Þjóðviljinn - 19.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 19.11.1938, Blaðsíða 1
3. ÁRGANGUR LAUGARDAG 19. NÓV. 1938. 269. TÖLUBLAÖ. Söslalistafélag meö 164 með~ linrom stolnað ð Siqlufirði EINKASK. TIL þJÓÐVlLJANS SIGLUFIRÐI I GÆRKVELDI Sósíalistafélag Sigfufjarðar var stofnað í gærkvöldi mi;Ili| 164 meðlimum, sem flestir vonu mættir á tadimum. Fundarstjórar voru kosnir Otto Jörgensen símstjóri og Guðjón Þórarinsson, ritarar voru kosnir Óskar Garibalda- son og Þórhallur Björnsson., Gunnar Jóhannsson ¦ lýsti því yfir fyrir hönd kommúnista, að gengið væri til sameiningar, og slíku hinu sama lýsti Jón Jó- hannsson yfir fyrir. hönd sam- einingarmanna Alþýðuflokksins. Þá héldu þeir Póroddur Guð- mundsson og Jón Jóhannsson ræður um verkefni Sameining- arflokks alþýðu og þá fyrst og fremst á Siglufirði. 11 manna bráðabirgðastjórn var falið áð undirbúa fram- haldsaðalfund, gera uppkast að lögum fyrir félagið, komafram með tillögur um blaðaútgáfu og semja fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. FRÉTTARITARI larðar iráslr á Daladler *m á þlngmaniiafiindl Badi- m~^-"~__.^-mmm mm^^m -^msm kalailokkslns i gærdag. 59 af 90Ivídsiöddum þíngmönnum eru á mótí eínrædísiílraunum riteissfjórnarínnar, EINKASKEYTI TIL ÞJÓÐVILJANS. KHÖFN í GÆRKV Andúðín gegn eínræðísiílraunum Daladíer~ stjórnai'ínnar og mótmælín ge$n árásum hennar á réttíndí og hagsmuní verkalýðsíns fer dag* vaxandí, Á fundí í þíngflokkí Radíkalaflokksíns í dag, voru tílskánanír sfjórnarínnar^ákaff ga$n~ rýndar, Fundínn sáfu 90 þíngmenn og voru]skoðan« ír foeírra á sfefnu sfjórnarínnar °mjö$fskípfar, Efíír að umræður höfðu sfaðíð lengí >og orð~ íð mjjög heífar, krafðísf Daladíer þess að foíng" I mennírnír samþykkfu skílyrðíslausa frausfsyfír** lýslngu fíl stjórnarínnar, og lofuðu að sfyðja hverjar þær ráðsfafanír, er hún feldí nauðsyn- legf að gerðar yrðu. Víð afkvæðagreíðslu um frausfsyfirlýsíng^ una sáfu 30 hjá, én 9 greíddu afkv, á mófí henní, Meðal þeírra er greíddu atkvæðí á mótí var Píerre Cot, eínn hínn vínsælastí af leíðtogum stjórn- arflohksíns. Þíngmenn þeír, Heilsovernd Islendinga er mjðg ábötavant Rauðí kross íslands hefsf handa um skípulagn~ íngu almennrar heílsuverndarsföðvar i Reykjavík Gunnlaugur Einarsson, lækn- ir, forrnaður Rauða kross ís- lands, kvaddi fréttamenn blaða og útvarps á fund sinn í gær, og skýrði þeim frá fyrirætlun- um „Rauða krossins" um starf á næstunni. Félagið hefur ráðið sér framkvæmdarstjóra, Jakob Hafstein, og fengið nýtt og stærra húsnaaði, í Mjólkurfélags húsinu. Þar fór viðtalið fram yfir rjúkandi kaffibollum. Gunnlaugi Einarssyni sagðist svo frá: i „Rauði krossinn ætlar sér að ráðast í allmiklar framkvæmd- ir, enda þótt tímarnir séu óhent ugir. Við Sigurður Sigurðsson, berklayfirlæknir höfum verið kosnir af stjórn Rauða kross ís- lands til að gera tillögur um framkvæmdir í heilsuvernd