Dagur - 04.02.1959, Blaðsíða 1

Dagur - 04.02.1959, Blaðsíða 1
Fylgizt með því sem gerist hér í kringum okkur. Kaupið Dag. — Sími 1166. DAGUR kemur næst út mikviku- daginn 11. febrúar. XLII. árg. Akureyri, miðvikudaginn 4. febrúar 1958 6. tbl. Nýkjörin stjórn B. S. E. Talið frá vinstri: Eggert Davíðsson, Ármann Dalmannsson og Björn Jóhannsson. — (Ljósmynd: E. D.). Brezkur togari innan 4 mílna línunnar Næsti Bændaklúbbsf. verður á Dalvík mánudaginn 9. þ. m. og hefst kl. 9 e. h. — Umræðuefni: Sauðfjárræktin. Framsögum. Kristján Karlsson, skólastjóri á Hólum. — Einnig verður sýnd kvikmynd. ©• Nokkrar fréttir af aðalfimdi þess 29.-30. f. m: Aðalfundur Búnaðarsambands Eyjafjarðár 1959, var settur fimmtu- daginn 29. jan. kl. 10,30 í húsi K. E. A., Akureyri. Formaður sambandsins, Armann Dalmannsson, setti fundinn óg bauð fulltrúa velkomna. Minnt- ist hann í fundarbyrjun jóris Guð- manns, bónda að Skarði, sem látizt hafði s. 1. sumar. Mættir voru full- trúar 14 biinaðarfélaga. Þá var stjórn sambandsins öll mætt, ráðunaularnir Ingi Garðar Sigurðsson, Erik Eylands og Ólafur Jónsson, formaðiir S. N. E., Jónas Kristjánsson og búnaðarþingsfull- trúi, Garðar Halldórsson. Skýrslq sljórnar og ráðunauía. Formaður sagði frá störfum stjórnarinnar, með nokkrum orð- um. Auk þess starfs, sem kom fram í sambandi við rcikninga og skýrsl- ur ráðunauta, hefði verið haldinn bændadagur eins og árið áður, og allmikil vinna hefði farið í undir- búning Búnaðarþingskosninga. Úr bændaför hefði ekki orðið, aðallega vegna eríiðs tíðarfars s. 1. sumar. Erik Eylands skýrði frá störfum sínum, sem mest voru í sambandi við vélar ræktunarsambandanna og verkstæði sambandsins, auk þess sem hann leiðbeindi bændum, eftir því sem við varð komið. Ingi Garðar Sigurðsson las upp Útdrátt úr jarSræktarskýrslum. Framkvæmdir á sambandssvæði voru þessar: ' Saínþrær 366 rúmm. Áburðar- geymslur 1766 rúmm. Nýrækt 376 ha. Túnasléttur 4,75 ha. Matjurta- garðar 3400 ferm. Grjótnám 2017 rúmm. Handgrafnir skurðir 769 rúmm. Lokræsi 924 m. Girðingar 35750 m. Þurrheyshlöður steyptar 18,i30 rúmin.; úr öðru efni 1801 rúmm. Súgþurrkunarkerfi 4043 ferm. Votheyshlöður 702 rúmm. Garðávaxtageymslur 192 rúmm. I>á skýrði ráðunauturinn frá niðurstöðum úr skýrslum sauðfjár- ra'ktarlélaganna. Mesti meðalkjöt- þungi eftir á var.hjá „Neista" í Oxnadalshreppi, 27,77 kg., eftir þingeyskt lé, og Sauðfjárræktarfél. Svalbarðsstrandarhr., 26,73, eftir vestfirzkt fé. Reikningar. Formaður lagði fram reikninga sambandsins og skýrði þá. Skukl- laus eign í árslok var kr, 319,401,99. GUNNAR DAL rithöfundur flytur erindi í Borg- iirbíó í kvöld kl. 9 á vegum Góð- templ. og Afengisvarnanefndar. EdvardSigurgeirsson sýnir kvik- myndir. — Aðgangur ókeypis. Niðurstöðutala á aðalreikningi kr. 480,242,70. Yfiríært til næsta árs kr. 108.212,68. Meðal annars skýrði formaður frá 25 þús. króna gjöf til Minning- arsjóðs prófastshjónanna á Hofi, frá Hannesi Davíðssyni, sem athent mundi verða sambandinu 4. nóv. 1960. Reikningarnir