Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 19

Meteorologisk årbog - 01.01.1878, Blaðsíða 19
zs GRIMSEY (AKUREYRI). JANUAR. 1878. T/iermo nveten. Cclœ in<s. Riytía/udsýnm J)ampti\ifhy H a.ronwAei\ VíhdensJhtn.off Siyrhe S/a/dæMe ____-. bör Aniiuerkn: jJag 8. ^. _-. .!____ Jfaœ, Mirv. s. .2. 9. 8. _?. _- s. 2. 9. <¥. 2 ,9. _. 2. 9. ... :L 2. ,i _. DH--S'r -13.0 -V<. 3o o.v -?.v _/a_ -_s V,- -1.8 -V.. -.2 -fl.Z -(_«_.' -//.6 -_.r 3/ 0.5- -S.3 6-V7 73 SS .3 7. .3 3.i _._r 0.8 3.3 0.7 2-9 M /._- 738.i> l&.l S?.z 739.0 11.3 iZS &0.i 3/.2 ~>11.3 ¥1.0 6. 5" V9.9 3/.V S£- 3 0 ATÍ í JS& 2 sS 3 SSW 2 __y£ 3 y/sw $ 2 2-10 s 10 XrZkÍ O.f -2.V--3.0 _.ð -ÍTV- *Y V 10 0 _-_- 3 stf 1 í 3 S 1 s S S 10 0.& -50 .2. -/ 68 ..„_ 83 -2- /.3 i.6 2.5" 6.0 3.8 v.v 63.7 36.8 _:£ 3 sW 3 10 10 10 V6 •*Í3 6. 7. _.„_. 9. 10. -28 -U 0.0 U _«. -6.V -92 -.2 3.0 "iv'" -7.8 -5".7 V.o -33 -.r f3 92 3.2- 2.6 2,- VV.3 53.3 7o. r 738 67V JWW V y/C 2. __r_' i ./»_. 5" 0 _- 2. _K£ . «? 2 y 2 10 S 2 lo 1 ..... 10 0 10 1/.23 ........ _-_ -7.* /.¥• /.v --.7 fl.V _.V-_.6 -/.3 -.0 28 3.0 -16. -W.o -O.S 0.3 V6 76 _'-.. 78 79 gl w 83 80 So 85 3.Í" SÍ.7 1.1 3.6 V,6 VO 2/ _o V.o -.2- 70 70? 65:6 &0.8 766 68. V- 6V.6 S8.Í. 62.5 ss.s SW 1 _r£ l 0 _-£ 2 _> lo /0 1 í£ V 3 10 /0 11. 12. 13 l.á -/._. 5. ,V -.-._¦ -_,o -*o _..¥• -/.6 =-_?•*." -6. 2..V --./ -¦*.-' -7.5- *o 2.V 1.6, -/._ 05-Ö.7 -/o.o 7V 7/ 53 7V 7.ÍL .3 9-7 7. 8é 78 ?3 7.« .3.9. 3o /V V.o 3.6 -6 2.2 y.o 35 /.7 2.6 57.8 53.3 V6.V 65"/ S&.i V7.9 V9/ 6V.0 V6.3 S8.0 13.1 SS.i se- 3 si 2 S£ 3 ííf 2 _. _¦ 2 V£ 3 _>£ 2 0 _T 2 2 10 10 £_?£ / 2 2. s 10 lo 16 .3. . -__ *_. -Vt 3 <__•£ _I --». / /0 _T J- 10 S 10 S8S 1S.3 _^£ / _._; 2 1S. i.y- 2.2- 3.2 2.3 /.v- -9S so 8V 8. _o V.5 S.l .6.9 16, iö; 20 -36 s.o 1.8 -7.6 -5:4 S.o 2.8 -8.1 -.0 5"0 /.6 -6.8 ~2.v S.o 3.i -7.6 3.1 -.3 _8 -Y.o 2.3 -S.3 Í9 80 ?2- 80 76 88 S_r 83 89 87 72- 3' 5:2 5:<j 2.3 íf,8 So M z.o _T8 5.5-25- 55:3 .. V 37.. V7.' 57.7 SV.2 S0.9 39.S fl.i 18.6 S0.i I8.0 39.7 10.1 .K). V 0 0 0 WsW 2 _/ 2 jr / S 2 J>/ 2 .._. 3 __._• / J-iV 3 S 2 ssd í <_ 3 /0 '. '0 '0 /0 10 lo 3 lo W lo ..' 