Dagblaðið Vísir - DV - 27.02.1987, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 27.02.1987, Blaðsíða 6
FÖSTUDAGUR 27. FBBRUAR 1987. Viðskipti Utflutn- ingur á raforkutil skoðunar „Það var gerð nokkur úttekt á þeim œöguleika að fly^a raforku frá íslandj tíl annarra landa árið 1980. Þá þótti það vart gerandi vegna verðsarakeppni. Nú hefur raforka í löndunum í kringum okkur, svo sem í Bretlandi og á Norðurlöndum, hækkað verulega og einnig er fyrirsjáaiuegur ra- forkuskortur á Norðurlöndum. Þess vegna höfum við ákveðið að skoða þetta dæmi aftur," sagði Jóhann Már Maríusson, aðstoðar- forstjóri Landevirkjunar, í aamtali viðDVígær. Jóhann tók fram að hér væri hara um skoðun á málinu að'ræða í ljósi hækkaðs raforkuverðe er- lendis. Hann sagðist ekkert alltof bjartsýnrt á að þetta vasri raun- hæfur möguleiki en taldi hann samt þess virði að skoða hann vel. Tæknilega eéð er lagning kapals frá íslandi til BreÖands eða Nörð- urlanda talin framkvaamanleg og reiknað hefur verið út að orkutap á leiðinni er varla meira en 10%. Préttir frá Noregi herma að vatnsafl fíi virkjunar sé á þrotum þar í landi og Svíar eru staðráðnir í að ieggja niður sín kjamorkuver og þá verður mikill skortur á ra- forku í þessum löndum nema eitthvað nýtt komi tíl. -S.dór Perúnganiarkaður INNLÁNSVEXTIR (%) hæst Innlán óverðtryggð Sparisjóðsbækur óbund. 8.5-11 Lb Sparireikningar 3ja míin. uppsögn 10-15 Sfa 6 mán. uppsögn 11-18 Vll 12mán. uppsögn 12-20 Sp.vél. 18mán. uppsögn 18 Bb Avisanareikningar 3-10 Ab Hlaupareikningar 3-7 Sp Innlán verðtryggð Sparireikningar 3ja mán. uppsögn 1.5-2 Ab.Blr. Ib.llli. Vb 6 mðn. uppsögn 2.5-4 Ab.llli Inntán með sérkjötum 10-21.5 Inrilán gengistryggð Bandarikjadalur 5-6 Ab Sterlingspund 8.5-10.5 Ab Vestur-þýsk mörk 3-4 Ab Danskar krónur 8-8.75 Ib ÚTLÁNSVEXTIR (%> lægst Útlán óverðtryggð Almennir vinlarflorv.) 17.75-20 lb Viðskiptavil l<ii(f urv.jf 1) kgt/21, 75-22 Almenn skuldabréf(2) 18-21.25 Ob Viðskiptaskuldabréf(l) kge Allir Hlaupareikningar(yfirdr.) 18.5-21 Lb Uilán verðtryggð Skuldabréf Að 2.5 úruin 6.75-6.75 Lb Til lengri tlma 6.25-6.78 Lb Útlántilframleiðslu Isl. krðnur 15-20 Sp SDR 7.76-8,25 Lb.Clb Bbndarikjadalir 7.5-8 Sb.Sp Sterlingspund 12.25-13 Bb.Vb Vestur-þýsk mörk 5.75-6.5 Úb Húsnæðislán 3.5 Lifeyrissjððslán M.6 Dráttarvextir 27 ViSITÖLUR Unskjaravisitala feb. 1584stig Byggingavisitala 293stig Húsaleiguvisitala Hækkaíi 7.5X1.ian. HLUTABRÉF Söluverð að lokinni jöfnun m.v. 100 nafnv.: Almennartryggingar 113 kr Eimskip 300 kr. Flugleiðir 310kr. Hampiðjan 140 kr. Iðnaðarbankinn 136 kr. Verslunarbankinn 125 kr. (1) Við kaup á viðskiptavíxlum og vií bankinn, Lb = Landsbankinn, Sb = Samvinnubankinn, Úb = Útvegsbank- inn, Vb = Verslunarbankinn, Sp = Sparisjóðirnir. Nánari upplýsingar um peninga- markaöinn birtast í DV á fimmtu- dögum. Nýja fiugstöðin á Keflavíkuiflugvelli: Flugfélögin