AvangnâmioK - 01.05.1928, Blaðsíða 2

AvangnâmioK - 01.05.1928, Blaðsíða 2
— 34 — tut taimåitoK tamåna sagdiiutitaunane unale pingitsoratik atuariartornigssåt sagdlingortitau- vok, tåssalo Skolepligt. pingitsailissamik ili'niartitauneK tainåna ku- nip Frederik IV-ata nalånile Danmarkime atu- lersoK siugdlermik nålagkersuissut ajungisårni- arnerinanjk pissuteKarnerusimavoK. taimanime mérKat ilåinaralångue — pingårtumik pisut mé- ra^— iliniartitaungmata atuarfigpailugssuit nå- parti'neKarput, mérKatdlo tamarmik taimailivdlu- tik iliniartineKarsinångorput agdlåt ilait atissaler- sorneKardlutik, sapåtine nagdliutunilo nerisine- Kartardlutik. tamåkulo isumaliutigigåine tåssa i- måipoK: taimanikut ili'niartitauneK pingitsailissu- tigineKarpoK inoKatigingnerme nåkanganerussut ikiorniardlugit. nalivtinile inuit ingmingnut iki- orsinaunigssanik isumaKarneruvoK; tåssa kina- lunit Kinerdlersartunermine inoKatigingnerup nå- lagkersorneKarnerane suleKataujartortitdlugo su- liagssatdlo tamarmik suleKatigigfingoriartortit- dlugit tauva atautsip pikorissusia pikordlussu- sialunit avdlanut suniuteKångitsorsinaujungnaer- poK, taimailingmatdlo nålagauvfiup inoKatiging- nermilo sulissut pingårtikiartorsimavåt kinalu- nit KåumarsarneKartariaKartoK suliagssaminigdlo pingitsugagssaringissaminik nåmagsingnigtfissa- riaKartoK. atuarnerup pingitsailissap sivisiissusigsså kig- dliligauvdluinarpoK. autdlarnersarpoK mérKap 7- nik ukioKalerfiane ukiup agfåta siugdliup atuar- fiussup (det første Skolehalvaar) autdlarKautå- nit. (angajorKåtdle kigsautigigpås^uk méraK 6- nik ukioKalerune ukiup atuarfiussup agfåta si- ugdliup autdlartinerane atuariartortalersinauvoK, tamånale pingitsaillssutåungilaK). soraertarpoK mérnap 14-nik ukioKalerfia ukiup atuarfiussup agfå nåssarångat. ukiunilo kingugdlerne aulaja- ngersagaussut maligdlugit méraK KeKaréraluar- tok agdlåt sule pingitsailissauvdiune atuariartor- tartugssauvoK ukiup atuarfiussup agfå 14-nik u- kioKalerfine nåtserdlugo. inatsisitdle nåpertor- dlugit soraertarnerit sule imagssaKaraluartut ta- måko pingårnerutinglnavkit matuma siuline o- KautigineKartut nåmaginartariaKarpavut. atuarnerup pingitsailissap atortiniarneKamera sukangnersuvoK agdlåt atuariartungitsornerit a- kilisitsinermik pitdlautigssartaKardlutik. angajor- Kåt inatsisine taineKartunik pissuteKaratik ih'ni- artitsissordlo pissutimingnik nalunaerfiginago mérKatik atuariartungitsortikunikik palaseKarfing- me tåssane Kommunalbestyrelse-mit (nunåinar- me palaseKarfingne tamane Sogneraad-ek'artar- poK Kommunisungajak KinerneKartunik sulia- Kartunigdlo, tåukulo åma Kommunalbestyrelse- nik taineKartarput. suliagssaisa ilagåt Kommu- neKarfiup aningaussai atuarfingnut atortineKåsa- gångata akuersissutigissugssauvdlugit. taimåika- migdlo iliniartitsineK pivdlugo åma oKausigssa- Kartitaussorujugssuput. atuarfitdlo pivdlugit su- nik Rigsdag-ime suliagssaKarpat tåuko suliag- ssan sarKumiutugssauvåt. taimåitumigdlo ama' Skolepligt-ip atortiniarneKarnigsså nåkutigissag- ssaråt) akilérKuneKåsåput uvdlormut méraK a- tauseK 12 Øre-mik naleKartitdlugo. ardlaleriar- dlutigdle atuariartungitsortitsissåinarunik ukiup iliniartitsiviussup agfå ingerdlatitdlugo akiliutig- ssåt agdlisineKarsinauvoK uvdlormut 1 Kr.-ngor- dlugo. nalunaeKutavdlunit akunerisa ilåinaine atuariartungitsortitsinerit uvdlormik iluvitsumik naleKartitåuput. atuångitsortitsineritdle akilisitsi- ssutaussugssåungitsut atuarfit pivdlugit inatsisi- ne 1814-mile aulajangersagkat sule mana ator- tut imåiput: méraK nåparsimagpat, silapilugssu- aK avKutdlugssuardlo. 1889-milo måko ilångune- Karput: KeKartugssap palasimut atuariartornera kisalo igdlume mérKap najugåne åtsornartumik nåpauteKarångat. imåingilardle atuariartortitsingitsornerit uvane taineKarérsunik patsiseKångitsut tamardluinarmik akilissutåusassut. inatsisit 18. Marts 1871-me au- lajangersagkat maligdlugit Skolekommission nu- nåinarme palaseKarfingne igdlorpaKarfingnilo (Købstæder) tamane taimåitoKartarpoK. ilaussQ- putdlo palase avdlatdlo mardluk igdlorpaKarfing- nikunik Byraad-init Kinigaussut åipålo Byraad- imut ilaussut ilagissartagåt, nunåinarmikunigdle palase avdlatdlo åma mardluk Sogneraad-init imlt.: Kommunalbestyrelse-nit Kinigaussut åi- pålo tåuko nangmingneK ilagissartagåt. pingår- tumik suliagssaråt atuarfingne iliniartitsinerup ingerdlanera iliniartitsissutdlo sulinerat misigssu- savdlugit, kisalo mérKat soraerumérneråne tu-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.