Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 12

Dagblaðið Vísir - DV - 26.06.1992, Blaðsíða 12
12 FÖSTUDAGUR 26. JÚNÍ 1992. Spurningin Hvorir veröa Evrópu- meistarar í knattspyrnu, Danir eða Þjóðverjar? Þórdís Lilja Bergs: Það veit ég ekki. Ásdís Gígja Guðjónsdóttir: Þjóðverj- ar verða Evrópumeistarar. Þröstur Björgvinsson: Frændur okk- ar Danir vinna leikinn gegn Þjóðverj- um, 2-1. Þorsteinn Magnússon: Þjóðverjar sigra, 3-2. Steindór Grétar Kristinsson: Þjóð- verjar vinna Dani, 2-1. Runólfúr Hauksson: Það verða Þjóð- verjar sem verða Evrópumeistarar og vinna leikinn, 3-1. Lesendur Loksins lægri flugfargjöld? Björn Halldórsson skrifar: Lengi höfum við íslendingar beðið eftir því að geta skroppið út fyrir landsteinana án þess að þurfa að líða fyrir það fjárhagslega mánuðum saman. Flest önnur lönd eru landföst við nálæg grannríki og þar geta menn hoppað upp í lestir, ekið á 'eig- in bíl eða flogið stuttar vegalengdir, nú eða farið með ferju stutta sjóleið, án þess að það komi verulega við pyngjuna. Hér hefur þessu verið öðruvísi far- ið. Það er varla á færi annarra en þeirra sem vinna hjá stöndugum fyr- irtækjum eða hinu opinbera að fara út fyrir pollinn. Það er líka stundað ótæpilega að tengja saman frí og við- skipti í þessum ferðum og merkilegt nokk, yfirmenn hjá rikinu og í einka- fyrirtækjum láta þetta gott heita. Ekki síst vegna þess að þeir eru und- ir sömu sök seldir sjálfir hvað þetta varðar. Konan og dagpeningarnir til uppihalds í nokkra daga eftir að til- skildum erindum lýkur eru mikil- vægir þættir sem ekki má gleyma. Almenningur á íslandi er því illa settur að þessu leyti og fargjóldin hafa til skamms tíma verið óheyri- lega há. Með aukinni samkeppni á Evrópuleiðum hefur þetta breyst, einkum á undangegnum 10-12 mán- uðum. Fargjöld til Bandaríkjanna í frjálsu vali, óháð pakkaferðum, eru enn há og par er engin samkeppni. Nú rofar Útillega til í þessum efnum með frjálslegri verðlagningu flugfar- Bréfritari telur að fuilkomiö frelsi í samgöngumálum verði ekki að veru- leika fyrr með inngöngu í EB. gjalda og fyrirhugaðri óheftri sam- keppni á flugleiðum innan EB-svæð- isins. Sumar þjóðir vilja aö þessi samkeppni komist á innan árs. Aðrar þjóðir draga lappirnar sem mest þær mega. Verst ef niðurstaða verður málamiðlun og samið um einhvern „aðlögunartíma", kannski 4-5 ár, jafnvel áratug. - Ef að líkum lætur verða íslensk stjórnvöld varla ýkja hrifin af fargjaldafrelsi og óheftri samkeppni hvað sem líður fagurgala embættismanna samgönguráðu- neytis og yfirlýsingum aðila í flug- rekstri hér þessa stundina. En sá tími nálgast engu að síður að íslenskur almenningur sirji við sama borð og aðrar Evrópuþjóðir, a.m.k. hvað varðar flugfargjöld, þótt illu heilli breytist ekki aðstæður þeirra um val á fjölbreyttari ferða- máta úr landi að sinni. Fullkomið frelsi í samgöngumálum til og frá landinu verður svo ekki að veruleika fyrr en með inngóngu okkar í Evr- ópubandalagið. En þar er að mæta íslenskum heittrúarmönnum sem vitna ákaft til smæðar íslensku þjóð- arinnar og sérstöðu. - Eins og smæð- in og sérstaðan kalli sérstaklega á einangrun og