Þjóðviljinn - 24.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 24.11.1938, Blaðsíða 1
3. ÁROANQUR FIMMTUD. 24. N*v. 1938 273. TÖLUBLAÐ Pólski pilturtnn Grynsdau, sem skaut von Rath, handtekinn. Jafnaðarmenn ©g kommtin^ ístar greíddu atkvæðí gegn Daladíersf jórnínní LONDON I OÆRKV. (F. Ú.) CHAMBERLAIN for~ sætísráðherra, frú hans, Halífax lávarður og lafðí Halífax lögðu af stað frá Englandi tíl Frahblands hl. 11 árdegís. Járnbraut- arferjan, sem fluttí þau vfír Ermasund hrepptí versta veður og hom tíl Calaíse 20 mínútum á eft- ír áætlun. Daladier forsætisráðherra, Bon.net uíanríkísmáli'jráðherra og fulltrúi Lebrun Frakklands- feeta tóku á mðti bresku ráðh bermnum og frúm þeirra við kiomwina til París. Ennfrsrriur sendiherra Frakka í Lcndon og sendiherra Breta í París. Ráð- herrarnir eru gestir Daladi:rs í Qai d'Or&ai í kvöld. Vr.ðneð- Rimar byrja í fyrramáfið. -Ráðherrafundur var haldinn í París í .morgun til þess aðræða þau mál, sem tekin verða 1il meðferðar á fundi bresku og frönsku ráðherranna. Talið er að frönsku ráðherrarnir hafi á fundi sínumj í morgun haft fyr- ir framan sig uppkast að þýzk- frönsku yfirlýsingunni, sem mun verða kunngerð bráðlega, en hún kvað fj.alla um gagn- kvæma viðurkenningu á núver- andi landamærum Frakklands og Þýzkalands, gagnkvæma vel- vild frönsku og þýzku þjóðar- innar og að þær séu einhuga ura, að leysa öll deilumál sín friðsamlega. Hin fyrirhugaða för von Ribbentrops, utanrík- ismálaráðherra Þjóðverja til Parísar, er ráðherrafundinum lýkur, er talin standa í sam- bandi við fyrrnefnda yfirlýsingu Fregnirnar um för von Ribben- trops og yfirlýsinguna virðas* hafa komið mönuum mpg á óvart, og sum blöðin ætia, aé vafi sé á, að yfirlýsingin verði birt mjög bráðlega og að ekki muni fullráðið um komu von Ribbentrops. Jafnaðarmenn og kommún- istar greiddu atkvæði gegn Framhald á 4. síðu. Óvænt árás á Dagsbrun i Alþýðnblaðlnn Hínn pólíffebí framfevæmdastjórí Sfeja!d~ borgarínnar bídnr nm sfnðníng atvínnii^ refeenda fí! að eyðíleggja verblýðsfélögín !ILEFNI áfásar þeitrirair á Dagsbrún, cir Guð~ mundur Ó, Guömundsson gcrír adjunureeðu- cfní í Þíóðvíljanum í dag eir lagagrein í hin~ unTmýjullögum Dagsbrúnair, En sú greín er>am~ ín aflGuðmundí L Guðmundssyní lögfræðíngí, og samþyfcfet af Sícfání Jóh, Stefánssyní hæsta~ réttarmálaflutningsmanní, scm nú kallar síg forsefa Alþýðusambandsíns. Um það leyti sem frumvarp það til vinnulöggjafar sem Al- þýðuflokkurinn bar fr.ami á síð- asta Alþingi ásamt Framsóknar- flokknum kom fram, var fund- ur haldinn í trúnaðarmannaráði Dagsbrúnar og mættu þeir Quðm. I. Guðmundsson lög- fræðingur, sem-var aðalhöfund- ur frumyarpsins, kjörinn ímilli- þinganefnd til þess að útbúa það af stjórn Alþýðusambands- insog Haraldur Ouðmundsson, þá atvinnumálaráðherra. Áþess- um fundi var frumvarpið mjögf gagnrýnt og bent á höfuðgalla þess. Eitt