Þjóðviljinn - 09.04.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 09.04.1949, Blaðsíða 8
HESgRte; • (SsTÍímn- ihöí'ur fulltrúa aíæiulýSsins nm ánás- i'r á 1 íís3{jör almennings Tveír þingnienn úr stjórnarliðinu, Sigurður Kristjáns- £öíj óg Hallgríroiur Benediktsson, flytja á Alþingi tillögu uirai aS fela. ríMsstjórninni að foeita gér fyrir ráðstöfunnm ýœsuinn. Meðál þéssara „ráðstafána" eru afnám orlofslaganna, lækkað verði franiíag til almannatrygginga með breytingu á tryggingarlögunum og lækkað verði framlag til skóla- jrnála naeð því að breyta nýju skólalöggjöfinni svo að skóla- bkyMan síyttist um tvö ár. Ér sýnilegt að afturbaldið þykist nú ekki lengur þurfa að fara í felur méð áraSarfyrirætlanir síriar nema að liokkm Ieyti, nú sé óbætt að ráðast beint gegn orlofslög- gjófimm, tryggíngalöggjöfinni og fræðslulögunum. feað er sérstaklega smekklegt að heildsalinn Hallgrím- ur BeuediiMsson gengur fram fy'rir skjöldu í þessum árás- wrs>, á sahia iím'a sem afætulýður beildsalanna fær að velta- séi" í ofsagróða á kostnað allra anriarra landsmanna. „Stjói'Barfuiiidur Tóhskálda- félags íslands felur sérstakri nefjiíí að leiðrétta þann misskiln ing íjárveitinganefndar Alþing- is, a® islenzkum listamönnum og Mftmduni Iiafi þegar tekizt a"ö aíla sér tekna vegna þátt- töku Islands í Bernarsamband- inw, og inótmælir eindregið þeírri tillögu nefndarinnar aS lækka listamannalaun um 75 þósund krónur. Fondurinn felur nefndiniii að l'eita fulltingis Alþingis til þeirra rá&tafana, sem nauS- synlegar eru til að hagnýta Fra.Mliald á 6. síðu. Frumvarp u m tt- gg- Fruraivarp Sigurðar Guðna- sonar um atvinnuleysistr'ygg- ingar var til 1. uratræðu í neðri deild í fyrradag. Framhald á 6 síðu. skamraazí mín eiis mlkið ..." Jón, Axel lék skopþætti á bæj- arstjórnarfundinum í fyrradag eins og hans er vandi. Að sjálf- sögðu lýsti hann yfir algeru fylgi við sjónarmið íhaldsins vegna atburðanna 30. marz, og hann gekk lengra. Hann sagði orðrétt: „Eg hef aldrei skamrii- azt mín eins mikið og 194G þeg- ar fyrrverandi Iögreglustjóri var að sýna gasgrímurnar fyrir utan Sjálfstæðishúsið — en not aði svo ekkert gas"! Sigfús Sig- urhjartarson tók hann mjög rækilega í tíma og benti hon- um á hvernig alla tíð þegar til átaka hefði komið, 1916, 1921, 1932 o. s. frv. hefði verið talað um „ofbeldi"' alþýðunnar og „lýðræði" auðstéttarinnar. Jón Axel svaraði því til að Ólafur Friðriksson og hans lið hefðu vissulega beitt ofbeldi 1921, en hvítliðarnir haft lög að mæla. Eini gallinn á því máli hefði verið sá að rússneski drengur- intn var ekki læknaður áður en hann var rekinn úr landi! Frekari gullkorn: „Þegar Sig fús segir að ríkisgjaldþrot sé yfirvofandi Iiggur mér við að gubba. Fólkinu í þessum bæ og landinu Iíður bezt allra í heim- inum." „Hvað varðar mig um ríkis- sjóðihn. Mer er mest aunt um minn eigin f járhag!" HlÓÐVIUINN i á limasi iiiiars. BJDrgynarafrekið við Látrabjarg kokmynd eftir Óskar Gíslason Slysavarnaféíag Islands f rumsýridi í gær í Tjarnarbíó bvik- mynd þá er Óskar Gíslason hefur gert af björgúnarafrekinu við Látrábjarg, dagana 12. itil 15. deseinber 1947. Björgunin við Látrabjarg er eiristætt afrek sem mönnum er enn í fersku niinni, enda mun það geymast fram í timann möirgum. atburðum betur. Meðfylgjandi tillaga var samþykkt einréirta á fundi Skólafélags Iðnskóíans í Reykjavík 7. apifl 194íí: „Fundúr haldinn í Skólafélagi Iðnskófans í Reykja- vík, fimmtudaginn 7. apríl 1949, vítir harðlega fram- komu og meðferð lögregluriitar í Reykjavíli, gagnvart Magnúsi Hákonarsyni, er hann mikið sær&ur og blindur af undangenginni fólskulegri gasárás og barsmíð af hendi lögreglunnar, er þannig á sig konmum varpað í fangelsi og látinn sæta strangasta gæzlrivarðhaldi í finun sólahringa. Fundurimi telur að slík meðferð stefrii markvist að því, að brjóta niður andlegt og likamlegt siðferðisþrek ungliriga, og brjóti því, í fylísta mæli, allw ar megin reglur þess gruridvallar, sem lög, löggæzla og meðférð fanga byggist á, í iriannréttindaþjéMélagi." á sérleyf isleiðum: $®sija uni un og kjarab-ætur — nema á leiðum póststjórnarínnar — Endl ei fráz þei.rri skoðun sin.n.i að kjarabætu i Esnþega sém „glæpur" rrrr.-----¦ '' . ¦"'' ."