Þjóðviljinn - 24.02.1938, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 24.02.1938, Blaðsíða 3
PJOÐVILJINN Fimtudaginn 24. febrúar 1938. þJÓOVIUINN i MfUgagn KoiTwtiiinistaflokks Iilanda. Rlt»tjöri: Eíoar Olgeirsson. Kititjörm BergstaðaitrKti 30. Slmi 2270. Afgre-iðsla og aaglýsingaskrif- ítofa: Laugaveg 38. Slmi 2184. Kemnr út »lla daga nema mAnudaga. Askriftagjald a mánuöi: Keykjavik og nágrenni kr. 2,00. Annarssta&ar * landinu kr. 1,25 1 laaisjölu 10 aura eintakiö. Prentsmiðja Jðns Helgasonar, j Bergstaðutrœti 27, simi 4200. Því leggur Alþýðu- blaðið ekki spilin á borðið? Klofningsmennirnir í Alþýðu- flokknum haJda enn áfram að &kri.fa og reyna að blekkja al- merming uro orsakir þeirra at burða, sem, n,ú eru að gerast í ílokknum, En hvernig- sem þeir skrifa, eg hvað mikið sem þeir þvæla verða skrif þeirra aldrei annað en hrakningur úr einu víg inu í a,nnað. Þannig má það heita að sín skýringin ,sé í hverju tölublaði Alþýðublaðsins og rekst ejn röksemdin á aðra. Skrifarar Alþýðublaðsins vita, að þsir eru að blekkja almeinnr ing. Þeir sjá, «að almennimgur ,sér í gegn um þessar blekkingar og. búa, því. aðrar blekkingar enn þá fáránlegri og fjarstæðari en þær fyrri. Slík er öll málaf ærsla Alþýðublaðsins, enda öll gerð í þeim, eina tilgangi að draga f jöð- ur yfir það sem ra,unveru]ega er að gerast. Nú síðast eru höfuðrökin hjá AJþýðublaðinu þa,u, að Héðinn VaJdimarsson og kommúnistar séu, eitt og Alþýðuflokkurinn annaðl Beri, menn þessa stað- hæíingu samían við yfirlýsingar Alþýðusambandsstjórnarinnar í sambandj við burtrekstiur Héð- ins verður miunurinn f urðu mik- ill, og sé svq litið á, öll mdllistig- in í skrifum Alþýðublaðsins verð ur það augljósast, að klofnings- mennirnir eru orðnir í vandræð- uíií með að afsaka framferði sitt íyrir almenningi. Þá er það annað að Alþýðu- blaðiðí reynjr að láta líta svo út, sem Héðinn Valdimarsson hafi brotið svo stórlega af sér við stetfnu f lokksins að það verði ekki afsakað. Það þarf ekki að ieiða neinum getum að því, hvert Alþýðublaðið er að fara. Fyrir nokkru hafði Alþýðublaðið orð á því að Héðinn hefði meiri, oi> svívirðilegri fjármálaplön á prjónunum, en nokkurn sam- fylkingarmanm eða komimúrasta gæti, grunað. Ekki fór þó Alþýðu blaðið frekar 'út í þá sálma, í fyrradag hafði Alþýðublaðið orð á því. að framkoma Héðins í sam einingarmáluniUim hetfði verið herfilegra baktjaldaimakk en Alþýðuflokksmenn hafi grunað og segist blaðið þó »skirrast viö að ljóstra því upp«. Það sem fyr- i,r hálfum mánuði voru. hin »sví- virðilegustu f jármálaplön« er nú orðið að hinu »he,rfilegasta bak- tjaldamakkí« í sameiningarmál- inu. Ræða Brynjólfs Bjarnasonar við fyrstu nmr. fjárlaganna FRAMH. AF 1. SIÐTJ. Brynjclfur bentil síðan á þær leiðir, sern Kornmúnis.taflokkur- inn viJdi að farnar yrðu til að mæta kreppunni: Bjargráð Kommúnista- flokksins. 