af stærstu atriðunum sem snertu Dagbrún og önnur verka Skjaldborgin hleypir opp fnndi í Verfelýðsf élagi Norðfjárðar Ríkisstjörnin krefst þess að Eyþór sé áfram bæjarstjóri I fyrradag var haldinn fund- pr í Verklýðsfélagi Norðfjarð- ar. Var fundurinn fjölmennur og urðu fjörugar umræður. Sameiningarmenn bráu fram ályktun í fjórum liðum og var aðalefni þeirra eftirfarandi: 1. Félagið lýsir ánægju sinni yf- iöí framkomu fulltrúa sinna í sambandi við Alþýðusambands- þingið, 2. Mótmæli 'gegn laga- breytingum þingsins. 3. Skora á Dagsbrún að beita sér fyrir stofnun óháðs verkalýðssam- bands. 4. Mótmæli gegn því að Skjaldborgin kljúfi Verklýðsfél. Norðfjarðar eins og orðrómur gengur «m. Voru tillögur þessar bornar undir atkvæði og að venju leit- að fyrst meðatkvæða um mál- ið. Komu svo margar hendur á loft, að Skjaldbórgin sá, að hún \at í algerðum minnihhita. - Hlupu Skjaldbyrgingar þá til undir forustu Eyþórs Þórðar- sonar, og gerðu hark mikið á fumdinum og ryskingar, svo að ekki var unt að halda áfram fiundi, ®ða leita mótatkvæða um ályktun jíesas. Varð þvínæst að slíta tuntíi. Ríkisstjórnin hefir gefið út ákvörðun um það, að Eyþóri Þórðarsyni sé óheimilt að segja af sér bæjarstjórastörfum fyr- irvaralaust, og fer þess á leit, að hann gegni störfum sínum unz kosningar fara fram eða hann hefir setið sem svarar venjulegum uppsagnarfresti. Bæjarstjórnarfundur var hald inn á Norðfirð'i í gær og rætt um þetta mál, en Þjóðviljinn gat ekki náð tali af Norðfirði eftir að fundi lauk. Verklýðsfélðgín í baráffu gegn sfefnti bresku sfjórnarínnár LONDON í OÆRKV. FO. Framkvæmdaráð verklýðefé- laganna brezkn hefir samþykkt að hefja baráftu om land allt gegn utanríkismákstefnw stjórnarinnar. Búizt er við, að sósíalistar leiti samvinnu fyjáte- lyndra maama í stjóín«Jra»€- sfööu í þessari baatöftm. mánnaféiög sérstakíega er 15. greinin sem takmarkar mjög réttinn til vinnustöðvunar frá því er áður var. Til dæmis var bent á að oft kæmi til og jafn- vel daglega að hóta þyrfti vinnu- stöðvun til þess að leiðrétta smávægileg atriði, svo sem til að tryggja Iaunagrieiðslu hjá verktaka sem uppvís væri að vanskiíum í laiunagreiiðslum til verkamasina. pá er; það algengt að stjórn Dagsbrúnar hefur hót- að vinpustöðviun við afgreiðslu skipa, til þess að knýja fram öryggi við losiunartækin, tsl d. ttr&fht nýrra víra á spil, að^- gerðar á spili eða betri frá- gangs á bómiu. pá kemur loft fyrir að nota verðjur vinnu:- stöðviun til þess að tryggja það að iaðeins félagsmenn séal í vinniunni, jog hefir Dagsbrún orðið öfliugt verklýðsfélag vegina réttar síins tfl þess að stöðva vinnu skyndilega, enda þött vininiustöðviun ætti sér ekki stað, því að slíkium atriðbm. hefir nær ætíð verið k"^pt í fag án þess að til vinnustöðv'- unar kæmi Giuðm. Ó. Guðmundsson Sósíalísf af élag með 45 meðlím" sfofnað á Husa~ vík í fyriradag, EINKASK. TIL