Þjóðviljinn - 12.02.1943, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 12.02.1943, Blaðsíða 1
ö. ^gangur. öa 'xs ixinxx -Í SÍJGXÍXJJO/IÍÍ) ÍBJÍZ í-JiOV fíii Föstudagur 12. febrúar 1943 1UPÍI9 íifgOÍUgfJ 34. tölublað. Aðalfundur Þvotta- r kvennafélagsins H93 .xö; síðan hélt Freyja fií)ÍIÍáí9V j qx/jsá 'Í33'i iJiTSS'/ UtUlL, .iiofro ÍÖÍ'IO Churchill skýfir frá Casablancaráðstefnunni öom ™*3< Í2JSX10S Fyrir ivokkru þvottakvennafélagið aðalfund sinn. Var stjórnin öll endurkosin en liana skipa: FormaÖur: Þuríður Friðriksdóttir, vara- formaður: Petra Pétursd., rit- ari: Áslaug Jónsd., gjaldkeri: Sigríður Friðriksdóttir, með- stjórnandi: Þóra Halldórsdótt ir. -M jBfliaigiiJ gisníta U Á fundinum kom fram mikiU áhugi fyrir eflingu fé- laginu-- .aasd æJxjííí iaam btíb) Fundurinn ræddi nauðsyn þess að byggt yr'ði nýtt fæð- mgarheimili í bænum og sam þykkti áskorun til ríkis og bæjarstjórnar um að leggja fram.nægUegt fé til þeirrar stofnunar. ÍBtlSIt \: srri Bandaríska hershöfdíngjanum Eísenhower falín yfít~ J3I ÍIIl5miB wiacj Winston Churchill, forsætisráðherra Breta, i'lutti ræðu í neðri málstofu brezka þingsins í gær, og var efni ræðunnar styrjaldar- ástandið og horf ur- sleJ Churchill lýsti yí'ir því, að á. Casablancaráðstefnunni hafi náðst algert samkomulag um hernaðaráætlun Breta og Banda- rikjamanna næstu 9 mánuði, og sé nú aðeins eftir að útfæra þær áætianir í smáatriðum og f ramkvæma þær. Áætlanir þessar miða fyrst og fremst að því að draga þýzkan her frá austurvígstöðvunum og vinna bug á kafbátahættunni. Churchill skýrði frá að þær breytingar hefðu ye'rið gerðar á Jíiiaxix/sh -ósjy?is .vxa i/riii nsnnxi j iiítq jsblsií Breytingartillöpr við 3. fjárlaganna ræddar í nótt . 'wsuaisba'istt. xuö'j;;;; Fjárlogin vora til þriðju umræðu á alþingi í gærdag og langt fram eftlr kvöldi. Var óvíst að umræðunni yrði lokið í nótt er Ieið, Hér fara á eftir ýmsar breytingartillögur, sem fram voru lagðar við þriðju umræðu.;ji>i Eins og við var að búast, eft- ir þá óvenjulegu og flausturs- legu meðferð fjárlaganna, við 2. umræðu, hefur borizt urmull af breytingartUlögum frá einstök- um þingmönnum, auk breyting- artUIaga fjárveitinganefndarnú. við .3. urnxæðu. Eins og menn muna, vanrækti nefndin að gera breytingartiUögur við 2. um- ræðu um tekjuhlið frumvarps- ins og um þær greinar þess, sem f jaUa um verklegar framkvæmd h*. g'- .... rxj3[3;, Þingmenn sósíaUsta víttu þessa áðferð og gerðu að tUlögu sinni.að nefndin athugaði þá þegar við 2. umræðu þessar greinar frumvarpsins, svo að hægt. yæri að fá heUdaryfirli't yf ir f járlögin við 3. umræðu, svo að þingmenn gætu frekar gert tiUðgur sínar, með það fyr- ir augum. ÞeVbentu ennfremur á það, að þessi meðferð fjárlaganna gerði það að verkum, áð'í'ráun og veru yrði ekki néma éin um- ræða um fjárlögín, þau lög þingsihs, seiií" þjóðarbeUdina varðar mestu. Þeir bentu. énn f að hún myndi verða tú besp, áð eins líklegt væri, að þirigið afgreiddi tekjuhallafjárlög og hitt, sem sagt, að með þessari aðferð yrðu fjárlögin afgreidd í blindni -to ; nev aaiiísi Þrátt fyrir þetta