Þjóðviljinn - 12.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 12.11.1938, Blaðsíða 1
Tvieiraf feiðtogum Álendinga Rothberg og Johansson, á leið þinghússins íeir vilja ennar viggirðingar EINKASK. TIL þJÓÐVILJANS KHÖFN I GÆRKV. Landsþíng Álandseyja hefír í dag fjallað um uppástungu Fínna um að eYjarnar verðí víggírtar. Heldur þíngíð enn fast víð fyrrí ákvarðanír sínar um að sporna víð fram- gangí málsíns. FRÉTTARITARI. 20 M Sjl Tílkynníng nhí$» sfjórnairínnar Samkvæmt tillögum nefndar peirrar, er ríkisstjÓrnJa heíur skipað til þess að gera t'llögur um, hvermig minnzt skuli 20 ára íullveldis íslands hinn 1. dag desembermámaðar mæstkomandi <og sem í eiga sæti íufitrúar allra þimgflokkanna, tilkyianir ríkisstjórmin: 1. Ríkisstjórnin mælist til þess, að fullveldisdagurinn verði haldinn hátíðlegur, sem almennur frídagur og að mess- iað verði í öllum kirkjum lands- ins í tilefni dagsins. 2. Ríkisstjórnin óskar eftir því, að héraðsstjórnir og félög gangist fyrir hátíðahöldum þenna dag. 3. Forsætisráðherra mun flytja hátíðaræðu 1. des. kl. 1 e. h., úr salarkynnum ríkisút- varpsins. 4. Þess mun verða farið á leit við formenn stjórnmála- flokka, er fulltrúa eiga á Al- þingi, að þeir flytji stuttar ræö- ^r í sambandi við hátíðahöld, er ríkisútvarpið mun gangast fyrir að kvöldi hins 1. des. 5. Jafnframt mun endurvarp að hér hálftíma dagskrá frá ^'Orður-Ameríku, samkvæmt osk Vestur-íslendinga og fyrir a<:°eina ríkisstjórnarinnar. For- Saetisráðherra íslands mun flytjá avarp tjl Islendinga vestan ha'fs. Verður því ávarpi endurvarpað um Norður-Ameríku. "• Fofsætisráðherra og frú hans munu veita gestum mót- töku í ijiefni af fullvcldisafmæl- inu. Náriar mun verða skýrt frá Wí'í blöðunum. 7. Ráðstafanir hafa verið §erðar til þess, að sendisveit- Sea ai höHui lugabpéfanna uii i DA6SBRÚN hélf fjölmennan fund í Iðnó í$œf kvöldí.Fyrsta mál á dagskránní var af~ vinnuleysísmálín og samnín$ar mílfí Da$s~ brúnar og vörubífsfíóradeíldar félagsíns, Voru bornar fram fíílögur i báðum málunum og sam* þykkfar í eínu hljóðí. Héðínn Valdímarsson raktí feríl lygabréfahöfund- anna og sýndí fram á það með ljósum rökum hvern- íg þeír hafa setið á svíkráðum víð félagíð og á marg- víslegan hátt leítast víð að skaða starfsemí þess. Tíllaga kom fram um að víkja úr félagínu eftírtöldum mönn- um: Guðjóní B. Baldvínssvní, Guðmundí R. Oddssvní, Erlendí Vílhjálmssyní, Haraldí Péturssyní, Krístínusí F. Arndal og Vílhjálmí S. Yílhjálmssyní. Var tíllagan samþykkt með 169 atkvæðum gegn 27. A fundinum yar kosinh eirtn maður í kjörstjóm og hlaut Quðmiundur Ó. Guðmunds&on kosmingu í einu hljóði. Enn- fremur voru foosmir í uppá- stumguoefmd: Eggert Guð- irjumds&on með 156 atkv., por- Iákur Ottesen með 157 aíkv. Sigurður Guðmumdsson fékk36 atkvæði. Pá voru kosnir 18 menn í trúnaðarráð, í stað þeirra manna, sem kosnir voru á Al- þýðusambandsþingi en umboð þeirra hefur fallið niður sam- kvæmt hinufcri nýju lögum fé- lag'sins. Loks var kosið í stað nokkurra