Dagur - 19.04.1934, Blaðsíða 2

Dagur - 19.04.1934, Blaðsíða 2
118 DAGUR 42. tbl. Kosningalögin. Efíir Bernharð Stefánsson, alþingismann. (Frh.). Fyrir alllöngu hefir verið frá því skýrt hér í blaðinu, að gömlu þingmennirnir, Einar Árnason og" Bernharð Stefánsson yrðu enn í kjöri af hendi Framsóknarflokks- ins í Eyjafjarðarsýslu við þing- kosningarnar í sumar. Það v'ar eðlilegt og sjálfsagt, að Framsóknarkjósendur í þessu kjördæmi kærðu sig ekki um skipti á þingmönnum sínum. Þeir hafa báðir setið á þingi um langa hríð kjördæmi sínu til sæmdar og jafnan notið óskipts fylgis flokks- manna sinna við hverjar kosn- ingar. Svo hefir fylgi þeirra jafn- an verið yfirgnæfandi, að vitáð hefir verið fyrirfram að ekki tjó- aði að keppa við þá með það fyr- ir augum að bera sigur úr být- um. Undir þetta mikla fylgi þeirra Bernharðs og Einars renna marg- ar stoðir. Má þar fyrst nefna auð- sæja og margreynda hæfileika þeirra til þingstarfa; þeir eru báðir ágætlega starfhæfir menn. Þeir hafa og jafnan reynzt trygg- ir stefnu og hugsjónum flokks síns. Kjördæmi þeirra hefir lengi haft orð á sér fyrir að vera mesta samvinnuhérað landsins. Samvinnumenn hafa alltaf verið í svo sterkum mekíhluta í kjör- dæminu, að engin minnsta von gat átt sér stað um það, að and- stæðingar samvinnustefnunnar gætu hreppt þar þingsæti. Þeir Einar Árnason og Bernharð Ste- fánsson hafa báðir komið mjög við sögu samvinnuhreyfingarinn- ar í Eyjafirði, hafa báðir setið í stjórn Kaupfélags Eyfirðinga um langt skeið, og sá fyrrnefndi ver- ið formaður félagsins í mörg ár. Hafa þeir notið hins fyllsta trausts allra samvinnumanna i kjördæminu, sem sjá má á því, að þeir hafa margsinnis verið e,ndurkosnir í stjórn K. E. A. Auk þessa eiga þeir báðir miklu persónulegu fylgi að fagna, því þeir eru ágætlega kynntir af öll- um almenningi í kjördæminu. Að Öllu þessu athuguðu, vin- sældum þeirra Bernharðs og Ein- ars í kjördæminu, hæfileikum þeirra til þingstarfa, sem reynsl- an hefir leitt í ljós af hinni löngu þingsetu þeirra, og yfirgnæfandi fylgi við hverjar kosningar að undanförnu, þá virðist það nálg- ast óðs manns æði að nokkrum skuli láta sér til hugar koma að ráða niðurlögum þeirra við næstu kosningar. Þó er nú svo komið, að nokkrir kjósendur hér í Eyja- firði ætla að fara að stangast við staðreyndirnar og hyggjast munu fella gömlu þingmennina við kosningarnar í sumar. Þeir, sem þetta hafa ífhuga, eru ekki gaml- ir andstæðingar Framsóknar- flokksins, það eru nýliðar í hin- um svo nefnda »Bændaflokk«, sem að þessu ætla að yinna. Síðastl. sunnudag héldu nokkr- ir Bændaflokksmenn fund hér á Akureyri og ákváðu þar að hafa tvo menn í kjöri af flokksins hálfu í Eyjafirði við næstu þing- kosningar.„ Þeir hamingjusömu(!) er fyrir valinu urðu, eru Pétur Eggerz Stefánsson, umboðssali frá Völlum í Svarfaðardal og Stefán Stefánsson, lögfræðingur í Fagraskógi. Um þessa tvo vænt- anlegu frambjóðendur Bænda- flokksins mun persónulega ekk- ert nema gott að segja, en um framboð Bændaflokksins hér í Eyjafirði er óhætt að fullyrða það, sem nú skal tekið fram: 1. Það er fyrirfram örugg vissa fyrir því, að báðir frambjóðendur flokksins falla við kosningarnar við lítinn orðstír að því er til fylgisins kemur. 2. Hæstu vonir, sem Bænda- flokkurinn getur gert sér, eru að plokka svo mikið fylgi frá Fram- sóknarflokknum, að annarhvor eða báðir frambjóðendur þess flokks falli við kosningarnar. Að vísu má telja alveg víst, að þess- ar vonir Bændaflokksmanna reynist tálvonir. 3. Setjum nú samt svo, að Bændaflokknum takist að fella annanhvorn eða báða frambjóð- endur Framsóknarflokksins, sem afleiðingu af framboði þeirra Péturs Eggerz og Stefáns Ste- fánssonar, þá þýðir það ekkert annað en það, að hjálpa íhaldinu til að sigra við kosningarnar í Eyjafirði. , Það er því alveg sýnilegt, og verður ekki á nokkurn hátt vé- fengt, að framboð þeirra Péturs og Stefáns stefnir að engu öðru í raunveruleikanum, en að koma Garðari Þorsteinssyni á þing eða hans nótum í stað Einars Árna- sonar og Bernharðs Stefánssonar. Framboð Bændaflokksins stefnir með öðrum orðum að því, að koma íhaldinu í meirihluta á Al- þingi og veita því einræði yfir málum þjóðarinnar, þar á meðal málum bændanna sjálfra. Framsóknarmenn og samvinnu- bændur í Eyjafirði! Hvort trúið þið betur fyrir málefnum ykkar reyndum þingmönnum ykkar, þeim Einari á Eyrarlandi og Bernharð á Þverá, eða Garðari