Þjóðviljinn - 30.12.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 30.12.1938, Blaðsíða 1
*• ARGANGUR. FÖSTUDAG 30. DES. 1938. 301. TÖLUBALÐ aa laiansta aasti í bili Óþekkf kona í Kaupmannahöfn kærð fyrír svíndl iiieð íslenzka penínga KHÖFN í OÆRKV. F.Ö. í-ogreglan í Kaupmannahöfn, fcefur fengið kæru á hendur ó- Þekktri konu, fyrir að hafa fram, *ð fjársvik ittéð þeim hætti, að fcún hefur fcomið inn I búðir tog keypt vömr og borgað með | MHfBttN í CÆRKV. $F. *) íslenzkum 100 kr. seðlum og Harrað afgreiðslufólk til þess að +aiA. - * * með sér, að sókn uppreisoar- a" taka penmgana fynr samia, •» », * verð og danskar krónúr. Er «onunni svo lýst, að hún sé uní fimmtugt. Hafa allmargar verzl- anir beðið nokkurt tap á þess- «*m viðskiptum, Guðmundur Kamban á Konungícga leíkhúsínu. KHÖFW 1 OÆRKV. F.C. Hið nýja leikrit Guðmundar Kamban fær frumsýningu á fcon wnglega leikhúsinu í janúarmán^ uði. Höfundurinn er sjálfurleik- stjóri. Aðalhlutverkin leika, fru Anna Borg og Thorkild Roiose. ».100 menn tog ein stúlka", kvikmyndin sem undanfarið he| Ur verið á Gamla Bíó, verður, sýnd í síðasta sinn í kvöld, Þetta er athyglisverð mynd, baeði vegna efnis og meðferðar, Dg ættu menn ekki að sitja SlS úr færi að sjá hana. bvðveldisiieFiDB á KatalíauíeiOo ÞtáU fyrír ógrynní líðs og hergagna verður fasísfaherjunum lífíð ágengf Sprengjuárás á brezkt skíp við Balear^eyjar Fregnir frá Spárii í dag taera manna er mjög hægfara. Upp- resinarmenn segjast hafa brot- jð á bafc aftur mötspyrnu stjóm- arhersveitanna við Balagluer, en þar höfðu þær búizt uni mjög rammlega. Ef það reyn- ist rétt, að vörn lýðveldishers- ins hafi bilað þarna gersamlega, væri það honum mjög alvar- Íegur hnekkir, en stjórnin í Barceliona tilkynnir, að eftir lát- tausa fimm kkikkustunda Tall- byssusfcothríð uppreísnarmanna á þessurn slóðum háfi aðstaðan verið óbreytt. Lýðveídisherinn hafi hvergi Iátið undan síga. Hinsvegar viðurkennir Barce- lona-stjórnin, að hersveitum uppreisnarmanna hafi orðið nokkuð ágengt nyrst á vígstöðv unum. Á Balaguervígstöðvunum þar sem barizt hefur verið um brú yfir fljótið, segjast upp- reisnarmenn hafa tekið 850 fanga. Samkvæmt skeyti frá Gibralt- ar hafa flugvélar uppreisnar- manna ráðist á brezka skipið „Mariionga" í nánd við Balear- eyjar. Skipshöfnin varð að fara í bátana. Frakkar styrkja að- stöðu sína við aust- anvertMiðjarðarhaf Engir árekstrar enn í franska Sómalílandi. ^ONDON I OÆRKV. (F. 0.) Samkvæmt fréttum frá París €r talið að Daladier og Bonnet hafi ákveðið að taka alla að- stöðu Frakklands í Sýrlandi iil eindurnýjaðrar rannsóknar, með Þvi að hernaðarleg afkoma Frakklands í Miðiarðarhaíinu veltur mjög á tökum þess á ýrlandi. Fiögurra manna nefnd verður bráðlega send til Sýr- 'ands til þess að rannsaká á- standið og gera tillögur um "yjan Fransk-Sýrlenzkan sátt- mala. • i nefnd þessari er ráðgert að fjórir menn eigi sæti, einnfyr- !r hvora dpild franska þjóðþings ,ls- sá þriðji fyrir herforingja- ráðið og sa fjór?