1. Að ráðast í stórfeldar at- vinnuframkvæmdir, sem' ekki er.u háðar erlendum markaði, svo sem húsabyggingar, vega, gerðir og aðrar samgöngubæt- ur, matjurtaræktun, hitaveitur, virkjun fossa, og hagnýting ís. lenskra hráefna til íslensks iðn- aða,r. Skipasmíðar í landinu sjálfu, o. s.. frv. 2. Ráðstafanir tií að hjálpa, sjávarútveginum til að mæta þeimi örðugleikum, sem hann á við að stríða,. 3. Fjármagnið til þessara hluta verður að taka af því f'é, sem nú er í höndum einstakra f járplógsmanna og sem. notað er í bra.sk, óhófseyðslu einstakra í'jölskyldna og í óheilbrigðan tapsrekstur, ,sem, ríkissjóður verður að bera býrðarnar af að Iokum. •Lýslii Brynjólfur því yfir að Komtaúnistaflokkurinn raiundi á ný bera fram fjárafiafrv. frá, síðasta þingi, um að láta þá ríku borga, — tillögur um hækkun á atvinnubótafcnu, fjárveiting- ar tál vitabygginga, skípakaupa, verkamannabústaða cg húsa- bygginga í sveitum, aukið f ran> lag 'til vegagerða o. fl. til hags- bófca fyrir alþýðuha í laindinu. Stjórnmálaástandið í íandinu Að lokum aneri Brynjólfur sér að stjórnmálaástanc'jnu i land- inu, c.g fer hér, á eftir síðasti kafli ræðu hans. »Það er alveg vitað að á þe,ssu þingi. mjunu koma, f ram háværar kröfur um einhverskonar ráð- stafanir til almennrar kauplækk unar í landi'nu — annaðhvort með gengislækkun eða öðrum ráðumi. — Þees vegnai þykir Nú segiir Alþýðublaðið, að upp ljóstrun þessara leyndarméla mundi »hafa ómetanlega þýð íngu tíl að skýra aðalatriði málsins«. En því leggur Alþýðu- blaðið ekki spilrh á borðið svo að a'menningur get,i áttað sig í ¦tíma og snúið til baka, í. faðm, klofningsmannanna? Ef Alþýðublaðið hetfir þau tromp á hendinni sem það þykist hafa, miundi það tæplega lá.ta þau ómotuð, á meðan að fólkið streymir frá hægri foringjunuin og skilur klofningsmennina eina eftír með málailiði sínu. Þó að Alþýðublaðið, sé gleitt yfir fylgi klofningsmannanna vita ritstjór ar þess samt hve þunnskipuð sú fýlking er og mundu tæplega geyma lengi »nýjar upplýsingar umi framkomu (Héðins) og að- ferðír«. A m;eðan þessar. »nýju upplýsingar« eru ekki lagðar á borðið verða þær ekki teknar öðrú vísi en sem staðlausir staf- ir og fálm. Ritstjórar Alþýðublaðsins sjá að þeir stamda á, holklaka, sem getiur brostið, hvenær sem er. Þeir sjá að sameáningarmennirn ¦ ir eru í svo yfirgnivtfandi meiri hluta að klofningsklíka þeirra, stendur nálega saman af foringj uhumi eínumi Bn .ritstjórunum kemiur í hug gamla ráðið að ljtúga nógu frek- lega ttm' ástandið. Það er sama sagan og. frá undirbúningi, kosn- inganna í. vor., Það er saima bragðið og þeir ætluðu að leika fyrir fyrsta maí í fyrra. Þaö er sama, ráðið og þeiLr hafa altaf gripið til þegár í óefni var ko»n- ió: Að hafa bara hátt! fulltrúum atvinnurekenda og bankanna — en slíkir menn eru til í öllum þingfJokkum nema Komniiúnistaflokknumi — nú um að gera á að fá fyrst samþykta vinnulöggjöf tiil þess að lama váðnámaþrótt verkalýðssamtak- annaL Er alt þetta samvinna verka- manna og bænda? Getur það verið að verkamenn og bændur ha.fi þannig samvinnu á móti sjálfum, sér? Hvar er skýringin á öllu þessui? Sannleikurinn er sá að þeir á- gætu mi'enn, sem skipa