Þjóðviljinn - 10.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 10.11.1938, Blaðsíða 1
3. ÁRQANGUR fe/ ROOSEVELT Pingkosningarn- ar í Bandaríkj- onum Demókraíar í ör~ u$$um meíríhluf a LONÐON I GÆRKV. F.Ú. Kosmingaúrslitin í Bandaríkj funum eru emn ekki að fullu kwinn, en það er talið víst, að demokratar haldi önuggum meirihluta í báðum þingdeild- tum. Demokratar hafa fengið 232 fuHtrúadeildarþingmenn repu- blikanar 143, Progressivi flokk urinn 8, Ofrett tim 58 þingsæti Óeirðir urðu á nokkrum stöð um aðallega í Tennesseej og biðu 6 menn bana, en nokkrir særðust. Fjögra ára fclpa f crsf af slysf örum Fjögurra ára barn Svanborg dóttir Guðmundar bónda Guð- mundssonar að Litla-Kambi í Breiðuvík, lést með svipleg- um hærti 7. þ. m. Barnið hafði nokkrum dögum áður — eða 4. þ. m. — verið að leika sér að tæmdum skot- hylkjum úr fjárbyssu. Lét það þau í munn sér og hrökk þá hylki niður í harkann. Barninu virtist þó lítið eða ekkert verða meint við það. Læknis var vitj- (Frh. á 4. síðuj FIMTUD 10. OKTÓBER 1938 ——«¦—BB 261. TÖLUBL LONBON I GÆRKVELDI (F. "0.) VIÐ umræðurnar í brezka þíngínu í dag talaði Sír Stafford Crípps af háifu jafnaðarmanna og § gagnrýndí hann hvasslega stefnu stjórnarínnar 1 í uíanríhísmálum. — Fjórveldasamkomulag, sagðí | hann, yrðí lyftístöng stefnu eínræðísríhjanna, og fór 1 hörðum orðum um störf hlutleysísnefndarínnar. Ríhís-| stjórnín hefðí íátíð síg lítlu shípta þjáníngar hínvershu | þjóðarínnar og ehhí orðíð henní að líðí. Eínníg gagn- | rýndí hann stjórnína fyrír stefnu hennar í ínnanríhís- I málum og ræddí m. a. um það, að hún hefðí ehhí sínnt málefnum þeírra tveggja mílljóna atvínnulausra? manna, sem tíl værí í landínu o. s. frv Lloyd George krefst samvínnu víð Rússa Af hálfu frjálslyndra stjórnar andstæðinga talaði Mr. Evans sem hélt því fram, að Cham- berlain væri að komast á sömu! skoðun og Hitler um það, að ekki yrði unnið fyrir friðinn nema með hótunum, en friður fengist aldrei með því móti, heldur með því að starfa á þeim grundvelfi. sem Þjóða- bandalaginu var ætlað að starfa á. David Lloyd Geörge flutti ræðu, er einn íhaldsþingnjanna sakaði hann um ábyrgðarleysi í ræðuflutningi. Lloyd George sagði m. a. að ef friðíur yrðji afleiðing sam- komulagsins í Munchen væri aukfinn vígbúnaðiur óþarfur en jafsivel meðal stjórnarsinna væri íengiin trú á því. Hann sagði að samkomula,g um frið gætí aldr ei ináðst með því að meina Rúss |um iþátttÖku í slíkumj samkomu lagsumleitunum, því að meðan Rússar vígbyggjust yrðu pjóð- verjar að gera slíkt hið sama. Fiorsætisráðherrann ætti, sagði hanin , að sýna |>jóðinni fullt traust, og gera henni grein fyr- ir áformum símium — svo og frönsku ráðherriunum — áður hann tæki nokkrar fnllnaðará- kvarðanir viðvíkjandi fjórvelda samkomulagi. < / Stlóraarlíðið i sóki víð Ebrö Stjórnarliðar á veroi Potít Sfejaldbofgisi að efna f íl allsher faraf hvmð^t eíðslu Svo virðist sem Skjaldborg- inni þyki nokkur vafi leika á því, hvort gerðir síðasta Al- þýðusambandsþings hafi verið löglegar, og séu bindandi fyrir félögin. Á þetta bendir óneitan- lega sú staðreynd, að félögin eru :nú hvert fyrir sig látin