Alþýðublaðið - 30.08.1966, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 30.08.1966, Blaðsíða 7
m' innkandi hagvöxt- ur bróunarlanda Orsakir fiemnor og lækning Ég heimsótti vini mína í sumar bústaðinn einhverja helgina. Son ur þeirra, 16 ára sláni, sat við litlaskatts-borðið og teygði úr öll um skönkum þegar móðir hans bað hann að halda á diskinum sínum fram í eldhúsið. Ó, ég get það ekki. ég er svo þreyttur. Að 5 mínútum liðnum var hann kom- inn í fótbolta niðri á ströndinni og hamaðist í honum klukku- tímum saman. "Við fullorðna fólk- ið hlæjum að þessum fáránleika, en mörg erum við sek um sama herbragðið sömu vanþroska hegð- unina. Sannleikurinn er sá: ég er svo þreyttur, er einhver algeng- asta setning, sem læknar heyra fólkið segja dag eftir dag. Ein- hver endalaus þreyta virðist þjá milljónir manna, jafnvel þar sem ekkert ber vott um líkamlega van heilsu eða of litla hvíld. Þarna er manneskjan sem er þreytt um leið og hún skreiðist úr rúminu á morgnana og vinnur verk sín með hangandi hendi og hengsls.st tím unum saman vegna þess að ég er of þréýtt til að fara og vinna og sama gildir um húsfreyiuna, sem ætlar að þrífa húsið og gerir"»það ekki. Ég hef ekki þrek til þess. En svo kemur maðurinn, sem hef ur ósköpin öll að gera og ætti sennilega að fara snemma í rúmið lil að ná úr sér þreytunni. en finnst hann ekki þurfa þess. Sönn þreyta er eðlilegt fyrirbæri eftir. strangar æfingar,-erfiða vinnu eða veikindi, svo sem blóðleysi eða skjaldkirtilssjúkdóma, en stöðug langvarandi þreyta er langoftast andlegs eðlis hjá þeim sem um hana kvarta. Höfuð ástæða henn ar er leiðindi. Mehhing nútímans, sem á að taka fram óllu, er sagan 'greinir, og veitir meiri lífsþægindi en nokkurn tíma háfa þekkzt hefur skapað kynslóð af hundleiðu og hálfsljóu fólki. Við leitum uppi skemmtanir én okkur leiðást þær jafnvel stórkostlegar leiksýningar fá þá útreið að fólkið gengur út löngu áður en tjaldið fellur. Við sitjum frammi fyrir sjónvarpstæk inu, sjáum þar kappleiki, sýningar og kvikmyndir, en vitum bó eigin lega ekkert á hvað við vorum að horfa. Við hlaupum á hundavaði án nokkurs takmarks gegnum blöð og tímarit. Þegar við segjum: ,,ég er þréyttur", er sannleikurinn sá, að við erum þreytt á því sem við höfum, þreytt á sjálfum okkur og lífinu sem við lifum. Grein sú, er hér birtist er eftir lækni að naf ni Harry J. Johnson. Hún birtist upp runalega £ tímaritinu Lift Extension, en stytt þýðing hennar birtist í síðasta hefti tímarits Krabbameinsfélags íslands, Fréttir um heilbrigð ismál. Nýlega kom maður til min yfir kominn af þreytu. Rannsók" sýndi að hann var líkamlega vel á sig kominn. Hann var hundþreyttur frá því að hann dragnaðist fram úr á morgnana. Ég komst að því að hann hafði stofnað eða komið upp ágætu fyrirtæki selt það með ágætum hagnaði og hafði nú öruggar lífstíðar tekjur sem ráðunautur. Hann var aðeins 45 ára og í hamingjusömu hjóna- bandi. Þegar ég sagði, að flestir myndu öfunda hann, hreytti hann út úr