á svipuðum grundvelli og erlend Rauða kross félög rækja víða hjá sér. Framkvæmdir þeirra þykja hvarvetna mikilvirkar og aðstaða þeirra betri en ríkisog bæjar- og sveitarfélaga til að ná áranglni í heimjahúsium fólks- jjiis. Afleiðingin hefur orðið sú, að þessar opinberu stofnanir hafa styrkt Rauða kross félögin mjög fjárhagslega og blöð og þjóðfélagsvinir veitt þeim braut- argengi. Oss virðist að einnig hér sé hin mesta nauðsyii að hefjast handa. Á hverju árifjölg ar þeim sjúktíórnstilfeHum, sem G:íjnnlaíJgur Emarsaotn, form. Rauða Kross ísiands. læknar rekja tjl bætiefnaskorts, og allskonar óhollir lifnaðar- hættir leiða til sjúkdóma. Sjúkdómum fækkar ekki að sama skapi og velmegun virð- ist vaxa og hreinlæti batnar heldur ekki tilsvarandi mikið. — Sigurði Sigurðssyni og mér * hcfur komið saman um að gera þessar tillögur um heilsuvernd- arstarfsemi Rauða k'ross ís- lands: 1. Koma upp fyrirmyndar lieilsuverndarstöð í Rv'fk í góðq samstarfi við Líkh, óg á öðrum svíðum en þeimsem húnsérum. FRAMH. Á 3. SÍÐU er ehhí víldu greíðaathv. með traustsyfírlýsíngunní hröfðust þess að „neyð- arráðstafanír" stjórnarínn- ar yrðu ehhí látnar hoiha tíl framhvæmda í því formí er tíl var ætlazt. Kunnur þingmaður úr flokki Radikala, Crutel, lét í Ijós van-' traust á Bonnet utanríkisráð^ herra, — taldi stefnu hans í ái- þjóðamálum hættulega bg heimtaði loks að þingið yrði tafarlaust kallað saman. Crutel mótmælti harðlegaaf- námi 40 stunda vinnuvikunnar og öðrum þeim ráðstöfunum er ríkisstjórnin hefur gert meðtil- skipunum um verkalýðs og at- vinnumál. Daladier. Bonneti Annar þingmaður, Desson, lýsti yfir því áliti, að með fram- ferði sínu ynni stjórnin frönsku þjóðinni óbætanlegt tjón. Des- son deildi einnig ákaft á Dala- dier, Reynaud og Bonnet fyrir það, að þeir hefðu brotið í bág við samþykktir flokksþings- jns í Marseille. FRÉTTARITARI StjðrDarandstæðinpr í Bretlsndi vinna pýðingarmikinn signr. EINKASK. TIL þJÓÐVILJANS KHÖFN í GÆRKV. Tvær aiukakosiningar til brezka líiingsiins fóru fram í ;gær, og urðfj þær ágætur sigur fyrir stjórsiarMdstæSinga. Kosn imgasigrar þessir vekja mjöig mikía athygli, þar aem kosn- íjngarnar snerust a^ mestp leytii lum i'ilanríkisnullasteínu Cham-. b2ríafms. í Bridgswater var frambjóð- andj frjálslyndra studdjur af Verkamannafíokknum og Kom- múnisíaflokknum. Náði hann kosningu með 19540 atkvæðum. Frambjóðandi íhaldsmanna fékk 17208 atkvæði. Við síðustu kosningar íþessu kjördæmi var frambjóðandi í- haldsmanna kosinn með 10000 atkv. meirihluta. í pioaicasíer-kjördæmi var frambjóðandi jafnaðarmanna Morgan, kosinn. Fékk hann 31735 atkvæði, en fram- bjóðandi íhaldsftokksins 20027 atkvæði. Meirihlui Verkamanna flokksins í Doncaster hefurauk- ízt um 4000 atkv. frá því í sTð- Björn Guðmundsson. Aðalsteiimn porsteinssioii. Tveir af ísEenzkn sjálf- boðnliðnnnm n Spáni ligsin særðir á sjnkrn- búsi í