manna, sem eru flutt- ir úr bænum. Sjálfstæðismenn báru fram uppástungur um menn í trúnaðarráð og fengu 1-2 atkvæði. Tveir þeirra, er vikið var úr Dagsbrún áttu sæti í stjórn fé- lagsins. í stað þeirra taka nú tveir úr varastjórn félagsins sæti, cn hana skipa EgfTert£hið- mundsson, Sig. Ouðnason og Friðleifur Friðriksson. Fundurinn var ályktunarfær samkvæmt félagslögum. Tillögur þær, er fundurinn samþykkti fara hér á eftir. — Dagsbrún mun höfða mál gegn höf. lygabréfanna. ,,Verkamannafélagið Dags- brún skorar á ríkisstjórn og bæjarstjórn að leggja fram til. atvinnubóta hér í bænum til nj^árs umfram það sem ráðgert er-, að minnsta kosti 80—100 þúsund kr. svo að aívinnubóta- vinna.n vcrði a. m. k. ekki rninni yfir þenna tíma heldur en hún um og ræðismannaskiirsíoaim íslands og Danmerkur erlendis verði send gögn, svo sem bæk- ur og myndir, e:r veita fræðs'u um ísland óg unnt er að láta í té erleiidum blöðtim, er, hafa hug á að minnast 20 ára fu'l- veldisafmælis íslancs. var í fyrra vetur, þar sem þörf hennar er þó enn brýnni." • Tillaga þessi var samþykkt í einu hljóði. Pá var samþykkt einróma að Dagsbrún og vörubíl- stjóradeild félagsins tæki upp meiri og gagnkvæmari sam- vinnu en verið hefir hingað til. Loks var borin fram eftirfar- andi tillaga og samþykkt með 16Q atkvæðum gegn 27: Á yfirstandandi ári hefir lít- Framhald á 4. síðu. Vopnahlésíns mínnsf Georg Bretakonuaigmr. LONDON í OÆRKV. FO. Vopnahlésdagsjis var m'nrrsi af mikk'm hátíchik í dag í Londion. Georg kcíKUíigur lagSi sveig á stalla miííinisvaroa ó- }>£kkta herrtiannsliis. Hvarvetna í Bretaveldi var ,'íátttakla í vopnahlésdagshátíða- höldunum mjög mikil, enda eru í dag liðin 20 ár síðan vopna- hléð va'r samið. í fyrsía skipti í dag var al- mennur'frídagur í Bandaríkjun- um á vopnahlásdaginn. í niorgun gekk herlið fram- hjá gröf óþekkta hermannsins í París og fór þar fram hátíðleg minningarathöfn. J París veröur blysíör farin í kvöld í tilefni daisins. Gata í Berlíii. GirAiDgsofsökBirnar gan§a enn nm allt Dfzkaland. Pýzfcur Gydíngur kemsf hroða^ léga sœrður fíl Danmerkur* EINKASKEYTI TIL ÞJÓÐVILJANS. KHÖFN í GÆRKV í Þýzkalandí héldu GYðíngaofsóhnírnar enn áfram með sama æðí í allt gærkvöld. í da§ hefír dregíð nokkuð úr þeím, og vírðíst svo sem nazístar óttíst, að slíkar aðfarír kunní að spílla fyrír Þý^kalandí, eínkum meðal Breta, og draga úr vonum peírra tíí þess að komast að samkbmulagi víð þá. í yíírlÝsíngu, sem Göbbels hefír gefið út í dag segír hann, að nazístastjórnín berí enga ábvrgð á þess- um atburðum, og hann kveðst ekki vita til þess, að rán eða gripdeíldír hafí átt sér stað, og ef svo hafí verið, þá séu honum slíkar aðfarír ókunnar. hann lá í fasta svefni. Menn þýzkur Gyðingur fannst í morg- iikti skammt frá þýzk-dönsku landamærunium. Hann var berfættur og á nærfötunumi ein iuoi klæða, og mæddi hann mjög blóðrás. Gyðingur þessi kvaðst eiga heima í námunda við Flensborg |og í inótt hafi þrír menn, sem hann kannaðist ekkert við brot- ist