hæst- virta ríkisstjórn, styðjast alls ekki við neina raunverulega sam vinnu verkamanna og bænda. — Það er samvinna formanns Framsóknarflokksins Jóna-ar Jónssonar og forseta Alþýðu- flokksins, Jóns Baldvinssonar cg ofurlítillar, fylgissnauðrar klíku i kring um, hann, sem, nú ræður mestu umi stjórn lantdsin?.. En bæði Jónas Jónsson og Jón Bald- vinsson eru fulltrúar bankanna. MeiriJhluti stjórnar Alþýðusam- bandsins og- þingim.anna þess, getur nú ekki lengur talað í nafni Alþýðuflokksins., Þessi fá- menna klíka hef it sett sig í and- stöðu við flokkinn. Stærstu verkalýðsfélög landsinsi, svo sem verkamamnaíélaglið Dagsbrún, verkamannafélagið á Siglufirði, Norðtfirði, Hafnarfirði, Húsavík og víðar hafa lýst vantrausti sínu á meirihluta stjórnar Al- þýðuflokksins. Stærsta pólitíska félagið í Alþýðuflokknum Jafn- aðarman'nafélag Reykjavíkur hef ir einniig lýsfc vantrausti sínu á þessa klíku. Fulltrúaráð verka lýðsfélaganna í Reykjavík hefir tekið' sömu afs,tc'ðu. Þessir menn, ,sem algerleia ranglega gefa sig út fyrir að vera Alþýðuflokkurimn hér á Alþingi, hótuðu að kljúfa Al- þýðuflokkinn í haust á þingi hansi, ef þingið gerði vilja sinn gildandi og Alþýðuflokkurinn og Komnmni'staflokkurinn yrðu sanyeinaðir. — Þessu var af- stýrt, af mönnum með meiri S,- byrgðartilfinningu og meiri drenglund — á þann: hátt a,ð meiri nlutinn sló undan fyrir minni hlutanumi tíl þeiss að varð- veita einingiu flokksins. Mönnunum^ semi ætíuðu að kljúfa, var treyst til að fara áframi ,ntöð stjórn flokksins. Og þetta traust, nota. þeir nú , til þess að gera tilraunir til að kljúfa flokkinn og ræna eign- um hans. I sama auanamiði var stærsta pólitíska, félag Alþýðu- flokksins, Jaifnaðarmannafélag Reykjaivíkur, sem hefir um 800 meðlimí — vikið úr Alþýðu- flokknum. — 1 raun og veru hefnr Alþýo'uflckkurinn í Reykja vík verið rekinn ú.r Alþýðu- flokknum. — Og það er mjög líklegjt, að hverfc félagið af öðru verði með lög'leysum rekið úr Alþýðusambandinu — til þess að þessir klofningsmenn geti rænt eúfgnumi flokksins — þó þeir sáu ekki annað en fylgislítil klíka, semi hefir yfirgnæfandi meiri- hluta flokksins á mófci sér. Það er verkefni allra góðra drengja í alþýðustétt, að vernda einingu alþýðunnar fyrir þessum óf y ri rlei tnu klofn i ngsmön num — og ég er sannfærður um^ að það mun takast. — Það mun tak ast að sameina verkalýðinn í einn sterkan sósíalistískan f lokk — sem, miun verða máklu meiri styrkur fyrir lýðraðið — en þessi einangraða klofningsklíka, sem er sífelt með lýðræðiö á vör- unum, en afneitar þess krafti. Ég er aiveg sannfærður um það, að allir þeir Framsóknar- menn, sem vilja vera einlægir fullitrúar sinnar stéttar munu fljótlega sjá — að það er lítíl stoð í því að vera að draslasfc með þessa, eimamgruðu klíku, sem engan flckk hefir að baki sér. Ef Alþýðublaðið hefði beitt hdmingnum 'af þeim krafti og því rúmi, senv það nú notar til að níða Héðinn Valdimarsson, til að berjast gegn íhaldinu i síð- ustu hosningibm, þá hefðu þær farið öðruvlsi. Alþýðublaðið