Þjóðviljinn - 09.01.1955, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 09.01.1955, Blaðsíða 6
6) — ÞJÖÐVILJINN — Sunnudagur 9. janúar 1955 1 þJÓOVlUINN Útgefandi: Sameiningarflokkur alþýðu — Sósíalistaflokkurinn. Ritatjórar: Magnús Kjartansson, Sigurður Guðmundsson (áb.) Fréttastjóri: Jón Bjarnason. Biaðamenn: Ásmundur Sigurjónsson, Bjarni Benediktsson, Guð- mundur Vigfússon, Ivar H. Jónsson, Magnús Torfi Ólafsson. Auglýsingastjóri: Jónsteinn Haraldsson. Ritstjórn, afgreiðsla, auglýsingar, prentsmiðja: Skólavörðustíg 19. — Simi 7500 (3 línur). Áskriftarverð kr. 20 á mánuði í Reykjavík og nágrenni; kr. 17 annars staðar á landlnu. — Lausasöluverð 1 kr. eintakið. Prentsmiðja Þjóðviljans h.í. Það vlssi Stefán líka Þaö er alkunna að erfitt er fyrir börn að gera greinar mun á hægri og vinstri. Tekur oft mörg ár fyrir þau að átta sig á þeirri skiptingu tilverunnar, og sum ráða aldrei að fullu við vandamálið; t.d. þau sem örfhent eru í þessum hópi virðist vera Helgi Sæmundsson ritstjóri Albvðublaðsins. Eitt mesta vandamál þessa ritstjóra virðist vera það hvað er hægri og hvað vinstri í stjórnmálum. EEefur hann skrifað eina greinina af annarri um þetta viðfangsefni sitt undanfarið og vaðið í villu og svíma. í forustugrein í gær um sama efni kemst hann m.a. svo að orði: „Voru &ommúnistar að þokast til hægri,'þegar þeir klufu sig ¦út úr Alþýðuflokknum .... Sé það hægri mennska í Al Jjýðuflokknum að vilja ekki samstarf við kommúnista, J>á hlýtur það á sama hátt að vera hægri mennska af kommúnistum að vilja ekki samstarf við jafnaðarmenn!' Eins og sjá má af þessu veit veslings ritstjórinn ekki sitt xjúkandi ráð og botnar hvorki upp né niður í þeim mál efnum sem hann er þó ráðinn til að fjalla um. Þetta er þeim mun sorglegra sem Helgi Sæmundsson virtist um tíma vera vel á veg kominn með að átta sig. Hann var um skeið einn mestur áhugamaður í hópi ^instri manna í Alþýðuflokknum, þeirra sem vilja sam starf við sósíalista. Hann hélt ófagrar ræður um hægri Idíkuna á flokksstjórnarfundi Alþýðuflokksins s.l. haust. Hann var einn af stofnendum Málfundafélags jafnaðar xnanna, en það eru samtök vinstri manna í Alþýðufíokkn mm. Hann vann ötullega að því að koma út bæklingi .peim sem Hannibal Valdimarsson skrifaði fyrir Alþýðu- sarnbandsþingið, þar sem málstaður vinstri manna var túlkaður á skilmerkilegan hátt. Helgi Sæmundsson virt ist þannig kunna að gera greinarmun á hægri og vinstri af fullkomnu öryggi um þær mundir. i Það er ekki fyrr en hægri klíkan býður honum rit- stjórastarf við Alþýðublaðið að veilan heltekur hann. Sá atburður hefur sömu áhrif og segull á áttavita. Síðan er það aðeins eitt sem ritstjórinn veit örugglega í allri ringulreiðinni: á hverju sem gengur ber honum að gkamma „kommúnista". En það vissi Stefán Péturss. líka Framsókn kann líka að reskna í blöðum Framsóknarflokksins hefur réttilega veriö jhneykslazt á reikningsdæmi sem Morgunblaðið birti fyr- Sr síðustu kosningar. Þar var sýnt fram á, að með til- íærslu nokkur hundruð atkvæða í „réttum" kjördæmum væri hægt að fá þau úrslit kosningánna, að íhaldið hefði hreinan meirihluta á Alþingi. Það reikningsdæmi sýnir aö sjálfsögðu ekkert annað en þá staðreynd hve íslenzkri kjördæmaskipun og kosninga- löggjöf er áfátt, að flokkur skuli geta fengið hreinan meirihluta á þingi þó hann hafi ekki líkt því helming pjóðarinnar að fylgjendum. En hreinleiki maddömu Framsóknar reynist ekki var- anlegur fremur en fyrri daginn. f gær fellur Tíminn í sömu freistinguna, og fer að reikna hvernig Framsókn og Alþýðuflokkurinn hefðu getað nælt sér sameiginlega 5 meirihluta við síðustu kosningar með tilfærslum nokkur hundruð atkvæða í „réttum" kjördæmum. Er blaðið af- burða hreykið af þeim útreikningum og bendir lands- lýðnum á, að með þessu sé fundin eina færa leiðin til heiðarlegs meirihluta á Alþingi! Reikningsdæmi lýðræðishetjanna og þingræðispostula Framsóknar gefur þá útkomu, að þingmeirihlutinn, sem þá dreymir um, eigi að styðjast við fylgi 30 þúsund kjós- enda, en 50 þúsund kjósendur eiga að una því aö fulltni- ar þeirra séu í minnihluta. Það er áreiðanlega ekki slík minnihlutastjórn Fram- sókriar og Alþýðuflokksins sem þjóðina vantar. Vinstri stjórn er óhugsandi án þátttöku Sósíalistaflokksins og þeirra 12—13 þúsund kjósenda sem honum fylgja nú. Þá staoreynd vei'ður Framsóknarflokkurinn að læra ef hann á að gera sér