Dagur - 17.09.1994, Blaðsíða 3

Dagur - 17.09.1994, Blaðsíða 3
FRETTIR Laugardagur 17. september 1994 - DAGUR - 3 Punktarfrá Skagaströnd ¦ Á fundi hreppsnefndar Höfóahrepps 7. september sl. yar tekin fyrir beiðni Skrefsins hf. um að Höfðahreppur gangi i e'mfalda ábyrgð fyrir greiðslu iSkrefsins hf. á láni til Iönlána- sjóðs skv. skuldabréfí utg. 5. september sl. að upphæð 6 milljónir króna. Erindið var áð- ur tekið fyrir á hreppsnefndar- fundi 13. júlí sl. og var þá sam- þykkt með því skilyrði að Skrefið hf. setti hreppnum til tryggingar 1. veðrétt í vélum ög tækjum skv. framlögðum Jista. Jafnframt var samþykkt að taka veð í lager að svo miklu leyti sem hann telst veð- hæfur samkvæmt lögum. Nu er Ijóst að lager Skrefsins hf. er ekki veðhæfur aó lögum. Hreppsnefnd metur veó í beim 236 hlutum (vélar og tæki skv. ofangreindum lista) sem tcngj- ást skóframleióslu Skrefsins hf. gílda tryggingu og felur sveitarstjóra að ganga frá ein- faldri ábyrgðarlýsingu hrepps- ins á skuldabréf Iðnlánasjóðs. Hreppsnefnd samþykkti þessa bókun samhljóða. ¦ Hreppsnefnd hafnaði erindi félags handverksfólks um fjár- stuðning. ¦ Hreppsnefnd samþykkti að mæla með veitíngu vínveit- ingaleyfá fyrir Kántríbæ og Hótel Dagsbrún. ¦ Þær breytingar hafa orðið á skipan barnaverndarmála að sett hefur verið á fót barna- Iverndarnefnd á héraðsgrunni t stað bamaverndarnefhdar í hverju sveitarfélagi. I nefnd- inni eiga sæti: Sigrún Kristó- fersdóttir, Blönduósi, sem jafn- framt er formaður, Sigríður Halla Lýðsdóttir, Skagastrðnd, og Hjördís Jónsdóttir, Leys- ingjastöðum. ¦ Nýr markavörður í Austur- Húnavamssýslu er Þorvaldur G. Jónsson, Guðrúnarstöðum. Hlutverk hans er að hafa um- sjón með fjármörkum og geró markaskrár. ¦ í fréttabréfi Höfðahrepps, Þórdísi spákonu, er fólki bent á aó varast að hafa annaó en rusl í svörtum ruslapokum upp vió ruslatunnur sínar eóa í rusla- geymslum. „Komið hefur fyrir að sjógallar eða annað álíka hafi verið skilið eftir í slíkum pokum og fariö í sorpbílinn. Fólki er bent á að sorphreins- unarmenn rannsaka ekki inni- hald slíkra poka en er uppálagt að taka þá aukapoka sem eru við sorptunnumar," segir m.a. í fréttabréfinu. É í fréttabréfinu er einnig rætt um kaplaskjól, sem eru giró- ingar ætlaðar til skjóls fyrir hross. „Þessi skjól eru auðvitað góð til síns brúks, að veita hrossum afdrep í verstu veðr- um. Þau hafa hins vegar mörg þann leiða galla að vera lítt til fegurðarauka einkum ef þau eru gerð úr járnplötum sem fengnar eru notaðar úr sitt hvorri áttinni og mislitar eftir því," segir í fréttabréftnu. Fjölmenni var á Húsavíkurflugvelli sl. fímmtudag þegar langþráðum áfanga í samgöngumálum Þingeyinga var fagnað. Húsavíkurflug- völlur er nú lagður bundnu slitlagi og fannst víst mörgum kominn tími til. Meðal þeirra sem ávörpuðu viðstadda var Halldór Blöndál, samgönguráðherra, sem er á innfelldu myndinni. Hann kvaðst afar stoltur yfír að þcssi áfangi skyldi hafa náðst í sinni ráðherratíð. Myndir: IM Húsavíkurflugvöllur: Drullumallinu lokið - bundna slitlaginu innilega fagnað „Hér er að verða kominn flug- völlur sem stendur undir nafni og á vonandi eftir að þjóna Þingeyingum og þeim sem hing- að leggja leið sína um langa framtíð," sagði Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri, er bundna slit- lagið á vellinum var tekið í