Dagblaðið Vísir - DV - 15.07.1994, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 15.07.1994, Blaðsíða 15
FÖSTUDAGUR 15. JÚLÍ1994 15 A að lengja skólaárið? Umræða er hafin um að lengja skólaárið hér á landi í tíu mánuði á ári. Slík breyting kæmi við alla þætti þjóðlífsins og orkar tvímælis. Mikilvægt er að þessi áform verði rædd af fullri einurð áður en svo róttæk breyting er gerð hér á landi. Sumarhléið í upphafi skal endinn skoða. Skil- aði slík breyting okkur betri skól- um og skarpara námsfólki? Stúd- entspróf kæmi að vísu ári fyrr en spurningin er þessi: Hverju skilar í staðinn hið langa hlé, er það illa nýtt, og standa okkar ungmenni jafnóldrum sínum í nágrannalónd- um að baki eða hafa þau víðtækari reynslu þegar námi lýkur? Nú vill svo til að slík ákvörðun að lengja skólann í tíu mánuði myndi á mörgum sviðum gjör- breyta þjóðfélaginu, auk þess að vera dýr framkvæmd. Breytingin breytti mjög högum þriggja hópa: skólafólksins, kenn- aranna og ekki síst foreldranna. Vinna skólafólks skilar tvennu: þeir kynnast vinnunni á mikil- vægu mótunarskeiði og atvinnu- háttum þjóðarinnar. Auk þess er efnahagur margra heimila með þeim hætti að þessi sumarvinna getur ráðið úrslitum um hvort unghngurinn heldur áfram námi. Þetta á ekki síst við um skólafólk sem sækir heimavistarskóla eða skóla fjarri eigin heimih. Sérstaða landsins Nú búum við í fyrsta sinn í ára- tugi við atvinnuleysi en slíkt tíma- bundið ástand má ekki rugla þessa umræðu. Bæði atvinnulífið og ekki síður stjórnmálamennirnir hafa lýst vilja sínum til að bægja slíkri plágu frá. Skólarnir eru heldur ekki nein barnaheimili eða geymslustaður til að veita afþrey- ingu og aUir staðir þar sem fólki leiðist eða Hður ekki vel skaða ár- angur. Sérstaða þessa lands er hið stutta og bjarta sumar. Ég er sannfærður um að skóli yfir sumarmánuðina skapaði námsleiða og lakari árang- ur. Starf kennarans er önnur hhð þessa máls. Kennarar hafa ekki síður en unghngarnir sótt í önnur störf á sumrin, bæði til að bæta KjaUaiinn einmitt slík þátttaka í atvinnulífinu hluti af símenntun kennara sem gerir þá að hæfari kennurum? Meiri kennsla Það er hins vegar ekkert sem mælir gegn því að endurskoða okk- ar skólakerfi en ég vil taka undir þá skoðun Guðna Guðmundssonar rektors, sem fram kom hér í DV, „að meðan vel er unnið þá dugi skólaár bæti námsárangur. Ég ótt- ast fremur að slík breyting skapaði námsleiða og yrði til þess að mörg ungmenni, sem kosta sig sjálf til náms, yrðu að hætta námi. Þrátt fyrir styttri skóla en hjá frændþjóð- um hefur mér sýnst að í ýmsum keppnum í flóknum greinum, hvort sem það snýr að andlegum eða verklegum þrautum, hafi okkar fólk staðist prófið. Því er mikilvægt Guðni Ágústsson alþingismaður kjör sín en ekki síður til að hvílast og byggja sig upp fyrir næstu önn. Verða það jafn góðir skólamenn sem hætta að taka þátt í fjölbreytt- um störfum þjóðfélagsins? Er ekki „Sérstaða þessa lands er hið stutta og bjarta sumar. Ég er sannfærður um að skóli yfir sumarmánuðina skapaði námsleiða og lakari árangur." lengd skólaársins". Hins vegar taldi hann að kennslan ætti að vera meiri og gengið eftir meiru allan grunnskólann. Ég er mjög efins um að lengra að lenging skólaársins sé rædd frá öllum hhðum áður en ákvörðun er tekin. Guðni Ágústsson „Skólarnir eru heldur ekki nein barnaheimili eða geymslustaður til að veita afþreyingu," segir Guðni m.a. greininni. H verjum á að trúa, hver er að Ijúga? Að undanfbrnu hefur umræða um hugsanlega inngöngu íslands í Evrópusambandið aukist verulega. Berlega er komið í ljós að ekkert var að marka orð stjórnvalda við undirbúning EES-samninganna um að þeir hefðu það í för með sér að ekki þyrfti að ræða inngöngu landsins í ESB í náinni framtíð. Enn sem komið er hefur enginn íslenskur srjórnmálaflokkur geng- ið fram fyrir skjöldu og kyeðið upp úr með að hagsmunum íslands sé best komið fyrir innan ESB. Álykt- un Alþýðuflokksins í síðasta mán- uði um þessi mál var hvorki fugl né fiskur enda þótt menn þekki vilja formannsins í þessum efhum. SUJ samþykkti reyndar nýlega ályktun um að ísland ætti að sækja um aðUd að Evrópusambandinu. Svo skemmtilega vUdi til að sama daginn bárust þær fréttir frá Sví- þjóð að þarlendir ungkratar hefðu samþykkt andstöðu við umsókn Svíþjóðar um aðUd að ESB. Vitnað í utanríkisráðherra í vor hafa verið að berast fréttir utan úr heimi um að utanrikisráð- herra íslands, Jón Baldvin Hannib- alsson, hafi lýst því yfir að ísland muni sækja um aðUd að Evrópu- sambandinu innan skamms tíma. - Upp á síðkastið á þetta að gerast