í fyrir ríkis- stjórnína. Sáttmáli. sem gerður «r var mim Frakklands og Sýr- lands 1Q36 náði ekki fullnaðarn samþykkt utanríkismálanefndar öldungadeildar franska þjóð- þingsins. Engin ný tíðindi hafa borizt varðandi herflutninga Frakka til franska Sóma'ilands eða deil ur Frakka og ítala yfirlcitt, en ýmsar tilgátur hafa komið fram í blöðum, og hníga þæir í þá átt. að Frakkar óski ekki afákipta annarra af deilunum við ttali. Aðstoðarsendiherra Frakka í París fór í dag í heimsókn í brezka utanríkismálaráðuney'ið. Fkkert lifTrrur fvrir opinberlep-a um erindi sendiherrans, en blöð hafa birt fregrir um, að hann hafi Iátið í Ijós fyrir hönd frönsku sticjrnárinnar, að mála- miðlunartilraunir séu tilgangs- litlar. Frá vígstöðvunum við Segrefljót. Fáránlegur dómur Islen^kum ríkísbor$ara er neífað um afvínnuréffíndí í Reykjavík o$ nágrenní um fveggja ára skeíð. Með dómi undirréttar, sem nýlega var felldur, var konu hér í bæraum Jóhönnu Gold- steiíi-Otíoson bannað að við- Ifögðum dagsektum að síarf-i rækja í Reykjavík, Hafnarfirjði o;g nágrenni þessara bæja, saiumastoíu, sem fæst við samslconar sauma og saumas'ora Helgu Si^urcsson, sem er stefnandi í máli þcs?u og rekur kjólasau.Ti; í sambands við vcrzlsLtti'vj GiiH*io::s hír í bæmni. Mun dórrur þessi vora ehsdæmi o| því íík'ejTnr tl þcss( að vckia alhygíi mrrna á meðal. Forsendur þessa makalausa dóms eru þær að frú Goldstein réðist til Heigu Sigurðsson í ágúst 1Q34. Voru samningar undirritaðir þeirra á m.il'f. í Be'rA lín og skuldbindur frú Gold- stein í\y íil þcss, að búa hvorki til föt á cinstaklinga (utan saumastofu Helgu) né íaka að sár aðra stöðu í Reykjavík. — Með samningi þessum skuldbatt frú Helga sig til þess að greiða frú Goldstein 250 kr. danskar á mánuði og lV2°/o af andvirði þess er hún saumaði. Samning-. ur þessi, hvað snertir danskar krónur, var auðvitað ólöglegur af hálfu Helgu. Samningur þessi var endur- nýiaður árið eftir. Fær frú Goldstein eftir honum 250 kr. í íSknzk-ar auk 3"/0 af því, er hún saumaði. Var þá um leíð tekið fram að frú Goldstein mætti ekki•'' vinna fyrir utan verzlun Helgu meðan hún dveldi á ís-; landi. Samningur þessi gekk úr gildi 15. september. InUj í sa'mn* ing þennan var síðar sett á^ kvæði um að frú Goldstein væri að þessum tíma liðnum heim- ilt að vinna utan Reykjavíkur Hafnarfjarðar og nágrennis. í sumar þegar samningurinn var útrunninn og semja skildi um áframhaldandi starf við saumastofuna Gullfoss, náðist ekki samkomulag á mi'ii þeirra Helgu og Goldstein, þar sem Helga vildi ekki greiða sérstak- lega fyrir eftirvinnu. Hvarf frú Goldstein ,sem þá var nýgift íslenzkum manni, þá frá störf- um í þjónustu frú Helgu, og setíi upp saumasiofu héi.' í bæn-'i um . Stefndi frú Helga frú Gold- stein-Ottoson og krafðist 6000 króna skaðabóta og að hún hætii rekstri saumastofunnar að viðlögðum 100 kr. dagsektum. Dómur þessi .sem skýrt er frá hér að framan mun kOma flestum undarlega fyrir sjónir, þar sem aðal-' ástæðan fyrir ákvæðum samn- ingsins var erlendur ríkisborg- araréttur hinnar stefndu, sem er breyttur við giftingu henn- ar. Flestum mun hvkia undar- legt, að hægt sé á þennan hátt að takmarka athafriafrelsi ís- lenrkra ríkisbortrara. En v allra kynleg^st er það ,sem segir í forsendum dómsins, að „hins- vegar verði að telja, að eftír að hún gíftist íslenzkum ríkis- Baejarráð hefur enn ekki fekíð neínar ákvarðanír um framhald hennar. Sú ákvorðiun hefur verið tek- in af yfirvöldum ríkis og bæjar, að leggja atvinnMbdtavinnuna niður frá nýári, að minnsta kosti fyrst um sinn. Ekki