Dagur - 20.05.1948, Blaðsíða 1

Dagur - 20.05.1948, Blaðsíða 1
Fimmta síðan: Sveinn suðræni skrifar um lífið í höfðuborginni. Dagu Forustugreinin: Skæruhernaður málgagna Sjálfstæðisflokksins gegn málstað byggðanna. XXXI. árg. Akureyri, fimmtudaginn 2d. maí 1948 29. tbl; Kosningar í Tékkóslóvakíu lommúnistar búasl fil afiögy vií ríkis- „Snæfell" gerði & Kosnmgar eiga að fara fram í Tékkóslóvakíu, siálfsagt hær „lýð- ræðislegustu í heimi" eins og kosningarnar í Rússlaudi að sögn kommúnistablaðanna, því að að eins einn listi verður í kjöri, skipað- ur kommúnistum og samferðafólki þeirra. Undanfari þessara kosn- inga var atkvæðagreiðsla í tékkneska þinginu skömmu eftir valdarán kommúnista þar, þar sem þingmenn voru neyddir til þess að greiða atkvæði með stjórn Gottwalds eða vera reknir af þingi ella. Myndin sýnir hvernig erlendur skopteiknari hugsar sér að bessi „lýðræðis- lega" kosning hafi farið fram að skinan Gottwalds forsætisráðherra og lögregluharðstjórnar hans. KEÁ undirbýr stofnun íiskimjöls- erksmiojii í Dalv Mun vinna úr blautum beinum og síld S". 1. mánudag seldi Snæfell bátafisk héðan úr Eyjafirði í Grimsby. Náði skipið ágætri sölu, seldi 1977 kit fyrir 7.314 sterlings- pund. Þessi ferð skipsins var á vegum Fisksölusamlags Eyfirð- inga. M. s. Pólstjarnan hleður nú fisk hér í firðinum til útflutnings. Kaupfélag Eyfirðinga er nú að undirhúa stofnun fiskimjölsverk- smiðju í Dalvík. Er þess vænzt að verksmiðjan geti tekið til starfa í haust eða vetur. Byggingafram- kvæmdir munu hef jast bráðlega. Kappreiðar Léttis á sininudaginn Hinar árlegu kappreiðar Hesta- mannafélagsins Léttis fara fram á skeiðvelli félagsins í Stekkjar- hólma á sunnudaginn kemur og hefjast kl. 2 e. h. Forráðamenn hestamaníiafélagsins hafa tjáð blaðinu að væntanlega komi fram á þessum kappreiðum nýjir og glæsilegir gæðingar, sem ánægja muni að horfa á og líklegir séu til veðmála. Bílferðir verða frá ferðaskrifstofunni, Strandg. 5. Engir skeiðhestar. Þótt þátttaka verði góð eru horfur á því, að engir skeiðhestar verði reyndir að þessu sinni. mundu það hafa þótt tíðindi hér fyrir 30—40 árum að Eyfirðingar og heilt hestamannafélag efndu til kappreiða án þess að reyna þar skeiðhesta. Hér í Eyjafirði mun vera ágætt hrossakyn, þótt kunn- áttumenn telji nú orðið þörf á að leggja aukna áherzlu að rækta það, en skeiðið hefir að heita má lagzt niður hin síðari ár. Telja hestamenn það miður farið. Verksmiðjan á að geta unnið úr 25—30 tonnum af blautum beinum á sólarhring eða um 200 málum af síld. Vélar til fyrirtæk- isins eru fengnar frá Englandi og eru þær þegar komnar. Flutti „Súðin" þær til Dalvíkur nú eftir heígina og var þeim skipað í land þar. Lá við slysi. Er verið var að lyfta einum stærsta kassanum upp úr lestinni snemma á þriðjudagsmorguninn, vildi það óhapp til, að kassinn, sem var mjög þungur, féll úr stroffunni og niður í lest skipsins. Hafði getað hlotizt storslys af þessu, en enginn 'naður varð undir kassanum og ekkert slys