Þjóðviljinn - 14.04.1949, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 14.04.1949, Blaðsíða 7
Flmmtudagar 14. apríl 1949. ÞJÓÐVHJINN Forseti í höndum sér verri maima Það vakti athygli við atkvæða greiðsluna um 2. umr. f járlag- anna í fyrrad., hve henni vai flaustrað af. Hvað eftir annað skellti forseíi saman í eitt til- lögum uiri hin fjarskyldustu mál til að flýta afgreiðslunni. Þegar kom fram á kvöldverðar tíma tóku þingmenn að ympra á hléi éins og venja er til. En forseti, Jón Pálmason sem virð- ist hafa beðið tjón á sálu sinni við ofbeldið sem ríkisstjórnin beitti hann í afgreiðslu landráð- anna 30. marz, harðneitaði öllu slíkú, atkvæðagreiðslu skyldi haldið áfram þar til henni væri lokið! Fínir menn þurftu í veizlu! Þegar nær var gengið for- seta, kom ástæðan í ljós: Fínir menn þurftu í veizlu og máttu ekki vera að því að sinna þing- störfum. Thórsarafíflið Ólafur óð um þingsalinn eins og grenj- andi 1 jön, hann þurfti í veizlu. Bjarni Ben., („Laval") lýsti því líka ,:yMv- að hann þyrfti í veizlu. En Björn Ólafsson hafði þann hátt, á,j að hann skrapp heim og fór í sparifötin, án þess hlé 'væri gefið. Hann hlýtur að hafa átt'að fá'áð vera í veizl- unni.,Og,,áfram var haldið, og ruslað af aðalatkvæðagreiðsl- unni um f járlögin 1949. Um tíu leytið komust fínu mennirnir í veizluna, byrði þingstarfanna af þeim létt. Sparnaðarvilji stjórnariiðsins Fjárveitinganefnd hafði gert allmargar tillögur um nokkurn sparnað á embættisbákninu.! Þegar til kom reyndist sparn- aðarvilji stjórnarinnar ekki meiri en svo að það felldi marg- ar þessar tillögur sdnna eigin fulltrúa, og voru ráðuneytin og sijórnarflokkarnir þar í hinum skoplegasta skæruhern aði innbyrðis. _ Sparnaðartillög- ur um embættisbáknið hefðu flestar verið felldar ef stjórn- arandsíaðan, Sósíalistaflokkur- inn, hefði ekki sýnt þann raun- verulega sparnaðarvilja og þegnskap að greiða þessum sparnaði atkvæði. Sést þar af því að margar þessar tillögur voru samþykktar með 26—30 atkvæðum "", þó sósíalistarnir greiddu þeim atkvæði. Lögreglan og saka- dómariáhægra briéstiiti En þegar kom að sakadóm araembættinu og lögreglustjófa émbætfihú^'sem stjórnarflokk- sai^fcXfjárve'itiaganefnd, höfðu samhljóða lagt til að yrði nokk- uð sparað við, kom Bjarni Ben. („Laval") til skjalanna. Hafði hann sýnilega myndað þar fylk ingu sem nægði til að hindra allan „sparnað" í sambandi við þessi tvö uppáhaldsembætti leppstjórna.rinnar. Felldu stjórn arflokkarnir allar sparnaðartil- lögur sinna eigin flokksmanna varðandi þessi embætti. Sig- urður Kristjánsson tók fram að þeir atburðir hefðu gerzt, að lögreglustjóra og sakadómara l veitti ekki af sínu; hreinskilm játning um ótta og ofsóknarfyr irætlanir leppstjórnarinnar. Um eina af þessum tillögum stjórnarliðsins sjálfs varðandi lögregluna var nafnakall og hindruðu þessir þingmenn að sparnaður næði fram að ganga: ,Ásgeir Ásgeirsson, Barði Guðmundsson, Bjarni Ás- geirsson, Bjarni Ben., Björn Ólafsson, Eiríkur Einarsson, Emil Jónsson, Finnur Jónsson, Guðmundur í. Guðmundsson, Gunnar Thoroddsen, Gylfi Þ. Gíslason, Hallgrímur Benedikts- son, Ingólfur Jónsson, Jóhann skráveifa, Jón Sigurðsson, Jón- as Jónsson, Jörundur Brynjólfs son, Lárus Jóhannesson, Ólafur Thórs, Sigurður Hlíðar, Sigurð- ur Kristjánsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Stefán Stefáns- son. Þorsteinn Þorsteins- son, Sigurjón Á. Ólafsson, Jón Pálmason' — 26. Hinar sparnað artillögurnar um sakadómara- og lögreglustjóraembættin voru allar felldar með 26 eða 27 atkv. svo ljóst er hvernig blökk Bjarna Ben. er smíðuð: Það er landsölublökk Alþýðuflokks ins og íhaldsins, að