sam- þykkja lagabreytingarnar, sem „fulltrúar" þeirra gerðu í þeirra „umhoði" á þinginu. Hefur slík atkvæðagreiðsla farið fram í tveimur félögum, sem telja um 2 þúsundir manna og hafa lagabreytingarnar verið samþykktar með lOOaíkvæðuir. Af 2000 hafa því aðeins hundr- að lýst sig fylgjandi stefnu síð. asta Alþýðusambandsþings. Þorir Alþýðusambandistjórn- in ekki að bera lagabreyíing- arnar undir Sjómannafélagiðog verkakvennafélagið ,Framsókn' með allsherjaratkvæðagreiðslu? Krafa verkamanna er sú, að úr þessu fáist skorið, af félögun- um sem heild, en ekki á fá- mennum fundum. EINKASK. TIL pJÓÐVILJANS KHOFN I GÆRKV. Sókn sú, ar síjómarherfnn h6f nýísga á Ebróvígsíöðvirn- mai heldur ennþá áfrarm þráti fyrir harðvííiugiuslu móí- spyrciiu knrásarherJaati a. Við Seger-fljótið sækir stjónaarherJnn fram á 15 km. svæð-} og heíur 'i tíag hr.-jkið vn nrásarh'2r;*nn U'.tí 5 km. íJl baka, og tekzt að Tioka leið'nni mM framsveita hans. og varaíiðs. Á öllum þeim svæðfum, sem stjórnarherinn hefur náð á sitt vald, hefur hann tryggt aðsíöðu sína eftir föngum og komið upp vamarvirkjum. Stjórnarherinn hefur náð miklu af hergögnum af fasistunum, og í dag hafa varnarvirki Francos verið undir stöðug-ri stórskotahríð. STAFFORD CRIPPS Kvíkmpil umj biðrgnn og lífg- nn iír dsnðadái Stjórn Slysavarnafélags ís- lands sýndi í gær nokkrum gestum, þar á meðal blaða- mönnum, mjófilmu um björg- un manna úr sjó og lífgunarað- ferðir Holger Nielsens, e(n sú aðferðertalin sameinahið bezta úr eldri lífgunaraðferðum. Danskur sundkennari, SVerre Mathiesen, sem staddur er í Reykjavík hafði filmuna með sér hingað og lánar Slysavarna- félaginu hana til sýninga. Filman er mjög fróðleg. Gefur hún ágæta hugmynd um aðferðir við björgun og lífgun. Hún verður sýnd opinberlega í Nýja Bíó innan fárra daga. Ættu menn ekki að sleppa því tækifæri. Öllum er hin mesta nauðsyn á ,að afla sér þekkingar um þessi efni. H erúíboð í Þýzfca landí í fanáar? LONDON í GÆRKV. F. U. Fréttaritari Reuters í Berlín símar þaðan í dag. að samfaria því, að Hitler hafi í ræðtum sín- um veizt að brezkum stjórn- málamönmum þ. e. þeim Wins- ton Churchill Arthur Green- wood og DufÍTCociper fyrver- andí fíotamálaráðherra, hafi komist á kreik lorðrömur um, að ákvörðiiiin hafi verið tekki iu.m að kveðja herlið í pýzka- landi til vopna í janúarmsjniuði n. k. þsssii hefir verið opwber- íega neitað í Berlíin, en frétía- riJarinn segist hafa óvéfengjan- legar heimildir fyrir því, að varaliðsherdeildum hafi verið skipað að vera undir það bún- ar að vera kvaddar til herþjðn- ustu þá. Við nýafstaðnar forsetakosningar í Chile vann Alþýðufylking- in sigur. Hér á myndinni sést forsetinn Aguirre>Cerda í hópii indíanskra bændakvenna. itvíoif ibétt?iaaaii minnkar Þjóðvíljínn hefír íengíð vfirlít hjá Vinnumiðlunar- shrífsiofunni um tölu skráðra atvinnuleysíngja 7. nóv. fjögur síðastlíðín ár og hve margir þeirra hafa veríð í atvínnubótavínnu á sama tíma. Yfírlít þetta fer hér á eftir: 1935 skráðír 878, þar af í afvinnubófavínnu 250 1936 — 916, — — - — 230 1937 — 867, — — - — 250 1938 — 937, — — - — 150 Þessar talandi tölur þurfa ekki mikilla skýringa