Dagblaðið Vísir - DV - 23.03.1983, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 23.03.1983, Blaðsíða 15
DV. MIÐVIKUDAGUR23. MARS1983. 15 Fæðingar- orlofið Ragnheiöur Sigurgeirsdóttir á Akur- eyri spuröi um hvenær að því komi aö heimavinnandi húsmæöur fái fullt fæöingarorlof? Svavar: „Fæðingarorlofið er greitt eftir ákveðnum reglum þannig að konur fá minnst einn mánuð, síöan tvo mánuði og svo þrjá mánuði. Aöal hugsunin á bakvið fæðingarorlofið var að tryggja að útivinnandi konur gætu verið heima hjá börnum sínum aö minnsta kosti þrjá mánuði áður en þær þyrftu að fara út á vinnumarkaðinn aftur. Unnið er að endurbótum á fæöingarorlofinu og verður hægt að svara spurningunni um leiö og fyrir liggurað alþingi sé tilbúið tilaðveita meira fé í þennan þátt trygginganna." Marx,Engelog Leninarfurinn Agúst Bjarnason, Reykjavík. Ætlar Alþýöubandalagið að gera til- kall í dánarbú Sólveigar Jónsdóttur og Sigurjóns Jónssonar, sem ánafnað hef- ur verið þeim sem telja sig starfa í anda Marx, Engels og Lenins? „Það hefur nú ekki verið tekin ákvörðun um það í miðstjórninni. Málið hefur ekki verið rætt af okkar hálfu, en ég reikna nú ekki með þvi að gert verði tilkall í þennan arf." Kaupránog heildsalar Runólfur Gíslason í Vestmannaeyj- um spurði hvort reiknað hafi verið út af einhverjum ábyrgum aöilum hvort kaupránið væri stærra sem fram- kvæmt var af ríkisstjórn Geirs Hall- grimssonar í febrúar 1978 eða „kaup- rán ykkar Gunnars í desember síðast- liðnum." Svavar: „Þetta hefur ábyggilega ekki verið reiknað út af ábyrgum aðil- um því þessi spurning er alveg óábyrg. Það er ekki hægt að leggja þetta neitt að jöfnu, staðreyndin er sú aö 1978 höfðu þjóðartekjur hækkað á síðustu þrem árum um 17% en á þeim tíma sem við höfum búið við síðustu tvö til þrjú árin hefur orðið skerðing á þjóðarframleiðslunni um 10—12%. Það eru því allt aðrar félagslegar og efna- hagslegar aðstæður. Þetta er því alls ekki sambærilegt. Því aðeins höldum við uppi fullu kaupi í landinu að þjóðar- framleiðslan gangi, að verðmætasköp- unin sé í lagi. Ef hún hrapar niður, get- um við ekki skipt því sem ekki er til.'' Runólfur spuröi einnig hvernig standi á því, að þrátt f yrir marggefnar yfirlýsingar Alþýðubandalagsins hafi ekki tekist að fækka heildsölum i land- inu og einnig hvers vegna þessi „óþarfa innflutningur" tíðkist. Svavar: „Það er hægt að draga verulega úr innflutningi með ákveðn- um og markvissum ráðstöfunum, hins vegar hefur því miður ekki verið unnt að ná um það samstöðu í núverandi spurði hvað yrði um samninga í því í hugsanlegri stjórn Alþýðubandalags og Sjálfstæðisflokks? Svavar sagði að álmálið væri sjálfstæöis- og þjóðfrels- ismál. „Það verður að knýja það fram að raforkuverð hækki stórlega til ál- versins þannig að hægt verði að lækka raforkuverðið og húshitunarkostnað- inn á landsbyggðinni. Það er okkar meginstefna og krafa og við munum setja þá kröfu á oddinn í stjórnar- myndunarviðræðum við hvem sem er, ef til þeirra kemur." Vonlaust að fakaíhnakka- drambið á heildsala- tmm m liðinu? J6n Eyjólfsson, Vestmannaeyjum, spurði hvort það væri alveg vonlaust að hreyfa við verslunarapparatinu og taka i hnakkadrambið á heildsalalið- inu: „Það á ekki að vera það," sagði Svavar. „Eg held að þarna sé spurning um hvort menn beita sér fyrir því í því ráðuneyti sem með þau mál fer. Eg held aö þarna sé hægt að ná miklum árangri og það verði aldrei nógu oft undirstrikað að þetta einhliða krukk i vísitöluna til þess að vinna niður verð-, bólguna er dauðadæmt. Það er þá tegund af einræði sem Vilmundur Gylfason er að boða með kenningum sínurn um hið sjálfstæða og óháða framkvæmdavald." Hlutlaus þ jóð og her úr landi Hörður Backmann í Reykjavik sagöist vera einn þeirra sem væru orðnir hundleiðir á því hvernig Alþýðu- bandalagið klúðraði herstöðvarmál- inu. Þrátt fyrir kosningaloforðin væru umsvif hersins