Dagur - 24.05.1934, Blaðsíða 1

Dagur - 24.05.1934, Blaðsíða 1
DAOUR kemur út á þriðjudögum, fimmtudögum og laugar- iögum. Kostar kr. 9.00 árg. Gjaldkeri: Árni Jóhanns- son í Kaupfél. Eyfirðinga. Gjalddagi fyrir 1. júlí. Afgreiðslán er hjá JöNI Þ. ÞOR. Norðurgötu3. Talslmi 112. Uppsögn, bundin við éxa- mót, sé komin til af- greiðslumanns fyrir 1. dds. XVIL ár. Akureyri 24. maí 1934. J 57. tbl. Hvenær opiQ er. Opinberar stolnanir, bankar o. s. frv. Pósthúsið virka daga kl. 10—6, helgi- daga kl. 10—11. Landssíminn milli Reykjávíkur, Akur- eyrar og Hafnarfjarðar opinn alla daga, allan sólarhringinn, einnig bæjarsímar þessara bæja. Bókasafnið : W.-4—7 alla virka daga, nema á mánudag. Útlán miðv.- og Iaugardaga. Skrifstofa bæjarfógeta kl. 10—12 og 1 —5 alla virka daga. Skrifstofa héraðslæknis Brekkugötu 11, W. 1—2 alla virka daga. Skrifstofa bæjarstjóra kl. 10—12 og 1%—5 alla virka daga. Skrifstofa bæjargjaldkera kL 1—5 alla virka daga nema á mánud- kl. 1—7. Landsbankinn W. 10%—12 og 1%— 3, alla virka daga. Útvegsbankinn W. 10%—12 og kl. 1— 2%, alla virka daga. Búnaðarbankinn W. 2—4 frá y^—y6, 1—3 frá */8—Vío a^la virka daga. Sparisjóður Ak.'kl. 3-4 alla virka daga. Afgreiðsla »Eimskips« kl. 9—12 og 1— 5 alla virka daga. Afgreiðsla s>Sameinaða« kl. 9—12 og 1—7 alla virka daga. Afgreiðsla »Bergenske« kl. 9—12 og 1 —6 alla virka daga. Skrifstofur K. E. A. kl. 9—12 og 1—6 alla virka daga. Heimsóknartími sjúkrahúsa. Sjúkrahús Akureyrar W. 3—4 alla virka daga og kl. 2—4 á helgidögum. Kristneshæli kl. 12%—2 virka daga, 3%—5 á helgidögum. A þessum tím- um eru fastar bflferðir milli Akur- eyrar og Kristneshælis. Hjálp Rauða Krossins, Brekkugótu 11. Ókeypis. Fyrir mæður og börn: alla þriðjudaga W. 2—3. Fyrir berkla- yeika: alla föstudaga W. 3—4. Viðtalsthni lækna. Valdemar Steffensen kl. 10—12 og 4— 6 virka dagá og 10—12 helgidaga. Pétur Jónsson W. 11—12 og 5—6 virka daga og W. 1—2 helgidaga. Árni Guðmundsson, kl. 2—4 alla virka daga, l%-2% helgid. á 2. lofti K. E. A. Helgi Skúlason augnlæknir kl. 10—12 og 6—7 virka daga og kl. 1—2 helgi- daga á 2. lofti K. E. A. Friðjón Jensson tannlæknir kl. 10—12 1-3 og 4-6 virka daga, kl. 1.0-12 helgid. Engilbert Guðmundsson tannlæknir, W. 10—11 og 5—6 virka daga & 2. lofti K. E. A. Nýja-Bíó föstudagskvöld kl. "9. Pástar koma og fara vikucna 24.—31. maí: KQBta'. 25. Goðafoss frá Tfcfk, hraft- Dálítil gamansaga úr Búnaðarfélaginu. Jónas Jónsson skýrir frá því, á hvern hátt hann varði bankaráðslaunum sínum til að koma upp kennslubúi fyrir bændaefni og hvern- ig formaður Búnaðarfél. lætur fara með sann- leikann í »Framsókn« og íhaldsdagblöðunum. Blað eitt, sem.er svo að segja gefið út í húsi Búnaðarfélags Is- lands, hefir undanfarnar vikur verið að dylgja um að ég muni hafa dregið mér dálitla fjárupp- hæð, sem annars hafi átt að renna til Búnaðarfélags íslands. Vísir og Morgunblaðið hafa rætt þetta allítarlega, og eftir því, sem ég bezt get séð, ekki fundið á- stæðu til að frumljúga neitt veru- Iega mér viðvíkjandi, meðan þau gátu prentað upp dylgjur »bændavinanna«. íhaldið er vel að sér í einni I- þrótt, bitlingaveiðum. Enginn jafnast á við það — nema vinir og bandamenn þess. Þeir læra fljótt af samherjum sínum, og leiðtogar klofningsmanna eru nú þegar orðnir jafnir meisturum sínum. Ég hefi jafnan verið lítill í- þróttamaður og afkastalítill í bitlingaveiðum. En það hefir orð- ið til að kveikja mikla gremju f brjóstum hinna slingu veiði- manna gegn mér. i þeirra augum er það dauðasynd að gefa bitling til almannaþarfa, og enn meiri synd að gefa 100% með bitlingn- um. Þannig stendur á því, að blöð íhaldsins og litla íhaldsins ern sammála um, að áfella mig með sterkum orðum fyrir fjárdrátt, af því að ég vildi ekki fylgja -braut hinna kænu veiðimanna í þessu efni. Ég var í bankaráði Landsbank- ans með fjórum öðrum mönnum haustið 1927. Ég átti að fá laun frá ríkínu sem bankaráðsmaður og ráðherra. Ritaði ég þá Bunað- arfélaginu bréf það, sem hér ,fer á eftir, 23. sept. 1927. ferð. 27. Drangey frá Sauðárkróki. 