þJÓÐVILJANS Húsavík í gær. Sósíalistafélag var stofnað á Húsavík í gærkvöldi. Stofnend- ur félagsins voru 46. Stjórn þess skipa: Björa Kristjánsson formaður ogmeð- ' stjórnendur Páll Kristjánssoa, Jóhann Björnsson, Jón Guð- mundsson og Árni Jónsson. Fréttaritari. Sósíalísíafélag sfofnað áDjúpa^ vogí Sósíalistafélag var nýleg« stofnað á Djúpavogi. Vora stofnendur þess 9. Formaður var kjörinn Sigurgetr Stefáns- son, formaður Verkalýðsfélage Djúpavogs. Tvær loftárásir á Barcelona í gær. Ekkí færrí en 36 hafa látíð lífið. LONDON í OÆRKV. (F. Ú.) Flugvélar uppreisnarmanna á Spáni gerðu tvær loftárásir á Barcelona í morgun. Mann- tjón varð mikið .og eignatjón, einkum í fyrri árásinni, Eigi hversu margir hafa farizt Og særzt, en þegar er kunnugt um að 30 menn hafa látið lífið, en 125 særzt. í fyrri árásinni tóku Frh. á 2. síðu. \ þátt átta flugvélar. Flugu þær Skjaldborgin móti atvinnu- leysisbaráttu sjómanna. Sígurjón A Olafsson þorír ehhí að láta fara fram allsherjaratkvæðagreíðslu um óháð fagsamband. svö hátt, að ekki sást til þeirra fyr en þær voru komnar yf- ir borgina, og munu þær hafSa flogið hljóðlaust seinasta á- fangann til borgarinnar. Vissu menn ekki af þeim fyr en í þann mund er fyrstu sprengikút- verður enn með vissu sagt J mnl var varpað. Ein þeírr* Fundur var haldinn í Sjó- mannafél. Reykjavíkur í gær- kveldi. Sóttu hann um 100 manns. Höfuð'viðfangsefni fundarins var það, að uppástungunefnd skilaði störfum. Efst í hvert sæti stilltu þeir sömu mönnum og| pú eiga þar sæti, nema í varagjaldkerasæti, þar sem Lút- er Grímsson var settnr sem annar maður í stað þess að hann var efsttir. Mestur hluti fundartímans fór í það, að ræða tillögn frá síðasta fundi, om það hvort fé- Iagið skyldi fcjóea afvinn'uleys- ingjanefnd, »eni yjiní í sam- ráðl við iírtvitttiMleysfagjan'etaKl Dag»brómaí. feafði Sliijaldbiorf- in fast á móti þessu. Tillaga þessi fékkst að lokum ekki bor- in undir atkvæði. í stað þess var samþykkt tillaga frá fé- lagsstjórn um að vísa málinu til Fulltrúaráðs verklýðsfélag- anna og stjórnar Alþýðusam- bandsins. Tillaga kom fram frá Hafliða Jónssyni um allsherjaratkVæða- greiðslu um óháð fagsamband. Færi atkvæðagreiðsla þessi fram um leið og stjórnarkosn- ingin. En áður én þessari til-. Iögu var íýst, feora formaður með tilíögu um að slíta fundi og neitaði að gefa upplýsingar um efni ^illögunnar, fyr en samþykkt var að fundi skyldj slitið. Ly%ti hann þá -riWögunni iög sleit fwmtr. kbm niður í kvennasjúkrahös og biöu 6 sjúklingar bana, m 11 særðust. Flestar sprengikúl- |urnar komú niður í miðhluta borgariniiar og er ein aðalgat- an gereyðilögð eftir sprengi- kúlurnar. Ein flugvélanna var skotin niðitr. í síðari árásinni var varpað niður sprengikúi- úm á höfnina. Tjón varð þar mikiu minna. Göfcumyud frá Barcelona — Flugvéiarnar nái^ast.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.