nokkra von um að halda því vinstrafylgi sem hann hefur enn þrátt fyrir óhugnanleg óg langvarandi tnök við íhaldið. Nú ættu allir KRO að sameinast í nýrri sékri - segir Jón Grirnsson sem hóf sförf framkvœmdcisfjóri KRON um sem ófin Um þessi áramót tók Jón Grímsson við störfum við Kaupfélag Reykjavíkur og né- grennis. Þjóðviljinn hefur haft tal af Jóni og spurt hann sína til muna frá því sem nú er? — (Enginn ber brigður á, að allt frá þeim tíma er KRON var stofnað hefur það Jón Grímsson hvernig honum segir hugur um hin nýju og mikilvægu störf. — Þegar ég tek við þessu starfi, svaraði Jón, er mér ríkast í huga á hvern hátt ég bezt má vinna að vel- gengni kaupfélagsins og heil- brigðri þróun þess. Eg hef þá trú að öflugt og vel rekið kaupfélag hér í höfuðstaðnum sé ekki einungis almenningi mikilsvert vopn í baráttunni fyrir betri lífskjömm heldur hafi það jafnframt ómetan- legt menningargildi. Þátttaka í samvinnu og samstarfi, hvort heldur er í viðskiptum eða á öðrum sviðum, eykur tvímæla- Iaust manngildi einstaklings- ins og þroskar félagshyggju hans. Og er ekki félagshyggj- an í raun og veru snar þáttur í því sem við köllum menn- ingu ? Ég hygg gott til samstarfs við alþýðu Reykjavíkur um málefnl KRON. Ég held að samúð og skilningur á úrræð- um samvinnunnar í viðskipt- um og yfirburðum hennar yf- ir óheft einstaklingsframtak eigi sér djúpar rætur í hugum alls almennings, hvað sem allri pólitík líður. Mér er ljóst að KRON verð- ur á næstunni að glíma við mörg og erfið viðfangsefni, en ég treysti því fastlega, að félagsmenn sýni þá staðfestu og samheldni sem nægi til að sigrast á erfiðleikunum og haldi fast við þá ákvörðun að hirða sjálfir arðinn af við- skiptum sínum í stað þess að láta hann falla óverðugum í skaut. — Telur þú ekki nauðsyn- legt að KRON a\iki starfsemi' beint og óbeint leyst af hendi mikið og gott starf í þágu reykvískrar alþýðu. En á síð- ari árum hefur félagið óneit- anlega verið í of mikilli kyrr- stöðu og rekstur þess ekki gengið eins vel og skyldi. Ber þar sjálfsagt margt til, en þó einkum að félagsmenn hafa ekki sýnt félaginu og. hugsjónum sínum nægilega tryggð. I stað þess að harðna við hverja raun hefur áhugi sumra dofnað þegar á móti blés, og menn hafa ekki skeytt því sem skyldi að beina viðskiptum sínum til félags- ins. Nú ættu allir KRON-félag- ar að sameinast í nýrri sókn. Við getum ekki unað því öllu lengur, að okkar hlutur sé svo smár í dreifingu nauð- synja Reykvíkinga. — Úthverfin eru alveg sér- stakt yandamál í sambandi við starfsemi KRON. — Já, eins og allir vita hefur byggðin í þessum bæ aukizt mjög upp á siðkastið og fólki fjölgað, en KRON hefur alls ekki fylgzt nægi- lega vel með í þeirri þróun, og skortir mjög á að félagið veiti öllum þeim viðskipta- mönnum sem í úthverfunum búa þá þjónustu sem skyldi. En allt stendur þetta til bóta, segir Jón að lokum, og ef allir unnendur félagsins og aðrir sem hlut éiga að máli einbeita sér að því að leysa þessi verkefni, þá þurfum við engu að kvíða um framtíð KRON. • ¦¦¦¦i**»*i Auglýsing frá Skattstofu Reykjavíkur 1. Atvimiurekendur og stofnanir í Reykjavík og aðrir sem hafa haft launað starfsfólk á árinu, eru áminntir um að skila launauppgjöfum til Skatt- stofunnar í síðasta lagi 10. þ.m., ella verður dag- sektum beitt. Launaskýrslum skal skilað í tvíriti. Komi í Ijós að launauppgjöf er að einhverju leyti ábótavant, s.s. óuppgefinn hluti af launagreiðslum, hlunnindi vantalin, nöfn eða heimili launþega skakkt tilfærð, heimilisföng vantar, eða starfstími ótilgreindur, telst það til ófullnægjandi framtals, og viðurlögum beitt samkvæmt því. Við launaupp- gjöf giftra kvenna skal nafn eiginmanns tilgreint. Sérstaklega; er því beint til allra þeirra, sem fengið hafa byggingarleyfi hjá Reykjavíkurbæ, og því verið sendar launaskýrslur, að standa skil á þeim til Skattstofunnar, enda þótt þeir hafi ekki byggt, ella mega þeir búast við áætluðum skött- um. Á það skal bent, að orlofsfé telst að fullu til tekna. Um launauppgjöf sjómanna athugist, að fæði sjómanna, sem dvelja fjarri heimilum sínum, telst eigi til tekna. Ennfremur ber að tilgreina nákvæmlega hve lengi sjómenn eru lögskráðir á skip. 2. Skýrslum um hlutafé og arðsútborganir hlutafélaga ber að skila til Skattstofunnar í síð- asta lagi þ. 10. þ.m. Skattstjórinn í Reykjavík. •¦••«>¦«¦».«*

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.