Þjóðviljinn - 29.04.1943, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 29.04.1943, Blaðsíða 3
Fimmtudagur, 29. apríl 1943 ÞJOÐVILJINN þiðmnmini Utgef anái: Sameiningarflokkur alþýðu — Sósíalistatiokkurinn Ritstjórar: Enar Olgeirsson (áb.) Sigfús Sigurhjartarson Ritstjórn: Garðastræti 17 — Víkingsprent Sími 2270. Afgreiðsla og auglýsingaskrif- stofa, Austurstræti 12 (1. hæð) Síhii 2184. Víkingsprent h.f. Garðastræti 17. Útvarpsræða Sigfúsar Sigurhjartarsonar um þingfrestun - eftir handriti þingskrifara Frá viSrn iil sóknar Hvers vcgna cr þíngíð rægf ? — H versvegna er því fresfad ? Alþíngí er eínn þýðíngarmesfí veffvangur sféffabaráffunnar „Vér mörgu, vér smáu"..... Sýníd máff f jöld~ ans 1, maí 1. maí er dagurinn, sem vinnandi stéttirnar hafa kjörið til þess aö sýna mátt sinn, þann mátt, sem felst í því aö þær eru fjöldinn, að þær eru vinnuaflið, sem skapar verð- mætin, að þær eru fólkið sjálft, fólkið, sem á að ráða. ! 1. maí sýnir fólkið að það vill nota þennan mátt, til þess að knýja fram lýðrétt- indi sín, mannréttindi fólks- ins, réttinn til afraksturs erf- iðis síns, réttinn til aö ráða örlögum sínum sjáíft,. — en hætta að vera leiksoppair í höndum „óviðráðanlegra" „at- vika" (!) eins og kreppna og atvinnuleysis, hætta aö veröa háð dúttlungum atvinnurek- énda, — en verða sjálft sinna örlaga smiður, sameiginlega drottnandi yfir skilyrðunum fyrir lífi þess og velgengni: atvinnutækjunum.. 1. maí sýnir fjöldinn að séu hinir smáu samtaka, séu þeir einhuga um að stefna að sam- eiginlegu marki: fullu frelsi hins vinnandi lýðs, — þá eru þeir sterkasta valdið, sem til er á jarðríki. Sýnið vald ykkar 1. maí, verkamenn og verkakonur, launþegar og alþýöa öll í Reykjavík! Þið, sem snúið hjólum fram leiðslunnar á daginn, — þið, sem framleiðiö það, sem þjóð- félagið byggir alla tilveru sína á, — látið þá, sem drottna enn yfir framleiðslu- tækjunum finna það, að þetta stendur allt saman kyrrt þeg- ar þið viljið, — að peningarn- ir þeirra geta ekkert, en að vinnan ykkar getur allt. Þið, sem þjáist af húsnæð- isvandræðunum, veröið að hafast við í kjöllurum og úti- húsum, — alhr þið, sem þekkið skortinn, sem auð- valdsþjóðfélagið leiðir yfir fólkið, — allir'þiö, sem viljið taka höndum saman til þess ,' aö hindra að atvinnuleysiö, skorturinn og kreppumar komi aftur, til þess að skapa þjóðfélag hinna vinnandi stétta, þjóðfélag öryggis, frels- is og sósíalisma, — út á göt- una 1. maí, svo þið kennið máttar ykkar, finniö" hve sterk þið eruð í samfélagi við alla aðra, sem berjast fyrir því sama serh þið! Allir þið, sem unnið hug- Vörnin var að snúast upp í sókn. Andstæöingar íslenzka auö- valdsins voru í varnarstöðu á hinu nýlokna þingi, en i byrj- un þessa þings var vígstað- an svo breytt, að þeir höfðu aðstööu til að hefja sókn. (Bernhard Stefánsson: Það var hægt að vera búinn að afgreiða þessi skattamál á síðasta þingi ef kommúnist- arnir hefðu ekki svikið). Það hefur verið flutt frumvarp um eignaaukaskatt í Ed. og hv. þm. Strandamanna batt það fastmælum viö flutningsmenn úr öðrum flokki, að það skyldi ná fram að ganga á þessu nýja þingi. Hæstv. 1. þingm. Eyfiröinga og aðrir Framsóknarmenn ættu sem minnst að tala um loforð og svik, þeir, sem ganga hér um salina með hlaðin bök af brigðmælgi. Það voru líka önnur skatta- mál fyrir þessu þingi. Háttv. 