alltaf að aukast. Svavar: „Á síöustu árum hafa um- svif hersins heldur verið minni, eða að minnsta kosti ekki meiri en áður. En afstaða okkar er ennþá sú aö herinn eigi að fara úr landinu og tslendingar eigi að segja sig úr Atlantshafsbanda- laginu og aö við eigum aö vera hér hlutlaus þjóð með samningum til dæm- is við Sameinuöu þjóðirnar og jafnvel Norðurlandaþjóðirnar líka um að tryggja okkar öryggi. En í þessum efn- um höfum við ekki fengið mikinn stuðning við okkar siónarmið á alþingi. Við höfum verið tiltölulega einir með það. Þess vegna höfum við lagt á það áherslu að fylkja fólki saman um ein- hverjar aðrar lausnir sem þoka okkur nær markinu, eins og til dæmis að lýsa því yfir að landhelgin verði kjarnorku- vopnalaus, landið verði kjarnorku- vopnalaust. Þessi stefna er í heiðri höfð af okkur og við munum berjast fyrir henni áfram þótt þaö gangi ekki vel um þessar mundir. En við teljum Allt klárt er beina lína hefst. Siðan liunti ekki símhringingum i þá einu og hálfu klukkustund sem lesendum DV gafst kostur á að leggja spurningar fyrir Svavar Gestsson. DV-mynd:Bj.Bj. Kvennalisti í íhaldsstjórn? Jóhann Þórhallsson i Reykjavik vildi vita hvaöa stjórnarmynstur Svavar teldi liklegast aðkosningum loknum. Svavar: ,Ja, nú skal ég ekki um segja. En ég óttast mest að hægri öflin í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðis- flokknum nái saman og það verði mynduð hér ný helmingaskiptastjórn, svipuð og var hér 1951 til '56, þegar menn voru reknir í hernámsvinnuna í stórum stil, og svo aftur 1974 til '78. Það er það stjórnarmynstur sem ég vildisistaf öilusjá. Jóhann spurði þá hvort ekki væri lik- legt að Kvennalistinn myndaði stjórn með íhaldinu, þar sem á þeim listum væri mikið af ihaldskonum. Svavar: „Það er alveg greinilegt að það eru ýmsir pólitískir hópar þar, þar á meðal hægri hópar. En það er svo aftur annað mál hvort þær komast inn." ríkisstjórn. Þar hefur Framsóknar- flokkurinn verið höfuðverndari inn- flutningsins og ekki verið reiðubúinn til að styðja við bakið á ábyrgri efna- hagsstefnu sem dregur úr viðskipta- halla." ístjórnmeð Sjálfstæðis- fíokknum? Hörður Jónsson, Kópavogi spurði hvort Alþýðubandalagið væri tilbúið að fara í stjórn með Sjálf stæðisflokknum? Svavar: „Eg hef enga trú á að Sjálf- stæöisflokkurinn sé tilbúinn til að fara í stjórn með Alþýðubandalaginu. Ég held að þeir leggi ekki i það, jafnvel þó unnt væri að f inna einhvern samstarfs- grundvöll fyrir slíka ríkisstjórn. Mér er mjög til efs að sjálfstæðismenn séu búnir að brjóta svo af sér viðjar kalda stríðsins að þeir þyrðu að efna til ríkis- stjórnarmeð okkur." Hörður kom einnig inn á álmálið og útilokað annað í baráttunni við verð- bólguna en taka á öllum þáttum efna- hagslif sins svo að segja samtimis. I okkar kosningastefnuskrá, sem við samþykktum um síðustu helgi, leggj- um við höfuðáherslu á það að f ram f ari skipulagsuppg jör á öllum þáttum ef na- hagslífsins, þar sem allir þættir verði teknir fyrir í einu. En þetta er mál sem við þekkjum báðir. Það hefur alltaf verið strekkt í þessa vísitölu," sagði Svavar. Urelt stjórnkerfi? Sigurður Ragnarsson á Akranesi spurði Svavar hvort honum fyndist stjórnkerfið ekki vera úrelt? Svavar: „Við búum við lýðræði. Fólkið kýs alþingismenn og þeir ákveða hvernig landinu er stjórnað á hverjum tíma. Viö viljum hafa lýð- ræði. Það tekur stundum langan tíma og gerir skyssur en við viljum frekar hafa lýðræði en nokkurt annað stjórnarfar. Til dæmis vil ég ekki hafa ég ekki neitt beint boð." En hver er ykkar afstaða til frjálsr- arfjölmiðlunar? „Eg er þeirrar skoðunar að það þurf i aö skerða nokkuð einkarétt útvarps, en þó ekki þaniúg að hægri öflin leggi und- ir sig þessa tegund fjölmiölunar, eins og virðist vera að gerast á dagblaða- markaðinum." Sundlaug við Grensásveg Bjarni Veturliðason í Reykjavík spurði hvað liði framkvæmdum