Þjóðviljinn - 14.04.1949, Blaðsíða 8

Þjóðviljinn - 14.04.1949, Blaðsíða 8
ÞJÓÐVILJINN Fimmtudagur 14. : apHíCl949. frá FramkvœmdaráSl Al- jb/óðasam&anc/s MerkalySs- félaga (W.FJ.UJ fií alls verkalýSs Verkamenn og verkakonur: Alþjóðleg eining verkalýðs- ins er í hættu. Fulltrúar T.U.C. og C.I.O. hafa gert Fram- kvæmdaráðinu þá kosti að það geri eitt af þrennu: Leggi niður starfsemi AI- þjóðasambandsins um eins árs skeið, leysi það upp, eða ef því fáist ekki framgengt þá segi sambönd þess sig úr því. Á þennan hátt hyggjast þeir að koma vilja sín'um fram í trássi v;ð hin 67 landssambönd- in er mynda Alþjóðasamband- ið. Meirihlutí Framkvæmda- ráðsins vildi að leitað væri eft- ir leiðum ril samkomulags en fulltrúar T.U.C. og C.I.O. kröfð- ust þess að meirihlutinn beygði sig skilyrðislaust fyrir kröfum þeirra. Meirihlutinn gat ekki fallizt á slíka úrslitakosti. Meirihlutinn gat ekki fallizt á að Framkvæmdaráðið hefði vald til að leggja alþjóðasam- tök verkalýðsins í rúst. Slíka ákvörðun gæti enginn aðili ann- ar en þing tekið og stungu upp á því að málinu væri vísað til Miðstjórnarinnar og síðan til þingsins, en minnihlutinn lét skoðun meirihlutans sig engu skipta og hélt fast við ákvörð- un sína. Herrarnir Deakin (T.U.C.), Carey (C.I.O.) og Kupers (N. V.V. Holland) gengu þá af fundi til að undirstrika klofn- ingsstarf sitt. Framkvæmda- ráðið hélt áfram störfum und- 3r forsæti Di Vittorio. (Italíu). Verkamenn og verkakon'ur: Alþjóðasambandið er sam- eignalls verkalýðs, það er mál- svari í hagsmuna- og réttinda- málum hans. 1 lögum þess segir svo um stefnu þess og starf: —r*MP skipu(eggja baráttu verkalýðssamtakanna í öll- um löndum heims gegn á- rásum á lífskjör þeirra og 'lýðréttindi -----að tryggja vinnu handa öll- um —- að berjast fyrir bættum . Iannum og betri Iífskjörum — að stytta vinnudaginn -----að berjast fyrir' auknum þjóðfélagstryggingum — að bcrjast gegn fasismanum í hvaða mynd . og undir hvaða nafni er hann birtist — að berjast gegn orsökum styrjalda og fyrir varan- legum friði — að vera fulltrúi og mál* svari verkalýðsins í öttum alþjóðlegum samtökum. í rúm þrjú ár hefur Alþjóða sambandið ótrautt unnið að þessum stefnumálum sínum. Fyrir baráttu þess hefur lífi margra be;-iíu;, sona verkalýðs- ins verið bjargaíj. r^iJíttsis'A Enn meira hefði því þó orðið ágengt ef sömu mennirnir sem nú standa að klofningi þess, hef ðu ekki vcrið hemill á starf i þess. Stjérnendur Brezka verka- lýðssamþandsinj; ,. ,skilja ekki þróun vérkalýSssámtakanna. Sá tími er liðinn að verkalyðssam- samtök eins lands geti í krafii meðlimatölu sinnarj setið yfir hlut annarra smœrri sambanda og gerzt einráð í alþjóðasam- tökum verkalýðsins. Þessi misskilningur verður þess valdandi að fuiitrúi T.U.C. klýfur sig út úr þegar vilji hans er ekki cinráður í alþjóða- samtökunum, í stað þess að leita bróðurlegs samstarfs á jafnréttisgrundvelli. Klofningstilraunin er alger afneitun á venjulegum lýð- ræðisvenjum, þar sem klofnings fulltrúarnir neita að láta lög- legar stofnanir Alþjóðasam- bandsins fjalla um ágreining- inn. Eining verkalýðsins innan Alþjóðasambandsins byggist á frjálsu samstarfi verkalýðsfé- laganna. Þau eru ekki pólitísk samtök. Markmið þeirra er bar- áttan fyrir bættum lífskjörum meðlima sinna án tillits til pólitískra eða trúarlegra skoð- ana þeirra. Framkvæmdaráðið lýsir því yfir að. störfum Albjóðasam- bandsins verður haldið áfram. Það heldur áfram starfi vegna þess að í öllum iöndum heims eru verkamenu.er þarfnast for- ystu og verndar. Tilraunir til að rjúfa samheldni verkalýðs- ins eru verknaður, sem sagan mun