við. Pær sýna, svo ,að ekki verður um deilt, að atvinnuleysið vex, en atvinnu bótavinnan þverr. . Hvað hugsa þeir, sem ábyrgir em fyrir þessu ástandi. Hvað hugsar bæjarstjórn? Hvaðhugs ar ríkisstjórn og stuðningsflokk ,ar hennar? Er það ætlun þess- ara máttarvalda, að benda svelt. andi verkamannafjölskyldúm á að í stjómarskránni stendur: „Sá skal eiga rétt til styrktar úr almennum sjóði, sem eigi fær séjð fyrir sér og sínum". Á að senda nokkur hundruð verka- mannafjölskyjldna á sveitina, og veita þeim af náð 80 aura á dag, til uppfyllingar á þeim rétti sem stjómarskráin heitir þeim? Það verður ekki annað séð en að þessu sé stefnt. Fækkun í atvinnubótavinnu, á sama tíma sem atvinnuleysið vex hröðum skrefum, getur ekki leitt til annars en að hundruð fullvinn- andi manna komi á bæjarfram- færi. Það er skráður réttur hvers íslenzks borgara að fá styrk úr almennum sjóði, ef hann getur ekki séð fyrir sér sjálfur. En það er til annar réttur. Sá rétt- ur er ekki skráður í lögbókuirf en þeim mun skýrar skráður í hugum allra sæmilegra manna, það er rétturinn til vinnunnar. Hver esinasíi maður á rétt á því að fá að vinna og bera þsu layn úr býtum, að hann geti lifa^ menningarlífi. » * pessium rétti er nú haldíð fyr- ir rrrörg hujndrað f jölskyldufeðr- lum í Reykjavík. Hversu 1 ngi verður vlnnuréít inium haltíi3 fyrir verkamönm- lum? pað er undir þeim sjálfum kom!ð. pann dag, sem þeir ganga fram allir sem. einn mað- lur, án alls tillits til þess sém þá (annars kann að greina á um1, bæði um stjómmál og annað, kref jast réttar síns, fá þeir hann. íslenzk mold, íslenzk fiskimið, íslenzkt fjármagn, á að veita öllum bömum þjóðarinnar at- vinnu og brauð. Mioldin ernægi lega frjó, fiskimiðin nógu auð- ug, og jafnvel fjármagnið er nægilega mikið til þess, að allir vinnufærir menn geti unnið og ölluð liðið vel. Meinið er að- eins það, að hinir fáu handhafar fjármagns og framleiðslutækja sitja yfir hlut hinna mörgu launþíega, og halda fyrir þeim réttinum til vinnu. Það er hlutverk ríkis1 og bæj- ar að rétta hlut fjöldans í þess- um viðskiptum. En það hlut- verk verður ekki unnið nema verkamenn sjálfir knýji valdhaf- ana til starfa. Það er vitanlegt, að það þarf sterk átök til þess að kenna þessum hermm að lifa, þegar spillingin er gengin svo langt, að forseti Alþýðu- sambandsins fyrirskipar verka- mönnum að krefjast ekki at- vinnu. En munið það, að í barátt- lunni við atvinnuleysið á fjöldinn samleið gegn fáum. Þessvegna er hægt að vinna sigur, ef allir standa saman, sem eiga hags- munalega, stéttarlega samleið. Verkamenn! Látið allar deil- ur og smndrung niður falla. Sam einizt til barátíu fyrir ykkar hilgasta rétíi — atvinnu og, brauði! Víðsfáín i dag Hlutleysisstefnur hafa verið mikið ræddar á Norðurlöndum síðasta ár, eins og lesendum er kunnugt af víðsjá Þjóðviljans 3. þ. m., eftir Johan Vogt. Víð- isjá Vogts í dag er endursagður kafli úr bók hans: Hvert stefna Norðurlönd? (Hvilken Vej gaar Norden?). íslenzkar hlutleysisráðstafanir em svo brýnt og vandasamt mál, að þessi viðhorf frænd- þjóðanna krefjast opinnar at- hygli.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.