Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 105

Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 105
svo komið, að lús er aS mestu óþekkt fyrir- brigSi meSal skólanemenda, hafa sennilega fáir þeirra séS lús nema á mynd, og er þaS vel fariS. 1 barnaskólunum eru ljósastofur, þar sem þau börn fá ljósböð, sem skólalæknir telur, að hafi þörf fyrir þau. Eru það aSallega kvef- sækin og táplítil börn eða grannholda. Stund- um hafa allt aS 40% nemenda fengiS ljósböS. LjósböS þessi hófust fyrst áriS 1938 í Austur- bæjar- og MiSbæjarskóla, en nú eru Ijósastofur í 6 skólum. Sama árið og fyrsta hjúkrunarkonan var ráðin að Miðbæjarskólanum, lét skólanefndin kaupa tannlækningatæki og setja upp i skól- anum. Vilhelm Bernhöft tannlæknir var þá ráðinn að skólanum, 1 stund á dag. Á svo stutt- um tíma gat tannlæknirinn aðeins sinnt tann- pínusjúklingum. Skólaárið 1925—26 var i fyrsta sinn framkvæmd skoðun á tönnum alls þorra skólabarna og reyndust.96% hafa skemmdar tennur. Haustið 1927 var ráðinn fastur tann- læknir viS Miöbæjarskólann, og eru nú tann- læknastofur starfandi i flestum barnaskólum bæjarins. Samkvæmt lögum frá 1957 um heilsuvernd í skólum hefur Heilsuverndarstöð Reykjavíkur. tekið viS heilbrigSiseftirliti i skólum Reykja- víkur, en áSur féll það undir skólanefndir eSa fræSsluráð. ViS skóla gagnfræSastigsins var heilbrigSis- eftirlitiS lausara i reipunum en í barnaskól- unum, þar var ekkert húsnæði fyrir heilbrigð- isþjónustu og engar hjúkrunarkonur starfandi. Nú á síðustu árum hefur þetta breytzt til batn- aðar, og i öllum nýjum skólabyggingum er séS fyrir rúmgóðu húsnæði fyrir heilbrigðis- eftirlitið. Árið 1910 hófust fyrst matargjafir i barna- skólunum, og voru þá veittar til þess um 700 krónur. Matargjafirnar hófust 12. jan., og var skammturinn haframjölsgrautur með pela af mjólk. Upp frá þvi héldust matargjafir i ýmsu formi fram á síSari styrjaldarár, en virSast oft ekki hafa byrjaS fyrr en eftir nýár. Á tímabili var gefinn heitur matur og stund- um mjólk og smurt brauS. Ekki fengu öll börn ókeypis mat, heldur eftir tilvísun frá fatækrafulltrúum. Önnur börn gátu fengiS keyptan mat. SíSustu árin var aSeins veitt mjólk, einn peli, og þá ókeypis handa öllum. Stundum hefur veriS vakiS máls á því að hefja matargjafir á ný, en tillögur um það hafa ekki fengið stuðning skólayfirvalda né skólalækna. Skömmu eftir 1930 voru teknar upp lýsis- gjafir í skólunum, en haustiS 1954 var farið að gefa vítaminpillur í staS lýsis. HaustiS 1926 byrjar Jón Þorsteinsson iþrótta- kennari sjúkraleikfimi fyrir hryggskökk börn. Þá voru send til hans 10 börn úr barnaskól- unum, en aSstandendur þeirra greiddu allan kostnaS af kennslunni. Fyrri hluta vetrar 1931—32 samþykkti skóla- öefnd aS semja við Jón Þorsteinsson um sjúkraleikfimi fyrir þau skólabörn, sem skóla- læknir taldi hafa þörf fyrir slika hjálp, en hæjarstjórn samþykkti að greiða kostnaðinn. Hófst sjúkraleikfimin samkvæmt þessum samningi 1. febr. 1932 og hefur haldizt óslitið síðan. Fá nú öll fræðsluskyld börn, 7—15 ára, °keypis sjúkraleikfimi, ef skólalæknir ráð- leggur það. Veturinn 1949—50 samþykkti bæj- arstjórn að greiða einnig sjúkraleikfimi vegna llsigs, og hefur það haldizt siSan. Haustið 1935 tók Heimavist Laugarnesskóla t*1 starfa undir stjórn Vigdísar G. Blöndal, sem hefur veriS forstöðukona þar síðan. Þang- ao eru tekin veikluð börn úr barnaskólum aíjarins, og ákveSa skólalæknar og hjúkrunar- konur, hvaSa börn skuli fá þar vist. Börnin stunda nám í Laugarnesskóla. I febrúar 1946 tók til starfa heimavistar- skoli að JaSri fyrir drengi, sem ekki eiga arnleiS meS öðrum börnum i barnaskólunum. ^kólinn starfar frá 1. sept. — 31. maí ár vert, og þurfa aðstandendur ekki að greiða valarkostnað. Sumir drengjanna dvelja aðeins DIESELVELAR r%Édfa8b„ 3 TIL 2000 HÖ Umboðsmenn: H.F. HAMAR, Reykjavík Afmælisblað VlSIS. hluta úr vetri, aSrir einn eSa fleiri vetur eftir því, hvernig aðstæður þeir búa við heima. Hér að framan hefur veriS drepið lauslega á ýmsa þætti heilbrigðis- og heilsuverndar- mála i skólum bæjarins. Sjálfsagt mætti á margt fleira minnast. En af framangreindu má nokk- uð sjá, að jafnan hefur verið stefnt að þvi að bæta eftir föngum heilsufar nemenda. Ýmislegt. Skólarnir veita einstökum nemendum oft ýmiss konar aSstoð. Einnig