1. þingm. Eyfirðinga fór um þau nokkrum orðum og lýsti bréfaskiptum milli Framsókn- arflokksins og Sósíalista- flokksins, en gat þess, að síð- asta bréf sósíalista ætlaði hann ekki' að lesa, það væru bara vífilengjur. Eg ætla með leyfi hæstvirts forseta að lesa hér þetta vífilengjubréf. Það hljóðar svo: „Vér höfum sent yður frum varp um breytingar á skatta- lög-unum, sem fela í sér m. a. þau akvæöi um afnám varasjóðshlunninda, sem er sjónum verklýðshreyfingarinn ar, — allir þiö, sem viljið sýna hug ykkar til baráttu gegn harðstjórn og þjóða- kúgun, gegn fasismanum, versta óvætti mannkynsins, — fylkið liði 1. maí með verk- lýðssamtökunum. Það má enginn h'ggja á Uði sínu. Vinnið sleitulaust að því fram að 1. maí að gera þátt- töku fjöldans í 1. maí-kröfu- göngunni sem stórfengleg- asta. Á hverju heimili, hverri vinnustöð, hverri' verzlun og skrifstofu, verður hvatningin til hinna mörgu og smáu, til starfandi stéttanna, til hús- mæðranna og skrif tofufólks- ins, til verkamannanná og verzlunarfólksins, til starfs- manna hvar sem þeir finnast, — til allra, sem unna mál- stað vtnnandi stétta i— að hljóma: Allir eitt 1. maí! Allir út á götuna 1. maí, til pess að sýna hver máttur býr á bak við hugsjónir ís- lenzkrar alþýðu! tilgangur og aðalatriði frum- varps þess, er þér senduð oss í dag. Vér óskum eftir svari yðar, hvort þér vilduð flytja þettai frumvarp ásamt þing- mönnum úr Sósíalistaflokkn- um, eða heita því stuðningi, sem vænta má að tryggi framgang þess eða aö minnsta kosti aðalatriöi þess, áður en þingi verður frestað. Þessu hafið þér enn ekki svarað, en vér væntum þess, að þér getið svarað því nú þegar, að hve miklu leyti megi vænta aðstoðar yðar, því að þar sem tíminn er naumur, hefur flokkurinn á- kveðið að leggja frumvarpið fram í dag. Samxvæmt þeim yfirlýsingum sem flokkarnir hafa gefið virðist öruggt, að þingmeirihluti sé bæði fyrir frumvarpinu um eignaauka- skatt og aðalatriðum þeirra breytiriga á skattalögunum, sem hér um ræðir, og ætti að vera hægt að afgreiða þessi mál á örskömmum tíma ef þessi meirihluti er samhentur um að hraða meðferð; þeirra á þeim." Þetta eru vífilengjurnar. Við höfum lagt fram frumv.. sem ég fullyrði, að Framsókn- armenn eru okkur í meginat- riðum sammála um, þeir eru okkur sammála um, að vara- sjóðshlunnindi hluta:félaganna verði niður felld, aö allt skatt frjálst fé, sem útgerðin fær. þ. e. a. s. 33% af hreinum tekjum, renni í nýbyggingar- sjóð, og tryggt verði aðþessu fé verði ekki varið til neins annars en aö auka og endur- bæta fiskiflotann, meðal ann- ars með því að undanskilja nýbyggingasjóöina gjaidþrota meðferð. Þetta var eina atrið- ið sem hæstv. þingm. Eyfirð- inga fann að frumvarpinu, og sagöi, að það væri brot á stjórnarskránni, að þessi \ skattfrjálsi hluti gengi ekki inn í taprekstur útgerðarinn- ar, heldur yrði eign hlutaðeig- andi bæjarfélags. í fyrsta lagi er þetta tal um stjómarskrárorot staö- lausir stafir, og í öðru lagi var þess getið við Framsókn- arflokkinn, að vel gæti kom- ið til mála að ræða um niður fellingu eða breytingar á þessu atriöi, ef hann vildi styðja málið. Eg skal ekki fara út í að ræða nánar um þetta, frumvarp. Eg læt nægja að endurtaka það, að Sósíal- istaflokkurinn, • Alþýöuflokkur inn og meginhluti Framsókn- arflokksins eru sammála um efni þess. i Það er barizt um skattf relsi stríðsgróðans 1942. En af hverju er þá hlaupiö frá málinu? Það er verið að berjast um það, hvort tekjur Minnisblöð alþýðu úr Alþingisannál 1943: III. Puí uar afstðrt afl tmndruo mU uinnurehenda urflu oerflir isnaiflis- oo atuinnulausiF Þegar ríkisstjórnin