við sundlaug endurhæfingadeildar Borg- arspítalans við Grensásveg. • Svavar: „t síðustu viku var sam- þykkt að bjóða út nýjan áfanga henn- ar, þannig að það ætti að komast aftur kraftur á þær framkvæmdir." íslensk eða innflutt? Ingvar Þorsteinsson húsgagna- smiður, Reykjavík. Verður stefnubreyting hjá Alþýðu- bandalaginu vegna iðnaðar, en nú hafa um 26 fyrirtæki í húsgagnaiðnaðinum hætt á síöustu tveimur árum? „Okkar stefna í þessum málum er sú að íslenskur iðnaður eigi að þjóna sem mestum hluta markaðarins. Við erum hins vegar ekki andvígir innflutningi alfarið, teljum að það eigi að vera eitt- hvert hóf á honum, þannig að um það séu settar tilteknar reglur." Svavar minnist síðan á nefnd á veg- um ríkisstjórnarinnar, innflutnings- nefnd um gjaldeyrismál, og að sú nefnd hefði lagt fram álit, þar sem gert væri ráð fyrir takmörkun á innflutn- ingi. Vandinn hafi verið sá að við- skiptaráðuneytið hafi ekki treyst sér til að standa að þessu áliti, og þar af leið- andi hafi þetta strandað, tilraunir meðal annars til að takmarka innflutn- ing á húsgögnum. það mikinn árangur að geta stöðvað út- þenslu hernámsins og það höfum við gert til dæmis með okkar afstöðu til flugstöðvarinnar á ÍCeflavíkurflug- veUi." Hörður spurði síðan hvort flokkurinn myndi setja brottför hersins aftur á oddinn ef hann tæki þátt í næstu ríkis- stjórn, þannig að aðrir flokkar yrðu aö ganga aö skilmálum Alþýðubanda- lagsins. „Já, við munum setja þetta mál á oddinn að sjálfsögðu eins og önnur okkar stefnumál og reyna að knýja f ram þá niðurstöðu sem er okkur skap- felld," svaraði Svavar. „Þetta er geysilega mikilvægt og þýðingarmikið mál. Þetta er eitt stærsta þjóðfrelsis- mál tslendinga að minu mati." Frjáls fjölmiðlun? Pétur Haraldsson, Reykjavík. Hvers vegna kom enginn frá Alþýðubanda- laginu á borgarafundinn í Broadway umf rjálsa f jölmiðlun og kapalkerfin? „Eg veit ekki ástæðuna. Sjálfur fékk Skerðing kaupmáttar og verðbólgan Magnús Jónsson, Reykjavík, sagði að Alþýðubandalagið hefði margoft lýst því yfir að kaup hins almenna launþega væri ekki verðbólguvaldur- inn í þessu þjóðfélagi. Alþýðubanda- iagið hefði tekið þátt í að skeröa kaup- máttinn oftar en einu sinni en lítið sem ekkert áunnist með því í baráttunni við verðbólguna. „Getur ráðherra bent mér á einhverjar aðrar leiðir til að ná niður verðbólgunni?" spurði Magnús. „Jú. Við höfum bent á fjölmargar aðrar leiðir en okkar aðaltillaga snýst um það að framkvæmt verði það sem við köllum skipulagsuppgjör hér í efnahagslifinu þar sem allar verð- hækkanir séu settar á sömu dagsetn- inguna, verðlag, fiskverð, búvöruverð, gengisbreytingar hugsanlegar og annað þess háttar verði sett á sömu dagsetningarnar og reynt að skera hækkanirnar niður eins og kostur er til þess að draga úr þessari hringferð verð- bólgunnar. Mín afstaða hefur alltaf veriö sú að þaö ætti ekki að krukka í kaupið eitt, eins og það hefur verið kallað, heldur eigi að reyna að taka heildina þegar ráðist er að verðbólg- 'unni. Nú eru margir mælikvarðar til á kaupið og einn er sá að spyrja: Hvað er kaupið hátt hlutfall af hreinum þjóðar- tekjum? Það er að segja: Hvað fá launamenn í sinn hlut af hreinum þjóðartekjum? Fyrir 3—4 vikum fékk ég útreikninga um það frá Fram- kvæmdastofnuninni að kaupiö væri núna hærra hlutfall af hreinum þjóðar- tekjum en það hefur áður veriö. Það stafar af því að þó að kaupið sé lágt hjá okkur þá hefur orðið svo mikið fall í þjóðarframleiðslunni, þannig að hlut- fall launamanna af þjóðarverðmætun- um hefur ekki lækkað heldur hækkað. Þannig hafa menn staðið dálítið á verðinum en ástæðan til þess aö það hefur ekki gengið betur er meðal ann- ars sú að okkur hefur skort þar sakar- afl á við samstarfsmenn okkar iðulega og stjórnarandstaðan hefur auðvitað sína skoðun í þessu efni," sagði Svav- ar..

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.