Dagblaðið Vísir - DV - 15.05.1995, Blaðsíða 12

Dagblaðið Vísir - DV - 15.05.1995, Blaðsíða 12
12 MANUDAGUR 15. MAÍ 1995 Spurningin Ætlar þú að fylgjast með söngvakeppninni? (Spurt á föstudag) Guðmundur Karl nemi: Já, ætli það ekki. Við verðum í 8. sæti. Jóhann B. Kjartansson nemi: Já, það er nú ekki spurning. ísland verður númer sjö. Bryndís Valdimarsdóttir nemi: Ég geri ráð fyrir því. Björgvin verður í 12. sæti. Guðbjörg Helgadóttir: Nei, það geri ég ekki. Við verðum neðarlega. Erlendur Kári Kristjánsson, 12 ára: Nei, ég hef ekki áhuga. ísland verður í 16. sæti eins og venjulega. Gunnar Kjeld, 13 ára: Nei, ég ætla ekki að fylgjast með keppninni. Viö verðum í seinasta sæti. Lesendur Framsóknarráð- herrar ráða f erðinni Ragnheiður Jónsdóttir skrifar: Eg vil taka það fram í upphafi að ég er einn beirra kjósenda sem er algjörlega óháður í stjórnmálum en styð núverandi ríkisstjórn. Meiri- hluti kjósenda sýnist enda hafa ósk- að eftir núverandi stjórnarflokkum til þess að fara með stjórn landsins næsta kjörtímabil. Það var því ekki áhorfsmál fyrir flokkana að mynda ríkisstjórn. Eins manns meirihluti með Sjálfstæðisflokki og Alþýðu- flokki hefði dugað skammt og því var þetta réttlát niðurstaða. Það er hins vegar eftirtektarvert, nú strax í byrjun kjörtímabilsins, og það áður en þing kemur saman á vordögum að það eru ráðherrar Framsóknar sem hafa verið í sviðs- ljósinu í ýmsum þeim málaflokkum sem þeim heyra til. Lítið sem ekkert heyrist hins vegar frá ráðherrum sjálfstæðismanna ef undan er skilinn menntamálaráðherra sem mér finnst lofa góðu í sínu embætti. Ég undan- skil að vísu endurráðningu Ólafs Þ. Þórðarsonar en við það ræður víst enginn úr því lög um embætta- geymslu eru svo ólýðræðisleg sem raun ber vitni. Mér finnst sem sé að framsóknar- ráðherrarnir ráði ferðinni enn sem komið er og það sem meira er; hinir ráðherrarnir, þ.m.t. forsætisráð- herrann, sýnast bara fegnir að frá þeim sé tekinn kaleikurinn. Þannig var t.d. í úreldingarmálinu í Borgar- nesi. Forsætisráðherra sagði það mál vera algjörlega í höndum landbúnað- arráðherra, þótt þar heföi mátt doka við á meðan frekari viðræður færu fram um þátttóku Sólar hf. í nýjum rekstri mjólkurbúsins. - Það mál er þó engan veginn útrætt og ýmislegt eftir að koma upp á yfirborðið. Ég get ekki gagnrýnt að ráðherrar Framsóknar taki á sínum málaflokk- um, líkt og t.d. viðskiptaráðherra hefur gert, svo og heilbrigðisráðherr- ann ungi, hún Ingibjörg. Nú, eða ut- anrikisráðherrann sem sýnist einnig ætla að vera vel virkur í málefnum sjávarútvegs. Hins vegar er það merki um meira en lítið þrekleysi ráðherra Sjálfstæðisflokksins að þeir skuli ekki láta meira að sér kveða í sínum málaflokkum. Það boðar einfaldlega að ráðherrar Framsóknar munu halda áfram að hafa fo'rgöngu í srjórnarathöfhum á meðan forystumenn hins stjórnar- flokksins þegja þunnu hljóði og láta sem ekkert sé. Þeim finnst kannski sem engin slík stórmál séu á þeirra könnu að þau þurfi nein sérstök við- brögð eöa forgöngu. Málin leysist af sjálfu sér. - Eða að ráðherrar Fram- sóknarflokksins taki til hendinni þar í leiðinni. Ráðherrar Framsóknarflokksins hafa tekið forystuna, að mati bréfritara. Bankayf irlitin hvimleiðu Þór skrifar: Ég er einn þeirra mörgu sem er sífellt að fá einhver yfirlit frá banka mínum. Þetta er hið mesta blaða- og bréfafargan þegar allt safnast saman. Ég hef ekkert beðið um þessar send- ingar. Og hvað á ég að gera við öll þessi „yfirlit"? Ég er fullfær um að sjá hvað ég á í banka og ég skrái mína eyðslu sjálfur og hef allar greiðslukortanótur í veskinu og „tékka þær af' um mánaðamót. Á Bylgjunni sl. miðvikudag, í þætti Eiríks Jónssonar, hringdi maður sem var að fá eitt þessara yfirlita. Hann var að vísu að kvarta yhr öðru en of tíðum „yfirlitum". Hann sagðist hafa lagt inn ákveöna upphæð á reikning sinn þann 5. maí sl. og var búinn að fá yfirlit daginn sem hann hringdi - eða þann 10. Þetta þykir mér nú einum of mikil gróska í send' ingum bankanna. Eg skal ekkert segja um hvaö þessi maður hafði mikla þörf fyrir yfirlit og ef til vill var það nauðsynlegt í því tilfelli. Hitt er svo annað að ýmiss konar bréfasendingar frá bönkum og fjármálastofnunum, þ.m.t. reikni- stofnun bankanna, eru hreint óþarf- ar. Þarna er mikil pappírseyðsla og sendingarkostnaður sem lítið sem ekkert skilur eftir. Ég skora á allar þessar stofhanir að hemja sig nú lítið eitt í sumar og draga