varð af. Ekki varð heldur séð að hið aldna skip hefði hlotið neitt tjón af þessu. Farið varlega með elcí í nágrenni skóglendis! Skógræktarfélag Eyfirðinga beinir þeim vinsamlegu tilmælum til almennings að fara varlega með eld í námunda við skógrækt- arreiti félagsins. Sinubrennsla innan girðinga félagsins er stranglega bönnuð, enda öll um- ferð um reitina óheimil án vit- undar starfsmanna félagsins eða stjórnar þess þar til trjágróður- inn hefir náð þeim þroska, að áhættulaust sé að opna reitina fyrir almenning. Islenzku bankarnir skulduðu í apríllok 9,4 millj. kr. í erlend- um gjaldeyri í lok síðasta mánaðar nam inn- eign bankanna erlendis, ásamt erlendum verðbréfum o. fl., 23,2 millj. kr., að frádreginni þeirri upphæð, sem bundin er vegna togarakaupa. — Ábyrgðarskuld- bindingar bankanna námu á sama tíma 32,6 millj. kr., og voru bankarnir því í lok síðasta mán- aðar komnir í 9,4 millj. kr. skuld við viðskiptabanka sína erlendis. — Við lok marzmánaðar var gjaldeyriseign bankanna 2,9 kr., að frádregnu togarafénu og ábyrgðarskuldbindingunum, og versnaði því aðstaða bankanna út á við um 12,3 millj. kr. í apríl- mánuði. Hafin bygging liraðfrystihúss í Hásavík Um þessar mundir er verið að hefja byggingu nýs hraðfrysti- húss á Húsavík. Hefir ekkert hraðfrystihús verið þar, er annar því orðið að taka við öllum báta- fiski, sem þangað berst. Hefir verið að þessu hinn mesti bagi. Húsið er byggt í bakkanum beint upp af nýju skipabryggjunni. — Eigandi þessa nýja hraðfrysti- húss er Fiskiðjusamlag Húsavík- ur, sem starfrækt verður á sam- vinnugrundvelli og er Kaupfélag Þingeyinga stærsti þátttakandi en hreppsfélagið næststærsti. Var grafið fyrir grunni hússins í haust sem leið, en nú verour bygging þess hafin og er fjárfestingarleyfi fengið. Tveir togbátar hafa byrjað veiðar frá Húsavík og hinn þriðji mun byrja þær innan skamms. Leggja þeir afla sinn upp hér við Eyjafjörð á vegum Fisksölusam- lagsins. vefOffsmann Alþýðusaníband Norðurlands mun krefjast hærra kaups af síldar- verk smn )jui Þótt kommúnistar hefðu stór orð um að beita verklýðssam- tökunum fyrir sig í hinni póli- tísku baráttu gegn ríkisstjórn- iiuii, uni það leyti er dýrtíðar- lögin voru sett, hafa þeir, þó til þessa að incstu látið stóru orðin duga. Sæmilegur vinnufriður hefur verið í landinu í vetur og vor, þótt kommúnistar hafi rekið skæruhernað á -einstöku stöðum. Hefur leikið grunur á því, að „stóra átakið" skyldi geymt þang- að til þjóðfélaginu og framleiðsl- unni væri mest hætta búin af at- lögunni, eða þangað til síldar- vertíðin væri um það bil að hefj- ast. Þennan leik léku kommún- istar í fyrra. Komu þeir því til leiðar með pólitísku verkfalls- brölti, að síldveiðiflotinn varð síðbúnari á veiðarnar en ella, undirbúningsvinna verksmiðj - anna tafðist og fleira tjón hlaust af. Nú er undirbúningur sama leiksins að hefjast. Þáttur Alþýðusambands Norðurlands. Mjölnir, málgagn kommúnista í Siglufirði, birti nú fyrir helg- ina „ályktanir og