er pó vitað,; hve stöðvun þessi verður löngj bg er iafnvel lalið, að vinna' muni hefjast aftur i seínni hluta naíslu viku. Hinsvegar er ekkH ert vitað um f>etta me'ð víssu önnað en að vinnán hættír á nnorgun. Vegamálastjóri, sem hefur umsjón með atvinnubótavinn-; unni fyrir hond ríkisstjórnarj innár skýrði blaðinu svb frá í gærkvöldi: Þar sem bæjarráð hefur enn ekki tekið neina ákvörðun um framhald atvinnubótavinnunnari eftir nýár, hefur ríkið ekki talið ástæðu til þess að leggja neitt fé fram fyr en sú ákVörðuri er fyrir hendí. Þjóðviljinn átti ennfremurtal við borgarritara, kvað hanni það satt að enn hefði ekkerl verið ákveðið um fyrirkomulag atvínnubótavinnunnar eftir öj'ár, en taldi þá ákvörðun mundu tekna um nýárið. Hínsvegar skýrði hann svo frá, að atvínnu- bótavinnan hætti í bili eða þar til að minnsta kosti á fimmtu-1 daginn kemur . Ér framfcoma bæjarráðs hlni hneykslanlegasta í þessum efn-: um, þar sem atvínnuleysíð er jafn almennt og kjör verka- manna jafri bágborin og raun ber vitni um. Virðist það óaf- sakanlegt hirðuleysi af hálfu yfirvalda bæjarins að hafaekki þegar gert ráðstafanir til þesfc að vinnan gæti halkiið óslitið áfram. Japanir reyna að ráðast inn í Shensi en verðnr mjðg lítið ágengt Chang-Kai-Sjek og koná hans. Vetrarhjálpín hjálpar ckki Sfcorturinn sverfur óvenju fast að verkamannaheimilunum héí í Reykjavík þenna vetur, ogl það er eins og hann sé sárast- ur einmitt í hátíðaglaumnum. Pó að ekki sé hægt að hugsa til þess að gera sér nokkurn daga- mun, þlá verður það svo, að' þessa daga finna börnin að minnsta kosti meira til fátækt- arinnar, sem kemur fram við 'þam í vöntun á mat og fötum, að maður ekki tali um leikföng og annað sem þau sjá aílsstaðar og langar í. Ég leitaði til Vetrarhjálipar- (Frh. á 4. síðu.) borgara, manni, er jafnan hefur búið hér í bænum og stundað atvinnu hér, verði að telja, að slík skuldbinding (sem hún gaf Helgu. Ritstj.) skerði atvinnu- frelsi hennar óhæfile'ga, og verði henni því ekki bannað að stunda sauma fyrir aðra nem^ í tvö ár, frá því að hún fór úr verzluninni Gullfoss. Með þessari yfirlýsingu hefur dómarinjni í riaun og veru viður-* kennt það, að dómurinn bygg- ízt á röngum forsendum og samningurinn að engu hafandi. Dómur þessí er því hneyksl-, ísdómur, sem á að afmá úr ís- lenzku réttarfari. LONDON I GÆR. FO. SamkVæmt kínverskum til- kynningum eru Japanir nú að gera tilraun til þess að komasí yfir Gulafljót, með það fyrir augum, að senda her manns inn í Shensi-hérað. Hafa Jap- anir haldið uppi ákafri skothríð á víggirðingar Kínverja í suð vesturhorni Shensi-fylkis, sr. ekki orðið verulega ágengt. Hafa Kínverjar hafið gagnárás á Japani. Kínverská herstjórnin er þeirr ar sfcoðunar, að Japanir myndi mæta mjög öflugri mótspyrni' í Shensi, þar sem þar eru fjöl mennar hersveitir, sem aðvísu ekki tilheyra fastaher Kína, er eru vel skipulagðar, og haf; gert Japönum óleik víðja í Nori /' ur-Kína. Pfzka Iþróffasamband« íd hlufí af nazisfa*r hreyfíngunní LONDON I OÆRKV. FO. íþróttasamband Pýzkalands í framvegis, samkvæmt nýútge: inni tilskipun, að vera ábyrg fyrir íþróttastarfsemiini í lanc inu, sem verður skipulögð se; . pólitísk starfsemi innan véband nazistaffokksins.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.