30. Esja að austan. Gullfoss frá vRvík, hraðferð. 81. ,Nova frá Rvík. Fara: 27. Goðafoss til Rvíkur, hraðf. 29. Drangey til Raufarhafnar. 31. Nova austur um til Noregs. Esja vestur um. »Með því að ég verð um stund bæði í stjórn landsins og stjórn Landsbank- ans, bankaráðinu, en æski ekki að fá tvíborguð laun frá landinu til þarfa minna persónulega, hefi ég ákveðið, að meðan svo háttar, gangi bankaráðslaun raín í sérstakan sjóð, er síðar verði háður fyrirmælum stjórnar Búnaðar- félags Islands, þegar ég hefi afhent féð með skipulagsskrá. Tilgangur minn með þessari sjóð- stofnun er að vinna að því að koma upp tilraunastöð í sveit, þar sem ungir menn geti með verklegu námi búið sig undir einyrkjabúskap á íslandi«. Missiri síðar gekk ég úr banka- ráðinu. Höfðu þá safnazt um 1700 krónur til hins verklega náms í sveit. Ég lét þá tvo menn í stjórn Búnaðarfélagsins, sem ég þekkti bezt persónulega, vita um, áð ég ætlaði að bæta nokkru við þessa upphæð, og kaupa jörð til hinnar verklegu kennslu. Annar þeirra, Bjarni Ásgeirsson, kom síðan inn í breytingu á lögum um Byggingar- og landnámssjóð sum- arið 1931, éftir ósk minni og í samráði við mig, eftirfarandi lagagrein: »Stjórn sjóðsins 'er heimilt að lána til nauðsynlegra bygginga á fjórum fyrirmyndarhúsum, einu í hverjum landsfjórðungi með sömu lánskjörum og til nýbýla gegn afgjaldskvöð, að því tilskyldu, að stjórn Búnaðarfélags Is- lands mæli með stofnun þeirra og hafi yfirumsjón með rekstri þeirra, Til húss má ekki lána yfir 20 þús. kr.«. Ég keypti síðan jörðina Hriflu í miðri Suður-Þingeyjarsýslu. Var hún 33 hundruð að fasteignamati. Ég lagði eigninni hin umtöluðu bankaráðslaun og töluvert meira fé, eins og eðlilegt var eftir jarðamatinu. Síðan samdi ég við hreppsnefndina í Ljósavatns- hreppi, að sveitin tæki að sér að reka þar hina ákveðnu verklegu starfsemi undir eftirliti og yfir- umsjón Búnaðarfélags íslands. Eftir að bsendur norður þar ; höfðu séð dylgjur »bændavin- anna« í minn garð, sendi oddviti hreppsins Tímanum eftirfarandi skeyti: »Þóroddstað 6./5. 1934. Gjafabréf Jónasar Jónssonar fyrir Hriflu, dagsett 10. júní 1933, tekur fram að Ljósavatns- hreppur skuli reka kennslubú Hriflu, undir leiðbeinandi eftir- liti Búnaðarfélags fslands, sam- kvæmt lögum nr. 32 frá 1931. Jón á Laxamýri hef ir framkvæmt eft- irlit samkvæmt samþykkt búnað- arþings. Ársskýrslur búsins verða sendar Búnaðarfélagi islands samkvæmt lögum. Baldvin Bal&vinsson, oddviti Ljósavatnshreppsc. Skeyti oddvitans sýnir, að Bún- aðarfélagi íslands ætti ekki að vera jafn ókunnugt um tilraun þess með vinnukennslu, eins og ætla mætti af blaði því, sem sent er úr húsi þess. Vil eg færa fleiri sönnur á það, að Búnaðarfélag íslands hefir haft ríkulega að- stöðu að fylgjast með um þessa tilraun. Má þar fyrst telja vitund meiri hlutans í félagsstjórninni um áð- urnefnda lagagrein frá 1931, og samband hennar við bréf mitt frá 23. sept. 1927. Þá hafði Bjarni Ásgeirsson flutt mér munnlega vorið 1932, skilaboð frá stjórn Búnaðarbankans, að Ljósavatnshreppi væri óhætt að byrja að reisa í Hriflu byggingar fyrir kennslubúið, og skyldi ekki standa á fé, samkvæmt lögum nr. 32 írá 1931. Bankinn borgaði út lán til byggingarinnar það sumar og veturinn eftir. Á búnaðarþingi 1933 mætti einn úr hreppsnefndLjósvetninga, Kristján Sigurðsson, bóndi á Halldórsstöðum, og fékk viður- kenningu búnaðarþings fyrir því, að Búnaðarfélag íslands mælti með kennslubúi hreppsins, veitti því bæði stofnstyrk og rekstrar- styrk með vissum skilyrðum, sem hafa verið uppfyllt. Búnaðarþing- ið gerði þessa samþykkt með yf- irgnæfandi atkvæðamagni gegn þrem íhaldsmönnum: Magnúsi á Blikastöðum, Jóni á Reynistað og ólafi í Gróðrarstöðinni á Akur- eyri. Það sem hinir miklu veiðimenn geta áfellt mig fyrir í sambandi við þetta mál, er auðvitað það, að hafa ekki stungið á mig um- ræddum bitling, í stað þess að gefa veiðimönnum þingsins vonda samvizku. Það hefði munað wn,

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.