fordæma. Framkvæmdaráðið mun gera ráðstafanir til þess að þing sam bandsins verði kvatt saman síðari Muta júnímánaðar þ. á. Frá öllumJöndum heims ber- ast nú þær fregnir er gera til- veru sterkra . og voldugra al- þjóffasámtaka .verkalýðsins nauðsynlegri en nokkru sinni fyrr. Verkamenn og verkakonur: Tilgangur Alþjóðasambands verkalýðsins er. göfugur, bar- áttan fyrir hagsmunum alls vinnandi fólks. Til að ná þess'u markmiði verður að efia .einingu verka- lýðsins um allan heiin og heild Sænskas vinnnzáðunantur segir áSii sift á Reykjal. ©g heilbrigðissióiimuum Áiafaa|ráin, félagsþroskliiii og kmmm ' iéml aírélla leife hefur verið íaris" n Síðustu vikurnar hefur Áke Widlund, vinnuráðunautur frá Stokkhólmi dvalið hér og kynnt sér framkvæmd félagsmálalög- gjafarinnar og ýmsar heilbrigð- isstofnanir. Hann er einn hinna fremstu sérfræðinga Svía á sviði vinnuverndar og stjórnar aðgerðum Stokkhólmsborgar 1 þeim málum auk þess, semi hann er forstöðumaður tveggja vinnustofnana fyrir berklasjúk- linga. Félagsmálaráðuneytið hefur stutt að því, að hann fengi tækifæri til að skoða sjúkrahús, barnaheimili, dag- heimili, 'skóla og aðrar Svipað- ar stofnanir og ræða við ýmsa færustu sérfræðinga á sviði heilbrigðis og félagsmála. Sér- staklega hefur hann lagt á-" herzlu á að kynna sér allt, er snertir S.Í.B.S. og vinnuheinl- ilið að Reykjalundi. Við höfum snúið okkur til herra Widlunds til að fá um það hugmynd, hvernig litið er á aðgerðir okkar á þessu sviði frá sænskum sjónarhóli. Widlund getur þess fyrst, að ýmsir Sviar, sem hingað hafi komið á undan honum og kynnt sér þessi málefni, hafi rætt í sænskum blöðum um vinnu- heimilið að Reykjalundi og starfsemi þess. Ummæli þeirra hafa orðið þess valdandi, að sænska berklavarnafélagið og borgarstjórnin í Stokkhólmi fólu honum að takast ferð á hendur til að kynna sér þessa starfsemi nánar, sem og annað, á sviði íslenzkra félagsmála, er að gagni mætti verða í Svíþjóð. Eftir að hafa kynnt sér þessi mál telur Widlund sig geta full- yrt, að lýsingarnar hafi á eng- an hátt verið orðum auknar. arsamtaka hans, Alþjóðasam-) bands verkalýðsfélaga. Þrátt fyrir hvers konar póli- tísk vélabrögð gegn Alþjóða- sambandinu, mun það halda velli og aukast að áhrifum. Saga áranna fyrir stríðið kenndi vcrkalýðnum þau sann- indi að sundrung í röð'um hans ryður fasismanum braut, skap- ar skilyrði fyrir stríði og fær- ir verkalýðnum fátækt og hörm ungar. Ef þið eruð á móti fasisma og stríði þá treystið raðir ykk ar, berjist fyrir einingu verka- lýðsins um heim allan, sú bar- átta gefur ykkur vonina 'um frið, frelsi og frainfarir. Trúið ekki rógburðinum um Alþjóðasambands verkalýðsins. Verkalýður um . heim allan haldið við sambandi yðar og Alþjóðasambandsins og takið undir kröfur þess. Lengi lifi eining verkalýðs- .ins. Lengi- lifi- Alþjóðasamband verkalýðsfélaga. Á vinnuheimilinu að Reykja- lundi kynnti Widlund sér ræki- lega allar aðstæður, fór yfir reikninga, kynnti sér launakjör, tækni,-; húsaskipan og heilsu- fræðileg og hagfræðileg vanda- mál, er snerta vinnuheimilið. Widlund vinnuráðunautur hef ur skoðað.. svipaðar stofnanir víða um.lönd en hann telur Reykjalund fremstan í sinni röS hvað skipulag snertir, rekstur og aðbímað auk alls annars. Telur hann þjóðina standa í þakklætisskuld við alla þá, er að byggingu Reykja- lúnds hafa staðið, og reist hánn af trú á málefnið, bjart- sýni og mikilli þekkingu. Hann ¦kveðst hafa orðið var við, að 511 þjóðin hafi sýnt mikinn skilning á að hjálpa berkla- sjúklingum til að ná aftur fullri heilsu. Hinn mikli árangur af fjársöfnuhum sambandsins sýn ir þetta glög'gt og S.