sér: „Nei." Ég spurði hvort annað starf myndi falla honum betur. Þá ljómuðu' augu hans í fyrsta sinn og hann jós út hug myndum sínum varðandi ný við fangsefni. Niðurstaðan varð sú að hann stofnaði nýtt fyrirtæki. Hann símaði til mín 6 mánuðum seinna. Ég vinn eins og þræll, meira en nokkru sinni fyrr," sagði hann, „og ennþá hef ég ekki hug mynd um hvort þetta muni nokk urn tíma borga sig eða gefa nokkuð í aðra hönd." „Það hlýt ur að vera hreinasta drep", sagði ég. „Þvaður," sagði hann, „ég finn aldrei til þreytu fram ar." Það er deginum ljósara að þennan mann vantaði ekkert ann að en ný baráttumál til að losna við sína uppgerðarþreytu. Bókhaldari kom til mín og kvartaði um þreytu. Hann var löngu orðinn útfarinn í hinu til- breytingarlausa starfi sínu. Þegar ég stakk upp á að hann fyndi sér einhver áhugamál komst hann all ur í uppnám. Hann sagðist hafa fjöldann allan af áhugamálum fleiri én hann gæti sinnt. Ég hef áhuga á erlendum málum, hljóm leikum og mig mundi langa til að læra tafl ef tíminn leyfði. „Reynd uð þér að -gefa yður tíma til ein- hvers af þessu sl. ár?" spurði ég. Loks viðurkenndi hann að eigin- lega hefði hann aldréi komizt lengra en að hugsa um þessi svo kölluðu áhugamál sín og var þeg ar til kastanna kom ekki viss um að hann nennti að fylgja neinu þeirra eftir. Fjöldi fólks nú á dögum lætur blekkjast af ótal tækdfærum, sem því bjóðast til að þroska sig, fræðslunámskeið fyrir fullprðna, .\ útiíþróttir, upplestur, .málfundir. Allt er þetta látið líta út sem ein falt og áreynslulaust, en athugun sýnir að það kostar talsverða fyrir höfn og áreynslu. Árangurinn verður sá, að margir láta athafn- irnar sitja á hakanum og ganga með endalausar sjálfsásakanir vegna þess að þeir. koma sér aldrei almennilega af stað. Kór- ónan á öllu saman verður svo lam andi þreyta. Láttu aldrei tæla þig út i tómstundastörf, ef þú vilt frekar fara í gönguferðir en Framhald á 15. síðu. Haigvöxtur þróunarlandanna í neild hefur minnkað fyrri hlu .a þessa árs, segir í skýrslu UNCTAD ráðs, sem fjallar á vegum Sam einuðu þjóðanna um utanríkis- verzlun og þróunarmál. Ástæðurnar fyrir því að efna hagslegar framfarir þessara landa hafa verið minni en vonir stóðu til, eru höfuðefni þessarar skýrslu sem fjallar um áhríf þau, er til lögurnar frá vérzlunar- og þróun arráð&teUnunni 1964 hafa haft. í skýrslunni eru könnuð nokk ur hinna ytri afla, sem geta hafa átt þátt í að hægja á hagþróun inni í þróunarlöndunum.: Aiþjóð legt fjármagn er af skornum skammti og innflutningur þróun arlandanna beldur smám saman áfram að vaxa. í skýrslunni seg ir einnig, að leggja þurfi mikla áherzlan á að nýta auðlindir þess ára landa. Áhyiggjurnar, sem koma fram í skýrslunni, stafa af því, að þjóðarframleiðsla þróunarland- anna jókst rúmlega um 4% á ári fyrstu fjögur árin á þessum ára tug, og er sá vöxtur miklu minni en lágmarkskrafan um 5% vöxt á ári. Af hinum 47 lönduni', sem tol ur eru til frá, höfðu 30 minna en 5% aukningu þióðarframleiðsl u, og