Dagur - 24.09.1958, Blaðsíða 4

Dagur - 24.09.1958, Blaðsíða 4
DAGUR Miðvikudaginn 24. sept 1958 DAGUR Aðalritstjóri og ábyrgðarmaður: ERLINGUR DAVÍÐSSON Meðritstjóri: INGVAR GÍSLASON Auglýsingastjóri: Þorkell Björnsson Skrifstofa í Hafnarstræti 90 - Sími 1166 Árgangurini kostar kr. 75.00 Blaðið kemur út á miðvikudögum og laugardögum, þegar efni standa til Gjalddagi er 1. júll Prentverk Odds Björnssonar h.f. Verðhækkanir og kaupkröfur Það hlakkar í Morgunblaðinu eins og hræfugli yfir verðhækkunum þeim, sem orðið hafa á vör- um og kaupgjaldi þetta ár. í öðrum blöðum Sjálfstæðisflokksins ískrar líka af ánægju. „Því verra því betra," er kjörhugsun Sjálfstæðis- ílokksins um þessar mundir. Málgögn þessa flokks tala á þessa leið: Bóndi, sjáðu hvernig meS þig er farið. Áburðurinn hækkar í verði, fóðurbætirinn einnig og vinnu- launin rjúka upp. Þú færð of lítið fyrir fram- leiðslu þína. Við sjómenn og útgerðarmenn er sagt: Þið eruð hlunnfarnir, rekstrarvörurnar hækka, fiskurinn er ekki nógu hátt verðlagður. Og við verkamenn segja Sjálfstæðismenn: Ertu ekki undrandi yfir verðhækkun fisks og land- búnaðarvara? Þú verður að krefjast kaup- hækkunar. Góðu menn og konur, bæta þeir við, allt sem fólk þarf til sín hefur hækkað síðan núverandi ríkisstjórn tók við völdum. Gerið kröfur — meiri kröfur. Þannig krossvefur Sjálfstæðisflokkurinn voð áróðursins og reynir að æsa stétt gegn stétt og örfa til verðbólgukapphlaupsins. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við völdum, var atvinnúlífið í landinu að stöðvast. Þjóðar- skútan var í brimgarðinum og brotsjóar allt um kring. Núverandi ríkisstjóm lofaði að reyna að forða atvinnulífinu frá stöSvun, og hún gerði það. I landinu hefir verið meiri atvinna en nokkru sinni áður, að varnarliðsvinnu frátalinni. Skút- unni var stýrt frá voðanum. Ríkisstjórnin sagðist geta komið á traustara efnahagslífi og heilbrigð- ara, ef stéttasamtökin í landinu vildu leggja henni lið til þess. Hverjum datt í hug að hægt væri að fyrir- byggja atvinnuleysi, nema að skapa framleiðsl- unni, sem er undirstaða alls atvinnulífs, skil- yrði til að geta þrifizt? Og hver hélt að það gæti gerzt án þess að það kostaði aukin fram- lög? Hver hélt að hægt væri að greiða hærri uppbætur á útfluttar vörur, án þess að hækka verð þeirra vara, sem fyrir þær eru keyptar erlendis frá? Vitanlega er óæskilegt að þurfa að skerða kjör. En hvað hefði skeð ef ekkert hefði verið aðgert og látið skeika að sköpuðu og hver hefðu kjörin þá orðið? Útgerðin hefði stöðv- ast, bændur flosnað upp og iðnfyrirtæki brotn- að niður og geta menri þá farið nærri um tekjur almennings og kaupgetu. Sem betur fer, þola menn verðhækkanir þær, sem orðið hafa vegna aðgerða Alþingis og ríkis- stjórnar, enda hafa þær verið gerðar til þess að tryggja atvinnulífið og afkomu þjóðfélagsins og því verið nauðsynlegar læknisaðgerðir. Hitt er svo annað mál, að stéttasamtökin geta eyðilagt árangurinn, ef þau eira ekki þessum aðgerðum og knýja fram hækkanir í krafti samtakamáttar síns, meira en fjárhagskerfið þolir og hagfræði- lega er rétt. Og þá verða efnahagsaðgerðir ekki að gagni, fremur en þau læknisráð, sem ekki er farið eftir. * Sjálfstæðisflokkurinn veit þetta vel. Þess vegna reynir hann að koma af stað óánægju hjá