samþykktir með samhljóða atkv. Sampykktir. a) Stjórnin lagði Jránitillögu iim að lögum Búnaðarfélags íslands um Búnaðarþingskosningar verði breytt. — Tillagan hljóðar svo: „Fundurinn skorar á Búnaðar- þing að kjósa milliþinganefnd til að endurskoða lög Búnaðarfélags ís- larids um kosningar til Búnaðar- þings og reglugerð um sama. Telur fundurinn æskilegt, að leitað yrði tillagna búnaðarsambandsstjórna um nauðsynlegar breytingar." b) Stjórnin lagði fram eftirfar- andi tillögu: „Aðalfundur Búnaðarsambands Eyjafjarðar lýsir andúð sinni á framkomu Breta í landhelgisdeil- unni. Fundurinn sendir jafnframt þeim, sem að landhelgisgæzlunni starfa, þakkir fyrir djarfa og drengi- lega frammistöðu." „Fjárhagsnef nd leggur til, að fundurinn samþykki tO þús. kr. fjárveitingu til Hrossaræktaríélags Eyf. og hestamannafél. Léttis, vcgna þáttöku þeirra í Hrossa- ræktarsambandi Norðurlands, sem greiðist að jöfnu á tveimur árum." Aðalfundur B. S. E. haldinn á Ak. 29.-30. jan. 1959, skorar á stjórn B. í. að hún, í samráði við dýralækna, beiti sér fyrir því, að nauðsynleg leyfi fáist til þess, að jafnan verði nægilegt magn af fóð- ursöltum handa mjólkurkiim og öðru búfé, til sölu í verzhinum víðs vegar um landið. Aðalfundur B. S. E. haldinn á Ak. 29. og 30. jan. 1959, samþykkir að fela stjórn sambandsins að at- Framhald á 4. siðu. Herskip hindruðu töku togarans, en viðurkenndu staðsetninguna. Herskipin bíða fyrirmæla brezku stjórnarinnar, enn fremur Þór og sökudólgurinn Á sunnudagskvöldið kom varð- skipið Þór að brezka togaranum Valfell frá Grimsby, þar sem hann var að veiðum út af Loð- mundarfirði. Varðskipið setti dufl við hlið togarans, þar sem hann var að draga upp vörpuna. Togarinn skeytti ekki stöðvunar- merki varðskipsins og sigldi burt. Varðskipið skaut að honum lausu skoti og nam hann þá staðar, en tveir brezkir tundurspillar komu þegár á vettvang, mönnuðu fall- byssur sínar og beindu þeim að hinu íslenzka varðskipi. Yfir- maður herskipanna kom síðan um borð í Þór, viðurkenndi að mælingin væri rétt, en neitaði Þór um að taka togarann, sem óumdeilt var 0,8 sjómílur innan fjögurra mílna markanna þegar hann var staðinn að verki. Brezku tundurspillarnir sendu stjórn sinni fyrirspurn um hvað gera skyldi í málinu. En svar var ókomið síðast þegar blaðið frétti síðdegis í gasr. Bretar hafa viðurkennt fjög- urra mílna fiskveiðitakmörkin í verki en aldrei formlega. Ofbeldi þeirra keyrir nú úr hófi fram og er komið á stig fulls i'jandskapar. Lög um niðurfærslu verðlags og launa komin til framkvæmda Frumvarpið afgreitt sem lög frá Alþingi sl. föstudag. Samþ. í efrideild með atkvæðum Alþýðu- og Sjálfstæðisflokks, 8 atkv. sam- tals. Fulltrúar Alþýðubandalags- ins 3 greiddu atkvæði á móti. — Framsóknarmenn greiddu ekki atkvæði. Hið nýja niðurfærslufrumvarp kveður á um, að kaupgreiðslur miðist við kaupvísitölu 175 til 1. marz. Jafnframt kauplækkuninni lækkar afurðaverð til bænda og hlutur sjómanna. Almenn kaup- lækkun nemur 10 vísiltölustigum