átthagafjötra! Atorkusamur rithöf undur Lúðvíg Eggertsson skrifar: Enn hefur Thor Vilhjálmsson hlot- ið bókmenntaverðlaun - að þessu sinni frá sænsku akademíunni - en hin fyrri komu frá Norðurlandaráði. Er ástæða til að hrósa rithófundinum og samfagna honum vegna þessa ávinnings. Einkum með hliðsjón af því að hann er ekki hátt skrifaður í eigin landi. Hins vegar er vitað að hann hefur ötullega stutt við bakið á okkar norrænu vinum, bæöi á lista- mannahátíðum og við önnur tæki- færi. Verðlaunaveitingar í seinni tíð vekja upp tvö atriði til umhugsunar. Hið fyrra er að höfundar geta náð frægð og frama þótt þeir hafi enga snilligáfu eða sérstaka skáldskapar- hæfileika. Jafnvel ritsóðar eða af- brigðilega hugsandi persónur geta náð æðstu metorðum ef þeir eru nægilega kappsfullir og nota réttu tökin. - Sá sem vill ná til fjöldans nú á dögum verður að krydda frásögn- ina með klámi og/eða morðum þar sem hryllingur og viðbjóður hefur yfirráðin. Annað atriðið lýtur að þvi hversu lítt er orðið að marka almenna lista- gagnrýni. Hún er yfírborðsleg, handahófskennd og kreddubundin. Málverkalistin hefur ekki farið var- hluta af því. Nú er svo komið að málarar þora varla að sýna mynd landslags eða andlits - aðeins strik, reiti og litaklessur. Einn hinna fremstu í kúnstinni sagði við mann, sem horfði hissa og spurull á mynd eftir hann: „Þetta er boðskapur frá undirmeðvitundinni." - En myndin líktist helst innyfli og mátti sem næst heyra garnagaulið. Annar abstrakt listamaður lét svo um mælt á síðustu sýningu sinni er hann var kominn á gamals aldur: „Ég er nú að færast nær náttúr- unni"! - Betra seint en aldrei, segi ég. Island gangi í Evrópubandalagið: Fiskveiðar eru ekki framtíðin Kristinn skrifar: Þegar þorskveiðar snarminnka sem raunin er nú og stofninn er þeg- ar ofveiddur hlýtur maður að staldra við því þorskveiðar verða að líkind- um ekki að neinu marki hér næstu 10-20 árin. Sú gullkista sem fiskimið- in hafa verið Islendingum hingað til er nú svo gott sem tæmd. Maður spyr: Hvað er til ráða? Þiggja far með hraðlestinni til Brussel. Það bauö Kohl, kanslari Þýskalands, Norður- löndunum á þingi Norðurlandaráðs fyrir nokkru. Mitt mat er að okkur beri að sækja um aðild að EB nú þegar og vera samferða norrænum þjóðum í sókn þeirra til bættra lífskjara. Vissulega þarf að tryggja að hinar EB-þjóðirnar verði ekki inni í landhelgi okkar heldur sé sá samningur sem gildir við EES dæmi um hugsanlega lausn Bréfritari bendir á Dani og lífskjör þeirra, sem hafa verið í EB í tæplega 20 ár, ef menn eru í vafa um ágœti bandalagsins. DV áskilur sér rétt til að stytta aðsend lesendabréf. sem EB og við gætum fallist á. Spánn, Portúgal og Tyrkland fá mikla efnahagsaðstoð við að byggja upp iðnaö í sínum löndum. Ætla mætti aö EB myndi veita íslending- um slíka aðstoð við að byggja upp orkufrekan iðnað, t.d. álver og þá á kannski 2 eða 4 stöðum á landinu, og ennfremur við að koma í gang útflutningi á orku með sæstreng. ' Við gætum ávallt haft mikinn hag af aðild því fiskveiðar verða ekki uppistaðan í atvinnulífi þar eð aflinn fer snarminnkandi. Þeir sem eru á móti aðild að EB eða eru í vafa ættu að skoða