AvangnâmioK - 01.05.1933, Blaðsíða 9

AvangnâmioK - 01.05.1933, Blaðsíða 9
— 49 — raadit nangåvdlutik akuerssigamik umiarssuali- vilioTKUvdluta, piumassarissåt una kangerdlung- ne aulisarumanerput taimaititdluinåsagigput, su- le atåsanersoK. Savalingmiormiut tikiusimaga- luarpata oKaloKatigingnigkumasimavdlutigdlo, tauva. isumanaraluarpunga tamatuminga OKalo- Katigigsimasinaugaluartugut; ingmivtinut ilisari- simångitdluinarpugut — imaKalo tamavta iluari- ssagssavtinik Kavsinik påsingneKatigigsinauga- luarpugut. ilaussiit 5-ata ataminartup (Rytter) soruname nuånarivdlui'naKå ardlaMaluit Kangale Savaling- miune månilo agssortutipilortarnivut. tamåkule uvanga måne erKartorniångitdlui'narpåka, ilaussoK atarKinartoK OKalungmat, umiarssuit nålagåta Andreassenip akineKarnera sukasårutåinaussumik isumalingmik ilasimagiga, kalåtdlit iluaKutiginiå- sångikai, tåussumale oxausé malinardlugit oKar- simavunga. påsinerdluineruva, påsinerdlugsima- vara (nipangitsiarpoK) — sunauvfame, taimåikune sule ajungineruvoK, tauva tåuna taimaitlnarpar- parput. ajorniutigalugo oKautigi'ngilara; uvavnut OKautigineKartut l'ssuåinarpåka. autdlartitat suliagssaK Grønlandsudvalgimit pi- ssukatniko iluasårsimångeKåungoK. uvanga na- luvara. erKaimassariaKarparput umiarssuarmiung- mata; oKartarput: umiarssuarmiut OKauserpag- ssuaKarneK ajorput. OKalugpatdlårsimasinåuput. umiarssuarmiut erKortaerinartarput. umiarssuar- miup umåmiugissane ernglnaK oKautigissarpai, nålagauvfiup pinik suliaKartutut OKauserpagssuit atordlugit isumaminik portordluarsimaKissumik erssersitsiartorussårtartutut ingilaK. umiarssuarmio taimåitångilaK. månilunit taimailiungitdlat, isu- malioraluarpungame sukassarnartumik iliortut; piumassarput’una, tamåna kigsautigårput umiar- ssuarmio umigineKarnane taiina oKalugsinauvoK. ilaussut 5-at atarKinartoK OKalugpoK, OKarsi- manerardlunga, Norgemiutut inutigssarsiorfeKa- lersinaussugut. isumaliordluinarpunga, igpagsså- ne pisimassoK pivdlugo, måne Danmarkip nå- lagauvfiane mana taimåitut OKatdlisigssångordlu- git amorKårtariaKångitsut. nalungilanga uvanga Savalingmiormiuvdlunga ingminut sumikakissug- ssautitunga, danskitdlo Rigsdaginut ilaussussu- tut ingminut sumik akissugssautitunga. tamåna puiungisåinarsimavara. ilaussup atandnartup ta- måna pinlnarniarpago, kajumigsårutigåra sule avdlamik Landstingskommission-eKarKuvdlugo Norgeme nålagkersuissut tunganut pissutsivnik misilissugssanik, sordlo Kanga Landstingskom- mission-eKarsimassoK tuluit nålagkersuissuisa tunganut pissutsivnik misilissumik tamåna ajo- ringitdluinarpara. manale taimåitut OKatdlisau- nigssåt kigsautigingilara; isumaKångilanga må- ssåkut tamåko oKaluserisavdlugit pivfigssaK nå- mautingitsoK. Ministeren for Søfart og Fiskeri (Stauning): Kinersivit 7-ånit ilaussup aperKutigå isumaKati- gissut Grønlandime Landsraadit oKauserissåt u- miarssualivigssamik nutåinik angmaissoKåsaga- luarpat Savalingmiormiut kangerdlungnut piu- manertik taimaitisagåt KanoK påsissariaKåsassoK. isumaKatigissut tåuna, taima taisinåusagane, tai- mailersimavoK danskit Rigsdagsdelegationit Grøn- landime tikitdlugit OKaloKatigingningneratigut, ama kalåtdlit Landsraadinik, OKarsinåusaugutdlu- ine atassoK. sulime umiarssualivik pingungilaK, pingordluarpatdle miserratigissariaKåsångilaK u- ko tamatuminga .oKaloKatigigsimassut isumaKar- simassut kangerdlungne aulisarumaneK taimaitl- nartariaKå'sassoK. sorunalime åma igdlua’tungå- tigut ajornartineKångilaK Savalingmiormiut piu- massartik nanginarsinåusagåt, isumaKarpungalo ilaussoK atarKinartoK taimailiorumåtuinåsassoK, uvnit KanoK amerdlatigissumik umiarssualiveKa- leraluarunigdlunit. taimanikut oKaloKatigissutigi- neKarsimassut ilaussup atareinartup åtaviginiar- nåviånginguatsiarpai*. ilaussoK atarKinartoK ama OKalugpoK ajornå- sånginersoK Landsraadit tikitdlugit OKaloKatigi- sagåine. sujugdlermik måna erKaimassariaKarpoK, Grønland eKuatdlåinardlune tikeriåinåungitsoK i- nuit OKalugkiartortut tåssunga nagsiutinariauv- dlutik, Landsraadinutdlo ilaussut nuname Sava- lingmiunit angnertunerssuarme siamasigsut, tai- måitumigdlo Landsraadit katerssornigssåt ajorna- KuteKaKalune. KaKutiguinaK taimailiortarput. inuit Savalingmiunit tåvunga autdlartisavdlugit kisi- mititdlugit Landsraadinik oKaloKatigingnigkiartor- titdlugit nålagkersuissut inatsisiliortut pivdlugit påsissaKarnermut tamarmut ama akerdliusaoK,

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.