Dagur - 17.06.1959, Blaðsíða 8

Dagur - 17.06.1959, Blaðsíða 8
Baguk Miðvikudaginn 17. juni 1959 s er i óaönaum Kaflar úr ræðu Garðars HalMórssonar, nýlega fluttri á almennum kjósendafundi NÚVERANDI ríkisstjórn sýnir nú mjög greinilega hug sinn til fólks- ins, sem býr úti um land við sjó og 1 sveit. Þegar stjórnin kynnti sig þjóð- inni rétt fyrir jólin, var hiin svo bjartsýn, að hún hclt sig eiga ráð undir rifi hverju gegn dýrtíðar- vandamálinu og flutti þjóðinni það fagnaðarefni, að hægt væri að létta byrðar almennings án tilkostnaðar. Það átti að vísu að lækka öll laun um nokkur prósent bæði hjá launa- stéttum og framleiðendum einnig með lækkun á afurðaverði. En það átti líka að lækka vöruverðið bæði með minnkaðri álagningu og þó sér- staklega landbúnaðarvörur og fisk- verð með stórauknum niðurgreiðsl- um, sem talið var að myndi kosta Útflutningssjóð allt að 120 millj. kr. Þá gerði ríkisstjórnin, án nokkurs samráðs við Alþingi, sem þó stóð yíir, samning við framleiðendur út- flutningsvara um auknar uppbætur, sem áætlað var að nema myndi um 80 millj. kr. Alt þetta fé og meira þó vegna hækkana á fjárlögum, þóttist stjórn Utvarpsumræður 23. og 24. júní Ákveðið hefur verið að, að útvarpsumræður stjórnmála- flokkanna fari fram þriðjudag- inn 23. þ. m. og miðvikudaginn 24. þ. m. og hefjast kl. 8.10 bæði kvöldin. Fyrra kvöldið verður ein umferð, 45 mín. fyrir hvern flokk. Síðara kvöldið verða þrjár umferðir, 20, 15 og 10 mín. til umráða fyrir hvern flokk. Fyrra umræðukvöldið verð- ur röð flokkanna þessi: Al- þýðuflokkur, Sjálfstæðisflokk- ur, Framsóknarflokkur, AI- þýðubandalag og Þjóðvarnar- flokkur. Verða framsöguræð- itrnar fluttar af segulbandi. Síðara kvöldið verða umræð- urnar í útvarpssal og er þá röðin Jiessi: Alþýðubandalag, Sjálfstæðisflokkur, Þjóðvarn- arflokkur, Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur. Þetta segi eg nu: DRAUGUR nokkur hefur gengið Ijósum Iogum í þjóð- lífinu undanfarna áratugi. — Hann gerist æ umsvifameiri Og vill ráða húsum manna. Þessi draugur heitir Reykja- ¦víkurvald. NÚ ætla reykvískir foringj- ar að magna þennan draug. Þeir segja, að hann sé ósköp saklaus og góður. Annað hef- íir okkur sýnzt. VH) dreifbýlismenn getum kannski ekki kveðið ófögnuð- ÍHii niður, en ekki skuhun við bjóða hann velominn og fá bonum húslyklana. Við get- um stuggað honum frá með atkvæðum okkar, og það skuliun við gera. — X. WBH ¦ — ¦...... in geta lagt fram, án þess að þyngja byrðar þjóðarinnar með auknum sköttum. Það átti bara að spara ýmsan óþarfa á fjárlögunum. Hver eru svo úrræðin? A fjárlögum sjást úrræði stjórn- arinnar. Jú, þar á að spara á ábyrgð- arskuldbindingum ríkissjóðs og minnka kostnað við Alþingi, hvort tveggja algerlega óhraunhæft. Og það á að spara framlag til raforku- framkvæmda og til kaupa á jarð- ræktarvélum. Einnig á að spara samgöngur á sjó og atvinnuaukn- ingarfcð um 26%. Svo á að lækka framiag til flugvallargerða, til bygg- ingar sjúkrahúsa og skóla, og lækka á ennfremur framlag til að útrýma heilsuspillandi húsnæði. I.íka á að spara framlag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna. Af þessari upptalningu er ljóst, hvar sparnaðurinn kemur niður. 