Þjóðviljinn - 02.07.1949, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 02.07.1949, Blaðsíða 5
Laugardagur. 2, ¦ júU. 1949; ÞJÓÐVIUINN Vordqgqr• í{Yestmannqeyjum Hæffan af ágangf erlendra m Fjarri sé það mér að boða ( hann miklu betur þegar athug- f jandskap til nokkurrar þjóðar. | uð er stærð skiþanna. Vonandi verður það aðalsmerki íslenzkrar gestrisni, hér eftir eem. hingað til, að ganga úr rúmi fyrir þjökuðum og aðfram komnum gestum. Samt er ég þeirrar skoðunar að Islendmgar þurfi að athuga það í alvöru hvprt. þeir eigi að láta gest- risnina ganga skilyrðislaust fyrir öllu, — hvort þeir eigi að ,ganga úr rúmi fyrir öðrum þjóðum á fiskimiðunum við strendur íslands, mjðunum sem þjóðin á afkomu sína og líf undir. Það er sitt hvað að rét.ta nauðstöddum bróður hverrar þjóðar sem er, skil- yrðislaust hjálparhönd þá sem nauðsyn krefur hverju sinni eða að íslenzkir sjómenn ger- ist hornrekur erlendra manna á beztu fiskimiðum islandsi. Alvörumál Vera kann að i barnalær- djómi rétttrúaðra vesturblakkar- sálna standi skrifað að veiðum Islendinga stafi fyrst og fremst og nær eingöngu hætta af síld- veiðiflotanum rússneska — þessum sem Mogginn sagði af ofurgnægð speki sinnar að væri vopnaður byssum engu síður en sildarnótum!! Þess er engin þörf að elska Rússana heitt fil að sjá veiðum Islendinga hættu búna úr fleiri áttum, og það væri einnig hollt fyrir þá sem ekki stunda sjó að hugsa í alvöru um þann erlenda veiðiflota sem árið út skefur miðin við suðurströnd landsins. Erlend veiðiskip í Vestmannaeyjahbfn Áður hefur verið á það drep- ið að Vestmannaeyjahöfn væri ein mest notaða höfn landsins. Frá áramótunum síðustu til 11. maí voru 650 skipakomur í Vestmannaeyjahöfn. Þáttur erlendra skipa sést af eftir- farandi tölum: Nettóstærð íslenzka veiðiflotans frá Vest- mannaeyjum var samtals 2,4 þús. smálestir. Saman- lögð stærð crlenda veiði- skipai'Iotans var 22 þús. smálest ir. Erlendi veiðiskipaflpt- iivii, sem leitaði hafnar í Vestmannaeyjum, var því sem næst 'tóu sinnum stærrj en íslenzku fiski- skipin sem gerð voru út frá yestmannaeyjum. Vestmannaeyingum mun ekki hafa komið til hugar að amast við skipum neinnar þjóðar, en þeim hefur dottið i hug, með tilliti til fjárþarfa hafnarinnar, vegna stækkunnar og dýpkun- ar, að hækka hafnargjöld hinna erlendu skipa. Það hefur ekki fengizt. Túlípanar og fiskaseyði Það vakti að vonum reiði allra réttsýnna manna þegar það fréttist að bændur austur í sveit hefðu framið þá fúl- mennsku að etja tönnum sauð- kinda sinna á ungt skógar- svæði sem framsýnn íslending- ur hafði varið miklu af tíma sínum og fé til að gróðursetja. Og það hafa einnig verið skrif- aðar — og það með réttu — vandlætingargreinar um þá furðulegu manntegund sem spillir túlípanagróðri í skraut- görðum bæjarbúa. Væri þá ekki ástæða til að tala í fullri alvöru um þá tugi erlendra veiðiskipa er eyða ung- viði fiskjarins við strendur f^. r Stór- ingsins landsins? Óneitanlega eru fisk- veiðar landsmanna í framtið- inni komnar undir þroska þessa ungviðis. - í þann tíð er Hitler réð ríkjum Þess er enn minnzt að í þann tíð er Hitler réð rikjum fyrir um það bil hálfum öðrum ára- tug, sendi þáverandi ríkisstjórn mann að nafni Jóhann Þorkel til Hitlerstjórnarinnar í Þýzka- landi. Hann kom aftur með samning um að íslenzk stjórnar völd skyldu „sjá í gegnum fing- ur" við landhelgisbrot Þjóð- verja. Landráðasamningur Jóhanns Þorkels við Hitlers-Þýzkaland er nú að sjálfsögðu úr sögunni. — En hvernig er landhelginnar gætt nú í dag? Mahognylíkkistunum hans Pálma hefur verið skilað fyrir löngu, en ekkert er komið í staðinn. Verði ekki gengið að því að koma landhelgisgæzlunni í við- unandi horf, — margfalda hana frá því sem nú er — þá jafngildir það því að taka aðal- atvinnuvegi þjóðarinnar gröf- ina. Hverju ætlar hann þá að láta okkur aíkasta? Síðan framanskráð var ritað hefur liðið „sjómannnadagur". Eg ætla að enda þessar línur á orðum sjómanns er stóð við hliðina á mér þann dag við Austurvöll. Þegar siglingamála ráðherrann hafði farið mörgum Á Stórstókuþuiginu, sem ný- lega er lokið, voru gerðar ýma- ar ályktanir að vanda og fer hér á eftír yfirlit um þær helztu. Samþykkt var að skora á Alþingi hið næsta að sam- þykkja þjóðaratkvæðagreiðslu lim bann. Itrekuð voru fyrri andmæli gegn því, að leyfa að brugga eða selja sterkan bjór, gegn vín- veitingum á kostnað almennings gegn sérréttindum í