var það san> þykkt af hinum flokkunum gegn atkvæðum sósialista, að þessi flaustursmeðferð yrði við- höfð. Það hefur nú sýnt sig, að þing menn sósíaíista höfðu rétt að -^f-a g^BlJ líast. íí 7 GJÍ mæla* 5 .. ÍSSfiirr- Nú við 3: umræðu liggja fyr- ir mjög margar tillögur frá þing mðnnum, aUar tU hækkunar og þorri þeirra eru þarfar og nauð- synlegar, og eru þessar helztar: Þingmenn Reykjayíkur, alhr 8, saman og uppbótarþingmenn- irnir af listunum í"-Rvík, flytja eftirfarandi tiUögur: Veittar verði 600.000 kr. til fæðingardeildar í sambandi við Landsspítalann, gegn jöfnu framlagi frá Reykjavíkurkaup- stað, enda verði samkomulag við hahn um fyrirkomulag bygg ingaiinnar og rekstur deildar- inhaf. TU vara, að veitt verði 300.000 krónur gegn tvöföidu framlagi frá Reykjavíkurkaupstað. Sömu þingmenn flytja þá til- lögu að í stað 500000 krónur til Gagnfræðaskóla Reykjavíkur verði "veittar kr. 53333.00. Enn- fremur að tU Bæjarbókasafns Reykjavíkur verði veittar 25.000 kr. í stað kr. 8000.00. • Þá flytur Áki Jakobsson breyt Framh. á 3. sfðu. herstjörn Bandamanna í Norður- Afríku, að hér eftir lúti áttundi brezki herinn y-firstjórn banda- ríska hershöfðingjahs Eisen- hower, og verður Alexander hers höfðingi varayfirforingi tekur Við starfi Alexanders tekhr Maitland-Wilson, er vérið hefur yfirhershöfðingi 9. og 10. brezka hersins í írak og íran, en ékki Ðómur í áfengismáli. .:-:é ¦ rí go egjsb B3Í / gœr kvað sakadómari upp dóm í máli réttvísinnar gegn Ólafi Jóh. Jónssyni, er falsað haf$i leyfij er hann hafði fengið fyrir undanþáguvíni;^ lSín Málavextir eru sem hér.segir: 27. f. m. fékk dæmdi, Ólafur J. Jónsson, afhéntah seðii hjá út- sölumahni i áfengisverzlunar rík- isins fyrir 1 flösku af brennivíni og • gréiddi hana með 30 kr.. Áður en hann framvísaði ,af-, hendingarseðlinum til afgreiðslu falsaði hann seðilinn þanníg, að í stað einnar flösku setti hann 10 flöskur (bætti einu.núUi við!), óg í stað 30 kr. setti hann 300 kr. (bætti aftur einu núlli við). Síðan fór hann og fékk afhent ar 10 flöskur, án-þess'að'.hafa.- greitt nema 30 kr, - ~UBj Hann var dæmdur fyrir skjala fasl í 4 mánuða fangelsi, skil- orðsbundið og sviptur kósningár: rétti og kjörgengi. Ennfremur var hann dæmdur til að greiða 180 kr. í skaðabætur til áfengis- verzlunar ríkisins, en það er andvirði 6 flaskna af brenriivíni, en þrem flöskum. skilaði hann óeyddum. Þá var hann óg dæmd^ w til að greiða málskostnað. hefur. enn 'verið skipaður eftir- maður Maitland-Wilsons. Cunningham flotaforingi verð- ur yfirmaðu'r alls flota Banda- mannia á Miðjarðarhafi og Tedd- er flugmarskálkur yfirmaður flughers Bandamánha í Miðjarð- arhafslöndum, en báðir lúta þeir Eisenhower í því er snertir sam- vinnu landhers, flughers og flota Giraud hérshöfðingi hefur sameinað her sinn Bandamanna- herjunum í Túnis, og lýtur franski: herinn yfifstjórh Ander- sons hershöfðingja, ýfirmanns 1. brezka hersins. ChurchUl tilkynnti að þegar eftir Casablancaráðstefnuna hafi fulltrúaf: hans og Roosevelts forseta farið austur í Asíu, og setið þar ráðstefnu með Wavell, yfirforingja