íviðræðum um afjgreiðslufyrirkomulag - Amarflug óskar eftír að fa að afgreiða sína farþega Senn líður að því að nýja flugstöð- in á Keflavíkurflugvelli verði opnuð. Hafnar eru viðræður milli Flugleiða og Arnarflugs um það hvernig af- greiðslufyrirkomulagið skuli vera í stöðinni. í núverandi flugstöð hafa Flugleiðir einkaleyfi á allri af- greiðslu, bæði farþega og flugvéla sem um völlinn fara. Að sögn Sverr- is Hauks Guðjónssonar hjá várnar- máladeild er gert ráð fyrir að Flugleiðir hafi þetta einkaleyfi áfram í nýju flugstöðinni en þó verð- ur reynt að koma til móts við óskir Arnarflugs um að fá að afgreiða sína farþega við brottför og að hafa bók- unarkerfi þess, Cordakerfið, í stöð- inni. Þetta verður þó samningsatriði milli flugfélaganna. í núverandi fyrirkomulagi greiðir Arnarflug ákveðið gjald til Flugleiða fyrir afgreiðslu á farþegum og flug- vélum félagsins. Að sögn Halldórs Sigurðssonar getur Arnarflug fengið leyfi til að afgreiða sína farþega nú þegar en verður samt að greiða sama gjald og áður til Flugleiða sem hafa einkaleyfi á afgreiðslunni. Því yrði það stóraukinn kostnaður fyrir Arn- arfiug að setja upp eigin afgreiðslu nú. Um þetta mál verður rætt í við- ræðum flugfélaganna á næstunni. Sigurður Helgason, forstjóri Flug- leiða, sagði að ekki væri búið að ganga frá samningi við flugmálayfir- völd á Keflavfkurfiugvelli um með hvaða hætti afgreiðsla Flugleiða yrði í nýju flugstöðinni og fyrr en það lægi fyrir gætu flugfélögin ekki samið sín í milli. Að sögn Sverris Hauks er ástæðan fyrir því að Flugleiðir halda einka- leyfi á afgreiðslu á Keflavfkurfiug- velli sú að það er svo miklu stærra flugfélag en Arnarflug. Nefndi hann sem dæmi að í fyrra hefðu afgreiðsl- ur Flugleiða verið 2.200 en 330 hjá Arnarfiugi, aðrar afgreiðslur voru 1.800. Þá benti hann á að Flugleiðir hefðu fjárfest í miklum tækjabúnaði til að annast afgreiðslu á Keflavík- urflugvelh og að víða erlendis tíðkaðist það að eitt flugfélag annað- ist alla afgreiðslu. -S.dór Leysispilarar og plötur í sóLkn: „Eftirspum meiri en ^^ iii Svokallaðir leysiplötuspilarar og leysiplötur hafa verið í stóðugri sókn á íslenska hljómtækja- og hljómplötu- markaðinum, svipað og gerst hefur í öðrum vestrænum löndum, en leysi- plöturnar hafa það fram yfir plastið að gefa betri hljóm og vera mun ónæmari fyrir alls konar hnjaski. Ómar Magnússon hjá hljómplötu- deild Fálkans sagði í samtali við DV að eftirspurnin eftir leysiplötum væri meiri en framboðið gæti fullnægt. Hjá þeim væru nú til nokkuð á þriðja hundrað titlar en magnið af hverjum ekki mikið og því væru þessar plötur fljótar að seljast upp. „Erlendis er áætlað að framleiðslu- aukningin á leysiplötum milli áranna 1985 og 1986 hafi verið um 300% og dugði það hvergi nærri til. Á milli þessa árs og hins næsta eí þessi aukn- ing áætluð enn meiri eða nokkuð á fjórða hundrað prósent," sagði