inn í íbúð hans, þar sem þessir rifu Gyðinginn upp úr rúminu, misþyrmdu honum hrottalega, óku með hann að landamærunum, og skipuðuhón um að fara yfir þau. Maðurinn er hroðalega lim- lestur og líf hans í yfirvofandi hættu vegna kulda og blóð- missis. FRP.TTARITARI. AstralíDmenn viSja f á innftytjendar frá NorðnMondnm. Nser bodíð tíl íslendínga. Oivarpsfrét 'ár frá Kajundborg hermda inýlega, ftð síjórnin í AstraSía heíði gart vmsar ráð- stafanir til -þess að auka km- fíutniing Niorriurlandabúa og Breta til landsins. Meðal cnn- ars hafa þau ákvieði veríð n;im- ?5i úr gíldi, að hver innflytjandi ætíi ekki miinna en 200 s!pd., og gildir þetta fyrir innflytj- €sidur af þessíjm þjóðum. Eru innflytjendum boðin, skv. fréttinni, ýmis fríðindi, svo sem trygging fvrir tveggja ára at- vinnu, og ián á fargjaldi. Sér- stök áherzla er lögð á að fá bændur og landbúnaðarverka- menn, s byggingaiiðnaðarverka- menn og ungar stúlkur. Þjóðviljinn átti í gær tal við brcska konsúlatið og spurðist fyrjr um þetta má). Var konsúl- atinu það ókunnugt að öðru en , ' ' STALIN Roosevelt sendir SovétríHjnnnm heillaöskaskeyti LONDON I GÆRKV. F.tJ. Roosevelt Bandaríkjaforseti hefur sent rússnesku stjórninni heiilaóskaskeyti í tilefni af 21 árs afmæli rússnesku byltingar- innar,og óskar hann allri rúss- nesku þjóðinni heilla og giftu í framtíðinni. Ishmef pasha foirsefí Tyfklands LONDON f GÆRKV. F. U. Tyrfcneska þjóðþingið kom samaii á fiuirfd' í Istambíul í dag og kaus eiinróma Ismet Inoniu, hershöfðingja, sem kunnur er lundir mafnmiu Ishmet pasha, fyr ir ríkisforseta í stað Kemals Ataturks. Ishmet pasha hefur rnörg lundangengin ár verið helsti aðstoðarmaðiur Kemals Ataturks. Harui hafði með höndum yfirstjóra fimm ára á- ætluinarmnar í Tyrklandi. Ish- .met pasha er fæddur 1884. — Hann er dugandi og reyndur herforingi og hefur komiðmjög við sögu. Hamn tók; pátt í Ung- tyrkjauppreisninni og í heims- styrjöldinni hlaut haim mikla frægð. Utanríkismálaráðherra var hann tvö ár og forsætís- táðherra 13 ár. Ishmet pasha mun halda ó- breyttri sömu stefnu í innan- og utanríkismálum og Kemal pasha. Ný stjórn verður mynd- uð og hefur Ishmet pasha beðið núverandi stjórn að gegna störf- um áfram, uns ný stjórn hefur verið mynduð. Otför Kemals Ataturk fer fram næstkomandi fimmtudag eða föstudag. Breska stjórnin sendir einn herforingja sinna til þess að koma fram fyrir sína hönd við jarðarförina. Vídsjáííi í dag Dr. med. Gunnlaugur Claes- sen ritar víðsjá Þjóðviljans í dag um Bálstofu í Reykjavík. Er Gunnlaugur eins og kunnugt er frumkvöðull þessara mála hér á landi. Kalundborgarfréttinni, , en kvaðst hinsvegar hafa fengið allmargar fyrirspurnir um mál- ið frá mönnum í bænum. þá átti blaðið efcinig tal við utanríkismálaskríf stof u s! jórn- arráðsins, og fékk þær upplýs- ingar, að henni hefðu engar fregni.r borizt um þetta mál frá E ígíandi, pó bjuggust þeir við, að þetta boð mundi ná til Is- Iands líka.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.