aðeins 17 lönd náðu eða komust yfir 5% markið, Enn betur kemur í ljós, hve hörmulega lágar þessar tölur eru ef vöxtur þjóðarframleiðslunnar. er miðaður við hvern íbúa. Á þessum fjórum árum jókst þjóð arframleiðslan þannig reiknuð að eins um 1,5% hjá þróunarlöndun um en um 4% hjá iðnaðarlönd unum. 4,1% síðari helming hans og áfraw) niður í 4% fyrra helming sjöuhda tugsins. v Síðan 1961 hefur fjármaignsflutiii ingur frá iðnaðarlöndunum til þró unarlandanna ekki aukizt og þa8 hefur haft áhrif á fjármagnsstöð^ þróunarlandanna út á við. Síðari hluta siötta áratugsins jókst fjár magnsstraumurinn um 300 roill.ión ir dollara á ári, en síðan 1961 hef ur hann staðið kyrr í 8 milljörð um doUara á ári, brátt fyrir vax andi þjóðarframleiðslu iðKaðaiV landanna. Mörg iðnaðarlönd era enn langt frá því takmarki Saan einuðu þ.ióðanna að leggja 1% þÍQðarframleíðslu sinnar til þróuu arhiáinar, og lánaskilyrðin fara jafnframt stöðugt harðnandi. Pkiiidabyrðin. Ö'nnur bnnevæg 'ástæða fvrir vaxandi skuldasöfnnn bróunarlann» anna eru hin stöðuet hækkanci vaxta^iöld. Albióðabankinn hefnr- reiknaff lít. að rikisián eða ídk'é trvfpff lán til langs t^iria, sem brói'^rlöndin hafa tekið. hafi n"ini?i P miHiörðnm dollnrq 4ri?5 1 P«4-, F.f vTTisar ^ffrar ^kiTlrlir prí» talrlar »ífl, nnm ?kuM.TVi"rí,iin 33 miliiöi'ffiim doHara árið 19f>4. Ko^^^^^ur hráiínarlonrlpTi^q vii5 hpcQÍ lpn najn 4 mílliörfíiim lc^ ó^i?í IQíí^t r\(i pr Hnfí ptVi mintl^ on 19% af tj^fiiTfníncrcf'íi'Viiim lanl ímna. pti var o^írtinq AfYn nri^í 11 50 'Rr nú rPiVrl!>« mpS. sð vf TiplTYiínff' ir f i^rmatfncfíf rnnmcin^ ^'»1 hrAirm.Qvl-QnHonna hvorfi í oreiðslur skuHa. vaxta og arfis. Viffskipta.'öfnuðurinn varð neikvæffur. Árið 1960 fluttu þróunarlönd in inn fyrir 2.7 milljarða dollara meira en þau fluttu út fyrir. Hinn árlegi vöxtur innflutninesins hef ur samt minnkað úr 5.1% fvrra helming sjötta tugs aldarinnar í KOPARPÍPUR og RENNILOKAR FITTINGS OFNAKRANAR TENGIKRANAR SLÖNGUKRANAR BLÖNDUNARTÆKI Burstafell byggingavöruverzlun Réttarholtsveg 3. Sími 3 88 40. Merki fyrir | Varúð á vegurn ] Fyrir nokkru efndu Landss^w tökin Varúð á vegum til hugmyn|.a samkeppni um merki fyrir sa tökin. Alls bárust á annað hundr| hugmyndir frá 26 höfundum, ist undir fullu nafni, eða dulneftii og voru margar þeirra mjög at hyglisverðar. Stjórn VÁV ákvað að lokum ið" verðlauna hugmynd merkta „Ö m maður" sem var útfærð á tvo vej fi „Tillaga nr. 1. Félagsmerkijjí þrír auðir þríhyrningar, gul tt grunnur, svartir stafir VÁV I m ferðarmerkin A-10 Varúð, önn ír "hætta, og A-4 bi'cSakylda, lihc Eð til grundvallar." „Tillaga nr. 2. Félagsmerkið A bréfsefni Landssamtakanna. 3 I laga nr. 1 felld inn á „Eylanc i§ hvíta" á bláum hringfleti." Ökumaður reyndist vera Ha g| es Þ. Hafstein Skeiðarvogi 113 Reykjavík og hlaut hann vc ið* launin, sem heitið var 20 þúsuj krónur. — Augiýsið í Álþýðublaðinu augiýsingasíminn 14906 30. ágúst 1^66 - ALÞÝDUBLAÐIÐ J*

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.