lagði húsnæðisfrumvarp sitt fyrir Alþingi var það þannig úr garði gert, að það gaf húseig- endutn rétt til þess að segja upp mönnum, sem höfðu hús- næði á leigu til smáatvinnu- reksturs (iðnaðar, verkstæða, verzlunar o. s. frv.). Hefði þetta fengizt fram, hefðu lík- lega smáatvinnurekendur svo hundruðum skipti verið hraktir burtu úr húsnæði og þar með misst atvinnu sína,— því eftir háttalagi húsaleigu- nefndar hingað til hefði hún vart haldið verndarhendi yfir þeim. Sósíalistar í neðri deild reyndu að fá þessu breytt, en tillaga þeirra var felld með litlum atkvæðamun. En í efri deild tókst þing- mönnum sósíalista að fá aðra þingmenn til þess að skilja hver hætta var á ferðum — og frumvarpinu var breytt þannig að um húsnæði til slíks smáiðnreksturs skyldi gilda sömu ákvæði og um íbúðarhúsnæðL sltórgróðamannanna á árinu 1942 skuli njótai skattfrelsis að verulegu leyti eða ekki. Það er að vonum, þó að hátt- virtur þingm. G.-K., meðeig- í andi í stærsta atvinnufyrir- tæki landsins, haldi því fram. að hér sé farið út á hættuleg- ar brautir. En af hverju heyk- ist Framsóknarflokkurinn ? Það er ekki langt síöan hann kaus sér formann með 12 at- kvæðum af 29, og það er sagt að aðeins 5 hafi kosið hann með glöðu geði. Þessi maður er Jónas Jónsson, og það er hann, sem lengi' hefur haft forustuna fyrir hverskonar afturhaldi í íslenzku þjóðlífi. Framsóknarflokkurinn, sem innan sinna vébanda á fjölria frjálslyndra manna, lýtur for- ustu hans. Hann er fimmta herdeild Ólafs Thórs og ann- arra íslenzkra auðmanna innan raða Framsóknarflokks ins. Svo kemur þessi virðulega Framsókn með grátstafinn í kverkunum yfir því, að ekki hafi tekizt aö mynda vinstri stjórn, mennirnir, sem enn eru undir forustu afturhalds- samasta mannsins á islandi jafnt á sviði menningamála sem atvinnumála, mennirnir, sem láta hann hafa sig til að samþykkja frestun Alþing- is til þess eins að hlífa stór- gróðamönnunum. Og svo tala þeir með fjálgleik um óheiðar- leg vinnubrögö annarra flokka. Ég ætla að lokum aðeins að segja það, að ég vil, að alþýöa manna geri sér ljóst. að hér á Alþingi er stéttabar- áttan háð, og að á langa þinginu kom það í fyrsta sinn fyrir, að framsókn aftur- haldsins var stöðvuð. Þingiö var athafnalítið, það er satt. En látið ekki blekkjast til að standa með ykkar andstæð- ingum í að óvirða Alþingi. Það hefur komið fyrir, því miður, að í sumum löndum hefur þingræðið ekki veriö nema nafnið tómt, þar hafa þingin orðið að leiksoppi auð- stéttanna, þau hafa hætt að vera vettvangur stéttabarátt- unnar. Slíkt má ekki henda hér í okkar þjóöfélagi, hinum vínn- andi stéttum ber að standa gegn því. Samtök þeirra innan Alþýðusambands ís- lands verða sterkari og sterk- ari og áhrif þeirra á Alþingi fara vaxandi. Þessar stéttú- eiga að standa einhuga um að vernda þingræðið, því að Alþingi er vettvangur, þax sem þær geta barizt fyrir rétti. sínum, það er yfirstéttunum ljóst, þær sjá jafnvel fram á það með skelfingu, að svo kunni að geta farið að sjálfu þjóðskipulaginu veröi breytt á grundvelli laga og þingræöis, að hið' stétt- lausa þjóöfélag sósíalismans verði stofnaö með samþykkt Alþingis. Af þessum sökum er þingið rægt. Það á að reyna að eyöileggja það sem bar- áttuvettvang af því að alþýða þessa lands er í sókn, af þvi að svo gæt-i farið að þingið yrði brátt viðlíkatæki í höndturi alþýðunnar, eins og það áður var í höndum yfir stéttanna. Framh. á 4. síðu

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.