fyrir árslok. Á sama tíma hefur KjaUarinn egi kom þar næst og vitnaði í utan- ríkisráðherrann þess efnis að ís- land ætti að sækja um aðUd að ESB. - Síöan birti Daily Telegraph frétt fyrir viku þess efnis að hugs- anlega muni íslendingar sækja um aðUd að ESB fyrir áramót og er JBH borinn fyrir fréttinni. - Síðan er haft eftir honum í ítölskum fjölmiðU í gær (7. júlí) að það sé lífs- nauðsyn fyrir íslendinga að sækja um aðUd að ESB að mati utanríkis- ráðherra. Enn neitar JBH að fréttin fimm samhljóða fréttir frá jafn- mörgum löndum á skömmum tíma, þar sem haft er eftir utanríkisráð- herra að ísland eigi og muni sækja um aðUd að ESB á næstu mánuðum þá snýr málið dáUtið öðruvísi við. Er á ferðinni alþjóðlegt samsæri um að ljúga skoðunum upp á utan- ríkisráðherra landsins og herma upp á hann orð sem hann hefur aldrei sagt eða er máUlutningur hans erlendis við blaðamenn á þeim nótum að hann vUl ekki við Gunnlaugur Júlíusson hagfræðingur og formaður Samstöðu um óháð ísland forsætisráðherra lýst því yfir að stefna ríkisstjórnarinnar sé að að- Udarumsókn að ESB sé aUs ekki á dagskrá að sinni. Fyrst birti svissneskur fjölmiðiU fréttir þar að lútandi og bar utan- ríkisráðherra fyrir fréttinni. Hann bar fréttina af sér. -.Þar næst var frétt sama efnis höfð eftir griska forsætisráðherranum. Þeir hófðu aldrei rætt saman um þessa hluti aö sögn JBH. - Aftenposten í Nor- „Er á ferðinni alþjóðlegt samsæri um að ljúga skoðunum upp á utanríkisráð- herra landsins og herma upp á hann orðsemhannhefuraldreisagt...?" sé höfð eftir sér. Hverjum á að trúa? Það er ljóst að fyrir getur komið að rangt sé haft eftir mönnum eða orð óvarlega túlkuð af blaðamönn- um. Þess vegna er ekki ástæða til að hoppa hátt þótt berist ein og ein undarleg frétt utan úr heimi þar sem haft er eitthvað eftir stjórn- málamönnum sem þeir vUja ekki kannast við. En þegar komnar eru hann kannast þegar heun er kom- ið? Málið er orðið þannig vaxið að eðlUegt er að utanríkismálanefnd alþingis taki það formlega fyrir. Stjórnskipulega hefur hún nokkra ábyrgð á utanríkisstefnu íslend- inga og getur því vart látið þessa umræðu sem vind um eyrun þjóta. Gunnlaugur Júlíusson Meðog ámóti Niðurrif Brennu nýrri stef nu- mótun „Áriö 1990 varírauninni búið að taka ákvörðun um aðhaldaíalla steinbæi sem eftir voru en svohafaborg- aryfirvöld verið rokk- M^^J^ andimeðþað. m*mi'*'8*?u" Frá því ég ,éla*,nu byrjaði að taka þátt í húsfriðun- arbaráttunni árið 1975 hefur það verið einkennandi hversu óljóst hefur verið í hvaða hús ætti að halda. Ég fagna því mjög sem Guörún Agústsdóttir borgarfuU- trúi hefur sagt að nú ætti að móta framtíðarstefhu í þessu máli þvi fram að þessu hefur þetta verið barátta um hvert ein- asta hús. Einn daginn á steinbær- inn að fara og annan daginn á að halda í hann. Víð erum mjög heppin að eíga þó þessa 25 bæi sem eftir eru og ekki spurning að við eigum að varðveita þá. Steinhæirnir eru til vitnis um söguna. í mörgum tUfeUum voru það tómthúsmenn sem hlóðu þessa bæi úr afgangsgrjóti og það var mjög merkUegt framtak og sýndi mikinn stórhug en því mið- ur hafa fáir eða engir þessa verk- kunnáttu lengur. Margir þessara bæja eru mjög smekklegir og faH- égir og með vUJa, áhuga og hygg- indutn er hægt að gera þá hægt og rólega upp. Maður verður bara að vera opinn fyrir þeim mögu- leikum sem eru fyrir hendi." Varð- veislayrði kostn- aðarsöm „Brenna er einnafgömlu steinbæjun- um og þess vegna væri æsMlegt að varðveita hana. Hins vegar er hús- ið í miMIU niðurníðslu og til IítiUar prýðí eins og stendur. Það Uggur fyrir að það myndi kosta tals- verða fjármuni að koma því í gott ástand. Það sem vegur þyngst í þessu máh er að eigend- ur hússins hafa eindregið óskað eftir því að fá að rífa það. Það er því um það að r æða að gripa ekki fram fyrir hendur eigenda Brennu og leyfa þeim að rífa það í friöi eða að fara út í að varð- veita húsið án samstarfs við eig- endurna. SUkar aðgerðjr eru ávaUt kostnaöarsamarv Ég met það svo að Brenna sé ekki þess virði að fara út í að varðveita hana án samstarfs við eigendur. Menn verða að velja og hafna í þessum málum sem öðrum og í gatnla bænum eru fjölmörg onn- ur hús sem þarf fjármagn í að varðveita og samstarf viö eigend- ur er fyrirsjáanlegi Það má líka geta þess að husafriounarsjóöur hefur kostað til upptnælingu á steinbænum þatutig að hann kemur til með að varöveitast á teikningum þó svo ó^ndur Brennu myndu láta rífa hann" Þórunn Páladöttir, byggingaverktræð- ingur og varaborg- arfulltrúi

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.