10 s 10 25" 2.2. ••}./ • 1.7, -_r/.23 21 22 28. ______ M.- -26 -S.z -/7.8 -/2.3 -9.2, -06 -V.V -m -II. 6 -9.8 -/._ -7.6 -/6.V -'2.2 r/Jf -5.7. __._:___ -/2- -_6 -7.. -lo.o -87 -1/8 -/6. -/2.7 77 83 89. U 78 7/ /?/... 87 78 67 12. .r 7V-87 .__.. 25 /.6 /./ '¦7 3.1 3o ..-/.«. /.8 23 Ö.8 7.3 2.2 39.5-V3.2 V_T6 Í7'. 618 37.9 V0.2 51. & i6.z U& 3 98 38,V SS.% 61.3 60.2 S£ 3 -.£ 2 -»_r V _>._ 3 -K 2. _T 3 A'f í _4. 3 -i.vV'/ ___....... K- V •* 3 '_> /0 /0 lo lo 10 s lo l.o 10 10 3.6 1.1 0.8 _3 •5.2A'-3 Ö.i.1...... -^ V í£ 2 5" /0 lo 10 -7.2 -8.7 2é. 27. 2S: 29. 30. : o.y-....->•_*_: -iöx -11.8 3.1 -1.0 2.0 -3.0 -11.9 -1.& 3.0 . l.o /.6 -7.2. -/2.2 -7.V /0 2. /3 _._._,. -//'_ -.6 2ít /3 -y 2.0 0.8 -/_¦.- -/ö/ -ö,7.. -/0 2 -/3_ 76 73 70 _•_» 85" 81 91 82. 87 5". 8/ 3.6 3.6 '8 /.6 _3 3./ /.¦7 /.9 1.1 2.2 ....... 2.' 19.0 n.s V7.8 59-9 12S 13. -S/1 Ml SkV- W.9 vva SS.& &0.1 57.3 í£ 3 SSW 2 -V 2 -tí. £ / sa í SS 3 j/£ 2 tf 2 Sí, 2 J£ 3 _K£ 2 >K 3 í'f / /0 / 10 lo 10 10 10 10 s 10 lo s 1.2, __/ =3 = 1.7, 3> -/./ 75 _/ 70 9o 81 _V V.O _6 V5 vr .6 SS?i &0.1 t/sd V fí_y 3 _>•£ 2. h 10 lo io 10 s 1.5 _-.2 •#3 •2 =1 .___ 6V2 62.9 0 se. 1 Midd -2.9 ~2>.i -_... -3o Ö.V- -_._¦ 7Á tó n 3./ ft* 3.2 iSh 753.. 75J..Í Z.o „./ _«._. 73 8.3 8.0 m FEE iRUA _• R. /. 2. l.o -/."/ l.t /.__¦ .2, '9 -.3 573 -/.3 -2.0 82-fo .V 87 ?8 87 _T0 3.7 V8 JíV V6 5.-T 759.8 U/i 758.7 65:.- 763.6 6/. 3 W 3 S£ 3 Sl 2 0 £-£ 2 lo lo 10 /0 10 /0 I0g IZ.1 • 23 3. 3.1 3.2 2.6 3./ 3V -/.V- 78 75 77 V6 V3 V.3 ss.i 5/.7 V..5- W 3 Sd 3 cí £ 2 lo 10 10 • 3 k. 3.0 1.0 /.2, /7 3.V 1.1 85- 9. 98 .8 V.7 1.9 V7.7 V3.7 V2.3 W 3 __£ 2- £ 2 lo lo lo 18.1 m¥rl»3 ð. 26 3.Z __-__• í.f 3,- 0.1 V .2- 8V 5.0 573 .1 V2.7 V9.0 ^9.5 e. 2 (.í/. 3 * V- 10 s s \8.% 1 fi 7. 8. 9. /0. /?, /._. -116, ns -9 8. 80 88 86 87-77 87 2o 2.2 /..< 27 /,T 30 Í7.7 68.6 V3V 67.5-6S.8 tal.O -T9.2 V7.8 70.V s 2 -Kí 3 £/_; 3 -r^. 2 __£. 3 £ 3 _/£ 2 £. £ 5 0 £í£ 3 10 10 10 08 0.2 0.1 •¥clZ-3 •_-' *l -/2.6 -?o -1.0 -3.8 -IZg ~3.X -/5' -/._ -/'.8 -2.2 -2." -'.'