Bandamannaherj- arma í Indlandi óg Sjang Kaj- sjek, yfirhershöfðingja Kínverja. Sir John Dill var fulltrúi Chur- chills en Arnold hershöfðingi fulltrúi Roosevelts. : Á þessari herforingjaráðstefnu 'var einkum rætt um þaú atriði Casabláncaráðstefnunnar, Snerti Japan. SðmbvMrt húsmEðr^ felugsinv um teð- ingas.ofnun A fundi i Húsmœðrafélagi Reykjavíkur er háldinn var 8. þ. m. í Oddfellow, og rœtt var um stækkun 'fœðingarstofnunar Landspítalans, var svofelld til- laga samþykkt í einu hljóði: „Húsmæðrafélag Reykjavíkur ö er því eindregið fylg3aridi'i'áH£ fæðingarstofnun Landspítalans . verði stækkuð svo fljótt sem r auðið er, þar sem fyrirsjáánlegt"" -1 er, að með, hveriu árinu sem . líður, verður þörfin þar rrieiri. Jafnframt lýsir félagið áhægju sinni yfir því, hvað bæjarstjórn Reykjavíkur hefur tekið þetta: máí föstum tökum, og væntjr þess fastlega að heilbrigðismála-. stjórn og Alpingi ljái "pvi lið: hersljórn áiiunda breska hersíns ™g9V « nuC,^^_ er að __________ Hættulegir leikir «icr,9„BiÍama Hættulegir leikir barna hafa með skömmu millibili valdið al- varlegum afíeiðingum. t annað skiptið dauða, en í ': hitt skiptið urðu afleiðingar leiks ins þœr, að (Itill drengur missir sjón á öðru auganú. Áður hefur verið sagt frá því, þegar drengur beið bana af því að hanga aftan í bíl. Fyrir skömmu hafði annar hættulegur leikur alvarlegar af- leiðingar. ——^— 12 ára gamall drengur var að leika sér að boga úti á götu. Á. gotunni var einnig 8 ára drengur Ör af boga eldri drengsins lenti í öðru auga litla drengsi Farið var með hann til L is bg yar fyrst álitið, að um ekk- ert alvarlegt væri að ræða, eri nú er komið í ljós, að drengur- inn muni missa sjón á auganu. Er hér um svo hættulega leiki ræða, að fullorðnum ber Framhald á 4. síðu. Sovéthersveitir sem sækja fram frá Novotserkask 40 km. frá Rostoff. 1&V^ m}^ §inni3 Sovéthersveitir tóku f gær járnbrautarbæínn toísovaja^ftir harða bardaga. Bær þessi er suður af Karkoff, og 80 km. norð- austur af Dnépropetrosk, og er talið að taka bofgarinhar auki mjög á, erfiðleika þýzka hersins milli Danets og Dnépr. Með töku JU)sovaja er rofin síðasta járnbrautíií frá, Karkoff til Douetsvigstöðvauna. Þær hersveltir Rússa> ,sem næst eru ; Karkoff, voru í gær aðeins 24 km. frá borginni. Áthyglin beinist nú á ný að " horfurnar væru víða slæmar fyrir fasistaherina, einkum ættu þeir örðugt um vörn í nánd við Novorossísk, því lándgönguhér¦$ Rússa haldi þar uppi látlausum árásurmá stöðvar Þjóðverja pg Rúmena. Rostoff, en Rússar _ hafa rofið járnbrautárlínuna. milli Rostoff og Novotserkask, og tóku í gær 5 bæi í sókn sinni suður frá þeirri borgcEfVsítyher aðeins 40 tm. frá Rostoi'f. Herinn á syðri bakka Dónfljótsihs héfur enn ekki ;kpmizt yfir fljótið, nema fáménhar sveitir. Harðif' bafdagjaf halda áfram í' Vestur-Kákasus, og játaði þýz;ka herstjórnin í gær, að . í Moskvafregnum segir að stöðugt þrengi að .leifiun Káka- sushersins, og háfi rauði herinn tekið mörg þorp á Krasnodar- svæðinu í gær. iaíaíannnEöaa-'' mnnuu&mmnu' KUKumzmiz

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.