•"" "^ Samningar tókust milli sérleyfishafa og Hieyiils í gær og hófst akstur á öllum leiðunumi í dag — nema leiSiBnum Reykja,- yík—^Akureyri og Reykjavík—^Hafnarfjörður, en ferðir á þeiiia leiðum annast póststjórnin, en samningar hafa enn ekki tekizt við bana, og engar viðræííur farið fram síðusfri 3 dagana. iiimdir frá Miðdal opna r sýningu í Listamannaskálanum í dag Gu5mundur Einarsson frá Miðdal opnar sýningu í Lista- mannaskálanum kl. 2 í dag. Sýnir hann þar 50 málverk, 10 höggmyridir og 10 vatnslitamyndir og raderingar, eða alls 70 verk. ¦— Tvö ár eru nú liðin frá síðustu sýningu Guðmundar og eru flest verkin frá þessum síðustu tveim árum. Aðaíverkefni hans hefur verið Heklugosið, svo og ýmeir pættir úr atvimiulífinu og dýraríkinu, að, ógleymdum gömlu toiíbæjunum, sem nú eru sem óðast að hverfa. Sýningin verður aðeins opin fram yfir páska ag eru ílestar myndanna til sölu. Hér að ofan er mynd af einu málverkinu: FjalJasvanir. mh\ tæ. Það var 12. des. 1947, sem brezki togarinn Doohn strand- aði við Látrabjarg og hófst þá þegar undirbúningur að björg- uninni, en henni var ekki lok- ið fyrr en þrem dögum síðar eða 15. des. Þar sem togarinn strandaði er bjargið 240 metra hátt og fóru björgunarmenn það í tveim áföngum, neðri á- fangann, 140 metra, urðu þeir að síga þverhnýptan hamar. Öll um strandmönnunum er voru á lífi þegar björgunarsveitin kom á staðinn tókst að bjarga. Fyrri nóttina varð hokkur hluti björg unarsveitarinnar og strandmann anna að hafast við á syllu und- ir bjarginu, en 3 björgunar- menn og 5 skipsbrotsmenn urðu að hafast við í fjörunni undir bjarginu um nóttina, vegna þess að ekki vannst tími til að koma þeim upp á sylluna í bjarginu meðan bjart var. Morguninn eft ir voru allir dregnir upp á bjarg brún og 7 skipsbrotsmenn flutt jir til byggða, en 5 skipsbrots- ;menn og björgunarmenn urðu að hafast við í tjaldi á bjarg- brúninni um nóttina og komust ekki til bæja fyrr en daginn eft ir. Framhald á 6. síðu. Helztu breytingar samkvæmt hinum nýju samningum eiTi þær að grunnkaup bílstjóra hækkar úr kr. 715 í kr. 745 á mánuði og var þar að fullu gengið að kröfum Hreyfils. Kaupgreiðsla vegna auka helgidaga hækkar úr kr. 6.80 í kr. 6.90 á klst. Og eru þeir nú 7 í stað 5. Venjuleg yfirvinna hækkar úr kr. 5 í kr. 5.20. Greiðsla vegua slysa er Elft lítíð sjóiia-r- spil Úíaím TryggvasffiE! T1®fs kokhraustur í — línur á ^itiqi I gær fóru fram í neðri deild Alþingis umræður um beiðíii að svipta Ólaf Thórs þinghelgi svo Gylfi Gíslason og nokkrir aðr- ir gætu stefnt honum fyrir um- niæli sem hann viðhafði í þing- ræðu fyrir nokkrn. Las Gylfi upp ummælin úr handriti 'þingskrifara og voru þau mun mergjaðri en þau sem Ólafur Thórs lét Morgunblaðið flytja eftir sér og hefur lofáð að standa við í lífi og dauða. Ekki fékkst Ólafur til að játa eða neita að þingskrifarinn hefði farið rétt meðorð þessi, og var nú allur (eða nær allur) vindur úr kempunni. Gunnar Thoroddsen og Finn- ur Jónsson báru fram rökstudda dagskrá um að vísa beiðninni Framhald á 6 sí&u. aukin um 20 daga. og veikinda- dagar um 6 daga. Samningur inn gildir til 1. aþríl 1950. Áhugi samgöngumálaráð- herra, Emils Jónssonar þing- manns Hafnfirðinga, virðist ekki vera mikil] fyrir- því að bæta samgöngurnar hjá hátt- virtum kjósendum fyrst hann semur ekki um. leiðina milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur — og engar samningaumleitan ir hafa farið fram í 3 daga. Hann virðist enn trúr þeini skoðun sinni að bætt kjör laun þeganna séu „glæpur." Vinnan bmin ul Vinnan, marzheftið, er nýkom in út. Þessar greinar eru í heft inu: Kaupgjaldsmálin, eftir Eð- varð Sigurðsson; Fiskið juver rfkisins; greinar um þá Jón Rafnsson og Björn Bjarnason fimmtuga; Frá Filipseyjum eft ir W. Winter, bandarískan blaðamann; Ferðaminning eftir ritstjórann, Sigurð Róbertsson og þátturinn Á alþjóðavett- vangi. Þessi kvæði eru í heft- inu: Hjá vöggu bamsins ég stóð, eftir Sverri Haraldsson; ;Vegavinnumenn, eftir Tryggva "Emilsson; Gisting, eftir Þor- stein Valdimarsson og Vísa til Steins eftir Jón Jóhannesson. Þá er ennfremur Hernaðar- bandalagi mótmælt; Togaraflot inn bundinn í höfn; niðurlag á þýddri sögu eftir Caldwell; es- perantónámskeið; sambandstíð- indi og kaupgjaídstíðindi. ryrry rrTTrT Tf r"1 n/ ;;'ii

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.