AvangnâmioK - 01.06.1933, Blaðsíða 4

AvangnâmioK - 01.06.1933, Blaðsíða 4
60 — mineK tåssungnarsimavdlune tåukulo nålagker- neKarnerat maligdlugo Færingerhavnimut aut- dlarKusimavdlugit. Kaptajnløjtnant Riis umiar- ssflp misigssuissup „Maagen“-ip nålagåilisimang- nigtugssaralugo ilagisimavdlugo. katerssortarfing- me ajuatdlagsimasimaKaut, kivfatdlo ilåt maki- kumasimångilaK, kisalo sinigfia Landsfogedip tigusimavå inua natermut nåkartitdlugo kingor- nalo makttoK. Landsfoged naktiserneiminik mi- siardluinarpoK, kisiånile Christen Mortensen-ip agssane peKigdlugit Kåne Landsfogedip Kåva- nut tugtingajagdlugo tatdlinilo silugterérdlugit i gungisaisimavå tordlulaortarniardlunilo „.Dan- skerrajugssuit". kingorna Landsfogedip umiarssåp nålagå ilaliukamiuk ajuatdlagtitsinerit tamåko pivdlugit ajtissårnerarpå, kivfamilo „kamagpat- dlårnerat" utorKatsfssutigingårdlugo. Kaptainløjt- nant Riis-ip pisimassume tamatumane pingåra- luaKissume ilisimangnigttissup Politinut agdlag- kåkut Landsfogedip OKalugtuarnera ugpernarsar- dluinarpå. una unerdlfitigingnfssutit patsisigissånik taissa- riaKartoK tåssa timiussiaK naKitarnerdlugaK Mar- garinalo KaKernigtoK neKimigdlo pisfnåungfneK. tamatumungale ima oKartariaKarpoK niorKutig- ssat tåukua kivfanut tuniuneKarsimassut tåssåu- put niornutigssat danskit nerissait, niomutigssat pisiniarfingmiut. avdlanik peKångilaK. neKimik tunineKarsinausimångingmata patsisauvoK ukiup taimailineratigut niuvertoKarfingme Nfingme ne- KeKartångingmat taimåitumigdlo pigssarsiorsf- naunatik. nerssutinik toKoraissumik nerssutip neKånik agfarmik avdlamigdlunit pisiniarfioratar- sfnaussumik peKångilaK. nangmineK neKigssar- siortarput — taimånagdlflko inufnait uko Lands- fogedip perKusimagaluarai — aulisardlutik aut- dlainiartardlutigdlo. tåssame Grønlandime niu- vertoKarfit taimåiput takornartanut sordlo uku- natut pissugssanut namagtitåungitdlufnarput, u- torKatsissariaKarpugutdlo ama Kalia niorKutigssa- Kångingmat pJgissaminit pitsauneruvdlutigdlo amerdlanerussunik, ajungeKingmatale danskit ka- låtdlitdlo nerisfnauvait. ajorineKartoK avdla tåssa „Disko“-mik „Hvidbjørnen“-imigdlunft angerdlå- nginamik. angerdlarnigssarme alianåinerssOsa-. galuarpoK (tujorminåinerusagaluarpoK) — nalu- ngilara — , kisiåne Savalingmiormiut umiarssuit namangmata avguardlutik ikivigisfnaussait anger- dlautigisfnaussaitdlo tamåna Kaningneruvdluinar- tfltineKarsimavoK umfarsimassunutdlo angerdla- lertornarneruvdlune Københavm'korKårnigssamit. tåssaKauna misigssuinerup tamatuma kingorna- gut avdlamik misigssuemigtariaKåsava, tåssaKa- lunit-una emartussutigssamik patsisigssaKarKig- pa. uvangame naluvara Landsfoged KanoK av- dlatut iliusasimagaluåsassoK. inuit autdlarniartut pujortuléragssanik piarérsissuterigkat sinigfing- mingnit makikumångigpata aulatitsiaraluarpagit ajortumik issigisinåungilara. ajungeKaorme a- ngut makikumångitsoK makerKugamiuk piginau- titaunine atorsimangmago. angume tåuna (u- miarssuarmio) Grønlandime uningåinartugssåu- ngilaK. oKautigissåka tamåko pivdlugit isumaKarpu- nga suliaK tamåna suliarendgtariaKångitsoK. ki- na isumaKarune ajortumik pineKarsimavdlune tauva nangmineK tamåna sulissutiginiartariaKar- på, Grønlandimik nålagkersuissut taimailiusav- dlutik patsisigssaKångitdlat. sujuligtaissoK: nauk apemut tåuna Kinersivit 7-ånit ilaussup atarKinartup (Paturssonip) OKa- lungnerme naggatågut pilersitå suliamut mana suliarineKartumut atångikaluartoK, sordlume ilau- ssup atarKinartup nangmineK åma taimåineraré- -raluarå taimåitoK ilaussoK atarKinartoK maunåi- naK kipiniarsimångilara. kisiånile Søfart og Fis- kerimut Ministerip ataminaKissup ilaussup atar- Kinartup kigsautigisså maligdlugo nalunaiautige- rérsimangmago tauva tamåna pivdlugo OKaloKa- tigtgsinauneK inerpoK. ilaussup atarKinartup kig- sautigiguniuk sule nalunaerssuteKarumavdlue, naitsunguåinarmik taimailiorsinaujumårpoK. Patursson: naitsoralanguåinauniåsaoK. Søfarts- ministerip påsinerdluinimia åreigkusugpara, o- Karmat, „Tingakrossur" uvanga aviserigiga. åp, taimåisagpat Savalingmiune „Socialdemokraten" tauva Ministerip atarKinartup aviserå. (Ministeren for Søfart og Fiskeri [Stauning]: åp, uvanga a- viseråra), „Tingakrossur“-imilo OKauserineKartut såkortunerungisåinarput „Socialdemokraten“-mit 18-åne. tamåna nalunångitdluinaKaoK. ajoralua- KaoK tamåna OKalåsererKigsasångilara — ardla-

x

AvangnâmioK

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: AvangnâmioK
https://timarit.is/publication/5

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.