Þorsteinssyni og hans líkum, sem sá flokkur, er kennir sig við bændur, er nú að reyna að troða í gegn í mesta samvinnukjör- dæmi landsins við næstu kosn- ingar ? Það er þessi spurning, sem þið eigið að svara við kjörborðið í júní næstkomandi. Siffurður BirMs, söngkennari, var meðal farþega á Novu, frá Seyðisfirði, þar sem hann hefir dvalið um mánað- artíma við söngkennslu hjá söngfélag- inu »Bragi«. Sigurður ferðast á milli karlakóra, sem eru í Sambandi ísl. karlakóra, og undirbýr kórana undir hið mikla söngmót, sem halda á í Evík síðast í júní í sumar. IV. Kosningarathöfnin o. fl. Kjörfund skal setja á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en í kaupstöðum kl. 10 árdegis. Sé kjörfundur settur fyrr en kl. 12 á hádegi, skal auglýsa það á sama hátt og framlagningu kjörskrár. Á kjörstaðnum á að festa upp kosningaleiðbeiningar, er dóms- málaráðuneytið gefur út í því skyni. Er þeim kjósendum, er kynnu að vera í vafa um einhver atriði viðvíkjandi kosningunni, ráðlegt að athuga þessar leiðbein- ingar vel, áður en þeir kjósa. Sömuleiðis á að festa landlist- ana upp í kjörfundarstofunni og í kjörklefunum, svo menn geti séð hverjir eru í boði á listunum. Sé ágreiningur um það, í hverri röð kjósendur komist að til að kjósa, skal röðin á kjörskrá ráða. Kosningarafhöfnin sjálf fer fram með mjög líkum hætti og áður hefir verið, og er því ekki ástæða til að skýra nákvæmlega frá henni. Helzta breytingin er sú, að nú á að marka með ritblýi kross á kjörsedilinn fyrir framan nafn þess frambjóðanda eða þeirra frambjóðenda beggja, ef tvo á að velja í kjördæminu, er kjósandinn vill velja af þeim, sem í kjöri eru, en stimpill verður ekki hotaður eins og áður hefir tíðkast. Ef kjósandi vill getur hann kosið landlista og setnr hann þá kross fyrir framan bókstaf þess landlista, er hann vill kjósa af þeim sem í kjöri eru. Ekki má þó gera hvorttveggja, að kjósa fram- bjóðanda eða frambjóðendur og landlista líka, heldur aðeins ann- aðhvort frambjóðanda (frambjóð- endur þegar um 2 er að ræða) eða líxndlista. Ekki má kjósandinn heldur kjósa 2 landlista, heldur aðeins einn. Ef hann kýs land- lista má hann ekkert hagga við þeim hluta kjörseðilsins, sem nöfn frambjóðendanna standa á, og ef hann kýs frambjóðanda eða frambjóðendur í tvímenningskjör- dæmi (eða kjördæmislista í Reykjavík), má hann ekki róta við neðri hluta kjörseðilsins, sem bókstafir listanna standa á. Nokkru strangari ákvæði eru um aðstoð við kosningu, heldur en áður hafa verið. Má nú ekki veita kjósanda aðstoð nema sökum sjónleysis eða þess, að honum sé hönd ónothæf. En ef aðstoð þarf að veita af þessum ástæðum velur kjósandinn sjálfur mann úr kjör- stjórninni til þess. Sá kjörstjórn- armaður, er aðstoðina veitir, er bundinn þagnarheiti. Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en 8 klukkustundir eru liðn- ar frá því að byrjað var að taka við atkvæðum, og aldrei fyrr en hálf klukkustund er liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slíta, er allir sem á kjörskrá standa, hafa greitt atkvæði og eftir 5 klukku- stundir, ef öll kjörstjórnin og um- boðsmenn frambjóðenda eru sam- mála um það, enda sé þá hálf klukkustund liðin frá því kjós- andi gaf sig síðast fram. Nú hef- ur kjörfundur staðið 12 klukku- stundir, og má þá slíta kjörfundi þegar fjórðungur klukkustundar er liðinn frá því að kjósandi gaf sig síðast fram. Samkvæmt 110. gr. laganna á að meta atkvæði ógilt: »1. Ef kjörseðill er auður. 2. Ef ekki verður séð, við hvern frambjóðenda eða-Hsta er merkt, eða ef ekki verður séð með vissu, hvort það, sem stendur á utan- kjörfundarseðli, getur átt við nokkurn af frambjóðendum þeim eða listum, sem í kjöri eru. 3. Ef merkt er við nöfn fleiri frambjóðenda en kjósa á, eða fleiri listabókstafi en einn, eða tölumerkt nöfn á fleirum listum en einum, eða skrifuð fleiri nöfn á utankjörfundarseðil en fram- bjóðendanna, sem kjósa á, eða fleiri en einn listabókstafur. 4. Ef áletrun er á kjörseðli fram yfir það, sem fyrir er mælt, eða annarleg merki, sem ætla má, að sett séu af ásettu ráði til að gera seðilinn auðkennilegan, eða ef eitthvað er innan í utankjör- Framh. á 3. síðu. fffffffffffffffffffffffB *• NÝKOMIÐ: Karlmannaskór brúnir og svartir. Verð frá kr. 11.50. Gislaved-skóhlífarnar eru af öllum, sem reynt hafa, taldar beztar. Kaupfélag Eyfirðinga, éSfa Vefnaðarvörudeild.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.