1 Jjéttbýlinu við Faxaflóann á sízt að spara. En þar hafa afkomuskilyrði fólksins verið bezt á landinu. En ennþá fleira kemur til. Hvernig tckjuafgangi ríkissjóðs var varið. Á síðastl. áratug hefur Framsókn- arflokkurinn haft forgöngu um, að varið hefur verið á annað hundrað millj. kr. af greiðsluafgangi ríkisins til uppbyggingar við sjó og í sveit. Þessi framlög hafa verið undirstaða bátakaupa, íbúðarhúsabygginga í kaupstöðum og kauptúnum og til ræktunar og byggingar í sveitum. Víða hefði verið öðruvísi um að lit- ast mi, ef þessa hefði ekki notið við. Á síðasta Alþingi IðgÖU þfirg- menn Framsóknarflokksins til, að varið yrði á þessu ári 25 millj. kr. af greiðsluafgangi ríkissjóðs á síð- asta ári til sömu framkvæmda. Þá tillögu felldi stjórnarliðið, en ákvað þess í stað að fleygja greiðsluafgang- inum i verðbólguhítina. GARÐAR HALLDORSSON. Óraunhæfar tölur. Auðvitað nægði allur þessi sparn- aður hvergi nærri fyrir auknum kostnaði við verðbólguna, og var jiá gripið til Jjess ráðs, að hagræða ýmsum liðum fjárlaganna, svo að endarnir næðti saman á pappírnum. Vandinn var ekki annar en sá, að hækka tekjuliðina en lækka gjalda- hliðina, svo að jöfnuður næðist, al- veg án tillits til þess, hvort líkur væru fyrir því, að áætlanirnar væru raunhæfar. Á þennan hátt er byrðinni velt yfir a framtíðina. Hið raunverulega ástand í f jármálunum er falið með talnablekkingum fram yfir tvennar kosningar. Eftir kosningarnar reikna stjórn- arflokkarnir með því, að þeir verði búnir að tryggja sér þá valdaað- stöðu, að þeir geti skammtað í ask- ana að eigin geðþótta. Getum við, sem út um landið búum, rennt grun í, hvernig að okkur verði búið síðar, þegar stjórn- arliðið leyfir sér nú þegar, fyrir kosningarnar, að klípa af okkar hluta svo til allan þann sparnað, sem við á að hafa á fjárlögunum. Hinar stórauknu niðurgreiðslur skapa hið herfilegasta ranglæti Framhald á 5. siðu. 'rr „Heiðra skalfu skálkinn, svo hann skaði þig ekki' Olafur Thors leggur sveitamönnum lífsreglurnar Lýsir yfir því, að allt vald eigi að vera í höndum Reykvíkinga, og því beri sveitafólki að sýna Reyk- vikingum tilhlýðilega auðmýkt til þess að „TRYGGJA HAGSMUNI SfNA". Morgunblaðið birtir sl. sunnudag á áberandi stað furðuleg ummæli, höfð eftir formanni Sjálfstæðisflokks- ins, Ólafi Thors. Þar segir formaðurinn, að „þungamiðja valdsins hljóti að flytjast til með fólkinu sjálfu," og að „sveitirnar tryggi hagsmuni sína bezt með því að forðast Framsóknarmenn, sem sýnt hafa þéttbýlinu óvild (!!), en gera hins vegar Sjálfstæðisflokkinn og AÐRA ÞÁ, sem þar ráða mestu, sér vinveitta og HÁÐA." (!!) Hrokatónninn í þessum ummælum er með eindæmum. f þeim felst beinlínis, að það er skoðun Sjálístæðis- flokksins að allt vald EIGI AÐ VERA í höndum Reylt- víkuiga, «g ef menn úti á landi vilji tryggja hagsrnuni sína, sé þeiin fyrir beztu að kasta sér fyrir fætur Reykjavík- urvaldinu o'g biðja það náðarsamlegast að skommta þeim það, sem þá vanhagi um. Olafur Thors hefur fyrr verið opinskár í yfirlýsiiiguin sínum. Hann fer sjaldan dult með skoðanir sínar, og hér hafa sveitamenn, og rattnar allir landsmenn, sem búa ut- an Reykjavíkur og nágrennis, það svart á hvítu, bver hlutur landsbyggðinni er ætlaður í framtíðinni, þegar búrð er að uinbylía kjördæmaskipuBÍiuii. áss •)•> Landsstjórn Alþýðuflokksins hafði ekki erindi sem eríiði í Akureyrarferðinni. Ekki verður sagt, að byrlega blási fyrir Alþýðuflokkiium á Akureyri, frekar en annars staðar á landinu, eftir fyrsta kosningafund flokksins, sem haldinn var í Varðborg á Iaug- ardaginn. Marga daga í röð glumdi lítið annað í auglýs- ingatímum útvarpsins en sá boðskapur flokksskrifstofu kr'atanna í Reykjavík, að þrír ráðherrar með sjálfan forsæt- isráðherrann í broddi fylkingar myndu héiðra Akureyri með nærveru sinni á pólitískum fundi á laugardaginn. Og gljáfægð ráðherrabifreið renndi í bæinn á tilsettum