/• -11V- 10 10 10 lo 10 s -y-3 -/.7 -2.3 ~7,o -10 -/., -/-_¦ -7.3 -y-.o Í3.7 6/9 59.0 £se. 3 £ 3 -t_/£ 3 3.6 3.V 3 3 39 -2.V 59.9 ^K£ 3 ^£ ' lo 10 10 10 lo 10 /.2-V.8 *l 11. tf.6 _._ 2.6 -/0.6 OV /._--/.6 '-. -/.7 /3 -0.9 -.6 -_í -3.9 -7.2, -'0,7 -V:í 61 81 Tf 76 8. 8Í 90 8. 80 í»o 83 V2 2 2 2.3 36 V7 /6 Vo v_- V.T '8 _3 __. 5_T2. 57.V 58 2, Sl.o) -"->./ S£. 1 *£ 3 _?£ / _?£ 2 5_ 2 ^£ 3 sst/ 2 _? - St í yyt 3 W 2 0 10 10 10 .. 10 10 s 10 10 10 lo 10 V5" 0.1 • 2.3 -X.2 12 13. llf. 1S. -7.2--¥8 O.V --.8 -/fl.6 -0.6 2.2 -0,1 Si.í Sl.9 SSJ 51-9 sy.i S1.& 4.2 -n 8. 83 .0 3,7 3.7 3.7 5-i.V Sll S0.S _^e / _ se. 1 2 0 V- 17. /<f. 13. 20 /.0 -39' -/2.2. /.0 3.2 22 -7.6 /.2, -//8 -_' l-S -. / ... 2.3 /.0 _.:_ -3.0 -Z.l -VO 90 8T 7V 87 86 89 87 73 68 V.5-/.3 V7 2 2 1.1 1.1 /7 2.3 .3.. V2./ 10.1 32:2 39.0 33.2. ____. ^r <£W 3 0 ./_.__ 3 _w 2 lo 3 S 92 '•¦_:/ Í2.3 =/ y/ 3 lo lo lo /2, V.C3 V76 ^yí/ 3 _v_; _-• £_.£ 2. lo lo to /.. 2V _,v 'V- ... 3.2 -__.«• -OX á3 8_r 83 5V? 87 "II c./ 1.1 3.3 . / SI.8 38.2 S0.3 n& 131 38.8 _»r/ / .? ' st 1 W 2 £ 2 _£ 3 3 10 3 10 lo lo 10.% •*\ 21 /..* -2i -1.2, --.? 33 1.0 91 87 __ 18 3.2 ._ 3.6 36.7 VV.2 36.8 18 0 &0.8 U.o n& .0.8 .Í. 2 _^£ 3 -r£ 3 ^ 3 ^r 3 0 a 2 /K" 3 ^T/ 3 -_/ 3 >-_: 2 _*"£ 2 10 lo lo 10 lo lo Id /0 lo 10:2. 2.1 1.5 •*l •Kr2.3A/ 22 JA •-/.«/• .-?¦.*. -/2.2, 2.2--76 -/..8 2.0, -g.i /./ -6./ -/-._' /•7 2.6 -9.o -7.0 -.3-3 -/2.7 87 If ÍV4 M. 3.9 1.1 _T/ ..,2. 5"2 V.o V3.V VV8 /tír?. 3 ^tT. 2 10 10 10 10 10 /0 2.2 0.3 •*-/ 8- _35- IX (.7 2.0 S9.S 26. 27. -7.6 -/..0 -2.4--'/.2, /.0 -7.0 -<..¥- -7_ ..__._;.. -6.0 -/,3' -/2.0 __ .8 87 82-83 73 83 *7 22 1.0 2S /.6 32, 37 2.2 32. SZS HS H2X U 0 1S.1 36g 1S.S io.i s ) yt 3 £ 1 í£ 3 £5£ 3 £- í K/ ¦/ __•£ 3 10 lo 10 10 10 10 10 0.2 -.9- ^./43 2S. 2&. -6.0 -ái' -3.2- jve v 10 lo 30. 3/. MiM -3.2 ~-..g -_f -.-._ Ö.3 -(..3 Í8 25 _?6 _._ -3.3 3.5 iso.i im I5~0.o U ' 22 ^!- % ,n ._ - IIH.L
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Meteorologisk årbog

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Meteorologisk årbog
https://timarit.is/publication/241

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.