AvangnâmioK - 01.04.1933, Blaðsíða 2

AvangnâmioK - 01.04.1933, Blaðsíða 2
— 26 — inatsisigssamut sujunerstlt nuånaralugo sulia- rineKarKuvdlugo kajumigsårutigåra. atautsimlneK soraerpoK nal. 3ir>. atausingortume 3. April nal. 1. uvdlormut OKaluserissagssat sujugdlersåt tå- ssa: Grønlandip imartaine umiarssuit danskit aulisartuisa aulisarsinau- nigssanutinatsisaugatdlartugssap sujunersutaussupsuliarineKarnig- sså. Kammersgaard: inatsisigssamut sujunersutip imarisså atautsimitut atarKinaKissut nalungitdlui- narmåssuk uvanga emartungasavdlugo patsisig- ssaKångilanga. oKautiginarniarparale neriugtunga Savalingmiormiut aulisarnerata iluaKutigssånik Grønlandimérérsup saniatigut misigssuiniartut i- luanasassut. taimånak OKauseKardlunga inatsi- sigssamut sujunersut kajumigsårutigåra tuavior- tumik nuånaralugulo suliarineKarKuvdlugo. Samuelsen: una piginåussuseKartitauneK inat- sisigssamut sujunersfitip ingmikortuata 1-up Stats- ministerimut atarKinartumut pigititå, OKalugtup atarKinartup kingugdliup oKausé maligdlugit, na- luneKångitdluinarpoK. taimåitumik uvanga tåiså- ngitdluinarpara. inatsisigssamut sujunersfltip ing- mikortuata åipåtigut nålagkersuissut piginåussu- seKartineKarput StationeKarfigssamik Radioling- mik inulingmigdlo umiarssualivigtårtoKåsagalu- arpat akigssai tuniutemuvdlugit, tamånalo nu- tauvoK. Kangale tagpavane umiarssualiveKarérpoK „Fæ- ringerhavn“-imik taineKartumik, danskit aulisar- tuisa atorsinaussanik, umiarssualivigdlo tåuna åma avdlanut ilångutdlugo atorpoK Savalingmi- ormiut aulisariårtuinut Grønlandip kitå’tungåne. umiarssualivik tåuna ajungitsfivoK, inålo ikå- nerssuarme Fyllabankeme aulisartunut ajungit- dluinaKaoK. ukiunile kingugdlerne malungnarsi- vok sårugdlit avangnarpariartortut, manalo av- dlanut ilångutdlugo Savalingmiut aulisartue så- rugdlingniartalerput Manitsup Sisimiutdlo ernai- ne, tåssångånitdlo Færingerhavnimut ungasiku- loKaoK. taimåitumik ukiorpagssuarne Savalingmiormiut aulisartut kigsautigisimavåt Færingerhavnimit or- nigkuminarnerussumik tapersersimårteKarumav- dlutik. sule tamåna iluagtingilaK, kisiåne suju- nersut måna samumiussaK imaKarpoK nålagker- suissut taima itumik umiarssualiviliortitsinigsså- nut piginåussuseKartitsinermik, piumassanut nå- maussumik umiarssualivigssamik navssårtoKarsi- naugaluarpat. inatsisigssamut sujunersumut na- lunaerssfltine nalunarungnaersinenarpoK, umiar- tornermut Ministerip ataridnaKissup ilane Mari- neministeriat (såkutunik imarsiortunik sianiging- nigtoK) Kinuvigisimagå umiarssuarnut såkutuling- nut aulisartunik misigssuissunut misigssorterKUv- dlugo, sinerissap måne OKalflserineKartup ilua’ tungåne umiarssualivigssamik taimåitumik nav- ssågssaKarnersoK. sule tamåna pisimångilaK, Mi- nisterivdlo pilerssårutigå ukiume nutågssame så- kutut aulisarnermik sianigingnigtut ujaisserKig- tiniardlugit, OKartariaKarpungalo ujaissinigssat ta- måkua iluanårnigssåt kigsautigeKalugo, tåssa au- lisarKingnigssamut tugdlermut umiarssualivigssa- mik nutåmik ikiortfltigssamik ilumut angmarér- simassoKåsassoK. isumaKarpunga tamåna taimai- lisagpat nuånårutigineKåsassoK, avdlat pingig- pata uvanga Kinigauvfivne, uvangalo Kinigauv- fivnit Grønlandip kitåta sineriånut aulisariat a- merdlaKaut; tåssame angutit 1500—1600 ukiu- mut tagpavane sulissarput. tåssame tamåna nuå- nårutigisagaluarpåt. taimåitumik inatsisigssamut sujunerstlt Kujå- ssutigåra, pingårdlugule Kujagåra ingmikortup åipå. pivfigssame matumane issertorusungilara, Savalingmiormiut aulisartut, uvangalume, Grøn- landip kitå’tungåne l'mame danskit pigissåne i- natsisigssamut sujunerstime taineKartumit sule angnerussumik aulisarsinaujumagaluartugut. Lag- tingit ukiune kingugdlerne ardlaleriardlutik nå- lagkersuissunut sågtarsimåput inatsisit atortut sukangavatdlårungnaersineKarnigssåt kigsautigi- ssaraluardlugo, Savalingmiormiut måssåkornit nunamut Kaningnerme aulisarsinaujumagaluara- mik. ukiune kingugdlerne OKilisåuneKarumav- dlutik Kinutigissartik atsiortugssarsiorpåt. Kinuti- giumassaK tåuna soruname Savalingmiune ilua- rineKartorujugssåvoK. isumaliorpunga 6000 er- Kåsiordlugit atsiorneKartoK; tåssa imåipoK auli- sartuinait atsiungitdlat amåtaordle avdlat aulisar-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.