áfengis- kaupum og gegn allri rýmkun á áfengisveitingum. Taldi þingið að allar slíkar undanþágur og sérréttindi veiktu heilbrigt al- menningsálit og spilli áliti á áfengislöggjöfinni í heild. Undr- aðist það stórlega afstöðu síð- asta Alþingis til þessara mála. Sömuleiðis voru ítrekaðar kröfur um að lögin um héraða bönn tækju gildi. Þá var skorað á framkvæmda nefnd Stórstúkunnar að láta semja frumvarp til laga um ýt- arlega skýrslugerð um áfengis- mál (Alkóhólstatistik) er nái til alls landsins, og fá það frum- varp flutt á Alþingi. Ennfrem- ur að vinna að bættu eftirliti með umferðareglubrotum og leynivínsölu og var heitið á all- an almenning að vera vel á verði og krefjast eftirlits og réttarfars í þessum málum öll- um. Þingið hvatti Stórstúkuna og umdæmisstúkurnar að halda uppi öflugri regluboðun um land allt og taldi nauðsynlegt að ráð- inn yrði sérstakur regluboði hluta úr árinu. Jafnframt var skorað á ríkisstjórnina að fram- lag til bindindisstarfsins yrði aukið svo að fimm menn gætut stöðugt unnið að bindindisboðr un. Þingið lýsti ánægju sinni yf- ir löggjöf um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúklinga, og samþykkti að vinna að því, að fjárframlög samkvæmt þeim lögum yrðu f ærð í það horf sem ákveðið var í frumvarpinu, eins og það var lagt fyrir Alþingi. Ennfremur var samþykkt að- vinna að því að skipaður yrði að lögum sérstakur yfirmaður áfengisvarna, læknir, sérmennt- aður í taugasjúkdómum, senr yrði þá sambærilegur við? berklayfirlækni. Sömuleiðis var framkvæmd- nefnd falið að athuga skilyrðf til að mynda vísi að leiðtoga- skóla fyrir Regluna. orðum um að íslenzku sjómenn irnir afköstuðu sjöfalt meiru en þeir sjómenn annarra þjóða er næstir þeim kæmust, sagði sjómaðurinn við félaga sinn: „Hverju ætlar hann okkur að afkasta þegar búið er að láta útlendingana þurrausa miðin"? J. B. Land Skipatala Tegund Færeyjar Eretland Þýskaland Pólland Holland Frakkland Belgía Danmörk Svíþjóð 93 79 35 3 6 5 4 2 1 Bátar og tog. Flest togarar togarar - Samtals 233 Erlendi veiðiskipaílotinn '10 sinnum stærri en sá íslenzki Skipatalan ein gefur þó ekki fulla hugmynd um ágang hins /erienda yeiðiflota, beldur sést(| :-3ÍAk-.\.'.; BBBBhHMHI hh ÆsESsáK&sKa" Inn af höfninni í Vestmannaeyjum er allstórt samlsvæði. Sandur þessi hefur reynzt nógu djúpur til þess að þarna er hægt að gera stóra og örugga höfn með því að grafa sandinn upp. 1 síðustu grein var sagt f rá því að Vestm.eyingar hafi s.l. vetur unnið að þessu verki og ætli að Iengja „friðarhöfniua um 100 metra, til að byrja með. Á myndinni sést svæðið sem grafið var inn í sandinn, en þetta er ekki nema lítiil hluti af því ,sem; hægt væri að stækka höfnina* — Efnið til hinnar fyrirhuguðu 100 naetra iengingar á hafnarbakkanum er komið, og yerður þyí ekki tróað að óreyudu að.ekki verði útvegáð fé til að framkvæma þetta verk í Runsar, „ :. Bæklingur iim ;.j Islaitd á ensku Alan E. Boncher M. A.: Iceland Some Impressions Blaðinu hefur borizt bækling- ur um ísland á ensku eftir Alan E. Boncher M. A. Útgefandi er Prentfell h.f. Höfundur rits þessa hefui" dvalið á Islandi og stundað nor- rænunám við Háskóla Islands. Hann mun hafa tekið ritið sam- an til þess að fræða landa sína um Island og íslendinga, jafn- framt því, sem það gæti verið- handbók fyrir þá Breta, sem hingað ferðast. Höfundi tekst að koma furðu miklu efni fyrir í stuttu máli. Bókin er aðeins 48 síður. Hann lýsir landi og þjóð og virðist gera sér far um að vera hlut- laus í frásögn. Hann hleður- okkur engu oflofi og lastar okk— ur ekki, en greinilega kemur fram, að honum er hlýtt til Islands og Islendinga. Nokkuð mun það hæpið, seni segir í upphafi kaflans um aí- vinnuvegi (bls. 41), að frá upp- hafi íslandsbyggðar hafi land- búnaður farið síminnkandi eii sjávarútvegur aílldzt að sama skapi. Þá er og furðuleg skýr- ing, þar sem rætt er um andlegt líf Islendinga (efst á bls. 39) og talað «m andlegt tóm, sem ekki sé nægilega fyllt húman- istískri menningu eða efnalegrx. • velmegun og orsaki ótrúlega mikla tilhneigingu til kommúa— istiskra skoðana, einkum meðal æskunnar. 1 bókinni eru átta myndir. þar af tvær litmyndir, skemmti- legri mynd hefði mátt vera aC" Reykjavíkurhöfn. Sá leiðinlegi galli er á þessir kveri eins og flestum bókum^. sem prentaðar eru hér á landí* að það úir og grúir að pren\>- vJDura. '

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.