viðbættum Framsóknarráðherrum, Jörundi óðalsbónda í Kaldaðarnesi og Hriflu Jónasi! Með tiílögunum voru 19—21 atkv. Æstir sparnaðarmenn þegar kom að heil- brigðis- og menning- armálum En þó illa gengi að fá sam- obssonar um tveggja og vara- till. um einnar milljóna kr. franílag til framkvæmdar laga- ákvæðum um útrýmingu heilsu spillandi íbúða, en samþykkt þeirra hefði þýtt að 'hæ'gt hefði verið að byggja 100—200 íbúð- Ir til að tæma verstú" kjallara- •og braggaíbúðirnar. Móti þv|\að þessi viðleitni væri höf ð'' Vór'u alþýðuleiðtog • arnir Sigurj. Á. Ólafss., Stefán Jóh. Stefánsson, Ásgeir Ás- geirsson, Barði öuðmundsson, Guðmundur I. Guðmundsson og Emil Jónssonr A.ðaltillagan var felld mséð-í34:15 atkv., og varatillagan með 29:13 atkv. Sparnaðarhetjur í menningarmálum Framlög til menningarmála skáru stjórnarflokkarnir óhik- að niður, þó tækist að hindra að samþykktar væru ýmsar tillögur þeirra, þar á meðal um afnám framlags til rannsókna á þroskastígi skólabarna, af- , . , «/¦"'! nám smástyrks til menningar- Steingrimur Steinþorsson, Þor-L «..¦'. „, „. I sjóðs Blaðamannafélagsins, af- steinn Þorstemsson. — Stoltir, nám fjárveitingar til Visinda- anum og fæðingardeildinni nýju. Afturhaldið sker niður framlag til berkla- varna Ein af þessum skemmdartil- lögum sem stjórnarliðið sam- þykkti var framlag til berkla- varna, af því var klipið 19100 krónum! Þessir þingmenn unnu það frægðarverk: Ásgeir Ásgeirsson, Bernharð Stefáns- son, Bjarni Ásgeirsson, Björn Kristjánsson, Björn Ólafsson, Eysteinn Jónsson, Gísli Jóns- son, Guðm. I. Guðm., Halldór Ásgrímsson, Hallgrímur Bene- diktsson, Hannibal Valdimars- son, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Jón Gíslason, Jón Sigurðsson, Jónas Jónsson, Jörundur Bryn- jólfsson, Páll Zóphóníasson, Páll Þorsteinsson, Pétur Otte- sen, Jón Pálmason, Sigurður. Hlíðar, Sigurður Kristjánsson, | Sigurjón Á. Ólafsson, Skúli Guð mundsson, Stefán Stefánsson, i mega þeir vera, 29 alþingis- menn, höfðu sparað 19100 krón ur! Móti voru allir þingmenn sósíalista og f jórir að auki. Ihaldið og sjúkra- húsbygging í Reykjavík I heilbrigðismálakaflanum vakti athygli afgreiðsla á till. sósíalista í fjárveitinganefnd um eina milljón króna til sjúkrahúsbyggingar í Reykja- vík. Engir nema þingmenn sós- íalista tíu greiddu þeirri tillögu atkvæði. Á móti var stjórnar- liðið nærri með tölu, 37 alls, þar á meðal Sigurður Kristjáns son, Stefán Jóh. Stefánsson, Bjarni Ben., Björn Ólafsson, Emil Jónsson, Eysteinn, Hallgr. Ben., Jóhann skráveifa, Ólafur Thors. Borgarstjórinn Gunnar Thor- oddsen átti undur bágt við af- greiðslu þessarar tillögu og sat loks hjá. Hann hafði sjálf- félags Islendinga, lækkun launa til vísindamanna og ._ fræði- manna. Hins vegar tókst að lækka laun skálda, rithöf unda og lista manna um 75 þús. kr., og réð Alþýðuflokksmaðurinn Sigur- jón Á Ólafsson þar úrslitum, tillagan um niðurskurðinn var samþykkt með 25 gegn 24 at- kvæðum. Með þessari hneykslanlegu afgreiðslu greiddu þessir þing- menn atkv.: Bernharð Stefáns- . son, Bjarni Ásgeirsson, Bjarni tókst afturhaldinu að lækka um helming, úr 200 þús. kr., fjár- veitingu til sumardvalarheimila, dagheimila og vistarheimila fyrir börn úr bæjum og kaup- stöðum (gegn jöfnu framlagi annarsstaðar frá). „Sparnaðarhetjurnar" sem þetta afrek unnu eiga skilið að nöfn þeirra geymist. Þeir voru: Bjarni Benediktsson, Ólafur Thors, Eysteinn Jónsson, Jó- hann Þ. Jósefsson, Bjarni Ás- geirsson, Bernharð Stefánsson, Björn Kristjánsson, Gísli Jóns- son, Halldór Ásgrímsson, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson, Jón Gíslason Jón Sigurðsson, Jörundur