stétta- samtökunum og kröfum um hækkaðan hlut. Hon- um hefur veitzt sú ánægja, að sjá starfshópa gera verkföll, sem vitanlega hefur verið bagalegt fyrir stefnu ríkis- stjórnarinnar. Það ætti ekki að vera oftrú á þroska alþýðunnar, að hún átti sig þegar hún heyrir hlakkið í Morgunblaðinu þessa dagana. Hún ætti að vita af gam- alli reynslu, af hverju sá fugl gleðst mest. Það ætti heldur ekki að vera oftrú að álíta, að venju- legt fólk sé farið að skilja, að kauphækkanir nú, fela aðeins í sér fleiri krónur og verðminni, en engar raunverulegar kjarabætur. FOKDPvEIFAR Kálþjófar á Eyrinni. Þeir atburðir haía nú gerzt hér á Eyrinni, að einliverjir, sennilega illa upp aldir unglingar hafa lagt leið sína inn á húslóðir á nokkrum slöðum, skorið þar upp kálhöíuð og haft á brott með sér. Ekki virðast þeir cingöngu hafa verið að hugsa um að bæta sér í búi, því þeir hafa rifið kálið niður og dreift því um götur og gang- stéttir. Það eru ýmsir, scm rcyna að rækta ofurlítið af matjurtum heima við hús sín, sér til gagns og gamans, og er það virðingarvert. En það er hart, að hafa ekki frið með þetta. Mér finnst framferði ýmissa ung-i linga hcr vera mjög ábóta vant. Þyrftu fpreldrai og aðrir uppal- endur að leggja meiri alúð við aS innræta börnum sínum siðprýði og hreint hugarfar. Það verður þeim ótvírætt til blcssunar á lífslciðinni. L. B. Hvenar verður dregið? í happdrætti Ferðamálafélags Ak- ureyrar átti að draga á árinu sem leið, 1. ágúst, en var ekki gert. Var þá auglýstur ca. 4 mánaða írcstur. Hafa margir spurzt fyrir um þetta fyrirtæki, en án árangurs. Dagur gerði á sínum tíma fyrir- spurn um þetta mál, en fékk engin svör. Og nu er 1. ágúst 1958 liðinn, og enn heyrist ekkert frá þessu happdrætti. Fólk það, sem miðana keypti í þeirri góðu trú, að það væri að styðja gott málefni, skíða- hótelið í Hlíðarfjalli, vill fá að vita um vinningsnúmerin. Það eru vinsamleg tilmæli til þeirra manna, sem veita happdrætti þessu forstöðu, að þeir gefi fólki umbeðnar upplýsingar. Mun þeim ráðlegast að draga það ekki lengi úr þessu. Það borgar sig að kaupa slátur. Nú í sláturtíðinni munu margar húsmæður hafa hug á að birgja sig upp iyrir veturinn með því að kaupa slátur og sjóða til vetrarins. Ef þær reikna út, hvort það borgar sig fjárhagslega, þá verður svarið jákvætt og mjög ótvírætt. Það cr því hygginna lnismæðra háttur að káupa nokkur slátur. En því miður cru margar húsmæður svo væru- kærar, að þcim finnst það vera of mikið l'yrirtæki. Aðrar hafa ekki þá kunnáttu til að bera, sem til þess þarf, en þær gætu þó notfært sér matreiðslubækur, og enn aðrar hafa efni á að kaupa slátrið, jafn- harðan og þess er neytt. Almennt mun ihjög hagkvæmt að nota tækifærið og búa sig undir veturinn að hygginna húsmæðra liætti fyrr og síðar með nokkurri sláturgcrð. Samkvæmt athugunum, sem blað- ið hefur látið gera í þessu sambandi, hefur það komið í Ijós, að sláturvör- urnar, eins og þær eru seldar út úr búð, meira og minha matreiddar, eru um helmingi dýrari en slátur irá slátursölu KEA í haustkauptíð. Húsmæður spara scr því helming verðs, ef þær verka slátrin sjálfar. TILKYNNING frá Bílstjórafélagi Akureyrar Ákveðið hefir verið að kosning fulltrúa Bílstjóráfélags Akureyrar á 26. þing Alþýðusambands íslands fari fram