Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 139

Vísir - 14.12.1960, Blaðsíða 139
má þó geta, að stjórnendur félagsins áttu fyrstu 10 árin oft við mikla fjárhagsörðugleika að etja og því stundum tvísýnt, hvort félaginu yrði lífs auðið. Þessara erfiðu ára minnast stofn- endur félagsins nú með ánægju, er hagur félagsins stendur með hvað mestum blóma. Félagið hefur gert það, sem vissulega er ekki heiglum hent en þ. e. að hasla sér völl í farþegaflugi á alþjóða markaði. Með miklu starfi, kostnaðarsamri auglýsinga- starfsemi erlendis, og harðfylgi í hvivetna, hefur forráðamönnum félagsins tekizt að afla sér mikils fjölda viðskiptavina á hinum al- þjóðlega markaði, og er félagið nú almennt viðurkennt fyrir góða þjónustu við farþega og öruggan rekstur að ógleymdum hinum lágu fargjöldum. Við íslendingar höfum sem kunnugt er hald- ið uppi opinberri landkynningarstarfsemi undanfarna áratugi, en ekki tel ég ósennilegt að fárra ára kynningarstarfsemi Loftleiða hafi haft margföld áhrif og náð Iengra. Eftirfarandi tölur um starfsemina undanfarin ár sýna ljós- lega hina ævintýralegu þróun félagsins: í lok ársins 1944 hafði félagið flutt 484 far- þega. Tíu árum síðar var farþegafjöldinn kom- inn upp í 110611 og í árslok 1959 í um 250.000. Þá höfðu flugvélar félagsins flogið yfir 20 miljón kílómetra á rúmlega 68 þúsund klukku- stundum og sætakílómetrar orðnir 542 milj- ónir. í þjónustu Loftleiða starfa beinlínis rúm- lega 200 manns og eru eigin skrifstofur félags- ins og aðalumboðsskrifstofur í 20 erlendum stórborgum. Þótt flugfélögin tvö, og þeirra starfsemi, gnæfi að sjálfsögðu hæst i flugmálum vorum, má ekki gleyma ýmissi annari fjölþættri starf- semi, sem sum hver hefur grundvallarþýðingu fyrir nútíð og framtið islenzkra flugmála. Ég á hér við starfsemi einstaklinga, sem starfað hafa af dugnaði og fórnfýsi til þess að gera hlut flugsins á fslandi sem mestan og beztan. Ég vona að ég styggi engan, þótt ég nefni hér fyrstan okkar þjóðkunna Björn Pálsson flug- mann og sjúkraflugstarfsemi hans. Allur al- menningur þekkir Björn af giftudrjúgum störf- um hans, sem bjargað hafa hundruðum fár- veikra sjúklinga og borið hafa hróður hans langt út fyrir landsteinana, en færri vita að Björn Pálsson vann árum saman raunverulega kauplaust að þvi að bjarga lifi. íslendingá og: lagði oft sitt eigið líf í beina hæftu við það verk. Nú er að komast betri skipan á þessi mál og væntanlega verður Björn matvinnungur í framtíðinni. Sjúkraflugið hefur hrifið hugi þjóðarinnar og s. 1. ár keyptu Akureyringar af venjulegum myndarskap tveggja hreyfla sjúkraflugvél, sem aðallega er ætlað að starfa á Norðurlandi. Þá hefur Björn Pálsson nýlega eignast tveggja hreyfla sjúkraflugvél, og má segja að vænlegar horfi nú um sjúkraflug þjóðarinnar en Hokkru sinni fyrr. Auk sjúkraflugsins má öefna starfsemi flugskólans Þyts, sem menntað hefur mikinn fjölda íslenzkra einka- og at- yinnuflugmanna og jafnframt séð allmörgum útlendingum, mestmegnis Þjóðverjum, fyrir flugnámi. Það er mikið atriði fyrir okkur Islendinga að eiga góðan flugskóla og það er bví þakkarvert, þegar einstaklingar taka sig til um slíka hluti án ríkisstyrkja, enda senni- lega eina skólahaldið hér á landi, sem ekki ér greitt af hinu opinbera. Karl Eiríksson flugmaður hefur veitt skól- anum forstöðu frá upphafi og notið frábærra starfskrafta meðeigenda sinna, flugvélvirkj- anna Finns Björnssonar og Sigurðar Ágústs- sonar, sem séð hafa um allt viðhald flugtækja skólans. Á skólinn nú 9 flugvélar og hefur 4 kennurum á að skipa. Landhelgisgæzla úr lofti er nú staðreynd °g eru áform um allmikla aukningu á þessari starfsemi. Hér áður fyrr var oft reynt að benda á Sagnsemi flugvéla til slíkra gæzlustarfa og ^ér er minnistætt er ég flaug Einari Einars- ^yni þáverandi skipherra í fáein landhelgis- flug 1938, en flugvélin þótti eðlilega of litil °g óheppileg. Rétt er þó að geta þess, að þá ¦&»»&¦;- TF. ÖRN. Myndin er tekin á Akureyrarpolli. voru vélar eins og sú, sem nú er notuð til landhelgisflugs, nýkomnar á markaðinn, og við íslendingar ættum þvi raunverulega að hafa a. m. k. 22ja ára reynslu í landhelgisflugi í stað 2ja. En betra er seint en aldrei, og það er engum vafa undirorpið að yfirmenn þessara mála gera sér nú fyllilega grein fyrir gagn- semi flugvéla til gæzlustarfa, og dómstólar taka nú gildar staðarákvarðanir úr lofti, sem er vitanlega aðalatriði. Síldarleit úr lofti er eitt af því, sem Dr. Alexander kom á laggirnar á árunum 1928—: 31, og gaf hún svo góða raun að furðu sætti, enda voru þá strax