upp milli Reykjavikur og Borgarness (24 talrásir) um Akranes. 1958 Sjálfvirka stöSin i Reykjavik stækkuS um 1500 nr. 16-rása fjölsimi tekinn i not- kun mihi Brúar (í Hrútafirði) og Akur- eyrar. 1959 Últrastuttbylgjufjölsimi (12 talrásir) tek- inn í notkun milli Reykjavikur og Hafnar í Hornafirði (meS millistöSvum í Vest- mannaeyjum og á Reynisfjalli) með bún- aSi fyrir flutning útvarps. Póst- og simamálastjórnin verður með- stofnandi aS SamráSi póst- og símamála- stjórna Evrópu. 1960 Myndasíma-viSskipti opnuS viS önnur lönd um stuttbylgjusambandiS. 12-rása fjölsimi settur upp milli Hafnar - og ReySarfjarSar meS búnaSi fyrir út- varpsrás, og flutningur á útvarpsdagskrá frá Reykjavik til Austfjarða hafinn. Sjálf- virkar stöðvar opnaðar i Keflavik, Gerð- um, Grindavík, SandgerSi, og Innri Njarð- vík, allir með sjálfvirku sambandi milli notenda þar og notenda i Reykjavík og Hafnarfirði. Jafnframt var tekinn upp sjálfvirkur gjaldareikningur eftir ná- kvæmri timalengd símtala milli Reykja- víkur (og Hafnarfjarðar) annarsvegar og SuðurnesjastöSvanna hinsvegar. Sjálfvirka stöSin á Akureyri stækkuS um 500 nr. (úr 1500 i 2000 nr.) 16-rása fjölsima komið á milli Akureyrar og Húsavíkur, og 8-rása fjölsíma þaðan til Raufarhafnar. Radiófjarritasambandi um sildveiSitím- ann komiS á milli Siglufjarðar og Raufar- hafnar. Undirritaðir formlegir samningar um tal- sæsíma til Bretlands og til Kanada. Sjálfvirka stöðin i Reykjavik stækkuð um 2000 nr. i lok ársins. Sett upp tilraunasamband á últrastutt- bylgjum milli Reykjavikur og Akureyrar. Fyrirhugað næstu árin. 1961 Opnað talsamband og skeytasamband við önnur lönd um nýjan sæsíma með neðansjávarmögnurum milli íslands og Bretlands (um Færeyjar), en gamli skeyta- sæsiminn lagSur niður. Ný sjálfvirk stöð sett upp i Hafnarfirði (2000 nr.). Sjálfvirka stöðin i Reykjavik stækkuð um 1000 nr. Tekinn i notkun últrastuttbylgju fjölsimi milli Reykjavikur og Akureyrar. 1962 Nýjar sjálfvirkar stöðvar settar upp i Vestmannaeyjum, Akranesi og Kópavogi. Sjálfvirkt símasamband tekið í notkun beint á milli notenda í Reykjavik og á Akureyri. Opnað tal- og skeytasamband viS Amer- iku um nýjan talsæsíma milli íslands og Kanada (um Grænland). Simstöðvunum fjölgaSi ört framan af, eSa úr 22 i árslok 1906 upp i hámark, 502 stöðvar, árið 1939. Síðan hefur þeim farið fækkandi og eru nú 222 (þar af 8 sjálfvirkar). Fækkunin stafar af þvi að þegar unnt var aS fjölga lín- um milli stöSva var hægt að tengja fleiri not- endur við stærri stöðvar, er höfðu lengri þjón- ustutíma, og jafnframt spara fé til starfrækslu margra smástöðva. Simum eða símatalfærum hefur farið si- fjölgandi eins og línuritiS á 1. mynd sýnir, og voru þeir 37.274 í árslok 1959, og hafSi þá fjölgaS um 85% undanfarinn áratug. Af símum eru 67% nú sjálfvirkir. Sveitasímar eru nú komnir á svo aS segja. hverja ábýlisjörS i landinu. Langlínusamtöl náSu 2,6 miljónum viStalsbila áriS 1959 og hafSi þá fjölgað um 12% frá fyrra ári, en um 70% síðasta áratuginn. Þróun þeirra er annars sýnd á linuritinu á 2. mynd. Símtöl við útlönd jukust fyrst ört, eða úr PjÖLDI 2.500000 2.000000 LANGLINUSAMTOL VIÐTALSBIL (amin.) v TJ cv « 1500000 í 000 000 . 500.0O0 0 .........Illllll Q ' ' 3637 minútum 1935 i 15.000 min 1939, en stöðvuðust svo um striðsárin 1940—1945, en hafa síðan farið vaxandi upp i 61.962 minútur 1958. Árið 1959 lækkuðu þau um 10%, og má vera að það stafi af þvi, að þau hafi verið sérstaklega mikil 1958 i sambandi við setningu landhelgisreglugerSarinnar, en annars geta mismunandi stuttbylgjuskilyrði ráSiS mis- mun viSskipta milli ára. Almennum símskeytum innanlands fjölgaSi jafnt og þétt til 1930, en þá varS nærri þvi kyrrstaða um 10 ára skeið. Siðan jukust þau mikið um stríSsárin 1940—1945, en hafa svo