að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu. Kjörlistum með tveim aðalmönnum 02; 2 til vara skal skilað til formanns kjörstjórnar, K.jörns Brynjólfssonar, Oddeyrargötu 38, fyrir kl. 20 e. h. 25. þ. m. Hverjum lista skulu fylgja meðmæli minnst 16 fullgildra félagsmanna og ekki fleiri en 100. KTÖRSTJÓRNIN. Plast fatapokar fyrir 4 herðatré, 3 gerðir. (f. dömukjóla og herraföt). Verð frá kr. 189.00. Póstsendum BRYNJÓLFUR SVEÍNSSON H.F. NAUMANN ll II I|V1 SKOLAFOLK ATHUGIÐ! ERIKA ritvélarnar hafa fengið einróma lof vélritunarkennara flestra skóla landsins. Nokkrar vélar nýkomnar. Póstsendum. Söluumboð á Akureyri. BRYNJÓLFUR SVEINSSON H.F. Söfnum í Friðnkssjóð Skákfélag Akureyrar hefur ákveðið að Iiafa forgöngu um eflingu Friðrikssjóðs, og munu afgreiðslur blað- anna taka við fraralögum hér, svo og stjórn Skáklélags- ins, en formaður þess er Jón Ingimarsson'. Á undanförnum árum hafa íslcndingar eignazt marga ágæta íþróttamenn, og reynzlan hefur sýnt, að íátt glæðir og vekur íremur þjóðarmetnað íslendinga en íþróttasigrar á erlendri grund. Afrekum Friðriks Ólafssonar í hinni erfiðu skák- íþrótt virðast lítil takmörk sett, og er nú svo komið, að allir, jafnt skákmenn sem aðrir, hlakka til að heyra frá næstu keppni hans og væntanlegum sigrum. Of langt mál yrði að rekja hér allan skákferil hans, enda óþarft, en minna má á skákmótin í Hastings, Wagenin- gen og loks í Portoros, þar sem hann lagði hvern stór- (Framhald á 7. síðu). DAGSKRA Hins almenna kirkjufundar í Rvík 11.-13. október 1958 Laugardagur 11. október. Kl. 10 f. h. Kirkjufundurinn settur í lu'isi K.F.U.M af formanni stjórnarnefndar Gísla Sveinssyni. Kl. 10.30 f. h. Framsöguerindi: Kirkjufundir og kirkju- þitig. Frams.m. scra Þorgrímur Sigurðsson. KI. 12 á hád. Hlé. Kl. 2 e. h. Framsöguerindi: Æskulýðsmál — vanda- mál œskunnar nú á timum. Frams.m. séra Bragi Friðriksson. Aðrir málshefjendur kennaranjir Stein- grímur Benediktsson og Helgi Tryggva- son. Umræður verða um bæði málin og þeim vísað til nefndar. KI. 4 e. h. Hlé. KI. 5 e. h. Framhald umræðna um mál. Kl. 7 e. h. Hlé. KI. 9 e. h. Ýmis mál (eftir ósk. fulltrúa). Sunnudagur 12. október. Kl. llf. h. Sóttar messur í kirkjum Reykjavíkur. Kl. 2 e. h. Kirkjufundinum framhaldið í Frikirkj- unni. Ávörp: a. AUarisgöngur. Séra Sigurbjörn Á. Gíslason. b. Krislniboð. Ólafur Ólafsson kristniboði. Umræður um málin. Engar ályktanir gerðar. KI. 4 e. h. Hlé. Kl. 5 e. h. Nefndarstörf o. fl. Kl. 9 e. h. Erindi: Tri'iin á guð og trúin á mann- inn. Prólessor Sigurbjörn Einarsson. Mánudagur 13. október. Kirkjufundinum framhaldið í húsi K.F.U.M. Kl. 9.30 f. h. Morgunbænir. Biskup Ásmundur Guð- mundsson. Kl. 10-12 f.h. Málum skilað frá nefndum. Umræður um fundarmal. KI. 2-4 e. h. Framhald. Kl. 5-7 e. h. Atkvæðagreiðsla um fundarmál. Kosið í stjórnarnefnd. Fundarlok. Kl. 9 e. h. Samkoma fulltrúa og fleiri að kaffi- drykkju á sama stað í boði stjórnar- nefndar. Heimill er aðgangur áheyrendum að umræðum fundarmála mcðan húsrúm Jeyfir (einnig að erindinu í Fríkirkjunni kl. 9 sunnudagskvöld). ATHS. Dagskrártilkynning þessi gildir sem fundar boð til allra hlutaðeiganda, sem sækja eiga kirkju. fundinn sem fulltrúar samkvæmt áður birtum reglum.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.