notk- un við hátíðlega athöfn í flug- stöðinni sl. fimmtudag. Halldór Blöndal, samgöngu- ráðherra, ávarpaði viðstadda auk flugmálastjóra, Jóhanns H. Jóns- sonar frá flugmáladeild, Gunnars Birgissonar forstjóra Klæðningar og Valgerðar Gunnarsdóttur, for- seta bæjarstjórnar Húsavíkur, sem þakkaði fyrir móttökurnar. Við- staddir athöfnina voru þingmenn, starfsmenn flugmálastjómar, sveitarstjórnarmenn í sýslunni og fleiri. „Ég hlýt að vera mjög ánægður og stoltur að það skuli hafa tekist að ljúka við Húsavíkurflugvöll meðan ég er samgönguráðherra, þannig að hann svari nútímalegum kröfum og sé búinn þeim tækjum sem nauósynleg eru til að hann geti gegnt hlutverki sínu, bæði í innanlandsflugi og líka í milli- landaflugi, vitaskuld með þeim takmörkunum sem 1600 m lengd setur. Fullhlaðin Fokkerflugvél getur athafnað sig hér á vellin- um," sagði Halldór Blöndal í við- tali við Dag. Varðandi framtíöina sagði ráð- herra: „Ef við horfum til þeirra hræringa sem eru í ferðamálum nú, í nánara samstarfi við Færeyj- ar og tengingu við önnur lönd þaðan, getur það haft mikla þýó- ingu í framtíðinni og á að vera grundvöllur fyrir því að hér sé hægt að byggja upp meiri tíðni í flugferðum en verið hefur með meira öryggi, sem er auðvitað höfuðatriði. Næsta skrefið er að byggja hér upp flugskýii og búa völlinn tækj- um. Af ferðakaupstefnunni sem Færeyingar, Grænlendingar og Is- lendingar standa nú fyrir eru þau ánægjulegu tíðindi að þaó er meiri eftirspurn eftir ferðum til íslands en verið hefur. Ég heyri það á Norðlendingum að þeir eru mjög ánægðir með sinn hlut og ég er ekki í vafa um að flugvöllurinn mun í framtíðinni hafa vaxandi þýóingu fyrir ferðaþjónustu hér. Ég vil minna á að loksins hefur tekist samstarf um það verkefni að leggja veg milli Egilsstaða og Reykjahlíðar sem er að minni hyggju þýðingarmesta fram- kvæmdin á landsbyggðinni sem við erum nú að kljást við, bæði í sambandi við ferðaþjónustu og hverskonar samskiptaþjónustu aðra. Það er ánægjulegt að fé flug- málaáætlunar skuli hafa dugað til að hægt er að leggja bundið slitlag á Þórshafharflugvöll í leiðinni og svo eru ánægjuleg tíðindi að flug- umferð um flugvöllinn í Mývatns- sveit hefur tekið stökkbreytingu á síðustu tveimur árum og inni á Flugmálaáætlun '95-'96 er gert ráð fyrir 130 m lengingu á flug- vellinum þar, sem auðvitað bætir aðstöðu til reglulegs áætlunar- flugs, og vonandi verður hægt að fylgja þeim framkvæmdum eftir með því að leggja þar bundið slit- lag líka," sagði ráóherra. IM Eyjafjarðarsveit: Tilraunmeð almenningssamgöngur Þó nokkuð stór hópur fóiks sæk- ir sem kunnugt er vinnu til Ak^ ureyrar úr sveitunum í kring. í byrjun þessarar viku var farið af stað með merka tilraun í Eyja- fjarðarsveit en þar er um að ræða vísi að almennings- samgöngum milli Eyjafjarðar- sveitar og Akureyrar. Fram til áramóta verður farin ein morg- unferð og árangurinn metinn í upphafi næsta árs. „Við byrjuðum á að senda út bréf til íbúa til að kanna hvaða ferðir myndu henta þeim og lang- flestir gátu sameinast um morgun- ferð. Við ákváðum því að byrja með það," sagði Pétur Þ. Jónas- son, sveitarstjóri í Eyjafjarðar- sveit. Að morgni kemur bíll frá Ak- ureyri og ekur fram Eyjafjörð að vestan, fram í Kristnes, yfir brúna við Hrafnagil og síðan aftur til baka að austanverðu. Pétur sagðist ekki vita