eða 5,4%. Á móti koma miklar niðurgreiðslur vísitöluyara og um 1% lækkun á vöruverði al- mennra vara annarra. Hinar miklu niðurgreiðslur binda Útflutningssjóði og ríkis- sjóði þunga bagga, eflaust yfir 200 milljónir. — Stjórnin hefur lofað, að allt þetta skuli gert án nýrra skatta. Meðal annars með því að hækka tekjuáætlun fjár- Nýr „Drangur" kemur í haust Steindór Jónsson liefur samið við norska skipa- smíðastöð um smíði nýs póstskips Nýlega hefur Steindór Jónsson eigandi póstbátsins Drangs á Ak- ureyri, samið um smíði nýs skips, er mun leysa gamla Drang af hólmi á næsta hausti. Hið nýja skip verður byggt í Forríkur fátæklinsur" Flori) í Noregi. Forstjóri skipa- smíðastöðvárinnar kom hingað til lands í vetur og var þá gengið frá samningum til fulls. Nýja skipið, sem raun heita Drangur, verður 165 tonn með 140 rúminetra lestarrúmi og ætlaður fyrir 40 farþega. — t skipinu verður 400 ha. Wechmanvél og ganghraði 11-12 milur. Áætlað er að skipið kosti um'eina milljón norskra króna eða þrjár og hálfa íslenzkar. Stein- dór fékk 80% rikisábyrgð. Gamli Drangur cr 55 ára gamalt skip og hcfur vcrið í póstflutning- um hér síðan í maí 1946. Tvær ferðir hefur hann farið í víku hverri í 10 mánuði ársins, cn þrjár í tvo mánuði og gegnt mikilvægu starfi við margs konar flutninga, sem ekki er hægt að láta niðnr falla. Hið nýja skijj mun þó vænlanlega geia það í ennþá ríkara mæli. Leikíélag Akureyrar frumsýndi í gærkveldi „Forrikan látækling" (Gestir í Miklagarði). Næsta sýning er í kvöld. (Ljósmynd: Edvard Sigurgeirsson.) Skíðamót Akureyrar hefst n. k. sunnud. í Hlíðarfjalli. Keppt verður í stórsvigi, öllum flokkum karla. Bílfært er að Út- garði, fyrir litla bíla. laga, lækka útgjaldaliði þeirra, og nota tekjuafgang ríkissjóðs frá sl. ári. — Niðurfærslufrumvarpið er aðeins einn þáttur efnahags- málanna. Fjárlög og Útflutn- ingssjóðúrinn eru enn óafgreidd og hefðu þessir 3 þættir efna- hagsmálanna þó þurft að fylgj- ast að. TOGARARNIR Kaldbakur var að landa á Ak- ureyri í gær. Aflinn áætlaður 125 tonn af heimamiðum. Sléttbakur landaði hér 23. jan. 152 tonnum og er á veiðum á heimamiðum. Kemur hingað eftir 2—3 daga. Harðbakur er á leiðinni til Ný- fundnalandsmiða. Svalbakur landaði hér síðast 29. jan. 150 tonnum og er á veið- um' á heimamiðiim.' Norsk-þýzk samninga- nefnd um skaðabætur í Tromsey í Norður-Noregi á sæti norsk-þýzk samvinnunefnd, sem nýskeð hefur setið á fund- um í Ósló til að fjalla um geysi- mikið skaðabótamál um veiðar- færatjón á Andanesmiðum í Norður-Lófót af völdum þýzkra togara. Eru sumar kröfur þessar um tveggja ára gamlar, og alls munu þær nema um 360.000 norskra króna. Er talið að í fyrra, 1958, hafi þýzkir togarar valdið meira tjóni á veiðarfærum norskra fiskimanna en nokkru sinni áður. — Myndi eigi þörf slíkrar nefndar hérlendis, ís- lenzk-brezkrar, til að semja um skaðabætur fyrir allt veiðarfæra- tjón á Vestfjarðamiðum, Vest- mannaeyja og Suðurnesja og víðar?

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.