Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 103

Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 103
launuð, eins og nú á sér oftsinnis stað. StaS- reynd er, að margir kennarar koma aldrei til kennslustarfa, heldur snúa sér þegar að loknu prófi að öðrum störfum. Aðrir kenna aðeins fá ár og hætta þá kennslustörfum. Árið 1940 útskrifuðust t. d. úr Kennara- skólanum 42 kennarar, en 10 árum siðar er aðeins 31 þeirra í kennslustarfi. Má ætla af framangreindu, að ýmsar aðrar starfsgreinar geti boðið kennurum betri launa- kjör en þeir hafa við kennslustörf. Eftirfarandi tafla sýnir tölu kennara við barna- og gagnfræðaskóla Reykjavikur. Skólar og skólabyggingar. Miðbæjarskálinn, sem lengi var kallaður Barnaskólinn i Reykjavík, er elzti barnaskóli bæjarins. Húsið var vígt 4. okt. 1898 við mikla viðhöfn, og var skólinn settur um leið. Þar hélt Mortein Hansen skólastjóri ræðu þar sem hann ræðir almennt um nauðsyn þess að reisa þetta nýja skólahús, en meginþáttur ræðu hans fjallaði um hlýðnina, hvernig börn- in ættu að hlýða og hvers vegna. Þessum þætti beindi hann til nemendanna. Þótt þetta hús væri reist af stórhug, var það orðið of lítið 1907, og var þá byggð við húsið norðurálma, sem tekin var í notkun i árs- byrjun 1908. Síðan er skólinn að mestu ó- breyttur að öðru en því, að fyrir nokkrum árum var byggt ofan á leikfimisalinn og gert þar húsnæði fyrir heilbrigðiseftirlit. En fjölg- un barna í bænum ör, þrengslin í skólanum taka að segja til sin. Ráðamönnum skólans er ljóst hvert stefnir, og á fundi bæjarstjórnar Reykjavíkur 1916 flytur Sigurður Jónsson yfir- kennari, (síðar skólastjóri), sem þá var bæjar- fulltrúi, svohljóðandi tillögu: „Bæjarstjórn felur skólanefndinni að taka til sérstakrar yfirvegunar nauðsyn og möguleika þess aS byggja á næsta ári nýtt barnaskólahús fyrir bæinn, eða viðbót við núverandi skólahús." Þessi tillaga var send skólanefnd, sem visaði henni til umsagnar skólastjóra. Um haustið samþykkti skólanefndin að fækka kennslu- stundum í deildunum vegna þrengsla, en leggur til, að byggt verði nýtt skólahús i Austurbæn- um. Á næstu árum er byggingarmálið oft til umræðu, árið 1920 liggur fyrir fjárveiting til undirbúnings málinu, staður valinn við Barónstíg og ýmis undirbúningur hafinn. Það er þó ekki fyrr en 1923, aS fenginn er húsa- meistari — Sigurður Guðmundsson •— til þess að teikna skólann. Árið eftir leggur hann fram frumdrætti að skólahúsinu, og samþykkt er að veita á árinu 1925 kr. 300 þús. til byggingar skólans, sem áætlað er, að muni geta kostað allt að 1 milj. króna. Ekkert verður þó úr framkvæmdum, en skóla- nefndin gerir 6. nóv. ályktun um það, að nauðsynlegt sé, að skólinn taki til starfa haust- ið 1927, enda er þá Barnaskólinn yfirfullur og kennt er í leieuhúsnæði. Leikfimissalur Miðbæjarskólans 1960. Árið 1929 var unnið að þvi að fullgera 8 stofur, og hófst kennsla 9. nóv. það ár í 7 stofum. Haustið 1930 er Austurbæjarskólinn að niestu fullbyggður og tók þá til starfa. Voru Pá liðin 14 ár, frá því að tillaga Sigurðar Jónssonar kom fram. LíSur nú styttra á milli nýrra skólabygginga, °g ganga þó framkvæmdir hægt. ByggSur er barnaskóli i Laugarnesi 1935, Liugarnesskólinn, reyndar aðeins meS 2 stof- / HÁSKÖL/ / / / !S / e •Cj >J i? I «c V ^ V ¥ * ll h -o 1 ' f k 3 Q 54. § 3 ¥ F~ ^ £ 1 £ f | ^ s £ 2 S <o <o 2 _í" •?¦ 3 1 f: -. <r <ö 1 N L | 1 'r- 5- H 4-i u ' 2 1 § I i í ^ £ 1 J^ o 3 i -¥-*" — - ¦ -4 < «3 1 VNGLINGAPR Skyldu.no.mi (ýt 'OF <cur ¦___L_ 2 /Vára i l 1 I í j 8ARNAPR0F /2 ára //dra, /Oára, 9<xra, 8 ára, "7 6.ro, 6 1 »1 < >j -o 10 QC «50 S 1 ¥ 1 3 1 2 | i um auk Heimavistarinnar, en 1944 var aðal- skólahúsið tekið i notkun, sem er með um 20 stofum. Árið 1936 er stofnaður nýr skóli í Skildingarnesi, sem var í leiguhúsnæði, þangað til Melaskólinn var byggSur, en þar hófst kennsla 1946, þótt byggingin væri ekki full- gerS fyrr en nokkrum árum síSar. Um og eftir 1940 fjölgar ðrt í bænum. Aukast þá þrengsli mjög, og er þrisett og jafn- vel fjórsett í skólastofur. HaustiS 1952 tekur Langholtsskólinn til starfa, 'Eskihliðarskóli og