fyllilega hver nýtingin hafi verið en um áramót verður metið hvort er grundvöllur til áframhalds eða einhverra breyt- inga. HA Kaupfélag Skagfirðinga á Sauðárkróki: Dilkarnir heldur þyngri en í fýrra Meðalþungi dilka í Sláturhúsi Kaupfélags Skagfirðinga á Sauðárkróki, nú þegar sauðfjár- slátrun hefur staðið yfir í um það bil viku, er 15,76 kg. Að sögn Vésteins Vésteinsson- ar hjá Sláturhúsinu er það um 250 grömmum meiri meðalþungi á skrokk en í fyrrahaust en þá var meðalvigtin 15,5 kg á sama tíma. Nú er búið að slátra um 7.000 dilkum á sláturhúsinu en um 1.400 lömbum er slátrað þar á dag. Alls er áætlað að slátra um 30.000 kindum hjá Kaupfélagi Skagfirðinga á Sauðárkróki. KLJ íslandsmótið í torfæru: Endanlega Ijóst að Einar er og verður íslandsmeistari í gær úrskurðaði áfrýjunardóm- stóll Landssambands íslenskra akstursfþróttafélaga í máli Gísla G. Jónssonar vegna torfæru- keppni í Grindavík 27. ágúst síðastliðinn. Niðurstaða dóm- stólsins var á sömu lund og úr- skurður dómnefndar keppninn- ar, það er að segja kæra og áfrýjun Gísla G. Jónssonar var ekki tekin til greina og standa úrslit keppninnar og stig til ís- landsmeistara því <)breytt. Það er því loks ljóst að íslandsmeist- ari í flokki sérútbúinna bfla í torfæru árið 1994 er Akureyr- ingurinn Einar Gunnlaugsson, sem ekur Norðdekkdrekanum. I fréttatilkynningu frá stjórn Landssamband íslenskra aksturs- íþróttafélaga segir að ástæða þess hve lengi það dróst að úrskurða í málinu sé sú að sérfræðingar Al- þjóða bílasambandsins hafi verið uppteknir vegna umfjöllunar um mál sem kom upp í Heimsmeist- arakeppninni í Formúla 1 kapp- akstri. En áfrýjunardómstóllinn ráðfæri sig vió þessa erlendu sér- fræðinga. Niðurstaóan er byggð á alþjóóareglum Alþjóða sambands- ins, sem Landssamband íslenskra akstursíþróttafélaga er bundið og dæmir eftir. KLJ Hafískönnun: Stakir borgarís- jakar á Hala og Kögurgrunni Flugvél Landhelgisgæslunnar, TF-SÝR, fór sl. miðvikudag í eftirlitsflug yfir miðin vestur og norður af Vestfjörðum. Á þess- ari leið varð hvergi vart við sam- fellda ísrönd en borgarísjakar sáust á nokkrum stöðum, m.a. á Hala og Kögurgrunni og einnig sunnar, djúpt út af Vfkurál. Ekkert varð vart við borgarís- jaka sem fyrir nokkru sáust á sigl- ingarleið djúpt norður af Homi. Þokkalegt veður er á þessum slóð- um, hægviðri og léttskýjað. Þeir loðnubátar sem eru að leita á þess- um slóðum lenda a.m.k. ekki í brælu. GG 50 ára afmæli Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis: Opið hús á Þórshöfn í dag Sparisjóður Þórshafnar og ná- grennis verður með opið hús fyrir viðskiptavini og gesti í dag, laug- ardaginn 17. september, kl. 14-16 í tilefni af 50 ára afrnæli sjóðsins. Boðið verður upp á kaffi og af- mælistertu og Kristján Sigfússon og félagar munu spila við Spari- sjóðinn á sama tíma ef veóur leyfir. Auk þess stendur U.M.F.L. fyrir skemmtun fyrir unga fólkið í tengslum við afmælió. Dagskráin er sem hér segir: 10.00 Dorgveióikeppni við höfnina. 10-12 Keppni í að leggja á borð. A meðan keppni stendur 'er einung- is ætlast til að keppendur verói í Hafliðabúð. Sýning er síðar um daginn. 11.00 Hjólarallý '94. 14-16 Andlitsmálun - trúóar - hjólreiðaþrautir - körfuboltaþrautir. Sýning á veisluborði (frá keppni í að leggja á boró). óþh

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.