Ómar. Nú eru liðin fjögur ár síðan þessi tæki komu á markaðinn og hefur verð- ið á leysiplötunum stöðugt farið lækkandi þótt mikil eftirspurn haldi því uppi enn sem komið er. Sagði Ómar að verðmunurinn á leysiplötum og venjulegum væri á bilinu 70-100% en um mitt þetta ár taldi hann að hægt yrði að bjóða leysiplötur á verði sem væri undir 1000 krónum stykkið. Plastið deyr ekki út Fálkinn er eina verslunin sem selur bæði leysispilara og plötur. Sagði Ómar að verðið á leysispilurunum hefði snarlækkað að undanförnu og væri nú hægt að fá þá á undir 20.000 getur fullnægt" Magnús H. Bragason við leysiplöturekkann í Fálkanum. krónum en meðalverð þeirra væri á bilinu 20-30.000 krónur. „Það eru æ fleiri sem famir eru að taka tillit til þess að kaupa leysispil- ara inn í hljómtækjasett sín í framtíð- inni," sagði Ómar en hann átti ekki von á að venjulegir plötuspilarar myndu deyja út, plastplöturnar yrðu áfram við lýði í töluverðan tíma. Hann áætlaði að nú væri um 20% af sölunni leysir. „Þetta hlutfall eykst stöðugt. Sem dæmi get ég nefnt að af útflutningi DV-mynd BG Japana á hljómtækjum voru rúm 30% leysitæki á síðasta ári og hefur hlut- fallið örugglega verið hærra á heima- markaði hjá þeim," sagði Ómai-. .pRI Bubbi Morthens á leysiplotu er þar um íslenska framleiðslu að ræða fyrir innanlandsmarkað. Það eru fyr- irtækin Grammið og Japis sem standa að útgáfunni en á þessari plötu verða lögin af síðusty plötu Bubba, Frelsi til sölu, auk nokkurra nýrra og gamalla laga. -FRI íslenskt tónlistarefni hefur almennt ekki verið til á leysiplötum ef undan eru skildar þrjár plötur, þar af ein safnplata með hljómsveitinni Mezzoforte, en það er fyrirtækið Poly- gram sem gefið hefur þær plötur út. Á þessu ári mun svo leysiplata með Bubba Morthens bætast í hópinn og Scandinavian Bank í London: Viltu kaupa hlut í banka? By Igjan hefur haft leysiplötuspllara aö láni undanfariö og prófaö hann f útsend- ingum. Hér sést Pétur Stelnn slinga einni leyslskffu I hann. DV-mynd BG Ef þú hefur brennandi áhuga á að eignast hlut í banka í London geturðu reynt að sækja um leyfi til þess að fjár- festa í hlutabréfum. Núna stendur nefnilega yfir útboð upp á þrjá og hálfan milljarð króna, sem þýðir 34,5% aukningu hlutafjár í þessum 11. stærsta banka í heimsborginni, Scand- inavian Bank. Það eru fimm Norðurlandabankar sem eiga Scandinavian Bank núna. Þar á meðal er Landsbanki fslands með 3% hlutafjár. Hann verður með 2,5% eftir aukninguna, því hún á að koma frá nýjum Uuthöfum. Hlutabréf- in í boðinu eru 27.500.000 talsins, hvert að andvirði 210 pence, sem er svona 127,30 krónur. Scandinavian Bank hefur sérhæft sig í þjónustu við aðila á Norður- löndunum og hefur greinilega vegnað nokkuð vel. Heildareignir bankans eru 212 milljarðar króna, samkvæmt upplýsingum frá Landsbankanum. -HERB

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.