Þjóðviljinn - 08.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 08.11.1938, Blaðsíða 1
3. ÁRGANGUR uBmsmaammammmmmaamssBBamamt ÞRIÐJUD. 8. NÓV. 1938. 259. TÖLUBLAÐ Allsherjarafkvæðagreíðsfan í Dagsbrun Atwluiideyslakrdfairmur: 902 |ás 285 nei Legmbreytiniarnars 735 já, 475 nei Skjafdborgín fyrírgerír með framkomu sínní síðusfu feífunum af frausfí verkalýðsíns* USHERJARATKVÆÐAGREIÐSL- U N N I um afivínnukröfurnar og íagabreyf- íngarnar lauk kL 9 á sunnudagskvöldið, og var falningu lokíð kL 11.30. Greídd voru 1247 afkvæðí, en 1650 era á kjörskrá. Yíð kröf~ unum um aukna afvínnu sögðu 902 ja, en 285 neí, 32 seðlar voru auðítí en 28 ógiídír. Víð faga- breyfíngum sögðu 735 já, 475 neí, 19 seð2ar[voru auðir, 17 ógífdír, en 1 seðít vanfaðí i kjörkassa, Þeír sem ekki vílja aukna afvinnu það er aðeins eitt í sambandi við úrslit þessarar atkvæða- greiðslu, sem vekur almemna undrun. 285 Dagsbrúnarmenn hafa sagt: Við erum andvígir kröfum Dagsbrúnar um aukna atvinnu og innflufcning á byglg- ingarefni. — Og þetta er sagt þegar 925 ertu skráðir atvinnu- lausir í Reykjavík og þegar byggingavinna má heita stöðv- uð í bænum sökum efnisskorts. Krafa Dagsbrúnar var 300 menn í atvinnubótavinnu ogsjá lallir, að þeirri kröfu er svo mjög í hóf stillt, að þótt henni væri fullnægt, væri með því aðeins bætt úr brýnustu nauðsyn en fjarri Jþví, að atvinnuþörfinni yrði fullnægt. Skýringin á þessu furðulega fyrirbrigði er alkunn: Alþýðu- blaðið skipaði fylgismönnum Skjaldborgarinnar aðeins eitt í sambandi við atkvæðagreiðsl- una, og það var að segja nei iog aftur nei. Sami var tónninn í lygabréfum Guðjóns, Arndals & Go. Lygarnar voru innsigl- ^aðar í báða ejnda með upphróp- uninni: Dagsbrúnarmenn segið nei! Tvær skýringar eru hugsan- legar á þessari neitunarsýki Skjaldborgarinnar, og er hvor- ug Skjaldbyrgingum til vegs- auka. Annaðhvort er Skjaldborg in ráðin í því að taka upp á- kveðna baráttu gegn atvinnu- kröium verkamanna eða hún vanmetur svo gáfur þeirra, að hún treystir þeim ekki til að segja já við einni spurningu og ' nei við annari um alóskylt efni, samtímis. Annaðhvort hlýturað vera fyrir hendi nema hvortn tveggja sé. Um fyrri skýringuna er það að segja, að Alþýðublað- ið hefur skýrt tekið fram, að það hafi ,,alls enga þýðingu", að verkamenn séu að krefjast atvinnubótavinnu. Það er einnig öllum kunnugt nú, að Stefán Jóhann hefur tvívegis reynt að stöðva kröfur Dagsbrúnar um kauphækkun og kjarabætur. Þá mætti og minnast þess, að Arn- grímur Kristjánsson Iýsti yfir því grafargöngudag Skjaldborg- arinnar 1. maí, að nú værikom- inn tími til að hætta að gera kröfur nema til sjálfra sín. Allt þetta og margt fleira sýnirþað, að það er engin tilviljun, að Skjaldborgin fyrirskipar verka- mönnum að segja nei við at- vinnubótakröfunum. Pað er blátt áfram stefna, sem fylgt er vitandi vits, að berjast mótiþví, að verkamenn geri kröfur til atvinnubóta, kauphækkunar og kjarabóta. .' ' í Alþýðublaðinu í gær er, þótt furðulegt mætti þykja, full- yrt, að þeir 285, sem einir hlýddu skipuninni, séu Sjálf- stæðismenn. Væntanlega þykir Sjálfstæðismönnum í Dagsbrún vænt um þessa aðferð Alþýðu- bl. að gæla við þá og þakka því fyrir sig. — En blaðræksn- ið segir með þessu, að enginn Alþýðuflokksmaður hafi hlýtt skipun þess! Pá þarf ekki heldur að fara í grafgötur um það, hve leið- andi menn Skjaldborgarinnar, og þá fyrst og fremst Finnbogi Rútur, bera í brjósti takmarka- lausa fyrirlitningu