Brynjólfsson, Lárus Jóhannesson, Páll Þbrsteinsson^ Páll Zóphóníasson, Jóhann Haf- stein, Skúli Guðmundsson, Sig- urður Kristjánsson, Stefán Stef ánsson, Steingrímur Steinþórs- son, Þorsteinn Þorsteinsson, ÍPétur Ottesen, Sigurður Hlíðaf, Jón Pálmason, 26 sparnaðar- hetjur, — 23 voru á móti. Vafi var talinn leika á um atkvæðagreiðslu sem fyrst fór fram með handaupprcttingu, og var hún endurtekin með nafna- kalli. Þegar tekizt hafði að fá fram fleiri atkv. móti börnun- um með nafnakallinu, kallaði Bjarni Ásgeirsson sigri hrós- andi yfir þingsalinn: „Hver mótmælir nú?" Þjóðin mótmælis Hver mótmælir nú? Alþýða íslands mun f esta sér í huga þessi sig- urorð Framsóknarráð- herrans, er tekizt hafði að svipta sumardvalar- heimili kaupstaðabarna helmingi fjárveitingar- Benediktsson, Björn Kristjáns- son, Gísli Jónsson, Halldór Ás- grímssoh, Hallgr. Benediktsson, son, Helgi Jónasson, Ingólfur Jónsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Jón Gíslason, Jón Sigurðsson, Jónas Jónsson, Jörundur Bryn- jólfsson, Lárus Jóhannesson, Jón Pálmason ' Páll Zóphónías- son, Páll Þörsteinsson, Pétur Ottesen, Sigurður Hlíðar, Sig- urður Kristjánsson, Sigurjón Á. ur borið fram breytingartillögu Ólafsson, Skuli Guðmundsson, þykktar tillögur stjórnarflokk- ™ 1300 000 til heilbrigðisstofn anna í fjárveitingarnefnd um smávegis sparnað á embættis- bákninu og Emil og Alþýðufl. ætluðu vitlaus að verða þegar minnzt var á að klípa örlítið í skömmtunar- og verðlagsvitleys una, stóð ekki á sparnaðarhetj- unum þegar að heilþrigðismál- um kom. Þegar Katrín Thorodd sen krafðist nafnakalls um nið- urskurð launa á Landspítalan- um, gugnuðu kempurnar og felldu þá tillögu, með þeirri smekklégu athugasemd. Stefáns. Jóhanns(sem Alþýðubl. japlar á) að áhugi Katrínar á spítala- málum væri vegna f jölskyldu hennar! Hins végaf saniþykktu sfjöfnarflokkarnir.* að ^hækka daggjöld'sjúklinga A L&adspíta! ana í Reykjavík. En alvara í- haldsins með þá tillögu sást á því, að einungis fjórir þing- menn Sjálfstæðisflokksins greiddu henni atkv. en 28 stjórnarkempur drápu hana. Samþykkt var tillaga meiri- hluta fjárveitinganefndar um y2 milljón í þessu skyni. Meirihluti Mþýðu- flokksins fylgjandi heilsuspillandi íbúðum Fróðlegt var einnig að sjá meirihluta þingflokks Alþýðu flokksms fella með afturhalds- bfæðrum sínum tillögu Sigfúsar •SigúrhjaftaTSonar t)g Áka Jak- nú? r Stefán Stefánssbh; Steingrímur Steinþórssori'." Mjög nærri lá a<5 stjórnar- flokkunum tækist að skera nið- uf fjárveitingu til byggingu iðnskóla í Reykjavík úr 250 þús. kr. í 200 þús. kr. Sú till. var felld með 24 atkv. gegn 24! -Með þ>ví að skera niður iðnskólaféð voru m. a.: Sigur- jón Á. Ólafsson, Eysteinn m,enntamálaráðherrat.. Jóhann Jósefsson, Sigurður Kristjáns- son. Alíir sósíalistaf greiddu að sj-álfsögðu atkv. gegn þessu •sktmmdarvérki. Níðst á börnum „Hver motmælir nú?" Með;tveggja>;atkv. meirioluta Hver mótmælir Hér hafa aðeins verið tekin nokkur dæmi um þá hneykslanlegu af- greiðslu, sem Alþýðu^- flokkurinn, Framsókn og íhaldsflokkurinn ætlar að viðhafa á fjárlögum. Þeir hrósa sigri, land- sölumennirnir á alþingi, þykjast hafa ráðin af því þeir hafa svikizt til valda. En skuldadagur- inn nálgast. Næst þegar þjóðin fær að sýna hug sinn til þessara fínu herra, sem ekki mega vera að því að sihna þingstörfum fyrir veizlu- brölti, til afturhalds- durganna, sem níðast á framfara- og menning- armálum, en hlaða und- ir lögregluvald og saka- dómara, skal Framsókn- arráðherrann Bjarni Ás- geirsson og félagar haiís fá svar við spuming- unni: Hver mótmælir nu? H*f*

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.