Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 115

Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 115
Bifeiðakaupendur athugið. Hinar nýju amerisku'tveggja og fjögurra dyra smábifreiðir FORD FALCON og MERCURY COMÉT frá Ford verksmiðjunum hafa vakið mikla hrifningu og aðdáun í Bandarikjunum sökum margra sérstæðra kosta, en þeir eru: Sparneytnar (1 Ryðvarðar undir (2 Léttar (3 Viðbragðsfljótar (4 Rúmgóðar (5 Með ryðvarið útblásturskerfi (6 auk ýmissa annara nýjunga. Verð bifreiðanna er hagstætt og, þar sem þær eru báð- ar undir 1150 kg. að þyngd falla þær undir hina nýju lækkun á aðflutningsgjöldum. Allar nánari upplýsingar veittar i skrifstofu vorri. Sendum myndir og verðlista eftir beiðni. FORD- umboSiS SVEINN EGILSSON H.F. Laugavegi 105 Sími: 22466 aS ein aðal-undirstaða blómlegs iðnaðar er einmitt raforkan. Framfarir háfa orðið miklar í iSnaSi á fslandi siSustu 50 árin, þó skiptist þetta i mismunandi tímabil, hægfara 1910—20, markviss þróun og vélvæSni frá tilkomu rafveitnanna og fram að 1940, síðan mesta framfara- og uppbyggingartímabil, sem hér hefur átt sér stað, 20 ára timabil óslitinna framfara og eignaaukningar á öllum sviðum og þó sérstaklega í iðnaði, bæSi i handiðn- aSi og verksmiðjuiðnaði, eins og bezt kemur fram i þeim tölum aS nú hafa um 40% lands- manna framfæri sitt af iðnaði. Aldrei hefur verið byggt eins mikið af ibúðarhúsum i bæjum og sveitum landsins. Hinar vandaðri byggingar bera meS sér, aS vinnutækni i byggingariðnaði hefur tekiS stórfeldum framförum. Siaukin véltækni er tekin í þjónustu iSnaSarmanna, allar fram- k;væmdir byggingaiðnaðarmannía befrla méS sér, aS iSnaSarmenn fylgjast vel með allri tækniþróun i þeim löndum, sem lengst eru komin og hagnýta sér hana á sem beztan hátt, eftir því sem islenzkir staðhættir leyfa. Vélsmiðjurnar hafa á síðustu 20 árum stór- aukið vélakost sinn og byggt nýjar byggingar og bætt alla aðbúð starfsfólksins. Merkar nýungar eru bygging stálskipa, vélar og allur útbúnaður til síldarverksmiðja, mjölvinnslu- tæki soðkjarnatæki auk allskonar tækja fyrir aðalatvinnuvegi þjóðarinnar til lands og sjávar. BifreiSasmiSi hefur fleytt fram, full- komnustu almenningsvagnar eru smiSaSir hérlendis, samkeppnisfærir hvaS verS og gæði áhrærir og auSvitaS miSaðir við okkar staðhætti. Bátasmíði er mjög fullkomin og er nú aftur að glæðast og fær væntanlega aftur þau starfsskilyrði, að aldrei þurfi skipa- smíSaiSnin framar að stöðvast eins og komið var fyrir nokkrum árum, en það var ekki vegna getuleysis iSnaðarmanna heldur af skilnings- Jeysi á öSrum stöSum. Þannig mætti lengi telja upp markvissa þróun í flestum iSngreinum, alls- staðar leitast iðnaðarmenn við að bæta og auka framleiðslu sina. Þeir vita sem er, að sú þjón- usta sem vel er af hendi leyst, hún fullnægir þrá vandaðs iðnaðarmanns um vandvirkni og smekk- vísi og er auk þess seljanlegri í hinni hörðu sam- keppni sem nú er háS. ViS slík skilyrði skapast vöruvöndun og samkeppnishæfni vex. ISnaSar- menn prenta og binda bækur, iðnaðarmenn prenta dagblöS nætur og daga, iðnaðarmenn framleiða matvæli og fatnað, iðnaðarmenn halda við samgöngutækjum á landi í lofti og á sjó, iðnaðarmenn smíSa nauSsynjar allskonar og skartgripi úr silfri og gulli og svo mætti