nærri staSiS i staS eða þeim jafnvel fækkaS, nema áriS 1959, er þeim fjölgaSi um 12%. Vera má, aS aukningin standi í sambandi við tvennar kosningar á þvi ári. Þróunin er hér á landi svipuð og i öðrum löndum, eða sú að viðskiptin færast meir frá símskeytum yfir á simtöl og notkun fjarrita svo og yfir á bréf er póstsamgöngur urðu hraðari. Þróunin er ann- ars sýnd á linuritinu á 3. mynd. Almenn skeytaviðskipti við útlönd fóru jafnt vaxandi fram aS stríSsbyrjun, en jukust þá mjðg eða úr 56756 skeytum (um 2 milj. orða) 1940 upp i 139.215 skeyti árið 1943, en fækkaði síðan og náSu lágmarki, 64.735 skeyt- um áriS 1950. SiSan hafa þau yfirleitt farið hægt vaxandi. Má gera ráS fyrir, aS hinar tiSu flugpóstferSir til útlanda hafi dregiS úr vexti þeirra á siSari árum. Fjarskipti vegna alþjóðaflugþjónustunnar hafa fariS sivaxandi siSan þau hófust hér á landi 1946. Á árinu 1959 afgreiddi stuttbylgju- stöðin i Gufunesi 398.127 skeyti, en 214.297 árið 1952, og eru það samanlögS viSskipti viS erlendar flugradióstöSvar og við 10.860 flugvélar á þvi ári. Simalínur og fjölsímar. Síðan 1906 hefur símakerfið þanist út i stórum skrefum, fyrst með loftlinum, en síðan jafnframt með jarðsimum og svo meS fjöl- símum og radiósamböndum. í landinu eru nú simatalrásir, sem eru sam- tals um 140.000 km aS lengd. Þar af eru 24.000 km i loftlínum, 91.000 km i jarSsímum og og 23.000 km i fjölsímum og radiósamböndum. Talrásir i notendakerfinu (linum milli sim- notenda og næstu simstöðvar) eru alls um ¦ 90. 000 km að lengd, en langlinukerfið (talrás- ir milli símstöðva)um 50.000 km. Radióstöðvar. Eftir aS loftskeytastöðin i Reykjavík tók til S I ARSLOK starfa 1918 bættust fleiri loftskeytastöðvar við næstu árin. Loftskeytastöðin í Reykjavík fékk stutt- bylgjusendir 1926, og talsendir 1928 og á næstu árum voru settar upp talstöSvar á nokkr- um stöSum og voru orSnir 7 árið 1931. Fyrsti radióviti (á Dyrhólaey) á vegum vita- málastjórnarinnar var settur upp 1929, og útvarpsstöSin aS Vatnsenda 1930, en fáum ár- um áSur hafSi hlutafélag rekiS litla útvarps- stöS i Reykjavik um tíma. ÁriS 1934 hefur landssiminn smiði smátal- stöðva fyrir skip og báta, og leigir þær út, svo og ýms önnur radiótæki. Árið 1959 leigði landssiminn þannig út um 600 talstöðvar i báta og skip, 72 i bifreiðir, 44 á afskekta staði og 43 Lóran-staðarákvörSunartæki i skip. Hús. Landssíminn á nú hús á 50 stöðum i land- inu að heildarrúmmáli um 90. 000 teningsmetr- ar. Hinsvegar leigir hann húsnæði á 172 stöS- um. Samfara hinni öru þróun viSskiptanna hefur orSið aS byggja ný hús, þar sem hús- næSi vantaSi eSa var orðið óviðunandi, og eru þau þau flest jafnframt byggS fyrir póstinn. Fjúrmál. Tekjur og gjöld landssímans hafa farið si- hækkandi í samræmi við viðskiptaaukningu og verðlagsbreytingu. A þessu ári eru rekstrar- tekjurnar áætlaSar 123,5 milj. kr., en rekstrar- gjöldin 116,6 milj. kr., og útgjöld til sérstakra framkvæmda og afborgana 9,6 milj. kr., og þar af er gert ráð fyrir, að ríkissjóSur leggi fram 2,7 milj. kr. Fyrir 40 árum eða 1920 vorU tekjur og gjöld simans ekki nema l%af því, sem þau eru nú. Þá var framlag rikissjóðs uffl 25% af heiddargjöldunum, en rúmlega 2% á þessu ári. Annars má nú sundurgreina tekjur og gjðld símans i stórum dráttum þannig: Tekjur: Gjöld: Afnotagjöld 52% Kaupgreiðslur 52% Skeytagjöld 12% Efni og aðfl.gjöld 25% Simtalagjöld 32% Afborganir og vextir 13% AnnaS 4% AnnaS (húsnæSi, prent, flutn.kost. o.fl.) 10#> Hér á landi hefur miklu minna fé verið variS til fyrningar og endurnýjunar en i ná- grannalöndunum. Til dæmis hafa fyrningai" símans i SviþjóS siSan 1952 veriS reiknaðar eftir áætluSu endurnýjunarverSi á hverjura 72 VlSIR 50 ÁRA Afmælisblað VlSlS
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.