Bnrcelonn Islen^ku sjálfboðalíðarnír verða nú sehdír heím eíns og allár útlendu sfálfboðalíðarnír. þrír Islendiingar hafa undan- fárið ban'zt í Iiði síjónnarinnar á Spáni. Eriu það þeir Hallgrím:- ur Hallgrímssion, sem leseíld- jupi pjóðviljafis er vel kiunnur af bréfum þeim, sem birzt hafa frá howum hér, Björn Guðf- mmmdssioúi og Aðalsteinn por- steisissoa, verkameinn úr Reykja vík. Allir hafa |»eir upp á síð- kastið barizt á vígstöðviunumi við Ebrófljótið. Nýlega hefur borizt bréf frá Aðalsteini og Birni. Höfðu þeir báðir særzt og skrifa bréfið frá sjúkrahusi í Batcelona. Hafði Björn særzt allmikið á vinstri upphandlegg og mísst litla fingur á sölmu hendi, en Aðalsteinn hafði særzt minna. Var búizt við að Bjö'rn yrði um 6 vikur að ná fullri heilsu aftur. •, ' Eins og kunnugt er, hefur spanska stjórnin tekið þá á- kvöirðun að senda alla útlenda sjálfboðaliðana heim og eruþeír (nú nllflestir farnir á leið tíl „heimalanda" sinna. Fara ís- lenzku sjálfboðaliðarnir því nú einnig frá Spáni. SklOafél. Reyk]avíknt efnlr til sMðamóts 17. og 19. marz Þáfftakendum frá Noregí. Sviþjóð og Fínnlandí boðíð á mófíð. Skíðafélag Reykjavíkur á 25 ára afmæíi í ,vetur og mun minn ast þess hinn 25. febrúar. En í sambandi við þetta afmæli efnir það til skíðamóts dagana 17. og 19. marz. Hefur Skíða- félagið boðið skíðasamböndum' Noregs, Svíþjóðar og Finnlands þátttöku í afmælisminningunni. Ekki er þó undirbúningi þessa máls svo langt komið, að hægt sé að fullyrða, hve margir koma frá þessum þjóðum, nema hvað telja má víst að hingað komi 3 skíðagarpar frá Noregi, ásamt fararstjóra. í þessum hópi verð ur væntanlega hinn frægiskíða maður Birger Ruud. 17. marz verður keppt í 17 metra skíðagöngu fyrir bæði A og B flokk ásamt fleirigöngu mönnum, en keppni. í stökkum mun fara fram þann 19. marz. Pó er ekki óhugsandi að þessi dagsetning breytist að nokkru' vegna skipaferða hinna erlendu gesta. Skíðabraut hefur verið gerð í Flengingarbrekku og kiostar hún fullgerð um 14 þús. krónur. Pá hefur Skíðafélagið ákveðiðl að innrétta herbergi í kjallara ^kálans í Hveradölum. Tilþess ustu kosningum. 1 báðum þessum kjördæmum hafa allir íhaldsandstæðíngar sameinazt gegn íháldinu, — með þeim glæsilega árangri er hér hefur verið' skýrt frá. ' FRÉTTARITARI. að afla fjár til starfsemi sinnar hefur Skíðafélagið sótt um leyfi til þess að mega starfræk'ja happdrætti. Leyfið er að vísu ekki komið ennþá, en stjórn fé- lagsins er vongóð' um að leyf- ið fáist. Verður hæsti vinning- urinn 1000 krónur í peningum/ Víðsíáín í dag Stsfán Ögmiundsson. Stefán Ögmundsson prentari sk'rjfar víðsjána í dag um hatur íslenzkrar alþýðu á rangsleitní, friðrofum og grimmdarverkura og um viðbragð hennar, þegar föðurlandssvikarar buast iil þess í þjóðemisinsnafniaðopn* fasistum leið til að fótumtroða þjóðarsjálfstæðið.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.