hefir undir stjóm Finnboga Ríits aldrei reyni að nkapa hjá ver'kalfjðnum þekkingu á sósialismanmh, ást á stefnu alþýðunnar og Imgsján hennar. Það hefir aðeins reynt — og reynir hvað mest nú — að vekja hatur á öilu, sem sósialist- iskt er, hatur á Sovélríkjunwni, Katwr á emingarstefnunni — og þessvegna kertst nú ekkert ann- að að í blaðinu en hatrið á Héðni Valdimarssyni og öUum, sevi vilja einingu en ekki klofning. • Alþýðublaðið skorar á verka- menyiina, er fylgja Kommúnista- flokknum, að rísa upp gegn hon- wm og koma til Alþýðuflokksin's. Það ávarpar />essa verkamenn sem »alþektar kcmvmúnista- sprautur«, »rágbera« o. s. frvl — og mennirnir e\ru ekki einu sinni i Kommúnistaflokknutn. Finnbogi Rútur ætlar ekki að gera, það endaslept, að reka fólkið frá sér. Hinn nýafstaðni miðstgórnar- fundur Framsóknarfiokksins lýsir því yfir að hann »fordæmi alveg sérstaklega pó'itiska starf- semi þeirra manna, sem leita, til erlendra. valdhafa eftir fyrir- lagi um íslensk stjórnmáh. Á þetta að vera pilla til Stefáns Jóhanns? Afstaðan til ríkisstjórnarinnar En út af því sem fulltrúi Bændaflokksins, háttv. 4. lands- kjörinn og fulltrúi Sjálfstæðisfl. háttv. 1. þingm. Rvíkur sögðu vil ég segja eftirfarandi: Ef íhaldsmenn halda, að við komm- únistar og fulltrúair verkalýðs- samitakanna munum láta það líð ast að þeir geti notað það á- stand í verkalýðshreyfingunni og á þingi, til þess að koma frarn sin.u langiþráðai takmarki, að fella þessa ríkisstjórn og setja aðra í staðinn, semí þeir sjálfir væru þátttakendur í — ásamt háttv. formanni Framsóknar- flokksins Jónasi Jónssyni — og ef tíl vill líka ásamt háttv. for- seta sameinaðs þings — Jóni Baldvinsisyni — þá skjátlast þ&im alveg. Það er ekki þetta, sem * kjcsendurnir vilja. Þeir hafa gefið vinstri flokkunum umiboð tíl að vinna saman. — En þeir ætluðust, til þess að þeir héldu áfram, að vera, fulltrúar verkamRnna og bænda, — en ckki að þeir gerðust liðhlaupar við stétt sína og samtök hennar. Kjósendurnir vilja vinstri, stjórn — en þeir vilja raunverulega vinstri stjórn — raunverulega samvinnu veirkamanna og bænda. Því er oft hald:ð frami að við kommúnistar og vins*ri armur Alþýðuflokksins viljum enga iscjórnarsamvinnu nrlli Fi'anv sóknarflokksins og alþýðusam- takanna. — Þetta er hiö herfi- legasta öí'ugmiæli, f'jarstvða oí blekking, sem ég vil kröftuglega mótmæla frammi f'yrir allri þjóðinni. — Við leggjum einmitt megináherslu á samvinnu verlca manna og bænda. Við viljum að slík samvinna sé raunveruleg samvinna. milli verkamanna- og bændaí'.téttarihnar. — Við vilj- Um- áð samtök verkamannanna og bændanna — verkalýð55félög- in og samvinnufélögin og örin ur lýðræðissinnuð samtök alþý'ö- unnar geri með sér bandalag t;l þess að hrinda áhugamálum sín- umi í framkvæmd. — Við viljum að ríkisstjóm verkamanna og bænda styðjist við slíkt banda- lag — og við viljum aö pólitík hennar sá óháð auðmiannastétt- inni og bönkunum. FRAMHALD á 4. STOi i

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.