Háagerðisskóli áriS 1954, en þeir skólar eru byggSir sem leikskólar og verSa teknir til leikskólastarfsemi, þegar þeirra er ekki lengur þörf til barnaskólahalds, sem verður von bráðar. í desember 1955 var liafin bygging Breiða- gerðisskólans, en smíði hans verður lokið á næsta ári. Hófst kennsla í fyrsta áfanga hans haustið 1956. Árið 1957, í maí, var hafin bygging skóla- húss viS Réttarholtsveg — Réttarholtsskóli, — og var fyrsti áfanginn, 8 kennslustofur, tekinn i notkun í nóv. um haustiS. Er nú veriS aS byggja 2. áfanga þess skóla, og verður honum lokið næsta haust. Sama vor (1957) var hafin bygging Hagaskóla við Hagatorg, og 8 kennslu- stofur teknar í notkun í jan. 1958. Þar er nú verið að byrja á byggingu 2. áfanga, sem er mikil bygging, og verður hluti af henni tekinn í notkun næsta haust. Á árinu 1957 var einnig hafin bygging skóla- húss við Gnoðavog — Vogaskóli —, og var fyrsti áfanginn, 8 kennslustofur, tekinn í notk- un i desember 1958. Haustið 1959 var hafin kennsla í kjallara i nýjum áfanga skólans, og um þessar mundir er sá áfangi að verða full- byggður, mun kennsla hefjast þar í haust. Verður þá kennt alls í 22 stofum, og eru þá sérstofur taldar með. ÁriS 1959 er byrjaS á byggingu skólahúss við Hamrahlið — Hlíðaskóli — og hófst kennsla þar um síðustu áramót. Bygging ann- ars áfanga er þegar hafin, og verða 16 kennslu- stofur fullgerðar haustið 1961. Mun þá Eskihliðarskólinn verða tekinn fyrir leikskólastarfsemi. Haustið 1959 hófst bygging skólahúss við Laugalæk — Laugalækjarskóli —, og verður kennt þar i vetur. Eftir er að geta byggingu hins fyrsta gagn- fræðaskólahúss í Reykjavik, — Gagnfræða- skóla Austurbæjar —, sem var tekinn í notkun haustið 1948. Nokkrir einkaskólar, sem hafa börn á fræðslu- skyldualdri, starfa í bænum. Landakotsskóli hefur starfað síðan árið 1896. Kennir hann til barnaprófs. Skóli fsaks Jónssonar hefur starf- að í aldarþriðjung. Eru þar árlega mörg 7 og 8 ára börn. Skóli S.D.A. tók til starfa árið 1943, en nemendur jafnan innan viS 20. í æfinga- deildum Kennaraskólans eru árlega um 50 börn. HaustiS 1928 tók til starfa Ungmennaskólinn í Reykjavík skv. lögum um bráSabirgSa- ung- mennafræðslu í Reykjavík frá 7. mai s. á. Þau lög voru numin úr gildi með með lögum frá 19. maí 1930 um gagnfræðaskóla. Nefndist skólinn eftir það Gagnfræðaskólinn í Reykja- vík. Var hann til húsa á ýmsum stöðum i bæn- um unz hann fluttist í hið nýreista skólahús áriS 1948. Ári seinna var nafni hans breytt, og heitir hann síSan Gagnfræðaskóli Austurbæjar. Sama ár og Ungmennaskólinn i Reykjavík tók til starfa, stofnuSu nokkrir einstaklingar i bænum gagnfræSaskóla, sem þeir nefndu Gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Var hann þá sniSinn eftir gagnfræSadeild Menntaskólans og próf jafngild úr báðum. Síðan 1948 hefur hann heitið Gagnfræðaskóli Vesturbæjar. Hann er nú í leiguhúsnæSi á Hringbraut 121. Þegar fræSsluskylda var lengd og tveir efstu bekkir hennar fluttir yfir á gagnfræðastigið, þurfti að fjölga gagnfræðaskólum í bænum. Veturinn 1948—49 störfuðu 1. bekkjardeildir viS alla barnaskólana og haustiS 1949 tóku tveir nýir gagnfræSaskólar til starfa, gagn- fræSaskólarnir viS Hringbraut og Lindargötu. Unglingadeildir störfuSu eftir sem áður við Miðbæjar- og Laugarnesskóla og starfa enn. Gagnfræðaskólinn við Hringbraut fluttist haustið 1958 i Hagaskóla og breytti þá um nafn. Gagnfræðaskólinn við Lindargótu hefur alla tiS veriS i húsinu við Lindargötu 51. Þessir skólar hafa nú báðir gagnfræðadeildir. ÁriS 1956 tók til starfa gagnfræðaskóli við Réttarholtsveg — Réttarholtsskóli —, með 1. og 2. bekk, og árið eftir voru unglingadeildir settar á stofn undir stjórn Langholtsskóla. Þær fluttust í Vogaskóla, er hann tók til starfa haustið 1958. Landspróf miðskóla var fyrst eftir gildis- töku fræðslulaganna tekið við gagnfræðaskóla Austur- og Vesturbæjar. Haustið 1955 var stofn- aður gagnfræðaskóli i Vonarstræti 1, sem ein- ungis býr undir þetta próf. Starfar hann enn, Afmælisblað VlSIS VlSIR 50 ÁRA 103
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.