tillögur sam- þykktar á fundi Alþýðusam- bandsstjórnar Norðurlands" nú fyrir skemmstu. Tillögur þessar geyma venjulegan áróður komm- únista í ýmsum greinum, en ein þeirra fjallar um kaupgjaldsmál- in í sumar og sýnir hvert hugur kommúnista stefnir um þessar mundir. í ályktun þessari segir, að setning dýrtíðarlaganna á síð- asta Alþingi hljóti að verða til þess að verklýðsfélögin segi upp núgildandi kaupsamningum og hækki grunnkaup sitt ,.sem svari launalækkunum þeim, sem leitt hafa eða leiða kunna af lagasetn- ingu þessari". M. ö. o.: Það á að nota verkfallsréttinn til þess að brjóta niður löggjöf Albingis. Enn segir í ályktuninni, að stjórn Sambandsins telji nauðsynlegt að verklýðsfélögin hefji undir- búning að nýjum samningum. Leitað verði eftir því fyrst við at- vinnurekendur, og þá sérstak- Iga síldarverksmiðjurnar, að „fá nauðsynlegustu lagfæringar á gildandi samningum án þss að til uppsagnar komi." Samkvæmt því, sem áður segir í ályktun þessari, munu þessar lagfæringar eink- um vera þær, 'að hækka grunn- kaup sem nemur vísitöluskerð- m riiiisins ingu dýrtíðarlaganna, eða m. ö. o.: brjóta dýrtíðarlögin og tilgang þeirra á bak aftur. Augljóst má það vera, að fyrirtæki ríkisins, þ. e. síldarverksmiðjurnar, muni ekki semja við kommúnista um eyðileggingu • lagasetningar síð- asta Alþingis. Þá munu kommún- istar hugsa sér að leggja til at- lögu við ríkisstjórnina og reyna að knýja þetta eyðileggingarstarf fram með pólitískum verkföllum þegar þjóðarbúið á mest í hættu við upphaf síldarvertíðar. Á að ryðja varnargörðunum burt? Það mun ekki koma neinum á óvart, þótt kommúnistískir for- sprakkar ástundi nú slíkt ráða- biugg. Hinu verður vart trúað að óreyndu, að verkafólk almennt telji hag sínum bezt borgið nú með pappírskauphækkunum og afnámi þeirra varnargarða gegn hóflausri dýrtíð, sem hlaðnir hafa verið að undanförnu. Ymislegt hefði að sjálfsögðu mátt> betur fara í framkvæmd dýrtíðarlag- anna, en þau hafa þó staðið í vegi fyrir framrás dýrtíðarflóðsins. Með því að eyðileggja þau, ætla kommúnistar líka að eyðileggja efnahagsundirstöður þjóðfélags- ins og koma öllu í botnlaust fen dýrtíðar og framleiðslustöðv- unar, en slíkt hlýtur að bitna þunglega á verkafólki sem öðrum stéttum þjóðfélagsins. Vinnu- ófriður um aðalbjargræðis- og framleiðslutímann er bein ógnun við efnahag og sjálfstæði þjóðar- innar eins og nú standa sakir, þegar allt veltur á því að þjóðin nýti hvert tækifæri til sjálfbjarg- ar og gjaldeyrisöflunar. Vonandi reynast verkamenn svo þrosk- aðir að sjá þessa hættu. Félagsstofnun um dráttarbraut hér Undirbúningsnefnd að stofnun dráttarbrautar á Oddeyrartanga auglýsir í blaðinu í dag fund til þess að stofna hlutafélag til þess að leigja og starfrækja dráttar- braut er Akureyrarbær lætur starfrækja og byggja á Oddeyrar- tanga. Nokkur skriður er nú kominn á dráttarbrautarmálið. — Er þess vænzt, að járn í brautirn- ar fáist frá Noregi í sumar.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.