tíma, fregnmiðum var dreift í öll hús í bænum og flokksskrifstofuboð- skapurinn hljómaði. Samkvæmt vikulegum boðskap frá trygg- ingaskrifstofu Alþýðumannsrit- stjórans höfðu „hvarvetna af landinu" borizt „fréttir af nýju kjörfylgi er nú skipar sér undir merki Alþýðuflokksins vegna manndómlegrar forystu hans.. ." og nú skyldi sýna þá fylgisaukn- ingu í verki á heimaslóðum rit- stjórans með allsherjaruppskeru hátíð að viðstöddum meiri hluta landsstjórnarinnar. En af ein- hverjum ástæðum reyndist rit- stjórinn ekki spámaður í sínu föðurlandi. Þunnskipað hiis. Er forsætisráðherrann sjálfur hafði lokið máli sínu, sem stóð um það bil kist., var húsið fjarri því að vera hálfskipað og óhætt er að fullyrða, að a. m. k. helm- ingur þeirra er sat út ræðu for- sætisráðherrans mun ekki teljast til fylgismanna Alþýðuflokksins. Svo áberandi voru á fundinum fylgismenn annarra flokka. Ræða Emils var afsökun frá upphafi til enda. Með veikum mætti reyndi hann að afsaka brotthlaup Alþýðuflokksins til íhaldsins, hin furðulegu vinnu- brogð ýmissa leiðtoga flokksins í sambandi við efnahagsmálatil- lögur Framsóknarmanna í tið vinstri stjórnarinnar og umboðs- leysi þingmanna flokksins til að flana út í lítt hugsaða stjórnar- skrárbreytingu með Sjálfstæðis- ílokknum og komrnúnistum. Enginn tekjuafgangur. Forsætisráðherrann skýrði þó rétt frá ýmsum staðreyndum. — Hann sagði m. a., að talsverður tekiuafgangur frá vinstri stjórn- inni hefði m. a. yerið notaður til niðurgreiðslna núverandi stjórn- ar — þann leik væri hins vegar EKKI hægt að leika aftur, þar sem enginn tekjuafgangur kæmi frá núverandi stjórn. — Þetta viðurkenndi Emil Jóns- son — öllu fénu yrði kastað í verðbólguhítina — víxill tek- inn upp á framtíðina. í klukkustundarræðu hafði for- sætisráðherrann það af að minn- ast ekki á kjördæmamálið að öðru leyti en því að viðurkenna, að það væri það sem um væii kosið. Er allt með felldu? „EF ALLT VÆRI MEÐ FELLDU" væri sumarþinginu ekki ætlað annað en að afgreiða kjördæmamálið. Og alla þessa vizku sína þuldi forsætisráðherrann yfir hálftómu húsi. Það voru orð að sönnu er fundarstjórinn, Steindór Stein- dórsson, kallaði út yfir salinn að lokinni ræðu fprsætisráð- herrans til nokkurra manna er stóðu við innganginn: „Fáið ykkur sæti þarna við dyrnar — ÞAD ER NÓG PLASS." FUNDARMAÐUR. Forsvarsmenn kjördæmaflansins standa uppi rökþrota: Forsætisráðherrann ræddi ekki um kjördæmamálið Fyrsti ræðumaðurinn á hin- um þunnskipaða íundi AI- þýðuflokksráðherranna var Emil Jónsson, forsætisráð- herra. í upphafi ræðu sinnar íýsti forsætisráðherrann því greinilega yfir, að í kosningun- um í sumar væri fyrst og fremst kosið um kjördæma- málið. Samt hafði þcssi sami ráðherra það af að flytja þung- lamalega ræðu í heila klukku- stund án þess að MINNAST AÐ ÖÐRU LEYTI A KJÖR- DÆMAMALID EINU EIN- ASTA ORÐI. Þessi framkoma af hálfu oddvita þeirrar ríkis- stjórnar, er telur kjördæma- frumvarpið sem eitt af helztu málum sínuni, hreint einsdæmi og hlýtur að vekja athygli. — Hcfur fátt sýnt betur, hve for- svarsmenn kjördæmaflansins eru nú gjörsamlegá rökþrota og óttast hina sívaxandi and- stöðu manna úr öllum flokk- um gegn þessu feigðarflani Sjálfstæðisleiðtoganna, konrm- únista og Alþýðuflokksbrodd- anna. ¦ ir i tyjatjaroarsysiu verða sem hér segir: Hrísey fimmtudaginn 18. júní kl. 8.30 e. h. Dalvík föstudaginn 19. júní kl. 8.30 e. h. Reistará laugardaginn 20. júní kl. 2 e. h. Freyvangi mánudaginn 22. júní kl. 1.30 e. h. FRAMBJÓÐENDUR.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.