Í.B.S. hef- ur ávaxtað það fé, sem áunn- izt hefur við merkjasölur, happ drætti og gjafir frá almenningi þannig að sómi er að. S.l.B.S. og vinnuheimilið bera því glæsi lega vott, hvað lítil samtaka þjóð getur áorkað. Félög berklasjúklinga og ann arra öryrkja erlendis hljóta að hrífast af þeim árangri, er ís- lenzku brautryðjendurnir hafa náð og reyna að feta í fótspor þeirra — þótt fæstir þeirra muni ná jafn langt. Ein aðalorsök þess, hve ár- angurinn hefur orðið góður hér, er sennilega sú, að það er fé- lagsskapur berklasjúklinga, sem hefur tekið að sér að vinna þetta verk með aðstoð ríkis, bæja og einstaklinga undir kjör orðinu hjálp til sjálfsbjargar. Athafnaþráin, félagsþroskinn og árangurinn sýna glöggt að rétta leið'in hefur verið farin. Hér hafa allir aðilar í samein- ingu lagst á eitt með þeim ár- angri, að allmargir hafa kom- izt aftur til eðlilegra starfa, en sjúklingar með ólæknandi sjúk- dóm og aðrir öryrkjar fá þrátt fyrir allt aðstæður til að stunda nýtileg störf. Þær f járhagsástæður, sem nú ríkja í flestum löndum heims, kref jast sem mestrar vinnu og. aukinna afkasta. Þessvegna ríð ur á, að allir þegnarnir fái að- stæður til að vinna í hlutfalli við getu sína. Á okkar dögum hefur engin þjóð ráð á að láta nokkurn mann sitja auðum höndum. Hin auknu afköst sem frá Reykjalundi koma, hljóta að vera hagnaður fyrir íslenzku þjóðina í heild. Sú stefna að framleiða vörur sem annars þyrfti að flytja inn, hlýtur að vera mjög jákvæð frá þjóðhag- fræðilegu sjónarmiði eins og á- statt er á gjaldeyrismarkaðn- um. En, heldur Widlund' vinhu- ráðunautur áfram,' ég hef líka fengið aðstöðu til að kynna mér félagsmálalöggjöf ykkar. Á því sviði er sterkur svipur með hin- um norrænu þjóðum. Þó virðist mér hér vera betur hugsað um sjúka og öryrkja og fjölskyld- ur þeirra en í Svíþjóð. Eg hef fengið að skoða ýms sjúkrahús og heilsuverndar- stöðvar og hlýt að viðurkenna, að hin íslenzka gagnrýni hefur á réttu að standa, þegar hún telur húsin oft vera gamaldags. En hvar er ekki hægt að koma við gagnrýni? Þróunin er stund um of hröð til að ríkis og bæj- aryfirvöld geti fylgst með. Þó vegur það töluvert upp á móti hinum gömlu húsum að öll á- höld eru prýðileg. Hvað skólun um hér í Reykjavík viðkemur Framhald á 9. síðu. iað er sannara raynis Bæjarfulltrúar sósíalista. á Akranesi hafa sent eftirfar- andi: I málgögnum ríkisstjórnar- innar hefur afstaða -okkar vegna tillögunnar um ávítur á hendur vissum aðilum vegna atburðanna við Alþingishúsið 30. marz s.I., verið gerð mjög að umtalsefni. Vegna þess að blaðaskrif þessi bera það með sér að tilgangurinn hefur ekki verið sá að skýra hlutdrægnis- laust frá staðreyndum óskum við að taka fram eftirfarandi: Á bæjarstjórnarfundi þar sem nefnd tillaga' var til af- greiðslu lagði Ingólfur Runólfs son fram rökstudda dagskrár- tillögu svohljóðandi: „Með því að mál þetta ligg'ur eigi nógu ljóst fyrir um orsak- ír þeirra óheilla atburða sem gerðust við Alþingishúsið 30. marz 1949, tekur fundurinn fyrir næsta mál á dagskrá." Benti flutningsmaður á að engar sannanir lægju fyrir í málinu, enda stæðu yfir víðtæk- ar réttarrannsóknir. Væri væg- ast sagt ótilhlýðilegt að gera samþykktir um harðar ávítur meðan engar staðreyndir um* aðild ákveðinna aðila Iægju fyrir. Dagskrártillagan var felld með .7:2, tiJIaga bæjarstjóra samþykkt með 7 samhljóða atkv., og létum við bóka eftir- farandi: ,,Með tiivísun til dagskrár- tillögu þeirrar sem flutt var af Ingólfi Runólfssyni greiðum við ekki atkvæði." Ingóifur Eunólfsson. Árni Ingimundarson. ¦-#••

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.