hug sinn að nýju. Menn geta einnig farið til Danmerkur og kynnt sér lífskjör þar í landi en Dan- ir hafa verið í EB í tæplega 20 ár. - Aðild að EB er þjóðhagslega hag- kvæm fyrir okkur eins og aðrar Evr- ópuþjóðir. ÁTVRheldurí staðgreiðsluna G unnar Ólafsson skrifar: Þótt olíufélögin hafi nú loks los- að umgreiðsluhðftinogtekiðupp viötekna viðsMptahætti með greiðslukort, heldur ÁTVR enn í staðgreiðsluna. Beinharðir pen- ingar skulu það vera - eða ávís- anir. Ekkert múður. Ríkið er samtviðsig. Síðan stendur til að taka í notk- un svokölluð debetkort sém þýðir að allar úttektir gegn þeim eru teknar beint ut af bók viökom- andi viðsMptavinar. ÁTVR verð- ur því einá fyrirtæMð sem fær beinan aðgang að sparibókum landsmanna sem finna sig í því að stofna sérstaka bók tíl afnota fyrir ÁTVR. Það er ekki öli vit- leysan eins'- sem betur fer. Þögnhjákrötum ÁrniSig. skrifar: Athygli manna beindist mjóg að Bokksþingi kratanna síðustu dagana fyrir þinglð. EkM síst vegna stóru orða ungkratanna, hvort tækist að slá skjaídborg um Jóhönnu og hvernig Guðmundi Árna tækist rallið úr vinstri beygjunum. En það var líkt og þingheimi hefði verið gefin deyfl- lyfjasprauta, enginn varð ágrein- ingurinn. Karlinn stendur enn keikur í brúnni og enginn spyr um fiskiríið. Vart er við þvi að búast að ungkratar fari á stjá öðru sinni til aö leíðrétta kompás- inn hjá fornianninum enda orðið nokkuö um seinan þar setn flokk- ur hans líkt og annarra formanna er orðinn tímaskekkja. Vérðíglugga ferðaskrifstofa H.Ó. hringdi Furðulegt erað ferðaskrifstofur hér skuli ekkí nota hina stóru glugga sína og auglýsa betur áfangastaði og verðtiiboð, Þetta er viðtekin venja alls staðar sem ég þekki til. Það auðveldar gang- andi vegfarendum að átta sig, sparar tima og vekur áhuga. í Vestmannaeyjum sá ég nýlega augiýstar ferðir ásamt þeim til- boðum sem í gangi voru. Það vora auglýstar helgar- og viku- ferðir til helstu stórborga, tekið framhvorthótel var iKtBfaliðeða ekfci o.sirv. Þetta ætti að tíðkast meira í ferðaþjónustenni. Hvarfakútarog haldlausrök Sigurbjörn hringdi: Eg sá sjonvarpsviðtal við fuli- trua í uráhverfisráðuneytis um hiha nýjú hvarfakuta'á bifreiðum hér á landi. Ekkert ahnað kom mér í hug eftir viötalið en þarna væri am að ræða hlut sem um- hverfisráðuneytið yæri staðráðið i að konta i gegn hvað sem liði gagnrökum sem styðja gagns- leysi hvarfakuta hér á landi. EÍtt sinn voru fiestir bflar með meng- unarvarnir hingað komnir og þær voru teknar úr hifreiðunum. Sama veröur niðurstaöan varö- andi hvarfakútana, óskabarn umhverfisráðunéytisins. ÁtökiníEvrópu S.P, nringdi.- . Ég sé ekki betur eða heyri en að stríðsátökin í Evrópu austan- verðri magnist upp gagnstætt þvi sem menn vonuðu þegar átðkin í Júgósalavlu voru í uþpsignngu. Nu er þar blóðugt stríð í fiestúm landshlutum. Ifyrwerandi Sov- étiýðveldunum iogar allt í bar- dögum sitt á hvað og Tékkðsfó- vakía er brátt á barmi borgara- styrjaldar, hvað sem hver segir i dag - ÁtöMn i austanverðri Evr- ópu nálgast oöfluga og ekki lil'- vænlegt að binda tröss sitt við rí k i eða ríkjasambönd þar.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.