Dagblaðið Vísir - DV

Dagsetning

Dagblaðið Vísir - DV - 15.11.1984, Blaðsíða 1

Dagblaðið Vísir - DV - 15.11.1984, Blaðsíða 1
39.000 EINTÖK PRENTUÐ í DAG. DAGBLAÐIÐ —VISIR 248.TBL.—74.og 10.ÁRG— FIMMTUDAGUR 15. NÓVEMBER 1984. BUIST VfD12 TIL14% GENGISFELLINGU —lækkun skatta, tolla og vönigjalds „Það eina sem liggur ljóst fyrir varöandi viöbrögð ríkisstjórnarinn- ar við nýgerðum kjarasamningum er að gengið verður fellt," sagði einn stjórnarþingmanna í samtali viö DV í gær. Ríkisstjórnin leitar nú leiða til að koma í veg fyrir að væntanleg gengisfelling eöa hratt gengissig um 12 til 14% hirði að fullu kaupmátt samninganna. I þvi samþandi er gert ráð fyrir lækkun vaxta og endur- skipulagningu á fjármögnun hús- næðislánakerfisins. Rikisstjórnin ætlar að tryggja að byggingar- sjóðirnir hafi til útlána það fé sem lánsfjárlög gera ráð fyrir. Gert er ráð fyrir að 40% af ráðstöfunarfé líf- eyrissjóðanna gangi svo til óskipt til byggingarsjóðanna og hefur verið rætt um að setja sérstök lög um ráð- stöfun fjármagns lífeyrissjóðanna. Einnig er rætt um að sameina undir hatt Husnæðisstofnunar það láns- f jármagn sem lífeyrissjóðir og bank- arnir verja til húsnæðismála. Ætlunin er að lækka tolla og vöru- gjald af nauðsynjavörum og vinnur nefnd manna að þvi að kanna á hvaða tollflokka lækkunin skuli koma. Ný tollskrá verður væntan- lega lögð fram á þingi innan skamms. Þá hefur f jármálaráðherra ákveöið að hækka ekki neysluskatta til að vega upp á móti lækkun tekju- skatts um 600 milljónir. Tekjuskatts- lækkunin gæti þá jafngilt um 4% kauphækkun. Þetta er talið geta vegið talsvert upp á móti áhrifum gengisf ellingar á kaupmáttinn. Binnig veröur elli- og örorkulífeyrisþegum svo og einstæð- um foreldrum bætt kaupmáttar- skerðingin með hækkun lífeyrisbóta. Lagðar verða hömlur á hækkun verð- lags sem heyrir undir Verðlagsráð ogeinnigopinberaþjónustu. óEF — sjá efnisatriði úr stefnu- ræðu forsætisráðherra á bls. 4. Stefna stjórnvalda: 5-8% gengis- felling ánæsta ári „Eg spái því að gengisfeHingin nú verði um 12—14 prósent," sagöi forystumaður í stjómarlið- inu í viðtali viö DV seint í gær- kvöldi. Slík gengisfelling gæti orðið allra næstu daga. Rikis- stjórnarf undur f jallar um málið í dag og síðan verða þingflokks- fundir síðdegis. Niðurstöður gætu þvílegiðfyriríkvöld. „Gengiö hefur þegar sigið um 3—4% síðustu vikur. Eftir gengis- fellingu næstu daga munu menn sennilega reyna að sitja á sér og frcista þess aö halda gengis- lækkun á næsta ári á bilinu 5 8%," sagði þessi forystumaður. Gjaldeyrisdeildir bankanna kunna að fara að loka og hafa sumir spáð að það yrði strax á morgun þótt 6 vist sé. ________ -HH Þegar stjórnarandstaðan lýsti yfir vantrausti sínu á ríkisstjórnina voru margir sem létu í sér heyra. Einn þeirra var Guðmundur J. Guðmundsson. Hann sagði m.a. að verðhækkanir hefðu orðið meiri en marga grunaði. Þvi til sönnunar varpaði hann þeirri spurningu fram um það hvers vegna verð á tvinna- kefli væri 50 krónur. Þessi upphæð í dag er eða var 5000 krónur fyrir myntbreytingu. DV hafði samband við eiim aðila sem bæði flytur inn tvinnakefli og selur í smásölu og spurðist fyrir um verðið. Þá kom i ljós að bómullar- tvinnakefli með 500 metrum á kostar ekki 50 krónur heldur 59 krónur.Frjáls álagning er á þessari vöru og þykir þessi álagning ekki há fyrir svona smávöru vegna mikils kostnaðar við að selja hana. APH. RAFVIRKI BRENNDIST Vinnuslys várð í gær í Reykjavík. Rafvirki.sem var að vinna við raf- magnstöflu, brenndist i andliti og á höndum þegar skammhlaup varð í töfl- unni. Maðurinn er illa brenndur en lið- an hans var sögð eftir atvikum í morg- un. -klp á Apamaðurinn kom drekunum ábragðið — allt um landsleikinn á bls. 20-21 HeimsókníHeiðmörk s.6 Spennandi formannskjör — sjá bls. 13 Fæðibarna — sjábls.7 i: ¦ '¦¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦ ':¦ ¦.':¦¦,¦..¦: ¦ ¦-¦ ¦ ¦ :.¦¦¦ ¦" : '.'¦.. ;¦ .: '-: :. ' ¦ -' ¦ :¦¦'¦ ¦. ¦;, Vaxandi andstaða gegn reykingum — siá bls. 10 Töivurogtónlist sjábls. 34-35 '¦¦¦':¦::¦¦¦¦:¦¦¦¦.:¦:'¦¦¦¦:' ¦