bjóSa þeir nem- eendum sínum margt til skemmtunar og til- breytingar. Verður hér sagt frá hinu helzta af þessu tagi. Félagslif er nokkurt bæSi í barna- og gagn- fræðaskólum. í barnaskólunum halda einstakar deildir stundum smáfundi eða skemmtisam- komur bæði til að efla félagsþroska og einnig til að afla fjár til skólaferSa. í sama skyni eru gefin út blöð, efnt til happdrættis o. fl. Síðasta skóladag fyrir jól er haldin vönduð skemmtun. „Litlu jól", og er þar margt til skemmtunar. Að loknu barnaprófi fara nem- endur i eins til tveggja daga ferðalag, og efsti bekkurinn fer einnig í eina skðíaferS á vetri. BæSi þessi ferSalög eru styrkt af Reykjavíkurbæ. í gagnfræSaskólunum eru nemendur eldri og félagslif þvi fjölbreyttara en i barna- skólunum. Algengastar eru danssamkomur meS skemmtiatriðum, einnig eru haldnir málfundir, gefin út skólablöð, farið i skiSaferSir og aS loknum prófum farið í ferSalög aS vorinu. Helzti viSburður skólaársins er árshátíðin, þar sem venjulega eru fjölbreytt og vönduð skemmtiatriði, oftast flutt af nemendum sjálfum. Listkynning i skólum á vegum menntamála- ráðherra kynnir fyrir nemendum listamenn, einkum rithöfunda og tónskáld. Lúðrasveitir barna og unglinga úr skólum bæjarins hafa starfað síðan 1956. Eru þær tvær og leika t. d. á jólaskemmtunum skólanna, við .barnaguSþjónustur og viðar. Bókasöfn og lesstofur. í fjórum elztu barna- skólunum eru lesstofur fyrir nemendur. Bæjar- bókasafn Reykjavikur sér þeim fyrir bókum og er aðsókn jafnan mikil. í mörgum barnaskólum eru sérstök bekkjar- bókasöfn með mörgum eintökum bóka. Þá hafa barnaskólarnir safn lesflokka. Bækurnar eru keyptar fyrir bókagjald, sem nemendur greiða, en bæjarsjóður veitir nýjum skólum nokkurn styrk til þeirra. Samtals eiga skólarnir nálægt 30 þús. bóka í slikum flokkum. Málgallar ýmiss konar finnast vitanlega í svo stórum hóp sem skólabörnin i Reykjavík VlSIR 50 ÁRA eru. Tiðni þeirra er ekki mikil, en þeir eru oft mikil kvöl viðkomandi barni, og hefur þvi verið hafizt handa um að lækna þá. í marz 1954 hófst talkennsla i skólunum, framkvæmd af sérmenntuðu fólki. Njóta flest börn kennslu, sem talin eru þurfa þess með eða um 100 börn á ári. Sérkennsla Börn og unglingar, sem ekki geta vegna veikinda eSa af öðrum ástæSum sótt skóla um lengri tima, fá kennslu ýmist ein sér eSa fáein saman. Vangefnir nemendur, sem ekki eiga af þeim sðkum samleiS meS öSrum börnum i skóla, fá einnig slika kennslu, ef taliS er, aS þeir geti notið hennar. Sérdeild starfar á gagnfræðastigi fyrir nem- endur, sem ekki ná barnaprófi. Vinnuskóli Reykjavíkur var stofnaður vorið 1951. Var hann beint framhald unglingavinnu, sem var hafin á vegum Reykjavikurbæjar sum- arið 1948. Markmið vinnuskólans er að gefa nemendum kost á að taka þátt i fjölbreyttri vinnu, læra meðferð véla og verkfæra og fá fræðslu um verkefnin. Verkefni hafa verið fjöldamörg, hirðing skrúðgarSa, skógrækt, gæzla á leikvöllum, framræsla lands, hand- færaveiSar o. fl. Kaup fá nemendur 13 ára kr. 6,65 á klst., 14 ára kr. 7,45 og 15 ára kr. 8,25 á klst. Vinnutími drengja er 42 stundir á viku, stúlkna 36. Skólagarðar 'Reykjavikur voru stofnsettir 1948. Tilgangur starfseminnar er að skapa þeim börnum og unglingum, sem ekki njóta sumardvalar i sveit, skilyrði til að kynnast ræktunarstörfum, vekja áhuga þeirra á gróðri og glæða tilfinningu hjá þeim fyrir verndun hans. Auk þess njóta þau þeirrar ánægju að færa heimilum sínum blóm, grænmeti og ýmsa aðra garðávexti, sem þau sjálf hafa ræktað. GarSarnir eru nú i AldamótagörSunum, sunn- an Hringbrautar. Yfirstjórn skólamála Reykjavíkur. Fræðsluráð Reykjavíkur var i fyrsta sinn skipaS árið 1936, samkvæmt ákvæðum fræðslu- laganna, sem sett voru þaS ár. Hélt þaS fyrsta fund sinn 31. ágúst s. á. StarfaSi þaS síSan litiS fram til ársins 1947, er þvi voru falin störf skólanefnda, samkvæmt heimild fræðslu- laganna frá 1946. Fram aS þeim tima höfSu skólanefndir starfaS viS hvern skóla i bænum og annazt málefni hans. HaustiS 1943 var stofnaS embætti fræðslu- málafulltrúa i Reykjavík meS samningi milli Reykjavikurbæjar og menntamálaráðuneytisins. í lögum frá 1946 er þaS lögfest og heitir nú embætti fræSslustjóra Reykjavíkur. Er hann ráðunautur borgarstjóra og bæjarstjórnar 105
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.