fyrir gáfum og þroska verkamanna. Öll kosningabaráttan er talandi tákn þessarar fyrirlitningar. Pví að hvernig er hægt að bjöða mönn um, c;m taldir eru hugsandi og þroskaíir menn, upp á svo takmarkalausa blekkingu, að berja blákalt fram, að kosið sé um allt annað en raunveruiega liggur fyrir. Er það ekki botnlaus mann- fyrirlitning að ætla að hræða verkamenn frá sannfæringunni með hótunum um að stela af þeim Stórasjóði! Hvaða Dagsbrúnarmenn ætl- uðu þeir að sannfæra með marghröktum árgjaldalygunum iog róginum um fjármál félags- ins? Hvernig dirfast þeir að skipa verkamönnum að greiða atkvæði gegn aukinni atvinnu? — og reyna á eftir að ljúgasig og sína fylgismenn undan ámæl- inu fyrir að framfylgja slíkri skipun! FRAMH. Á 3. SÍÐU SMlfea vefdutr fyrír bíl slasasf alvadega Tvísýnf falíð um líf hennar Og Aðfaranótt sunmudagsins vildi það slys til, að 29 ára göm#il stúlka, Giuðrún Guðbrandsdótt- ir, Barónsstíg 53 varð' fyrir bíl og slasaðist alvarlega. Brotn- aði hún á vinstra læri, og er brotið iopið. Ennfrerrtur fékk hún heilahrisíiag. Var stúlkan þegar -fhitt á Laiidspítalann, og hafði húei ekki raknað við, þeg- ar pjóðviljinn frétti síðasi. Bíllinn, sem slysinu olli var á leið suður Barónsstíginn, og var hann á móls við Barónsstíg 51, þegar slysið vildi til. Segir bílstjórinn,' að í því bili, sem slysið vildi til hafi komið á móti honum bíll með mjög sterkum ljósum, sem blinduðu hann. Auk þess var uðarigning og önnur þurrka bifreiðarinn- lar í ólagi. Annars skýrði lög- reglan blaðinu frá því í gær, að bílstjórinn væri nokkuð van- ur keyrslu og hefði verið ó- drukkinn. SjómsHiafélags- ímMnm I gær- bvelái Fundur var haldinn í Sjó- mannafélaginu í gærkvöldi. Var fundurinn fremur fjölmennurog mun á annað hundrað manns hafa sótt hann. Á fundinum var kosin nefnd til þess að stinga upp á félags- stjórn fyrir næsta ár. Pessir voru kosnir: Jón Axel Péturs- son, Jón Ármanusson, Guðm. Halldórsson, Garðar Jónsson og Óli Kr. Jónsson. Hlutu þeir rúm 90 atkv. Aðrir, sem stung- ið var upp á hlutu um og yfir 30 atkv. hvcr. Rætt var um gerðardóms- samninginn og var stjórninni Frá iiindirbúningi 1. maí hátíðlahaldanna í Moskva Bfilzt er vlð að 21 maðnr haii iarlzt með togaranam Ölaii Skípslns hefír ekkí orðíð varf síðan á að^ f aranóff míðvíkudags og var hætí að leífa í ga?r Vonlifíð er nú fafíð að fogarínn „Óíaíur" hafí komísf af og er leíf að honum að mesfu eða alveg hsztí. Menn vífa það síðasf fíl skípsíns að það var síafí vesíur á Halamíðum nóffína míllí s. L þriðjudags o$ niíð- vikudags, Effir það fara engar fréffir af skipínu og er búísf víð að það hafi farísf í veðrí því er rauk á með miðvíkudagsmorgni. Á skípínu var 21 maður og hefír íslensha þjóðín og sjómannastéttín enn beð- íð híð mesta afhroð. Allt voru þetta menn á besta aldrí, flestír hvæntír og áttu fvrir bornúm eða nánum öldruðum aðstandendum að sjá. Með hínu svíplega fráfallí er sár harmur hveðinn að öllum aðstandendum og íslenshu þjóðínni í heild. L-eit var hætt í gær um 4 leytið, þaí* sem menn vonu þá orðinir úrkula vonar um skipið ög véður var mjög slæmí. ])6 var fyrirhugað að flugvélin færi iað leyta í gær, en af pví gat ekki oröið vegna pess hve veð- iir var vont. Fjögur skip leituðu allan sunnudaginn, en urðu einskis vísari um afdrif skipsins. Eins og áður var skýrt frá hér í blaðinu ,fóru menn að undrast um skipið á fimmtu- dagsmorgun, því að þá voru öil þau skip komin að landi, sem Ientu í )ofviðrinu. Þó töldu menn að hér væri ekki um beina hættu að ræða, þar sem minni háttar bilun gat tafið skipið. Á föstudagskvöld hófst svoleit- in, sem nú er að mestu lokið með þeim atvikum, sem að framan greinir. Togarinn ólafur var eitt af nýjustu skipunum í fiskiflotan- um. Hann er byggður í Hol- landi 1926 og var keyptur hing- að af H.f. Sleipni og hét þá Glaður. Sama ár var hannseld- ur H. P. Duus, skírður um og hefur hann síðan borið nafnið „Ólafur". Árið 1929 keypti h. f. Alliance skipið. Skipstjórinn Sigurjón Mýrdal hafði farið með „Ólaf"' í mörg ár bæði sem skipstjóri og stýri- maður. Var hann hinn vaskasti sjómaður og gætinn í hvívetna. fiér fara á effir nöfn þeirra manna er voru á ÓlafL Sigurjdn Mýrdal, skipstjóri: Baldursgötu 31, f. 2. marz 1890 falið, að tala við útgerðarmenn. Fleiri félagsmál voru ekki á dagskrá og lýsti formaður því þá yfir, að Jónas Guðmundsson ætlaði að skýra hin nýju sam- bandslög. Þyrptust sjómenn þá af fundi. að Bakkakoti i Gerðahreppi. Búsettur í Reykjavík síðan 1932. Kona hans: Steinunn. Börn 5 að tölu stálpuð. Gísli Erlendssion, 1. stýrim.: Ásvallagötu 10A, f. 20. júní ÍÍ907 í Reykjavik. KvænturÁstu Guðríði TómasdóttuK Bamlaus. Guðmundur |)-orvaIdsson, 2. stýrim.: Grettisgötu 2A, f. 14. des. 1906 í Reykjavík. Ólafur Péfcursson, bátsmaður: Lokastíg 2, f. 25. nóvember 1889 í Reykjavík. Kona hans: Pórunn Sigurfinnsdóttir. Börn þeirra eru uppkomin. Tengda- faðir 79 ára. Jón Hjálmarsson, 1. vélstj.: Sólvallagötu 18, f. 1. okt. 1889 jað Stakkadal í Sléttuhreppi. Bú- settur í Reykjavík síðan 1911. Kona hans: Elísabet Sigfúsdótt- ir. Börn þeirra þrjú að tölu uppkbmin. Halldór Lárusson, 2. vélstj., Ránargötu 11, f. 9. okt. 1911 að Breiðabólstað á Skógar- strönd. Búsettur í Reykjavík síðan 1918. Kona hans: Hrefna Lea Magnúsdóttir. Hann lætur eftir sig börn á fjórða og fyrsta ári. Kristjáin Eyjólfsson loft- skeytamaður, Pórsgötu 7 A, f. 11. sept. 1913 að Miðhúsum í Reykhólahreppi. Búsettur í Reykjavík síðan 1915. Dvaldi hjá foreldrum sínum, Önnu Árnadóttur og Eyjólfi Guð- mundssyni. Sigurður Ární Guðmundsson, matsveinn, Sólvallagötu 18, f. 8. sept. 1907 ttð Vörum í Gerðahreppi. Búsettur í Rvík síðan 1920. Kvænrur Jóhönnu K. Ö. Guðmundsdóttur. Hann lætur eftir sig 2 börn, þriggja ára og á fyrsta ári. Bárður Lárusson kyndari, Vesturgötu 66, f. 7. maí 1902 í Reykjavík. Bjó með móður sinni, Arnbjörgu Einarsdóttur, ekkju. Bróðir Halldórs Lárus- sonar. Bjöm Friðriks&on, kyndari, Pvergötu 3, f. 22. júní 1910 að Stóra-Ósi í Ytri-Torfastaðahr. Búsettur í Reykjavík frá 1937. Foreldrar hans búa að Stóra- Ósi. Halldór Vilberg Júlíus Jóns- son háseti, Bald. 31, f. 26. des. 1905 í Winnipeg. Búsettur í Reykjavík síðan 1929. Friðleifur Samú^lsson háseti, Grettisg. 10, f. 4. marz 1S56 að Bæ í Miðdölum. Búsettur í Reykjavík síðan 1922. Bjó með Jónu Bjarneyju ölafsdóttur. — Lætur eftir sig 5 börn í æsku. Guðmundur Elentínus Guð- mundsson háseti, Lindarg. 38, f. 16. marz 1917 að Helgastöðum í Gerðahr. BúSettur í 'Reykjavík síðan 1921, hjá foreldrum sín- um, Guðmundi T. Helgasyniog Sesselju Árnadóttur. Bróðir Sigurðar Árna Guðmundsson- ar. FRAMH. Á 3. SÍÐU Víðsfáín í dag. GUNNAR M. MAGNOSS Gunnar M. Magnúss kennari ritar víðsjá blaðsins í dag um þjóðernisbaráttu Suður-Jóta. — Hefur Gunnar dvalizt meðal þeirra iog kynnst af eigin raun þeirri hættu, er vofir yfir Suð- ur-Jótlandi frá Pýzkalandí. Y

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.