sett lög, sem tryggðu Flug- félagi íslands no. II allsæmilegar og öruggar tekjur. En svo komu uppgripa síldarár. Síldin óð sumarlangt um allan sjó og var framsýnin ekki meiri en svo að sjálfsagt þótti að leggja niður sildarflugsgjaldið, sem lagt hafði verið á hverja tunnu og mál síldar. Þar með var að yerulegu leyti kippt stoðunum undan starfsemi félagsins og það þegar verst gegndi. í dag gegnir öðru máli. Örn Johnson þá flugmaður og framkvæmdastjóri Flugfélags Akureyrar „sló í gegn" með síldarleitarflugi sínu sumarið 1939, og síðan hefur áhuginn haldizt nokkuð jafn og þykir nú sjálfsagt að hafa a. m. k. tvær 2ja hreyfla flugvélar stöð- ugt við síldarleit allt veiðitimabilið. Undanfarin ár hafa tveir aðilar annazt sildarflugið, Flugskólinn Þytur og Sigurður Ólafsson flugmaður. Þá kem ég að þeim þætti flugsins, sem senni- lega á eftir að hafa meiri þýðingu fyrir land og þjóð en nokkuð annað, þeim þættinum, sem ég bind einna mestar vonir við og á ég hér við landgræðsluflugið. Norskir landnámsmenn fundu fagurt land og víði vaxiS milli fjalls og fjöru, en við fslend- ingar afkomendur þeirra, höfum siðan nálega eytt landið á 1000 árum. Okkur er gjarnt að telja okkur gáfaða þjóð, en gerum okkur þó seka um vanrækslusynd, sem af öllum menningarþjóðum mun talin bera vott um meiri skynsemiskort en nokkuð annaS; við látum landið blása upp, eyðast fyrir augum vorum alsjáandi. Hvað þetta snertir, má því raunverulega líkja okkur við mann, sem situr hátt i trjá- grein og er í óða önn að saga greinina af fast við bolinn. Á 50 ára afmæli fluglistarinnar 1953, birtist eftir mig grein í Morgunblaðinu. Átti ég þar tvær óskir og önnur var sú, að okkur íslend- ingum mætti auðnast aS taka flugvélar í stórum stil i þjónustu landgræðslunnar til að dreifa áburði og fræi yfir uppblásið land í byggð og óbyggð og klæða á þann hátt landið okkar á nýjan leik eins og andfætlingar okkar, Ný-Sjálendingar, hafa gert með svo undra- verðum árangri undanfarin 15—20 ár. í dag hyllir undir að þessi ósk kunni ef til vill að rætast og má þakka það framtakssemi forstjóra flugskólans Þyts, sem keypt hefir 2 flugvélar með dreifingarútbúnaSi, og sa'tid- græðslustjóra, sem fljótlega kom auga á iriikil- vægi þessa þáttar flugsins fyrir sandgræðslúná og loks Alþingi íslendinga, sem hefur einnig gert sér aS nokkru ljóst aS hér var athyglis- vert mál á dðfinni, og veitt fé.Jtil frumfram- kvæmda. , Ég SagtSi „aS' nokkru Ijóst", því éf Alþlngi og ríkisstjórn gerðu sér að fullu Ijóst hvílíka galdra er hægt að gera með áburðar- og fræ- dreifingu úr flugvélum yfir örfokasvæði ó- byggðanna, hefði verið veitt tifalt fjármagn til þessa máls í ár og sú upphæS enn tifölduð á næstu 5 árum. Enn mætti aS sjálfsögSu nefna ýmsa fleiri þætti flugsins og marga mæta menn í þeirri sveit og einmitt þessvegna vegnar flugmálun- um vel, að þar starfa margir og hæfir sér-- fræðingar, en þar sem þessari grein er ein- ungis ætlað að stikla á því stærsta, læt ég hér staðar numið og kem nú að hinnu almennu flugmálastflrfsemi, sem hefur Flugmálafélag íslands að samnefnara. Erlendis kveður venjulega mikið að starf- semi flugmálafélaga eða flug„klúbba". Starf flugmálafélaganna er fyrst og fremst fólgið í því að efla og glæða flugíþróttina, skipuleggja starfsemi „drengja á öllum aldri" eða frá sex ára til sextugs i módelflugi, svifflugi og eins starfsemi þeirra, sem eiga eða hafa aðgang að einkaflugvélum. Flugmálafélögin sjá um að öllum leikreglum sé fylgt í flugkeppni i hinum ýmsu greinum flugíþróttarinnar og hafa þau þvi með sér alþjóðasamtök, Federation Aeronautique Internationale og varð Flugmála- félag íslands aðili að þeim samtökum þegar árið 1936. Öll heimsmet í flugi verður að við- urkenna af þeirri stofnun ella eru þau ógild. Flugmálafélag íslands var stofnaS i ágúst 1936 og gengu strax í það ýmsir helztu áhrifa- menn i íslenzku þjóðlífi þeirra ára. Flugmála- félagið kom sér fljótlega upp myndarlegri skrifstofu, áróSursmiðstöð, þar sem „samsæris- mennirnir" komu saman og réðu ráðum sínum, hvernig þröngva mætti flugmálaáhuga upp á íslendinga. Félagið var all umsvifamikið þessi fyrstu ár, þegar þörfin fyrir það var mest og kveikja þurfti þann áhugaeld með þjóðinni, sem siðar varð að miklu og stöðugu báli. Má án efa þakka Flugmálafélagi Islands og þeim mikla fjölda áhrifamanna, sem fylktu sér strax i upphafi undir merki þess, hve þjóð- in tók fluginu vinsamlega og að það raun- verulega varð óskabarn hennar. Afmælisblað VlSIS VlSIR 50 ÁRA 139
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.