eins mikið úr sendingum þess- um og mögulegt er. Það er ekkert sem segir að þessar sendingar séu nauð- synlegar. Og alls ekki óumbeðið. Milljónirnar sem hent er í haf ið Páll Sigurðsson hringdi: Þær óhugnanlegu fréttir um að smáþorski sé hent í hafiö af netabát- um eru svo alvarlegar að hér verður að setja nýjar reglur og viðurlög svo fljótt sem auöið er. - I raun verður aldrei upplýst hve miklu magni er hent í hafið, en tölur sem nefndar eru, hundruð milljóna króna og jafn- vel meira, eru svo háar að við getum ekki litið fram hjá vandamálinu. Allur hinn svokallaði umframafli verður að vera viðurkenndur sem annar afli og fyrir hann á að greiða að sjálfsögðu. Stjómvöld verða að taka á málinu. Það getur ekki gengið að Fiskistofa þurfi að dulbúa báta og skip til að fylgjast með því þegar sjó- menn henda þorskinum. Vitað er að þorskur flæðir svo að segja yfir veiði- slóð bátanna og það er ekki neinum að kenna, ef svo má orða þaö, að þorskur kemur í net og línu. Fiskur er verðmæti, hvaða nafni sem hann nefnist. Við sem veiðiþjóð verðum að fara að gera upp við okk- ur hvernig við eigum að nýta fisk. Allan fisk. Við getum ekki horft framhjá fiskigengd án þess aö þar sé veitt. Óllum lagabálkum sem banna fiskveiði þar sem fiskigengd er verð- ur að breyta. Svona einfalt er þetta. - Viö erum orðnir að viðundri í fisk- veiðimálum. Við sækjum á fjarlæg fiskimið til að veiða þorsk en hend- um í hafið þorski sem kemur í veið- arfæri á nálægum miðum! - Er þetta ekki allt með endemum? - eða hringiö í síma 563 2700 ^milli kl. 14 og 16 „Fiskur er verðmæti, hvaða nafni sem hann nefníst," segir hér m.a. Verðtryggíng- engin breyting D.H. skrifar: Seðlabankinn hefur nú náðar- samlegast tilkynnt bönkunum tii- lögur um breytingar á verðtrygg- ingu fjárskuldbindinga í áföngum til ársins 2000. Hér er um hreina sýndarmennsku að ræða og ekki neina breytíngu í raun. Þetta á aöeins við ttm btréf.tö 7 ára eða skemur. Ekki langtímalán eins og t.d. lffeyrissjóðslán. Þau lán sem menn eru að sligast með, vegfia þess að aDtaf hefur grunn- talan hækkað og hækkað. Dæmi: lán mitt hjá einum lifeyrissjóðn- um, upphaflega 160 þús. kr. stendur nú í kr. 370.000!" og af þessú greiðir maður vexti, verð- bætur og ég veit ekki hvað og hvað. Tillögur Seðlabankans nú eru því ehginn léttir. Ólafuríogúr Reykholti Nemandi skrifar: Auðvitað á að halda sig vjð lög- in. Því varð að ráða þingroaiuunn Ólaf Þ. Þórðarson til Reykholts í skðlastjórastöðu eftir 1S ára fjar- veru: Samkvœmt nýrri reglum og breyttum skóla hefur hann þó ekki rétt til að gegna stöðunni: Því verður að segfa honum upp strax eftir ráðninguna. Þá er líka farið eftir lögunum. DraumurHitlers rætist Sigurður Ólafsson hringdi: Það gekk þá allt eftir sem Hitier heitinn haföi dreymt um á sínum tíma. í staö Þriðja ríkisins um alla Evrópu er nú komið annað bandalag þar sem er Evrópusam- bándiö og í raun undir yfirráðum Þjóðverja. Um það verður ekki deilt. Annað sem snýr að okkur íslendingum beint er umsókn Þjóðverja fyrir starfeemiog !end- ingu þýska Lufthansa hér. Her- mann Jónasson forsætisráðherra hafnaði beiðni Þjóðverja. Nú mun Lufíhansa geta haslaö sér vóll á íslandi og raunar um alla Skand- inavíu með sameiningu SÁS og Lufthansa. Flugleiðir taka svo upp merkið hér á landi, sam- kvæmt sérstakri beiðni hins ís- lenska flugfélags. Stöðnuníviðskipt- um Hjörtur skrifar: Ég tek undir lesendabréf í DV þriðjud. 9. þ.m. um ríkisstjórn stöðugleika og stöðnunar. Á þessu hvoru tveggja þurfum við sannarlega að halda. Alitof núkið hefur verið færst i fang á síðustu áratugum og raunar mún iengur. - Én það má heldur ekki halda þjóðinni í spennitreyju stöönunar og ails ekki í innanlandsverslun og viðskiptum. Þarna eru slagæð- ar þjóðfélagsins. En ég hef tekið eftir því að verulega hefur t.d. dregið úr lesnura auglýsingum í morgunrásum útvarpsstöðv- anna. Þetta kann að boða breytta tíma eöa a.m.k. áherslur í þjóðlíf- inU. HM-reglurfyrir hjónin Hafdís hringdi: Ég vil þakka þeim á íþróttadeild DV fyrir reglurnar sem hjónum er hollt að fara eftir meðan á HM-leikunum stendur. - Að yrða ekki á húsbóndann ef leikur er í sjónvarpinu, fjarlægja smábörn og húsdýr, bera fram kaMa drykki og klæðast ekki léttum kvenlegum fatnaði o.s.frv. - Síð- an viö hjónin förum aö fara eftir þessu hefur ríkt friður og ró á heímilinu, bæði fyrir.og eftir kappleik.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.