lengi telja. Hvert sem litið er blasa við verk iðnaSar- manna. Því fleiri og betri störf sem iSnaSar- menn leysa af hendi þvi hærra rís menning þjóðarinnar, því meira vex hagur hennar og þvi sjálfstæSari verður hún. Gildar stoðir hafa bæzt atvinnuvegunum sem iðnaðarmenn hafa tekið glæsilegan þátt i aS byggja I samstarfi við tæknimenntaða menn og verkfræðinga, innlenda og erlenda. Á ég þar við Áburðarverksmiðjuna og Sementsverksmiðjuna og raforkuframkvæmdir viS Sog og Laxá. Þróun iðnaðarins hlýtur á hverjum tima að fara mikið eftir þvi, hve viðsýnir valdhafarnir . eru, en þeir vega og meta réttlátan hlut aðal- atvinnuveganna i heildarrekstri þjóSarbúsins. Við vitum að þeim, sem með völdin fara á hverj- um tíma, er ávallt mikill vandi á höndum, þegar taka skal ákvarðanir um þaS, hvað á aS flytja inn og hvað á að vinna í landinu sjálfu. Við sem erum formælendur iðnaðarframleiðslu, við full- yrðum, og teljum okkur gera það með miklum rökum, þegar viS segjum aS langmesti hluti alls kostnaðar framleiSslunnar sé innlent vinnuafl, innlend orka, greiSslur á tollum og sköttum og öðrum framleiðslukostnaSi. Allt er þetta ís- lenzkt, en minnsti hlutinn eru erlend hráefni. Það eru þessar staðreyndir, sem valda þvi aS stórveldin, sem aSstoða þjóSir, sem eru skemmra á veg komnar, eins og það er oftast orðað, styðja fyrst og fremst að þvl að koma upp iðnaði og tækniaðstoð í sambandi við iðnað. Yfirleitt er það mælikvarði á velmegun þjóða, hve framar- lega þær standa i iðnaði. Það er ekki nokkur vafi á því, að síðustu tvo áratugi hafa lifskjör íslendinga stórbatnað, vegna þess hve iðnaður hefur vaxið. Iðnaður, sem hefur byggt upp land- ið á tiltölulega fáum árum. ISnaður, sem hefur gert fólki kleift að kaupa margskonar neyzlu- varning, sem annars hefði ekki verið gjaldeyrir fyrir, ef kaupa hefði þurft erlendis frá — vinnu- afl, orku, skatta og gjöld, álag í öSrum löndum, aS ógleymdri erlendri verzlunar- og framleiðslu- álagningu. Fróðlegt væri að fá skýrslur um hlut iðnaðarins í þjóðarbúinu. HvaS greiSir iSnaSur- inn í vinnulaun, tolla, skatta og opinber gjöld? HvaS notar hann af hráefnum, erlendum og innlendum? HvaS nofar hann af orku og hvað borgar hann fyrir hana? Og hvert er svo fram- leiSsluverðmætið allt? Að öllu þessu athuguðu þá er óhætt að full- yrða aS þvi fjármagni atofku og dugnaSi ein- stakra manna og fyrirtækja, sem variS hefur veriS til iSnaSar og iSnaðarmála stighækkandi siSustu 50 árin, því hefur veriS vel variS, allt hefur þetta starf og framlag lyft þjóSinni á hærra menningarstig og stórbætt hag alþjóSar. Því er það ósk mín og von að nú verSi ekki nein stöðnun i uppbyggingu iðnaðar á fslandi, heldur hylli nú undir arðvænlegar framkvæmd- ir á sviSi stóriðnaðar og orkunýtingar i stórum stíl, sem geri þjóðinni fært að tryggja enn betur fjárhagslegt sjálfstæði sitt og auka jafnvægið i atvinnuháttum landsmanna. Ein farsælasta leið- in að þvi marki hlítur að vera sú, að skipa iðn- aðinum þann sess i þjóðfélaginu, sem honum ber um ókomin ár. Að svo mæltu óska ég Vísi allra heilla á þess- um merku tímamótum og vænti þess að hann verði góður málsvari iðnaðarins í landinu á ókomnum árum. Afmælisblað VlSIS VlSIR 50 ÁRA 115
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.